kurumsal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kurumsal"kurumsal" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 3 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kurumsal corporate s.
General
kurumsal institutive s.
Trade/Economic
kurumsal institutional

"kurumsal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 235 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kurumsal firmalara dış ticaret danışmanlık hizmetleri vermek provide foreign trade consultancy services to corporate companies f.
kurumsal kimlik kazanmak gain a corporate identity f.
kurumsal amaç corporate objective i.
kurumsal araştırma laboratuvarı corporate research laboratory i.
kurumsal gelişim institutional development i.
kurumsal hedef corporate objective i.
kurumsal hırs corporate greed i.
kurumsal iletişim sorumlusu corporate communication executive i.
kurumsal işbirliği corporate cooperation i.
kurumsal kimlik çalışması corporate identity work i.
kurumsal koordinatör institutional coordinator i.
kurumsal koordinatör corporate coordinator i.
kurumsal şube corporate branch i.
kurumsal veri corporate data i.
kurumsal yazılım corporate software i.
toplum içine yerleştirmek amacıyla bir akıl hastasını kurumsal bir bakım yerinden taburcu etme deinstitutionalisation i.
toplum içine yerleştirmek amacıyla bir akıl hastasını kurumsal bir bakım yerinden taburcu etme deinstitutionalization i.
kurumsal olmayan non-institutional s.
kurumsal olmayan noninstitutional s.
kurumsal ahlakbilimci corporate ethicist
Trade/Economic
çiftçi örgütlerinin kurumsal yeniden yapılandırılması institutional restructuring of farmers’ organisations
değiştirilemeyecek/geri alınamaz kurumsal satınalma siparişi irrevocable corporate purchase order
esnek kurumsal teklif soft corporate offer
gelirler ve kurumsal vergiler kanunu income and corporation taxes act
gelişmiş kurumsal yönetişim advanced corporate governance
iyileştirilmiş kurumsal yönetişim improved corporate governance
kurumsal adalet corporate justice
kurumsal ağ enterprise network
kurumsal ağırlama corporate hospitality
kurumsal alıcı organizational customer
kurumsal altyapı corporate infrastructure
kurumsal amaç corporate purpose
kurumsal bağlam institutional context
kurumsal bankacılık corporate banking
kurumsal başarı corporate success
kurumsal baz institutional base
kurumsal baz corporate base
kurumsal beklenti corporate expectation
kurumsal bi̇lgi̇ler corporate information
kurumsal bir şirketteki iş corporate job
kurumsal birim institutional unit
kurumsal birleşmeler combinations
kurumsal bölge corporate region
kurumsal bölge corporate area
kurumsal bölge satış müdürü corporate regional sales manager
kurumsal casusluk corporate espionage
kurumsal çerçeve institutional framework
kurumsal çevre institutional environment
kurumsal çevrecilik corporate environmentalism
kurumsal çözümlerde in corporate solutions
kurumsal değerlendirme corporate assessment
kurumsal değişim institutional change
kurumsal değişim corporate change
kurumsal denge institutional balance
kurumsal destek institutional support
kurumsal direkt satış corporate direct sales
kurumsal düzenlemeler institutional arrangements
kurumsal düzey corporate level
kurumsal eğitim corporate training
kurumsal ekonomi institutional economics
kurumsal esneklik corporate flexibility
kurumsal finans bölümü corporate finance department
kurumsal finans bölümü corporate finance division
kurumsal finans departmanı corporate finance division
kurumsal finans departmanı corporate finance department
kurumsal finans temsilcisi corporate financial lead
kurumsal finansman corporate finance
kurumsal firma corporate company
kurumsal firma corporate firm
kurumsal fonksiyon corporate function
kurumsal garanti corporate guarantee
kurumsal gelişim corporate development
kurumsal girişimcilik corporate entrepreneurship
kurumsal güçlendirme institutional strengthening
kurumsal güvenlik corporate security
kurumsal hafıza organisational memory
kurumsal hafıza organizational memory
kurumsal hedef corporate objective
kurumsal hedefler corporate goals
kurumsal hizmet corporate service
kurumsal iktisat institutional economics
kurumsal iktisat/ekonomi institutional economics
kurumsal iletişim corporate communication
kurumsal iletişim uzmanı corporate communications specialist
kurumsal ilişkiler corporate affairs
