hizmet - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

hizmet"hizmet" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 36 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
hizmet service i.
General
hizmet mission i.
hizmet duty i.
hizmet employment i.
hizmet servicing i.
hizmet labor i.
hizmet function i.
hizmet ministration i.
hizmet yoke i.
hizmet task i.
hizmet post i.
hizmet vocation i.
hizmet job i.
hizmet labour i.
hizmet service i.
hizmet line i.
hizmet employ i.
hizmet office i.
hizmet station i.
hizmet waiting i.
hizmet attendance i.
hizmet care i.
hizmet appointment i.
hizmet labor-intensive s.
hizmet labour-intensive s.
Trade/Economic
hizmet ministry
hizmet employment
hizmet services
hizmet office
hizmet position
Law
hizmet servitude
hizmet employment contract
hizmet work
Politics
hizmet ministry
hizmet ministration
Technical
hizmet service

"hizmet" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
hizmet etmek serve f.
General
(bir amaca vb) hizmet etmek serve for f.
amaca hizmet etmek serve a purpose f.
amacına hizmet etmek serve the purpose of f.
aynı amaca hizmet etmemek serve at cross purposes f.
bir amaca hizmet etmek serve a purpose f.
bir hizmet veya işte kullanmak employ f.
çok önemli bir amaca hizmet etmek serve a very important purpose f.
-e hizmet etmek minister to f.
-e hizmet etmek wait on f.
etmek (iyilik/hizmet/yardım/teşekkür) render f.
farklı amaçlara hizmet etmek serve at cross purposes f.
farklı amaçlara hizmet etmek be at cross-purposes f.
faydalı bir amaca hizmet etmek serve a useful purpose f.
gönülden hizmet etmek serve sincerely f.
gönülden hizmet etmek serve willingly f.
hiçbir amaca hizmet etmemek serve no purpose f.
hizmet almak get service f.
hizmet dışı bırakmak disable f.
hizmet düzeyini yükseltmek enhance the level of service f.
hizmet düzeyini yükseltmek improve the service level f.
hizmet etmek wait on f.
hizmet etmek wait f.
hizmet etmek service f.
hizmet etmek administer f.
hizmet etmek render service to f.
hizmet etmek tend f.
hizmet etmek subserve f.
hizmet etmek serve for f.
hizmet etmek serve f.
hizmet etmek attend f.
hizmet etmek wait upon f.
hizmet etmek do a service f.
hizmet etmek (garson müşteriye) wait on f.
hizmet getirmek bring service f.
hizmet görmek see service f.
hizmet görmek work f.
hizmet göstermek serve for f.
hizmet götürmek take services f.
hizmet götürmek bring service to f.
hizmet kalitesi seviyesini yükseltmek improve the quality of service f.
hizmet sağlamak provide service f.
hizmet sağlamak provide someone with service f.
hizmet satın almak buy service (from) f.
hizmet seviyesini yükseltmek improve the service level f.
hizmet seviyesini yükseltmek enhance the level of service f.
hizmet sunmak perform services f.
hizmet sunmak render services f.
hizmet sunmak give service f.
hizmet sunmak provide service f.
hizmet sunmak serve f.
hizmet sunmak offer service f.
hizmet üretmek serve f.
hizmet vermek hop f.
hizmet vermek offer service f.
hizmet vermek give service f.
hizmet vermek provide service f.
hizmet vermek perform a service f.
hizmet vermek render service to f.
hizmet vermek service f.
hizmet yapmak serve f.
hizmet yürütmek operate service f.
hizmet yürütmek give service f.
hizmet yürütmek run service f.
kaliteli hizmet sunmak render quality service f.
kaliteli hizmet sunmak provide quality service f.
kaliteli hizmet sunmak give quality service f.
kaliteli hizmet sunmak offer quality service f.
kendi çıkarlarına hizmet etmek serve both one’s own interests f.
müşterilere hizmet etmek serve the customers f.
müşterilere kaliteli hizmet vermek provide customers with quality service f.
ülkesine hizmet etmek serve one's country f.
ülkeye hizmet etmek serve the country f.
yetersiz hizmet sağlamak undeserve f.
