joint - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

joint

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"joint" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 72 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
joint i. ek yeri
joint i. birleşme yeri
joint i. eklem
joint s. ortak
joint s. müşterek
joint s. ortaklaşa
General
joint f. raptetmek
joint f. ek veya oynak yeri yapmak
joint f. birleştirmek
joint f. eklemek
joint f. oynak yerlerinden ayırmak (eti)
joint f. bitiştirmek
joint i. mağaza
joint i. bindirme
joint i. ekleme
joint i. bitişme yeri
joint i. batakhane
joint i. ucuz lokanta
joint i. bar
joint i. dükkan
joint i. tekke
joint i. iki parçayı birleştiren yer
joint i. müttefik
joint i. lokanta
joint i. ek
joint i. geçme
joint i. meyhane
joint i. boğum
joint i. düğüm
joint i. mafsal
joint s. bitişmiş
joint s. birlikte
joint s. birleşmiş
joint s. kolektif
joint s. birleşik
joint s. müştereken
Slang
joint sigaralık
joint gece kulübü
joint esrarlı sigara
joint pafküf
joint ot
joint mekan
joint cezaevi
joint esrar içilen ve kumar oynanan batakhane
joint esrar
joint hapishane
Technical
joint ek yeri
joint mafsal
joint menteşe
joint yiv
joint eklem
joint salmastra
joint derz
joint oluk
joint fisur
joint ekyeri
joint conta
joint fuga
joint birleşme yeri
joint ek
joint bağlantı
joint muf
Mechanic
joint tespit yeri
joint oynak yeri
Construction
joint derz
joint fuga
Medical
joint artikülasyon
Anatomy
joint mafsal
joint oynak yeri
joint oynak
Gastronomy
joint büyük et parçası
Geology
joint çatlak

"joint" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
case the joint f. gözetlemek
face joint f. düşmek
get your nose out of joint f. alınmak
make a joint attempt f. ortak girişimde bulunmak
put one's nose out of joint f. birisinin ayağını kaydırmak
put one's nose out of joint f. birisinin işini bozmak
put one's nose out of joint f. birisini gözden düşürmek
put one's nose out of joint f. kıskandırmak
put somebody's nose out of joint f. kırmak
put somebody's nose out of joint f. ayağını kaydırmak
put somebody's nose out of joint f. burnunu sürtmek
put somebody's nose out of joint f. gözden düşürmek
put someone's nose out of joint f. birinin pabucunu dama attırmak
put someone's nose out of joint f. birinin pabucunu dama atmak
take joint action f. birlikte hareket etmek
aluminium joint i. aluminyum doğrama
bell-and-spigot joint i. kovanlı bağlantı
bell-and-spigot joint i. geçme
bell-and-spigot joint i. muflonlu bağlantı
blind joint i. gizli geçme
breeches joint i. çatal ek
bridle joint i. boyunduruk geçme
clip joint i. kazıkçı mağaza
clip joint i. ucuz/dandik striptiz kulubü
clip joint i. pahalı lokanta
clip-joint i. kazıkçı
contraction joint i. büzülme derzi
cup joint i. kovanlı geçme
draft joint resolution i. ortak karar tasarısı
draft joint resolution i. ortak karar taslağı
fetlock joint i. (atın) topuk eklemi
finger joint i. sandık geçmesi
flexible joint i. esnek eklem
flexible joint i. esnek bağlantı
gyp joint i. kazık bir yer
gyp-joint i. kazık yer
gyp-joint i. pahalı yer
joint adventure i. ortaklık
joint adventure i. ortak girişim
joint applicant i. ortak başvuru sahibi
joint attempt i. müşterek/ortak teşebbüs/girişim
joint author i. müşterek yazar
joint author i. eş yazar
joint author i. ortak yazar
joint commenters i. karma yorumcular
joint creditors i. müteselsil alacaklılar
joint debt i. müteselsil borç
joint debtors i. müteselsil borçlular
joint declaration i. ortak açıklama
joint declaration i. ortak beyan
joint evaluation i. müşterek değerlendirme
joint evaluation i. ortak değerlendirme
joint foreign policy i. ortak dış politika
joint guardian i. müşterek vasi
joint guardianship i. müşterek velayet