kurumsal ilişkiler asistanı corporate affairs assistant
kurumsal ilişkiler asistanı corporate relations assistant
kurumsal ilişkiler başkan yardımcısı vice president of corporate affairs
kurumsal ilişkiler başkan yardımcısı vice president corporate affairs
kurumsal ilişkiler koordinatörü corporate relations coordinator
kurumsal ilişkiler uzmanı corporate affairs specialist
kurumsal ilişkiler uzmanı corporate relations specialist
kurumsal imaj corporate image
kurumsal inovasyon corporate innovation
kurumsal irtibat noktası institutional contact point
kurumsal iş corporate job
kurumsal işaretler regalia
kurumsal işlem corporate action
kurumsal itibar corporate reputation
kurumsal ittifak corporate alliance
kurumsal kabiliyet corporate capability/ability
kurumsal kapasite corporate capacity
kurumsal kapasite institutional capacity
kurumsal kapasite organizational capacity
kurumsal karar alma süreci corporate decision-making process
kurumsal karne balanced scorecard
kurumsal katılım corporate participation
kurumsal katılım (ab'ye) accession
kurumsal kaynak planlama enterprise resource planning
kurumsal kaynak planlaması enterprise resource planning
kurumsal kaynak planlaması enterprise resource planning (erp)
kurumsal kazanç corporate earning
kurumsal kıyaslama organisational benchmarking
kurumsal kimlik corporate identity
kurumsal kötüleşme corporate deterioration
kurumsal kredi corporate loan
kurumsal kredi kartları corporate credit cards
kurumsal kumanda ve kurumsal kumanda için piyasa corporate control and the market for corporate control
kurumsal kültür corporate culture
kurumsal mali işler yönetimi corporate treasury management
kurumsal maliye yönetimi corporate treasury management
kurumsal marka corporate branding
kurumsal marka corporate brand
kurumsal marka oluşturma corporate branding
kurumsal mesaj corporate message
kurumsal model organizational model
kurumsal müşteri corporate account
kurumsal müşteri corporate customer
kurumsal müşterilerin, işlerine bakması için iş seyahati acentesine ödedikleri tutar management fees
kurumsal olarak institutionally
kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu labour force status of non institutional population
kurumsal pazarlama ve iletişim müdürü corporate marketing and communications manager
kurumsal planlama corporate planning
kurumsal portfolyo analizi organizational portfolio analysis
kurumsal proje corporate project
kurumsal reform institutional reform
kurumsal reform corporate reform
kurumsal reklam institutional advertising
kurumsal risk müdürü corporate risk manager
kurumsal satış müdürü corporate sales manager
kurumsal satış temsilcisi corporate sales representative
kurumsal satış yetkilisi corporate sales representative
kurumsal satış yetkilisi corporate sales executive
kurumsal seyahat corporate travel
kurumsal seyahat danışmanı corporate travel consultant
kurumsal sosyal sorumluluk corporate social responsibility
kurumsal sosyal sorumluluk corporate citizenship
kurumsal sosyal sorumluluk (kss) corporate social responsibility (csr)
kurumsal sosyal sorumluluk düzeyleri corporate social responsibility levels
kurumsal statü corporate status
kurumsal strateji corporate strategy
kurumsal sürdürülebilirlik institutional sustainability
kurumsal şirket corporate company
kurumsal şirket corporate firm
kurumsal tasarım corporate design
kurumsal tasarruflar institutional savings
kurumsal tekel institutional monopoly
kurumsal teklif corporate offer
kurumsal teknik hizmetler corporate technical services
kurumsal teminat corporate guarantee
kurumsal vakıf corporate foundation
kurumsal varlık institutional entity
kurumsal ve entelektüel bilgi birikimi institutional and intellectual accumulation of knowledge
kurumsal yapı organizational structure
kurumsal yapı corporate structure
kurumsal yapılanma institutional structuring
kurumsal yatırımcı institutional investor
kurumsal yatırımcı institutional investor
kurumsal yatırımcılar institutional investors
kurumsal yatırımlar institutional investments
kurumsal yayılım koordinatörü corporate deployment champion
kurumsal yemek sanayi institutional catering industry
kurumsal yenileşim innovative entrepreneurship
kurumsal yönetim institution management
kurumsal yönetim corporate governance
kurumsal yönetim açıklaması corporate governance disclosure
kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu corporate governance compliance report
