joint - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

joint

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"joint" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 72 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
joint i. ek yeri
joint i. birleşme yeri
joint i. eklem
joint s. ortak
joint s. müşterek
joint s. ortaklaşa
General
joint f. raptetmek
joint f. ek veya oynak yeri yapmak
joint f. birleştirmek
joint f. eklemek
joint f. oynak yerlerinden ayırmak (eti)
joint f. bitiştirmek
joint i. mağaza
joint i. bindirme
joint i. ekleme
joint i. bitişme yeri
joint i. batakhane
joint i. ucuz lokanta
joint i. bar
joint i. dükkan
joint i. tekke
joint i. iki parçayı birleştiren yer
joint i. müttefik
joint i. lokanta
joint i. ek
joint i. geçme
joint i. meyhane
joint i. boğum
joint i. düğüm
joint i. mafsal
joint s. bitişmiş
joint s. birlikte
joint s. birleşmiş
joint s. kolektif
joint s. birleşik
joint s. müştereken
Slang
joint sigaralık
joint gece kulübü
joint esrarlı sigara
joint pafküf
joint ot
joint mekan
joint cezaevi
joint esrar içilen ve kumar oynanan batakhane
joint esrar
joint hapishane
Technical
joint ek yeri
joint mafsal
joint menteşe
joint yiv
joint eklem
joint salmastra
joint derz
joint oluk
joint fisur
joint ekyeri
joint conta
joint fuga
joint birleşme yeri
joint ek
joint bağlantı
joint muf
Mechanic
joint tespit yeri
joint oynak yeri
Construction
joint derz
joint fuga
Medical
joint artikülasyon
Anatomy
joint mafsal
joint oynak yeri
joint oynak
Gastronomy
joint büyük et parçası
Geology
joint çatlak

