iletkenlik - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

iletkenlik"iletkenlik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 9 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
iletkenlik conductivity i.
iletkenlik conductance i.
General
iletkenlik conduetivity i.
iletkenlik conductibility i.
Technical
iletkenlik conductivity
Electric
iletkenlik conductivity
Construction
iletkenlik conductivity
Physics
iletkenlik conductance
iletkenlik conductibility

"iletkenlik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 113 sonuç

Türkçe İngilizce
General
elektriksel iletkenlik electrical conductivity i.
hidrolik iletkenlik hydraulic conductivity i.
öz iletkenlik self-conductivity i.
sınır eşdeğer iletkenlik limit equivalent conductance i.
sınır molar iletkenlik limit molar conductivity i.
Technical
anizotrop iletkenlik anisotropic conductivity
asimetrik iletkenlik asymmetrical conductivity
bakışımsız iletkenlik asymmetrical conductivity
cgs iletkenlik birimi abmho
elektrikli iletkenlik yöntemi electrical conductometric method
elektriksel iletkenlik electroconductivity
elektriksel iletkenlik electric conductivity
elektriksel iletkenlik electrical conductivity
elektriksel iletkenlik tayini determination of electrical conductivity
elektrolitik iletkenlik electrolytic conductivity
elektronik ısıl iletkenlik electronic thermal conductivity
elektronik iletkenlik electronic conductivity
elektronik iletkenlik electronic conductance
eşdeğer iletkenlik equivalent conductivity
eşdeğer iletkenlik equivalent conductance
etkin iletkenlik effective conductance
görünür iletkenlik apparent conductivity
hidrolik iletkenlik coefficient of permeability
ısıl iletkenlik heat conductivity
ısıl iletkenlik thermal conductance
ısıl iletkenlik caloric conductivity
ısıl iletkenlik pyroconductivity
ısıl iletkenlik thermal conductivity
ısıl iletkenlik katsayısı coefficient of thermal conductivity
ısıl iletkenlik katsayısı thermal conductivity coefficient
ışıl iletkenlik photoconductivity
iletkenlik akımı conduction current
iletkenlik birimi conductance unit
iletkenlik katsayısı conductance coefficient
iletkenlik katsayısı coefficient of conductivity
iletkenlik köprüsü conductivity bridge
iletkenlik modülasyonu conductivity modulation
iletkenlik oranı conductance ratio
iletkenlik ölçer conductometer
iletkenlik ölçer conductivity meter
iletkenlik ölçer conductance meter
iletkenlik ölçer conductometer
iletkenlik ölçüm conductimetry
iletkenlik ölçümsel çözümleme conductimetric analysis
iletkenlik ölçümü conductimetry
iletkenlik ölçümü conductivity measurement
iletkenlik ölçümü conductometry
iletkenlik pili conductivity cell
iletkenlik seviye denetleyicisi conductivity level controller
iletkenlik testi conductivity test
iletkenlik transmiteri conductivity transmitter
iletkenlik transmitteri conductivity transmitter
iletkenlik yitimi electrical breakdown
karşılıklı iletkenlik mutual conductance
katyonik iletkenlik cationic conductance
kızgın tel metodu ile termal iletkenlik tayini determination of thermal conductivity by the hot-wire method
manyetik iletkenlik permeance
mekanik iletkenlik mechanical transmissibility
molar iletkenlik molar conductance
molar iletkenlik molar conductivity
n-türü iletkenlik n-type conductivity
oksijensiz yüksek iletkenlik bakırı oxygen-free high-conductivity copper
özgü iletkenlik pili conductivity cell
p tipi iletkenlik p-type conductivity
saf iletkenlik intrinsic conduction
sınır eşdeğer iletkenlik limit equivalent conductance
sınır molar iletkenlik limit molar conductivity
simetrik iletkenlik symmetrical conductivity
süper iletkenlik superconductivity
termal iletkenlik katsayısı coefficient of thermal conductivity
üstün iletkenlik superconductivity
yüksek iletkenlik high-conductivity
yüzey iletkenlik katsayısı coefficient of surface conductance
Computer
manyetik iletkenlik permeance
Informatics
aşırı iletkenlik superconductivity
Telecom
bağıl iletkenlik relative conductivity
ışığa duyarlı iletkenlik etkisi photoconductive effect
Electric
elektriksel iletkenlik electrical conductivity
elektrolitik iletkenlik electrolytic conductivity
elektronik ısıl iletkenlik electronic thermal conductivity
eşdeğer iletkenlik equivalent conductivity
iletkenlik eşdeğerleyimi conductometric titration
iletkenlik modülasyonu conductivity modulation
iletkenlik oranı conductance ratio
iletkenlik yitimi electrical breakdown
iletkenlik yoluyla bağışıklık conducted immunity
özgül iletkenlik pili conductivity cell
saf iletkenlik intrinsic conduction
simetrik iletkenlik symmetrical conductivity
Mechanic
ısıl iletkenlik thermal conductivity
Construction
aşırı iletkenlik superconductivity
iletkenlik ölçüm cihazı conductivity meter
Automotive
soğutma sıvısı iletkenlik algılama sistemi coolant conductivity sensing system
Medical
iletkenlik ölçer conductivity meter
termal iletkenlik thermal conductivity
Psychology
sıçramalı iletkenlik saltatory conduction
Food Engineering
elektriksel iletkenlik electrical conductivity
ısıl iletkenlik thermal conductivity
Physics
anizotrop iletkenlik anisotropic conductivity
ısıl iletkenlik thermal conductance
iletkenlik katsayısı conductance coefficient
iletkenlik köprüsü conductivity bridge
iyonik iletkenlik ionic conduction
iyonik iletkenlik ionic conductance
süper iletkenlik superconductivity
Chemistry
eşdeğer iletkenlik equivalent conductance
molar iletkenlik molar conductance
molekülsel iletkenlik molecular conductivity
özgül iletkenlik specific conductivity
sınır iletkenlik limiting conductivity
Biology
moleküler iletkenlik molecular conductivity
Agriculture
hidrolik iletkenlik hydraulic conductivity
Geology
yatay veya düşey yöndeki elektriksel iletkenlik lateral or vertical electrical conductivity