joint heir i. mirasta ortak
joint information center i. ortak bilgilendirme merkezi
joint information system i. ortak bilgilendirme sistemi
joint line i. ortak tarih çizelgesi
joint offender i. suç ortağı
joint offender i. suçortağı
joint owner i. paydaş
joint owners i. ortak mal sahipleri
joint owners i. müşterek mal sahipleri
joint readiness i. ortak hazırlık
joint resolution i. müşterek karar
joint responsibility i. ortak sorumluluk
joint responsibility i. karşılıklı sorumluluk
joint returns i. ortak beyannameler
joint ring i. eklem yüzüğü
joint signature i. müşterek imza
joint stock company i. eshamlı şirket
joint stock company i. anonim ortaklık
joint study i. ortak çalışma
joint study group i. ortak çalışma grubu
joint tenancy i. ortak kullanım
joint tenancy i. müşterek mülkiyet
joint text i. ortak metin
joint text i. ortak belge
joint tort feasors i. birden çok kişinin sorumluluğu
joint tortfeasors i. haksız fiilde müşterek failler
joint undertaking i. ortaklık
joint undertaking i. ortak girişim
joint venture i. ortak teşebbüs
joint venture (jv) i. ortak girişim
joint venture agreement i. ortak girişim sözleşmesi
joint venture company i. ortak girişim firması
joint will i. ortak irade
joint work i. ortak çalışma
joint working group i. müşterek çalışma grubu
joint workshop i. ortak/birlikte yürütülen çalıştay
joint-stock company i. anonim şirket
jook joint i. (abd'nin güneydoğusunda) yol kenarındaki yemekli danslı mola yeri
juke joint i. (abd'nin güneydoğusunda) yol kenarındaki yemekli danslı mola yeri
knee joint i. dirsek mafsalı
knee joint i. diz eklemi
knee-joint i. diz eklemi
longitudinal joint i. uzunlamasına derz
miter joint i. gönye
mortise joint i. zıvananın birleşim yeri
movement joint i. hareket derzi
rabbet joint i. geçme yeri
rotating joint i. döner eklem
rubber joint i. lastik conta
second joint i. ikinci birleşme
structural joint i. yapısal ek
tight joint i. sızdırmaz ek
tight joint i. sıkı ek
tubular joint fitting i. tübüler bağlantı malzemesi
uk glossary of joint and multinational terms and definitions i. birleşik krallık müşterek ve çok uluslu terimler ve açıklamaları sözlüğü
individual or joint s. müstakil veya müşterek
out of joint s. çıkmış
out of joint s. çığırından çıkmış
out of joint s. kullanılmaz
out of joint s. uygunsuz
out of joint s. uygun değil
out of joint s. çıkık
Phrases
the world is out of joint dünyanın çivisi çıkmış
Idioms
be out of joint çivisi çıkmak
blow the joint toz olmak
blow the joint bir yerden kaçmak
blow the joint hızla terketmek
blow the joint kirişi kırmak
case the joint (hırsızlık yapmak amacıyla) bir yeri gözetlemek
class up the joint bir şeyi daha şık/zarif hale getirmek
get one's nose out of joint hayal kırıklığına neden olmak
get one's nose out of joint planlarını bozmak
get one's nose out of joint gururunu kırmak
get one's nose out of joint gururunu incitmek
have one's nose out of joint planlarını bozmak
have one's nose out of joint gururunu incitmek
have one's nose out of joint gururunu kırmak
have one's nose out of joint hayal kırıklığına neden olmak
out of joint çivisi çıkmış
put one's nose out of joint gururunu kırmak
put one's nose out of joint gururunu incitmek
put one's nose out of joint planlarını bozmak
put one's nose out of joint hayal kırıklığına neden olmak
put someone's nose out of joint pabucunu dama atmak
put someone's nose out of joint birisini rahatsız etmek
put someone's nose out of joint birini gücendirmek
put someone's nose out of joint birinin ayağını kaydırmak
your nose is out of joint kırgın/üzgün/aşağılanmış hissetmek
Speaking
i was joking but she got her nose out of joint şaka yapıyordum ama alındı
Slang
blow the joint sıvışmak
blow the joint tabanları yağlamak
