kurumsal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kurumsal"kurumsal" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 3 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kurumsal corporate s.
General
kurumsal institutive s.
Trade/Economic
kurumsal institutional

"kurumsal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kurumsal firmalara dış ticaret danışmanlık hizmetleri vermek provide foreign trade consultancy services to corporate companies f.
kurumsal kimlik kazanmak gain a corporate identity f.
kurumsal amaç corporate objective i.
kurumsal araştırma laboratuvarı corporate research laboratory i.
kurumsal gelişim institutional development i.
kurumsal hedef corporate objective i.
kurumsal hırs corporate greed i.
kurumsal iletişim sorumlusu corporate communication executive i.
kurumsal işbirliği corporate cooperation i.
kurumsal kimlik çalışması corporate identity work i.
kurumsal koordinatör institutional coordinator i.
kurumsal koordinatör corporate coordinator i.
kurumsal şube corporate branch i.
kurumsal veri corporate data i.
kurumsal yazılım corporate software i.
toplum içine yerleştirmek amacıyla bir akıl hastasını kurumsal bir bakım yerinden taburcu etme deinstitutionalisation i.
toplum içine yerleştirmek amacıyla bir akıl hastasını kurumsal bir bakım yerinden taburcu etme deinstitutionalization i.
kurumsal olmayan non-institutional s.
kurumsal olmayan noninstitutional s.
kurumsal ahlakbilimci corporate ethicist
Trade/Economic
çiftçi örgütlerinin kurumsal yeniden yapılandırılması institutional restructuring of farmers’ organisations
değiştirilemeyecek/geri alınamaz kurumsal satınalma siparişi irrevocable corporate purchase order
esnek kurumsal teklif soft corporate offer
gelirler ve kurumsal vergiler kanunu income and corporation taxes act
gelişmiş kurumsal yönetişim advanced corporate governance
iyileştirilmiş kurumsal yönetişim improved corporate governance
kurumsal ağ enterprise network
kurumsal ağırlama corporate hospitality
kurumsal alıcı organizational customer
kurumsal altyapı corporate infrastructure
kurumsal amaç corporate purpose
kurumsal bağlam institutional context
kurumsal bankacılık corporate banking
kurumsal başarı corporate success
kurumsal baz institutional base
kurumsal baz corporate base
kurumsal beklenti corporate expectation
kurumsal bi̇lgi̇ler corporate information
kurumsal bir şirketteki iş corporate job
kurumsal birim institutional unit
kurumsal birleşmeler combinations
kurumsal bölge corporate region
kurumsal bölge corporate area
kurumsal bölge satış müdürü corporate regional sales manager
kurumsal casusluk corporate espionage
kurumsal çerçeve institutional framework
kurumsal çevre institutional environment
kurumsal çevrecilik corporate environmentalism
kurumsal çözümlerde in corporate solutions
kurumsal değerlendirme corporate assessment
kurumsal değişim institutional change
kurumsal değişim corporate change
kurumsal denge institutional balance
kurumsal destek institutional support
kurumsal direkt satış corporate direct sales
kurumsal düzenlemeler institutional arrangements
kurumsal düzey corporate level
kurumsal eğitim corporate training
kurumsal ekonomi institutional economics
kurumsal esneklik corporate flexibility
kurumsal finans bölümü corporate finance department
kurumsal finans bölümü corporate finance division
kurumsal finans departmanı corporate finance division
kurumsal finans departmanı corporate finance department
kurumsal finans temsilcisi corporate financial lead
kurumsal finansman corporate finance
kurumsal firma corporate company
kurumsal firma corporate firm
kurumsal fonksiyon corporate function
kurumsal garanti corporate guarantee
kurumsal gelişim corporate development
kurumsal girişimcilik corporate entrepreneurship
kurumsal güçlendirme institutional strengthening
kurumsal güvenlik corporate security
kurumsal hedef corporate objective
kurumsal hedefler corporate goals
kurumsal hizmet corporate service
kurumsal iktisat institutional economics
kurumsal iktisat/ekonomi institutional economics
kurumsal iletişim corporate communication
kurumsal iletişim uzmanı corporate communications specialist
kurumsal ilişkiler corporate affairs
kurumsal ilişkiler asistanı corporate affairs assistant
kurumsal ilişkiler asistanı corporate relations assistant
kurumsal ilişkiler başkan yardımcısı vice president of corporate affairs
kurumsal ilişkiler başkan yardımcısı vice president corporate affairs
kurumsal ilişkiler koordinatörü corporate relations coordinator
kurumsal ilişkiler uzmanı corporate affairs specialist
kurumsal ilişkiler uzmanı corporate relations specialist
kurumsal imaj corporate image
kurumsal inovasyon corporate innovation
kurumsal irtibat noktası institutional contact point
kurumsal iş corporate job
kurumsal işaretler regalia
kurumsal işlem corporate action
kurumsal itibar corporate reputation
kurumsal ittifak corporate alliance
kurumsal kabiliyet corporate capability/ability
kurumsal kapasite corporate capacity
kurumsal kapasite institutional capacity
kurumsal kapasite organizational capacity
kurumsal karar alma süreci corporate decision-making process
kurumsal karne balanced scorecard
kurumsal katılım corporate participation
kurumsal katılım (ab'ye) accession
kurumsal kaynak planlama enterprise resource planning
kurumsal kaynak planlaması enterprise resource planning
kurumsal kaynak planlaması enterprise resource planning (erp)
kurumsal kazanç corporate earning
kurumsal kıyaslama organisational benchmarking
kurumsal kimlik corporate identity
kurumsal kötüleşme corporate deterioration
kurumsal kredi corporate loan
kurumsal kredi kartları corporate credit cards
kurumsal kültür corporate culture
kurumsal mali işler yönetimi corporate treasury management
kurumsal maliye yönetimi corporate treasury management
kurumsal marka corporate branding
kurumsal marka corporate brand
kurumsal marka oluşturma corporate branding
kurumsal mesaj corporate message
kurumsal model organizational model
kurumsal müşteri corporate account
kurumsal müşteri corporate customer
kurumsal müşterilerin, işlerine bakması için iş seyahati acentesine ödedikleri tutar management fees
kurumsal olarak institutionally
kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu labour force status of non institutional population
kurumsal pazarlama ve iletişim müdürü corporate marketing and communications manager
kurumsal planlama corporate planning
kurumsal portfolyo analizi organizational portfolio analysis
kurumsal proje corporate project
kurumsal reform institutional reform
kurumsal reform corporate reform
kurumsal reklam institutional advertising
kurumsal risk müdürü corporate risk manager
kurumsal satış müdürü corporate sales manager
kurumsal satış temsilcisi corporate sales representative
kurumsal satış yetkilisi corporate sales representative
kurumsal satış yetkilisi corporate sales executive
kurumsal seyahat corporate travel
kurumsal seyahat danışmanı corporate travel consultant
kurumsal sosyal sorumluluk corporate social responsibility
kurumsal sosyal sorumluluk corporate citizenship
kurumsal sosyal sorumluluk (kss) corporate social responsibility (csr)
kurumsal sosyal sorumluluk düzeyleri corporate social responsibility levels
kurumsal strateji corporate strategy
kurumsal sürdürülebilirlik institutional sustainability
kurumsal şirket corporate company
kurumsal şirket corporate firm
kurumsal tasarım corporate design