kurumsal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kurumsal"kurumsal" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 3 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kurumsal corporate s.
General
kurumsal institutive s.
Trade/Economic
kurumsal institutional

"kurumsal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kurumsal amaç corporate objective i.
kurumsal araştırma laboratuvarı corporate research laboratory i.
kurumsal gelişim institutional development i.
kurumsal iletişim sorumlusu corporate communication executive i.
kurumsal işbirliği corporate cooperation i.
kurumsal koordinatör institutional coordinator i.
kurumsal koordinatör corporate coordinator i.
kurumsal şube corporate branch i.
kurumsal veri corporate data i.
kurumsal yazılım corporate software i.
toplum içine yerleştirmek amacıyla bir akıl hastasını kurumsal bir bakım yerinden taburcu etme deinstitutionalisation i.
toplum içine yerleştirmek amacıyla bir akıl hastasını kurumsal bir bakım yerinden taburcu etme deinstitutionalization i.
kurumsal olmayan noninstitutional s.
Trade/Economic
değiştirilemeyecek/geri alınamaz kurumsal satınalma siparişi irrevocable corporate purchase order
gelirler ve kurumsal vergiler kanunu income and corporation taxes act
gelişmiş kurumsal yönetişim advanced corporate governance
iyileştirilmiş kurumsal yönetişim improved corporate governance
kurumsal ağ enterprise network
kurumsal ağırlama corporate hospitality
kurumsal alıcı organizational customer
kurumsal altyapı corporate infrastructure
kurumsal başarı corporate success
kurumsal baz institutional base
kurumsal beklenti corporate expectation
kurumsal bir şirketteki iş corporate job
kurumsal birim institutional unit
kurumsal birleşmeler combinations
kurumsal bölge corporate region
kurumsal çerçeve institutional framework
kurumsal çevre institutional environment
kurumsal çevrecilik corporate environmentalism
kurumsal çözümlerde in corporate solutions
kurumsal değerlendirme corporate assessment
kurumsal değişim corporate change
kurumsal değişim institutional change
kurumsal denge institutional balance
kurumsal destek institutional support
kurumsal direkt satış corporate direct sales
kurumsal düzey corporate level
kurumsal eğitim corporate training
kurumsal finans bölümü corporate finance division
kurumsal finans departmanı corporate finance division
kurumsal finans temsilcisi corporate financial lead
kurumsal finansman corporate finance
kurumsal firma corporate company
kurumsal firma corporate firm
kurumsal fonksiyon corporate function
kurumsal garanti corporate guarantee
kurumsal girişimcilik corporate entrepreneurship
kurumsal güçlendirme institutional strengthening
kurumsal güvenlik corporate security
kurumsal iletişim corporate communication
kurumsal iletişim uzmanı corporate communications specialist
kurumsal ilişkiler corporate affairs
kurumsal ilişkiler asistanı corporate affairs assistant
kurumsal ilişkiler başkan yardımcısı vice president of corporate affairs
kurumsal ilişkiler başkan yardımcısı vice president corporate affairs
kurumsal ilişkiler koordinatörü corporate relations coordinator
kurumsal ilişkiler uzmanı corporate affairs specialist
kurumsal imaj corporate image
kurumsal inovasyon corporate innovation
kurumsal işaretler regalia
kurumsal ittifak corporate alliance
kurumsal kabiliyet corporate capability/ability
kurumsal kapasite corporate capacity
kurumsal kapasite institutional capacity
kurumsal karar alma süreci corporate decision-making process
kurumsal karne balanced scorecard
kurumsal katılım corporate participation
kurumsal katılım (ab'ye) accession
kurumsal kaynak planlaması enterprise resource planning
kurumsal kaynak planlaması enterprise resource planning (erp)
kurumsal kazanç corporate earning
kurumsal kıyaslama organisational benchmarking
kurumsal kimlik corporate identity
kurumsal kötüleşme corporate deterioration
kurumsal kredi corporate loan
kurumsal kredi kartları corporate credit cards
kurumsal mali işler yönetimi corporate treasury management
kurumsal marka oluşturma corporate branding
kurumsal müşteri corporate account
kurumsal müşteri corporate customer
kurumsal olarak institutionally
kurumsal portfolyo analizi organizational portfolio analysis
kurumsal proje corporate project
kurumsal reform institutional reform
kurumsal reklam institutional advertising
kurumsal risk müdürü corporate risk manager
kurumsal satış temsilcisi corporate sales representative
kurumsal satış yetkilisi corporate sales representative
kurumsal satış yetkilisi corporate sales executive
kurumsal seyahat danışmanı corporate travel consultant
kurumsal sosyal sorumluluk corporate citizenship
kurumsal sosyal sorumluluk corporate social responsibility
kurumsal sosyal sorumluluk (kss) corporate social responsibility (csr)
kurumsal sosyal sorumluluk düzeyleri corporate social responsibility levels
kurumsal strateji corporate strategy
kurumsal sürdürülebilirlik institutional sustainability
kurumsal şirket corporate company
kurumsal tasarım corporate design
kurumsal tasarruflar institutional savings
kurumsal tekel institutional monopoly
kurumsal teklif corporate offer
kurumsal teknik hizmetler corporate technical services
kurumsal teminat corporate guarantee
kurumsal varlık institutional entity
kurumsal ve entelektüel bilgi birikimi institutional and intellectual accumulation of knowledge
kurumsal yapı organizational structure
kurumsal yapı corporate structure
kurumsal yapılanma institutional structuring
kurumsal yatırımcı institutional investor
kurumsal yatırımcılar institutional investors
kurumsal yatırımlar institutional investments
kurumsal yenileşim innovative entrepreneurship
kurumsal yönetim corporate governance
kurumsal yönetim açıklaması corporate governance disclosure
kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu corporate governance compliance report
kurumsal yönetim uyum raporu corporate governance compliance report
kurumsal yönetişim corporate governance
kurumsal yurttaşlık corporate citizenship
nitelikli yabancı kurumsal yatırımcı qualified foreign institutional investor
tek kurumsal çerçeve single institutional framework
temel kurumsal amaç organizational mission
yeni kurumsal ekonomi new institutional economics
yüksek riskli kurumsal borç high-risk corporate debt
Law
kurumsal suç corporate crime
rüşveti önlemede kurumsal başarısızlık suçu corporate offence of failing to prevent bribery
Politics
kurumsal borçlanma corporate borrowing
kurumsal çerçeve institutional framework
kurumsal düzenleme institutional arrangement
kurumsal sektör corporate sector
kurumsal tahvil mevcutları corporate bond holdings
Institutes
kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği institutional investment managers’ association
sera gazı protokolü kurumsal muhasebe ve açıklama standartları greenhouse gas protocol corporate accounting and reporting standards
Insurance
kurumsal direkt satış corporate direct sales
kurumsal katılım corporate participation
Advertising
kurumsal reklamcılık corporate advertising
Technical
kurumsal optik ağlar enterprise optical networking
kurumsal optik şebekeleme enterprise optical networking
Informatics
kurumsal bilişim mimarı enterprise architect
kurumsal iletişim sunucusu enterprise communication server
Telecom
kurumsal bilişim enterprise computing
Kurumsal müşteri business customer
kurumsal sistem mimarisi enterprise systems architecture
kurumsal şebeke corporate network
kurumsal telekomünikasyon şebekesi corporate telecommunication network
kurumsal uygulama sunucusu enterprise application server
Linguistics
kurumsal dilbilim institutional linguistics
Environment
belediyede su ve atıksu hizmetlerinin kurumsal durumu institutional status of the water and wastewater services in the municipality
kurumsal atık institutional waste