butt of a joint (esrar) zıvana
case the joint soygun öncesi keşif yapmak
put someone's nose out of joint pabucunu dama attırmak
roll a joint esrar sarmak
smoke a joint esrar içmek
strip joint striptiz kulübü
the joint kodes
Trade/Economic
affiliates, subsidiaries and joint ventures iştirakler, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklar
both to sign joint account teselsülsüz müşterek hesap
clip-joint pahalı mal veya hizmet satan kişi veya kuruluş
closed joint stock company halka kapalı anonim şirketi
customs union joint committee gümrük birliği ortak komitesi
decision of joint chambers içtihadı birleştirme kararı
either to sign joint account teselsüllü müşterek hesap
financial reporting of interests in joint ventures iş ortaklıklarındaki katılım paylarının finansal raporlaması
for joint account ortaklık hesabına
fund for joint account ortak hesap fonu
integrated joint venture entegre ortak girişim
integrated joint venture tümleşik ortak girişim
international joint venture uluslararası ortak girişim
investor in a joint venture ortak yatırım ortağı
investor in a joint venture iş ortaklığındaki yatırımcı
joint account ortak hesap (bankada)
joint account ortak hesap
joint account müşterek banka hesabı
joint account müşterek hesap
joint accreditation ortak akreditasyon
joint accreditation committee ortak akreditasyon komitesi
joint activity müşterek faaliyet
joint activity report müşterek faaliyet raporu
joint adventure ortak girişim
joint adventure müşterek teşebbüs
joint agreement müşterek anlaşma
joint agreement ortak sözleşme
joint agreement toplu sözleşme
joint and several zincirleme
joint and several müşterek ve müteselsil
joint and several müteselsil
joint and several debtor müşterek ve müteselsil borçlu
joint and several liability müşterek ve müteselsil sorumluluk
joint and several liability ortaklaşa ve müteselsil sorumluluk
joint and several note ortaklaşa ve müteselsil olarak sorumluluk yükleyen borç senedi
joint attorney müşterek avukat
joint bid müşterek teklif
joint bond müşterek tahvil
joint bond birden çok şirketin garantisi altına alınmış tahvil
joint brand ortak marka
joint call budget müşterek davet bütçesi
joint capital ortak sermaye
joint capital/principal ortak anapara
joint certification ortak belgelendirme
joint committee ortak komite
joint committee birleşik komite
joint committee karma komisyon
joint company anonim şirket
joint consent müşterek rıza
joint consent ortak rıza
joint control müşterek kontrol
joint control ortaklaşa kontrol
joint control ortak kontrol
joint control birleşik kontrol
joint cost ortak maliyet
joint cost birleşik maliyet
joint cost müşterek maliyet
joint cost goods müşterek maliyetli mallar
joint costs her ürün için aynı olan maliyetler
joint costs ortak maliyetler
joint credit müşterek alacak
joint creditor müteselsil alacaklı
joint creditor müteselsil alacaklılar
joint creditor müşterek alacaklı
joint custody account ortak emanet hesabı
joint customs tariff ortak gümrük tarifesi
joint debt müteselsil borç
joint debt ortak borç
joint debt müşterek borç
joint debtor müşterek borçlu
joint debtor müteselsil borçlu
joint demand birbirine bağlı talep
joint demand bağlı talep
joint demand ortak talep
joint economic commission karma ekonomik komisyon
joint economic commission karma ekonomik komisyonu
joint effort teşriki mesai
joint effort müşterek çaba
joint effort ortak çaba
joint enterprise ortaklık
joint entry yevmiye kaydı
joint estate ortak mal varlığı
joint exercise of power yetkinin müştereken kullanımı
joint exercise of power authority yetkinin müştereken kullanımı
joint facilities income müşterek kamu hizmetlerinden sağlanan gelir
joint family birleşik aile