kurumsal yönetim uyum raporu corporate governance compliance report
kurumsal yönetişim corporate governance
kurumsal yurttaşlık corporate citizenship
kurumsal zayıflama institutional decay
nitelikli yabancı kurumsal yatırımcı qualified foreign institutional investor
nitelikli yabancı kurumsal yatırımcılar qualified foreign institutional investors
takipteki kurumsal kredi kartları corporate credit cards under follow up
tek kurumsal çerçeve single institutional framework
temel kurumsal amaç organizational mission
yeni kurumsal ekonomi new institutional economics
yüksek riskli kurumsal borç high-risk corporate debt
Law
kurumsal suç corporate crime
menkul kıymet kanunları uyarınca yapılan kurumsal açıklamaların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırarak yatırımcıları korumak amacıyla çıkarılmış yasa sarbanes–oxley Act of 2002
menkul kıymet kanunları uyarınca yapılan kurumsal açıklamaların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırarak yatırımcıları korumak amacıyla çıkarılmış yasa public company accounting reform and investor protection act
menkul kıymet kanunları uyarınca yapılan kurumsal açıklamaların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırarak yatırımcıları korumak amacıyla çıkarılmış yasa corporate and auditing accountability/responsibility and transparency act
menkul kıymet kanunları uyarınca yapılan kurumsal açıklamaların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırarak yatırımcıları korumak amacıyla çıkarılmış yasa sarbanes–oxley
rüşveti önlemede kurumsal başarısızlık suçu corporate offence of failing to prevent bribery
Politics
kurumsal borçlanma corporate borrowing
kurumsal çerçeve institutional framework
kurumsal düzenleme institutional arrangement
kurumsal sektör corporate sector
kurumsal tahvil mevcutları corporate bond holdings
kurumsal yönetişim corporate governance
Institutes
ab ile kurumsal ilişkiler ve ab katılım müzakereleri dairesi department of institutional relations and accession negotiations with the eu
eğitim ve kurumsal yapılanma başkanlığı directorate of training and institutional structuring
kurumsal hayvan bakım ve kullanım kurulu institutional animal care and use committee
kurumsal iletişim başkanlığı department of corporate communication
kurumsal tanıtım, iletişim ve sponsorluk koordinatörlüğü coordination office of corporate promotion, communication and sponsorship
kurumsal ve stratejik yönetim dairesi department of institutional and strategic administration
kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği institutional investment managers’ association
kurumsal yönetim hizmetleri müsteşar yardımcılığı deputy undersecretariat of institutional management services
sera gazı protokolü kurumsal muhasebe ve açıklama standartları greenhouse gas protocol corporate accounting and reporting standards
türkiye kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği turkish institutional investment managers' association
Insurance
kurumsal direkt satış corporate direct sales
kurumsal katılım corporate participation
kurumsal yatırımcı yöneticileri derneği institutional investment managers’ association
Advertising
kurumsal reklamcılık corporate advertising
Technical
kurumsal optik ağlar enterprise optical networking
kurumsal optik şebekeleme enterprise optical networking
Informatics
kurumsal bilgi portali enterprise information portal
kurumsal bilişim enterprise computing
kurumsal bilişim mimarı enterprise architect
kurumsal iletişim sunucusu enterprise communication server
kurumsal tümleşik yazılım paketi enterprise application suite
Telecom
kurumsal bilgi ana girişi enterprise information portal
kurumsal bilgi işlem enterprise computing
kurumsal bilişim enterprise computing
kurumsal bilişim mimarı enterprise architect
Kurumsal müşteri business customer
kurumsal sistem mimarisi enterprise systems architecture
kurumsal şebeke corporate network
kurumsal telekomünikasyon şebekesi corporate telecommunication network
kurumsal uygulama sunucusu enterprise application server
Linguistics
kurumsal dilbilim institutional linguistics
kurumsal dilbilim glottopolitics
Environment
belediyede su ve atıksu hizmetlerinin kurumsal durumu institutional status of the water and wastewater services in the municipality
kurumsal atık institutional waste
Trade/Economics
kurumsal isim corporate name