measures - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

measures

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"measures" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 8 sonuç

İngilizce Türkçe
Trade/Economic
measures tedbir
measures tedbirler
measures sınır
measures önlemler
measures had
measures ölçü
measures miktar
measures önlem

"measures" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
take measures f. tedbir almak
General
have someone take measures f. tedbir aldırmak
set measures to f. limit koymak
set measures to f. sınır koymak
take all kinds of measures f. her türlü önlemi almak
take drastic measures f. sıkı önlem almak
take extra security measures f. ekstra güvenlik önlemleri almak
take half measures f. yarım yamalak yapmak
take harsh measures f. sıkı önlem almak
take legal measures f. kanuni önlemlere başvurmak
take measures f. tertibat almak
take measures f. önlemler almak
take measures f. tedbir almak
take measures f. önlemlere başvurmak
take measures in time f. zamanında önlem almak
take measures to f. -e göre önlem almak
take preventive measures f. önleyici önlemler almak
take preventive measures f. önceden önlem almak
take punitive measures f. cezai önlem almak
take repressive measures f. sıkı önlem almak
take safety measures f. güvenlik tedbiri almak
take security measures f. güvenlik önlemi almak
take security measures f. güvenlik tedbiri almak
take severe measures f. sert önlemler almak
take special measures f. özel önlemler almak
take strict measures f. sıkı önlem almak
tighten the security measures f. güvenlik önlemlerini arttırmak
accident prevention measures i. kaza önleme tedbirleri
additional measures i. ek tedbirler
agro-environmental measures i. tarımsal-çevresel tedbirler
all kinds of measures i. her türlü önlem
compulsory measures (to be taken) i. (alınması) zorunlu önlemler
cooperative measures i. işbirliği önlemleri
corrective measures i. düzeltici önlemler/tedbirler
desperate measures i. aşırı önlemler
extraordinary measures i. sıra dışı önlemler
extraordinary measures i. sıra dışı tedbirler
follow-up measures i. takip önlemleri
half measures i. yeterli olmayan tedbirler
internal measures i. iç önlemler
invariant measures i. değişmez ölçümler
low-regret measures i. ikinci derece tedbirler
mandatory measures (to be taken) i. (alınması) zorunlu önlemler
measures taken i. alınan önlemler
measures that must be taken i. alınması zorunlu önlemler
necessary additional measures i. gerekli ek tedbirler
necessary measures i. gereken önlemler
necessary measures/precautions i. gerekli önlemler
necessary measures/precautions i. gereken önlemler
night of measures i. kadir gecesi
obligatory measures (to be taken) i. (alınması) zorunlu önlemler
preventive measures i. önleyici tedbirler
preventive safety measures i. önleyici güvenlik önlemleri/tedbirleri
probability measures i. olasılık ölçümleri
remedial measures i. düzeltici önlemler/tedbirler
rigid measures i. sert önlemler
rigorous measures i. sert önlemler
safety measures i. güvenlik önlemleri
safety measures i. güvenlik derecesi
security measures i. güvenlik tedbirleri
security measures i. güvenlik önlemleri
special measures i. özel önlemler
strict measures i. sıkı önlemler
strict measures i. kesin önlemler
strict measures i. sert önlemler
stringent measures i. sıkı önlemler
stringent measures i. sert önlemler
stringent measures i. kesin önlemler
tight measures i. sıkı önlemler
tsunami protection measures i. tsunami korunma önlemleri
urgent measures i. acil önlemler
weights and measures i. ağırlıklar ve ölçüler
Phrases
by all measures nereden bakılırsa bakılsın
Proverb
desperate times call for desperate measures denize düşen yılana sarılır
Law
disciplinary measures disiplin cezaları
enforceable measures uyulmadığı takdirde hukuki dava açılmasına sebep olan yasal tedbirler
interim measures geçici önlemler
interim measures geçici tedbirler
law on the execution of sentences and security measures ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun
legal measures yasal önlemler
legal measures yasal tedbirler
legal measures kanuni önlemler
legislation governing the weights and measures ölçü ve ayar mevzuatı
legislative measures yasama önlemleri
measures of conservation muhafaza tedbirleri
measures of conservation koruma önlemleri
penal measures cezai önlemler
preventive measures önleyici tedbirler
statutory measures yasal önlemler
statutory measures yasal tedbirler
Technical
accidental release measures kazara açığa çıktığında alınması gereken önlemler