joint financing ortak finansman
joint float ortaklaşa dalgalandırma
joint float ortak dalgalanma
joint floating ortak dalgalanmaya bırakma
joint founder müşterek kurucu
joint guarantor müteselsil kefil
joint guaranty müteselsil kefalet
joint heir müşterek mirasçı
joint holder müşterek hamil
joint indebtedness müteselsil borçluluk
joint insurance müşterek sigorta
joint investment müşterek yatırım
joint liability birkaç kişinin birlikte sorumlu olma durumu
joint liability müteselsil sorumluluk
joint liability müteselsil mesuliyet
joint life insurance müşterek hayat sigortası
joint maker asıl borca müştereken sorumlu olan kişi
joint management müşterek yönetim
joint management consolidation method müşterek yönetim konsolidasyonu yöntemi
joint managing company müşterek yönetime tabi ortaklık
joint meeting müşterek toplantı
joint meeting ortak toplantı
joint obligation müşterek borç
joint obligee müşterek alacaklı
joint owner ortak mal sahibi
joint owner müşterek malik
joint owner hissedar
joint owner müşterek sahiplik
joint ownership müşterek mülkiyet
joint ownership ortak sahiplik
joint ownership of intellectual property rights fikri mülkiyet haklarının ortak sahipliği
joint ownership of real estate gayrimenkul ortak mülkiyeti
joint ownership of relevant intellectual property rights ilgili fikri mülkiyet haklarının ortak sahipliği
joint partner müşterek ortak
joint partnership müşterek ortaklık
joint plaintiff müşterek davacı
joint press meeting ortak basın toplantısı
joint procuration müşterek vekaletname
joint product birleşik ürün
joint product ortak ürün
joint product bileşik mamul
joint product ortak üretim
joint product müşterek mamul maddeler
joint product müşterek mamul
joint product method pazar değeri yöntemi
joint production ortak üretim
joint production birleşik üretim
joint production müşterek üretim
joint products bağlı ürünler
joint products birleşik mamuller
joint products ortak ürünler
joint project ortak proje
joint project müşterek proje
joint property ortak mülkiyet
joint property müşterek mülkiyet
joint purchase müşterek satın alma
joint rate müşterek ücret
joint rate setting işçi ve işveren temsilcilerinin ücret hadlerini müştereken tespit etmeleri
joint rate setting müşterek ücret tespiti
joint rate setting işçi ve işveren temsilcilerinin ücret hadlerini birlikte belirlemesi/belirlemeleri
joint resolution ortak karar
joint services müşterek hizmetler
joint session birleşik oturum
joint sharer hissedar
joint signatory ortak imza sahipleri
joint statement müşterek ifade
joint stock esas sermaye
joint stock ana sermaye
joint stock anonim
joint stock bank ticari banka
joint stock company anonim şirket
joint stock corporation anonim şirket
joint supply birlikte arz
joint supply ortak arz
joint surety müteselsil kefil
joint surety zincirleme kefil
joint tenancy müşterek mülkiyet
joint tenancy iştirak halinde mülkiyet
joint tenancy ortak kullanım
joint tenancy topluluk mülkiyeti
joint tenant ortak kiracı
joint tenant müşterek kiracı
joint undertaking ortak girişim
joint venture ortak girişim
joint venture müşterek girişim
joint venture iş ortaklığı
joint venture müşterek teşebbüs
joint venture ortak girişim
joint venture accounting adi ortaklık muhasebesi
joint venture accounting ortak girişim muhasebesi
joint venture agreements ortak girişim anlaşması
joint venture companies ortak girişim şirketleri
joint venture declaration ortak girişim beyannamesi
joint venture frame contracts ortak yatırım sözleşmeleri
joint venture interest ortak girişim faizi
joint venturer ortak girişimci
joint ventures iş ortaklıkları
joint ventures ortak girişimler
joint working group ortak çalışma grubu
joint working group birleşik çalışma grubu
