measures - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

measures

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"measures" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 8 sonuç

İngilizce Türkçe
Trade/Economic
measures tedbir
measures tedbirler
measures sınır
measures önlemler
measures had
measures ölçü
measures miktar
measures önlem

"measures" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
take measures f. tedbir almak
General
have someone take measures f. tedbir aldırmak
set measures to f. limit koymak
set measures to f. sınır koymak
take all kinds of measures f. her türlü önlemi almak
take drastic measures f. sıkı önlem almak
take extra security measures f. ekstra güvenlik önlemleri almak
take half measures f. yarım yamalak yapmak
take harsh measures f. sıkı önlem almak
take legal measures f. kanuni önlemlere başvurmak
take measures f. tedbir almak
take measures f. önlemlere başvurmak
take measures f. tertibat almak
take measures f. önlemler almak
take measures in time f. zamanında önlem almak
take measures to f. -e göre önlem almak
take preventive measures f. önleyici önlemler almak
take preventive measures f. önceden önlem almak
take punitive measures f. cezai önlem almak
take repressive measures f. sıkı önlem almak
take safety measures f. güvenlik tedbiri almak
take security measures f. güvenlik önlemi almak
take security measures f. güvenlik tedbiri almak
take severe measures f. sert önlemler almak
take special measures f. özel önlemler almak
take strict measures f. sıkı önlem almak
tighten the security measures f. güvenlik önlemlerini arttırmak
accident prevention measures i. kaza önleme tedbirleri
additional measures i. ek tedbirler
agro-environmental measures i. tarımsal-çevresel tedbirler
all kinds of measures i. her türlü önlem
compulsory measures (to be taken) i. (alınması) zorunlu önlemler
cooperative measures i. işbirliği önlemleri
corrective measures i. düzeltici önlemler/tedbirler
desperate measures i. aşırı önlemler
extraordinary measures i. sıra dışı önlemler
extraordinary measures i. sıra dışı tedbirler
follow-up measures i. takip önlemleri
half measures i. yeterli olmayan tedbirler
immediate measures i. acil önlemler
implementing measures i. uygulama tedbirleri
internal measures i. iç önlemler
invariant measures i. değişmez ölçümler
low-regret measures i. ikinci derece tedbirler
mandatory measures (to be taken) i. (alınması) zorunlu önlemler
measures taken i. alınan önlemler
measures that must be taken i. alınması zorunlu önlemler
necessary additional measures i. gerekli ek tedbirler
necessary measures i. gereken önlemler
necessary measures/precautions i. gerekli önlemler
necessary measures/precautions i. gereken önlemler
night of measures i. kadir gecesi
obligatory measures (to be taken) i. (alınması) zorunlu önlemler
preventive measures i. önleyici tedbirler
preventive safety measures i. önleyici güvenlik önlemleri/tedbirleri
probability measures i. olasılık ölçümleri
remedial measures i. düzeltici önlemler/tedbirler
rigid measures i. sert önlemler
rigorous measures i. sert önlemler
safety measures i. güvenlik önlemleri
safety measures i. güvenlik derecesi
security measures i. güvenlik tedbirleri
security measures i. güvenlik önlemleri
special measures i. özel önlemler
strict measures i. sıkı önlemler
strict measures i. kesin önlemler
strict measures i. sert önlemler
stringent measures i. sıkı önlemler
stringent measures i. sert önlemler
stringent measures i. kesin önlemler
tight measures i. sıkı önlemler
tsunami protection measures i. tsunami korunma önlemleri
urgent measures i. acil önlemler
weights and measures i. ağırlıklar ve ölçüler
Phrases
by all measures nereden bakılırsa bakılsın
Proverb
desperate times call for desperate measures denize düşen yılana sarılır
Trade/Economic
anti-evasion measures vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik önlemler
anti-takeover measures devralınma önlemleri
associate measures yan önlemler
austerity measures kemer sıkma önlemleri
austerity measures tasarruf tedbirleri
commercial policy measures ticaret politikası önlemleri
economic incentive measures iktisadi teşvik tedbirleri
economic stability measures ekonomik istikrar tedbirleri
equity measures özsermaye ölçütleri
export encouragement measures ihracatı teşvik önlemleri
fiscal measures mali önlemler
horizontal and procedural measures yatay ve prosedürel önlemler
legal measures kanuni tedbirler
macroprudential measures makro ihtiyati önlemler
measures of central tendency merkezi eğilim ölçüleri
measures of dispersion dağılım ölçüleri
monetary measures para tedbirleri
monetary measures para önlemleri
non-tariff common commercial policy measures tarife dışı ticaret politikası önlemleri
non-tariff measures uluslararası ticareti kısıtlayan önlemler
occupational health and safety measures işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri
output performance measures sonuç değerlendirme ölçüleri
package of economic measures ekonomik tedbirler paketi
preventive measures önleyici tedbirler
process measures süreç önlemleri
protection measures koruma tedbirleri
protective measures muhafaza tedbirleri
retaliatory measures misilleme tedbirleri