(elektrik/doğalgaz vb) gibi hizmet faturası utility bill i.
abd'de hizmet veren bir telefon firması telco i.
ağır hizmet koşulları severe service conditions i.
ağır hizmet şartları severe service conditions i.
aile ve çocuklarla sosyal hizmet: uygulamaya giriş social work with children and families: getting into practice i.
ana hizmet main service i.
askeri hizmet military service i.
aynı gemide hizmet eden shipmate i.
beklemesiz hizmet demand service i.
beklentilerin ötesinde hizmet service beyond expectations i.
beklentinin ötesinde hizmet service beyond expectations i.
belediye hizmet binası municipal services building i.
bilim ve sosyal hizmet science and social service i.
bir mal veya hizmet için önceden yapılan ödeme pre-payment i.
bireysel hizmet individual service i.
birinci sınıf hizmet first-class service i.
bölgeler arası hizmet interregional service i.
büyükşehir hizmet alanı metropolitan special district i.
devlet hizmet ahlakı civil cervice ethics i.
devlet hizmet yükümlülüğü civil service obligation i.
dış hizmet external service i.
ek hizmet binası additional service building i.
evrensel hizmet direktifi universal service directive i.
faktoring hizmet endüstrisi factoring services industry i.
fazla hizmet ücreti excess servicing fee i.
fiili hizmet actual service i.
geçici hizmet temporary service i.
genel hizmet public utility i.
genel hizmet işçisi general duties man i.
gönüllü hizmet voluntary service i.
götürü hizmet piece work i.
güler yüzle hizmet service-friendliness i.
gündelikle hizmet char i.
güvenli hizmet secure service i.
hafif hizmet kamyonu light duty truck i.
halka hizmet public service i.
her çeşit/türlü hizmet a full range of services i.
hizmet (özel bir) facility i.
hizmet acentesi service agency i.
hizmet akdi labor contract i.
hizmet akdi contract of employment i.
hizmet alanı catchment i.
hizmet alanı service area i.
hizmet anlayışı service concept i.
hizmet anlayışı service manner i.
hizmet anlayışı service mentality i.
hizmet aracı utility truck (ute) i.
hizmet bekleyen backlog i.
hizmet binası service building i.
hizmet çağrısı office call i.
hizmet çalışanları uluslararası sendikası service employees international union i.
hizmet çözümü service solution i.
hizmet danışma hattı service hotline i.
hizmet eden serving i.
hizmet endüstrisi service industry i.
hizmet endüstrisi service industries i.
hizmet etme subservience i.
hizmet etme attendance i.
hizmet etme serving i.
hizmet hattı service hotline i.
hizmet işçileri white collar employees i.
hizmet işçileri white collar workers i.
hizmet kabulü service acceptance i.
hizmet karşılığı kazanılan şey reward i.
hizmet karşılığı ödeme remuneration i.
hizmet karşılığı ödenen ücret honoraria i.
hizmet kesintisi service breakdown i.
hizmet köpeği service dog i.
hizmet kullanım şartları terms of service i.
hizmet kulüpleri service clubs i.
hizmet kusuru service defect i.
hizmet kusuru service failure i.
hizmet listesi service list i.
hizmet madalyası service medal i.
hizmet masrafı service charge i.
hizmet merdiveni backstairs i.
hizmet mükemmelliği service perfection i.
hizmet niteliği grade of service i.
hizmet noktası service point i.
hizmet odası utility room i.
hizmet olgunluğu service maturity i.
hizmet ödemesi prestation i.
hizmet ödülü service award i.
hizmet ömrü service life i.
hizmet personeli white collar workers i.
hizmet personeli white collar employees i.
hizmet programı utility program i.
hizmet programı utility i.
hizmet sağlama service providing i.
hizmet sektörü service industry i.
hizmet sektörü service sector i.
hizmet sınıfı service class i.
hizmet sözleşmesi contract of employment i.
hizmet sözleşmesi indentures i.
hizmet sözleşmesi labor contract i.
hizmet sunan supplier i.
hizmet sunan kişi steward i.
hizmet sunum yöneticisi service delivery manager i.
hizmet sürelerinin birleştirilmesi uniting of social security services i.
hizmet süresi term of office i.
hizmet süresi period of service i.
hizmet tespit davası action for fixing of period of service i.
hizmet ve bakım personeli estates staff i.
hizmet veren panderer i.
hizmet yakınlığı service-friendliness i.
hizmet yeri yeterlilik belgesi service place competence certificate i.
hizmet yeterlik belgesi service competence certificate i.
hizmet yetkinliği service competency i.
hizmet yetkinliği service perfection i.
işçi yemek hizmet employee food service i.
itibari hizmet süresi adaptation of social insurance duration-period i.
iyi hizmet good service i.
kaliteli hizmet anlayışımızla through our high quality service i.
kalitesiz ürün veya hizmet second class i.
kamu hizmet kuruluşları public utilities i.
kamu hizmet kuruluşu utility i.
kamu hizmet kurumları public utilities i.
kamu hizmet şirketi utility i.
kamusal hizmet public service i.
kesintisiz hizmet uninterrupted service i.
kişisel hizmet personal service i.
küresel gençlik hizmet günü global youth service day i.
makinelerin veya aygıtların çeşitli amaçlara hizmet eden esnek bölümleri arc i.
mal veya hizmet sağlayan iş purveyor i.
maldan ziyade hizmet sunan faaliyet alanı service industry i.
mecburi hizmet conscription i.