joint-owned property hisseli taşınmaz
non-integrated joint venture tümleşik olmayan ortak girişim
non-integrated joint venture entegre olmayan ortak girişim
on joint account müştereken
on joint account ortaklaşa
open joint stock company halka açık anonim şirket
partner in joint account ortak hesap sahibi
public joint stock company halka açık anonim şirketi
publicly-held joint-stock company halka açık anonim ortaklık
stock joint company anonim şirket
successive joint account teselsüllü müşterek hesap
supply at joint cost müşterek masrafla tedarik
trading joint stock company ticaret anonim şirketi
Law
common. joint müşterek
decision of joint chambers içtihadı birleştirme kararı
elimination of joint ownership izalei şüyu
elimination of joint ownership ortaklığın giderilmesi
joint accusation müşterek suçlanma
joint action müştereken ikame edilen olunan dava
joint action müştereken ikame takip olunan dava
joint adoption birlikte evlat edinme
joint agreement müşterek sözleşme
joint agreement müşterek anlaşma
joint and several liability müteselsil sorumluluk
joint and several responsibility müşterek ve müteselsil mesuliyet
joint attorney müdahil avukat
joint authors birlikte eser sahipleri
joint child custody müşterek çocuk velayeti
joint child custody ortak velayet
joint contract müşterek akit
joint covenant çeşitli kimseleri müştereken susturan akit
joint creditors müteselsil alacaklılar
joint debt müteselsil borç
joint debtor müteselsil borçlu
joint debtor müşterek borçlu
joint defendant birlikte dava olunan
joint defendant müşterek davalı
joint executor müşterek vasiyeti tenfiz memuru
joint guarantees müteselsil kefalet
joint guarantor müteselsil kefil
joint guardian müşterek vasi
joint guardian ortak vasi
joint guardian birlikte vasi
joint guardian müşterek kayyım
joint guardian ortak kayyım
joint guardian birlikte kayyım
joint heir birlikte mirasçı
joint heir müşterek mirasçı
joint inheritor ortak mirasçı
joint inheritor ortak varis
joint interest müşterek menfaat
joint interest ortak menfaat
joint lawsuit birlikte dava
joint lawsuit müşterek dava
joint legatee müşterek müsaleh
joint liability müteselsil mesuliyet
joint liability müteselsil sorumluluk
joint lives müşterek hayatlar
joint mortgage müşterek ipotek
joint motion and consent order ortak önerge ve sulh kararı
joint obligations karşılıklı yükümlülükler
joint obligee ortak alacaklı
joint owner paylı malik
joint ownership paylı mülkiyet
joint ownership müşterek mülkiyet
joint ownership elbirliği mülkiyeti
joint procuration genel vekaletname
joint procuration müşterek vekaletname
joint property ortak mülkiyet
joint stipulation müşterek hüküm
joint stock company anonim şirket
joint surety müteselsil kefil
joint tariff ortak tarife
joint tortfeasors hem fiilden dolayı şahsen ve müteselsilen sorumlu olanlar
joint tribunal of arbitration müşterek hakem mahkemesi
joint venture iş ortaklığı
joint venture ortak girişim
joint venture contract ortak girişim anlaşması
joint work birlikte eser
joint wrongdoers hem fiilden dolayı şahsen ve müteselsilen sorumlu olanlar
severance of joint tenancy izale-i şüyu
unity of the joint authors eser sahipleri arasındaki birlik
Politics
cessation of joint control ortak denetimin sona erdirilmesi
ec-turkey joint parliamentary commission at-türk ye karma parlamento komisyonu
ec-turkey joint parliamentary commission at-türkiye karma parlamento komisyonu
ec-turkey joint parliamentary committee at-türkiye karma parlamento komisyonu
eu-turkey joint parliamentary commission ab-türkiye karma parlamento komisyonu
eu-turkey joint parliamentary committee türkiye-ab karma parlamento komisyonu
inter-ministerial joint culture commission bakanlıklararası ortak kültür komisyonu
