i am led to the conclusion that - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

i am led to the conclusion that"i am led to the conclusion that" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

İngilizce Türkçe
Phrases
i am led to the conclusion that şu sonuca vardım ki