accidental release measures kazayla açığa çıktığında alınması gereken önlemler
accidental release measures kazara açığa çıkmaya karşı önlemler
accidental release measures kazara salınıma karşı önlemler
application of protective measures koruyucu güvenlik tedbirlerinin uygulanması
coal measures kömür yatakları
electronic counter measures elektronik savunma yöntemleri
electronic warfare support measures elektronik savaş desteği
firefighting measures yangınla mücadele önlemleri
functional safety measures fonksiyonel güvenlik önlemleri
length measures uzunluk ölçüleri
material measures of length uzunluğun maddi ölçümleri
medical and technical measures tıbbi ve teknik tedbirler
no regret measures öncelikli önlemler
noise control measures gürültü kontrol tedbirleri
obligatory safety measures alınması mecburi emniyet tedbirleri
overview of techniques and measures tekniklere ve ölçmelere bakış
performance measures çalışma ölçüleri
preventive measures önleyici tedbirler
protection measures against electric shock elektrik çarpmasına karşı koruma tedbirleri
protective measures koruyucu önlemler
protective measures against the effects of stray currents caused by traction system cer sistemlerinin neden olduğu serseri akımların etkilerine karşı koruma önlemleri
protective measures for safety güvenlik için koruma tedbirleri
repeated measures analysis of variance tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi
safety and health measures güvenlik ve sağlık önlemleri
safety measures emniyet tedbirleri
technical counter measures teknik karşı tedbirler
technical safety measures teknik emniyet tedbirleri
Computer
anti-piracy measures korsan karşıtı önlemler
electronic counter counter measures elektronik koruma önlemleri
electronic counter counter measures elektronik savunma yöntemleri
electronic counter measures elektronik saldırı yöntemleri
Telecom
electronic warfare support measures elektronik savaş destek tedbirleri
Automotive
measures to be taken against air pollution by emission from motor vehicles motorlu taşıtlardan yayılan emisyonların oluşturduğu hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler
measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles motorlu araçların pozitif ateşleme sisteminden çıkan gazların neden olduğu hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler
measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles araçlarda kullanılan sıkıştırma ateşlemeli motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonlarına karşı alınacak tedbirler
measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines dizel motorlardan çıkan kirletici emisyonlarına karşı alınan önlemler
measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles motorlu araçlarda kullanılan dizel motorlardan çıkan kirletici emisyonlara karşı alınan önlemler
Marine
environmental conservation measures çevresel koruma önlemleri
temporary measures law for fishery zone balıkçılık bölgesi için geçici önlemler yasası
Medical
appropriate therapeutic measures uygun tedavi edici önlemler
health utility measures sağlık fayda ölçümleri
hygienic measures hijyen önlemleri
hygienic measures hijyen kuralları
necessary supportive measures gerekli destekleyici önlemler
nonantibiotic prevention measures antibiyotik dışı korunma önlemleri
physical and medical measures fiziksel-tıbbi önlemler
prophylactic measures hastalığı engelleyici koruyucu önlemler
self-report measures özbildirim ölçekleri
the transparency of measures regulating the pricing of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national health insurance systems beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasını düzenleyen önlemlere şeffaflık getirilmesi ve bunların ulusal sağlık sigorta sistemleri kapsamına alınması
universal measures üniversal önlemler
urodynamic measures urodinamik ölçümler
weights and measures ağırlıklar ve ölçüler
Psychology
reactive measures tepkisel ölçümler
repeated­measures designs tekrarlanan ölçümler dizaynı
Pathology
prophylactic measures profilaktik tedbirler
Food Engineering
use of certain preservatives for the surface treatment of citrus fruit and on the control measures to be used for the qualitative and quantitative analysis of preservatives in and on citrus fruit turunçgillerde yüzeyde kullanılan koruyucu maddeler ve bu koruyucuların kalitatif ve kantitatif analiz metotları
Environment
environmental protection measures çevre koruma önlemleri
quarantine measures karantina önlemleri
Geology
coal measures kömür yan kayaçları