joint account agreement müşterek hesap sözleşmesi
joint action ortak eylem
joint action plan for women's and children's health kadın ve çocuk sağlığı ortak eylem planı
joint advisory committee karma istişare komisyonu
joint advisory committee karma istişare komitesi
joint and several surety müteselsil kefillik
joint approach ortak yaklaşım
joint audit ortak denetim
joint candidate müşterek aday
joint candidate ortak uzlaşı adayı
joint candidate çatı aday
joint commission karma komisyon
joint commission ortak komisyon
joint commission karma kurul
joint committee ortak komite
joint committee karma kurul
joint committee birleşik encümen
joint committee ortak komisyon
joint committee müşterek komite
joint committees birleşik komiteler
joint communiqué ortak bildiri
joint consortium ortak konsorsiyum
joint consultative group ortak danışma grubu
joint declaration ortak bildiri
joint declaration ortak beyan
joint development committee ortak kalkınma komitesi
joint electorates birleşik seçmenler
joint european resources for micro-to-medium enterprises initiative mikro ve orta ölçekli işletmeler için avrupa ortak kaynak inisiyatifi
joint examination schemes müşterek inceleme planları
joint financing ortak finansman
joint imf-fsb early warning exercise ortak imf-fsb erken uyarı tatbikatı
joint initiative ortak girişim
joint inspection unit of the united nations birleşmiş milletler ortak denetim birimi
joint management action plan (jmap) ortak yönetim eylem planı
joint monitoring committee ortak izleme komitesi
joint organizations data initiative (jodi) ortak örgütler veri girişimi
joint ownership müşterek mülkiyet
joint parliamentary commission karma parlamento komisyonu
joint position ortak tutum
joint presidential candidate ortak uzlaşı adayı
joint presidential candidate çatı aday
joint press conference ortak basın toplantısı
joint press declaration ortak basın açıklaması
joint press statement ortak basın açıklaması
joint principles ortak ilkeler
joint process ortak süreç
joint program of activities etkinlikler ortak programı
joint provision müşterek hüküm
joint research center ortak araştırma merkezi
joint research centre ortak araştırma merkezi
joint statement ortak bildirim
joint stock company sermayesi paylara bölünmüş şirket
joint task force müşterek görev gücü
joint technology initiatives ortak teknoloji inisiyatifleri
joint undertaking ortak proje
joint undertaking ortaklık işletmeleri
oecd joint group on trade and competition oecd ticaret-rekabet ortak komitesi
Institutes
co-chairman of turkey-eu joint parliamentary committee türkiye ab karma parlamento komisyonu eşbaşkanı
co-chairmanship of eu-turkey joint parliamentary committee türkiye-ab karma parlamento komisyonu eşbaşkanlığı
combined joint task forces birleşik müşterek görev gücü
ec-turkey customs union joint committee türkiye-at gümrük birliği ortak komitesi
european community joint research centre avrupa topluluğu müşterek araştırma merkezi
european joint aviation authorities avrupa havacılık otoriteleri birliği
european joint aviation regulations avrupa sivil havacılık kuralları
istanbul gas distribution industry and trade joint stock company igdaş
istanbul gas distribution industry and trade joint stock company istanbul gaz dağıtım sanayi ve ticaret anonim şirketi
joint aviation requirements and standards ortak havacılık norm ve standartları
joint economic commission karma ekonomik komisyon (kek)
joint fire research organization birleşik yangın araştırma teşkilatı
joint health and safety unit ortak sağlık ve güvenlik birimi (osgb)
joint information center müşterek araştırma merkezi
the turkey-eu joint parliamentary commission türkiye-ab karma parlamento komisyonu