"joint" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
General
case the joint f. gözetlemek
face joint f. düşmek
get your nose out of joint f. alınmak
make a joint attempt f. ortak girişimde bulunmak
put one's nose out of joint f. birisinin ayağını kaydırmak
put one's nose out of joint f. birisinin işini bozmak
put one's nose out of joint f. birisini gözden düşürmek
put one's nose out of joint f. kıskandırmak
put somebody's nose out of joint f. kırmak
put somebody's nose out of joint f. ayağını kaydırmak
put somebody's nose out of joint f. burnunu sürtmek
put somebody's nose out of joint f. gözden düşürmek
put someone's nose out of joint f. birinin pabucunu dama attırmak
put someone's nose out of joint f. birinin pabucunu dama atmak
take joint action f. birlikte hareket etmek
aluminium joint i. aluminyum doğrama
bell-and-spigot joint i. kovanlı bağlantı
bell-and-spigot joint i. geçme
bell-and-spigot joint i. muflonlu bağlantı
blind joint i. gizli geçme
breeches joint i. çatal ek
bridle joint i. boyunduruk geçme
clip joint i. kazıkçı mağaza
clip joint i. ucuz/dandik striptiz kulubü
clip joint i. pahalı lokanta
clip-joint i. kazıkçı
contraction joint i. büzülme derzi
cup joint i. kovanlı geçme
draft joint resolution i. ortak karar tasarısı
draft joint resolution i. ortak karar taslağı
fetlock joint i. (atın) topuk eklemi
finger joint i. sandık geçmesi
flexible joint i. esnek eklem
flexible joint i. esnek bağlantı
gyp joint i. kazık bir yer
gyp-joint i. kazık yer
gyp-joint i. pahalı yer
joint adventure i. ortaklık
joint adventure i. ortak girişim
joint applicant i. ortak başvuru sahibi
joint attempt i. müşterek/ortak teşebbüs/girişim
joint author i. müşterek yazar
joint author i. eş yazar
joint author i. ortak yazar
joint commenters i. karma yorumcular
joint creditors i. müteselsil alacaklılar
joint debt i. müteselsil borç
joint debtors i. müteselsil borçlular
joint declaration i. ortak açıklama
joint declaration i. ortak beyan
joint evaluation i. müşterek değerlendirme
joint evaluation i. ortak değerlendirme
joint foreign policy i. ortak dış politika
joint guardian i. müşterek vasi
joint guardianship i. müşterek velayet
joint heir i. mirasta ortak
joint information center i. ortak bilgilendirme merkezi
joint information system i. ortak bilgilendirme sistemi
joint line i. ortak tarih çizelgesi
joint offender i. suç ortağı
joint offender i. suçortağı
joint owner i. paydaş
joint owners i. ortak mal sahipleri
joint owners i. müşterek mal sahipleri
joint readiness i. ortak hazırlık
joint resolution i. müşterek karar
joint responsibility i. ortak sorumluluk
joint responsibility i. karşılıklı sorumluluk
joint returns i. ortak beyannameler
joint ring i. eklem yüzüğü
joint signature i. müşterek imza
joint stock company i. eshamlı şirket
joint stock company i. anonim ortaklık
joint study i. ortak çalışma
joint study group i. ortak çalışma grubu
joint tenancy i. ortak kullanım
joint tenancy i. müşterek mülkiyet
joint text i. ortak metin
joint text i. ortak belge
joint tort feasors i. birden çok kişinin sorumluluğu
joint tortfeasors i. haksız fiilde müşterek failler
joint undertaking i. ortaklık
joint undertaking i. ortak girişim
joint venture i. ortak teşebbüs
joint venture (jv) i. ortak girişim
joint venture agreement i. ortak girişim sözleşmesi
joint venture company i. ortak girişim firması
joint will i. ortak irade
joint work i. ortak çalışma
joint working group i. müşterek çalışma grubu
joint workshop i. ortak/birlikte yürütülen çalıştay
joint-stock company i. anonim şirket
jook joint i. (abd'nin güneydoğusunda) yol kenarındaki yemekli danslı mola yeri
juke joint i. (abd'nin güneydoğusunda) yol kenarındaki yemekli danslı mola yeri
knee joint i. dirsek mafsalı
knee joint i. diz eklemi
knee-joint i. diz eklemi
longitudinal joint i. uzunlamasına derz
miter joint i. gönye
mortise joint i. zıvananın birleşim yeri
movement joint i. hareket derzi
rabbet joint i. geçme yeri
rotating joint i. döner eklem
rubber joint i. lastik conta
second joint i. ikinci birleşme
structural joint i. yapısal ek
tight joint i. sızdırmaz ek
tight joint i. sıkı ek
tubular joint fitting i. tübüler bağlantı malzemesi
uk glossary of joint and multinational terms and definitions i. birleşik krallık müşterek ve çok uluslu terimler ve açıklamaları sözlüğü
individual or joint s. müstakil veya müşterek
out of joint s. çıkmış
out of joint s. çığırından çıkmış
out of joint s. kullanılmaz
out of joint s. uygunsuz
out of joint s. uygun değil
out of joint s. çıkık
Idioms
be out of joint çivisi çıkmak
blow the joint toz olmak
blow the joint bir yerden kaçmak
blow the joint hızla terketmek
blow the joint kirişi kırmak
case the joint (hırsızlık yapmak amacıyla) bir yeri gözetlemek
class up the joint bir şeyi daha şık/zarif hale getirmek
get one's nose out of joint hayal kırıklığına neden olmak
get one's nose out of joint planlarını bozmak
get one's nose out of joint gururunu kırmak
get one's nose out of joint gururunu incitmek
have one's nose out of joint planlarını bozmak
have one's nose out of joint gururunu incitmek
have one's nose out of joint gururunu kırmak
have one's nose out of joint hayal kırıklığına neden olmak
out of joint çivisi çıkmış
put one's nose out of joint gururunu kırmak
put one's nose out of joint gururunu incitmek
put one's nose out of joint planlarını bozmak
put one's nose out of joint hayal kırıklığına neden olmak
put someone's nose out of joint pabucunu dama atmak
put someone's nose out of joint birisini rahatsız etmek
put someone's nose out of joint birini gücendirmek
put someone's nose out of joint birinin ayağını kaydırmak
your nose is out of joint kırgın/üzgün/aşağılanmış hissetmek
Speaking
i was joking but she got her nose out of joint şaka yapıyordum ama alındı
Slang
blow the joint sıvışmak
blow the joint tabanları yağlamak
butt of a joint (esrar) zıvana
case the joint soygun öncesi keşif yapmak
put someone's nose out of joint pabucunu dama attırmak
roll a joint esrar sarmak
smoke a joint esrar içmek
strip joint striptiz kulübü
the joint kodes
Trade/Economic
affiliates, subsidiaries and joint ventures iştirakler, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklar
both to sign joint account teselsülsüz müşterek hesap
clip-joint pahalı mal veya hizmet satan kişi veya kuruluş
closed joint stock company halka kapalı anonim şirketi
customs union joint committee gümrük birliği ortak komitesi
decision of joint chambers içtihadı birleştirme kararı
either to sign joint account teselsüllü müşterek hesap
financial reporting of interests in joint ventures iş ortaklıklarındaki katılım paylarının finansal raporlaması
for joint account ortaklık hesabına
fund for joint account ortak hesap fonu
integrated joint venture entegre ortak girişim
integrated joint venture tümleşik ortak girişim
international joint venture uluslararası ortak girişim
investor in a joint venture ortak yatırım ortağı
investor in a joint venture iş ortaklığındaki yatırımcı
joint account ortak hesap (bankada)
joint account ortak hesap
joint account müşterek banka hesabı
joint account müşterek hesap
joint accreditation ortak akreditasyon
joint accreditation committee ortak akreditasyon komitesi
joint activity müşterek faaliyet
joint activity report müşterek faaliyet raporu
joint adventure ortak girişim
joint adventure müşterek teşebbüs
joint agreement müşterek anlaşma
joint agreement ortak sözleşme
joint agreement toplu sözleşme
joint and several zincirleme
joint and several müşterek ve müteselsil
joint and several müteselsil
joint and several debtor müşterek ve müteselsil borçlu
joint and several liability müşterek ve müteselsil sorumluluk
joint and several liability ortaklaşa ve müteselsil sorumluluk
joint and several note ortaklaşa ve müteselsil olarak sorumluluk yükleyen borç senedi
joint attorney müşterek avukat
joint bid müşterek teklif
joint bond müşterek tahvil
joint bond birden çok şirketin garantisi altına alınmış tahvil
joint brand ortak marka
joint call budget müşterek davet bütçesi
joint capital ortak sermaye
joint capital/principal ortak anapara
joint certification ortak belgelendirme
joint committee ortak komite
joint committee birleşik komite
joint committee karma komisyon
joint company anonim şirket