retaliatory measures misilleme önlemleri
rigid measures sert önlemler
rigorous measures sert önlemler
savings measures tasarruf tedbirleri
stabilization measures istikrar tedbirleri
stabilization measures istikrar önlemleri
statistical measures istatistiksel ölçüler
stimulatory measures teşvik tedbirleri
strict measures sıkı önlemler
stringent measures sıkı önlemler
surveillance measures gözetim önlemi
take legal measures yasal önlemler almak
take measures önlem almak
taxation measures vergi tedbirleri
tight measures sıkı önlemler
Law
disciplinary measures disiplin cezaları
enforceable measures uyulmadığı takdirde hukuki dava açılmasına sebep olan yasal tedbirler
interim measures geçici tedbirler
interim measures geçici önlemler
law on the execution of sentences and security measures ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun
legal measures yasal önlemler
legal measures yasal tedbirler
legal measures kanuni önlemler
legislation governing the weights and measures ölçü ve ayar mevzuatı
legislative measures yasama önlemleri
measures of conservation muhafaza tedbirleri
measures of conservation koruma önlemleri
penal measures cezai önlemler
preventive measures önleyici tedbirler
statutory measures yasal önlemler
statutory measures yasal tedbirler
technological measures teknolojik önlemler
Politics
active employment measures aktif istihdam tedbirleri
associate measures yan önlemler
coercive measures zorlayıcı tedbirler
coercive measures baskı yapmaya yönelik önlemler
committee for the approximation of the laws of the member states relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi
committee for the technical adaptation of legislation on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work iş sağlığı ve güvenliği konusundaki iyileştirmelerin teşvik edilmesine ilişkin tedbirler getirilmesi hakkındaki mevzuatın teknik adaptasyonu komitesi
conference on interaction and confidence building measures in asia asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansı
confidence and security building measures güven ve güvenlik arttırıcı önlemler (ggaö)
confidence building measures güven arttırcı önlemler (gaö)
corrective measures düzeltici önlemler
corrective measures güvenlik önlemleri
corrective measures ıslah edici önlemler
cost-cutting measures maliyet düşürücü önlemler
country specific measures ülkelere özgü tedbirler
economic stability measures ekonomik istikrar önlemleri
emergency measures acil durum önlemleri
emergency measures acil önlemler
exceptional war measures olağanüstü savaş tedbirleri
exceptional war measures olağanüstü savaş önlemleri
international bureau of weights and measures uluslararası ağırlıklar ve ölçüler bürosu
measures of precaution ihtiyat tedbirleri
measures of precaution koruma tedbirleri
non tariff common commercial policy measures tarife dışı ortak ticaret politikası önlemleri
non tariff common commercial policy measures tarife dışı ticaret politikası önlemleri
protective measures koruyucu önlemler
provisional measures geçici önlemler
reformatory measures ıslah edici önlemler
reformatory measures güvenlik önlemleri
reformatory measures düzeltici önlemler
reformatory measures iyileştirici önlemler
safeguard measures korunma önlemleri
safety measures güvenlik önlemleri
security measures güvenlik önlemleri
security measures emniyet tedbirleri
security measures güvenlik tedbirleri
suspend the measures önlemleri askıya almak
take legal measures yasal önlemlere başvurmak
trade and investment opening measures ticaret ve yatırım serbestleştirici tedbirler
trade and investment restrictive measures ticaret ve yatırım kısıtlayıcı tedbirler
transitional measures geçici önlemler
transitional measures geçiş tedbirleri
verification measures doğrulama önlemleri
when member states adopt these measures.. üye devletler bu önlemleri kabul ettiğinde
wto committee on sanitary and phytosanitary measures dtö sağlık ve bitki sağlığı önlemleri komitesi
wto committee on subsidies and countervailing measures dtö sübvansiyonlar ve telafi edici önlemler komitesi
Institutes
department of surveillance and safeguard measures on textiles tekstil gözetim ve korunma önlemleri dairesi
Technical
accidental release measures kazara açığa çıkmaya karşı önlemler
accidental release measures kazayla açığa çıktığında alınması gereken önlemler
accidental release measures kazara salınıma karşı önlemler
accidental release measures kazara açığa çıktığında alınması gereken önlemler
application of protective measures koruyucu güvenlik tedbirlerinin uygulanması
coal measures kömür yatakları
electronic counter measures elektronik savunma yöntemleri
electronic warfare support measures elektronik savaş desteği
firefighting measures yangınla mücadele önlemleri
functional safety measures fonksiyonel güvenlik önlemleri
length measures uzunluk ölçüleri
material measures of length uzunluğun maddi ölçümleri
medical and technical measures tıbbi ve teknik tedbirler
no regret measures öncelikli önlemler
noise control measures gürültü kontrol tedbirleri
obligatory safety measures alınması mecburi emniyet tedbirleri
overview of techniques and measures tekniklere ve ölçmelere bakış
performance measures çalışma ölçüleri