measures - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

measures

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"measures" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 8 sonuç

İngilizce Türkçe
Trade/Economic
measures tedbir
measures tedbirler
measures sınır
measures önlemler
measures had
measures ölçü
measures miktar
measures önlem

"measures" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
take measures f. tedbir almak
General
set measures to f. sınır koymak
take extra security measures f. ekstra güvenlik önlemleri almak
take half measures f. yarım yamalak yapmak
take measures f. tertibat almak
take measures f. önlemler almak
take measures in time f. zamanında önlem almak
take preventive measures f. önleyici önlemler almak
take preventive measures f. önceden önlem almak
take safety measures f. güvenlik tedbiri almak
take security measures f. güvenlik önlemi almak
take security measures f. güvenlik tedbiri almak
take severe measures f. sert önlemler almak
take strict measures f. sıkı önlem almak
additional measures i. ek tedbirler
agro-environmental measures i. tarımsal-çevresel tedbirler
all kinds of measures i. her türlü önlem
corrective measures i. düzeltici önlemler/tedbirler
extraordinary measures i. sıra dışı önlemler
extraordinary measures i. sıra dışı tedbirler
internal measures i. iç önlemler
measures taken i. alınan önlemler
measures that must be taken i. alınması zorunlu önlemler
necessary additional measures i. gerekli ek tedbirler
necessary measures i. gereken önlemler
necessary measures/precautions i. gerekli önlemler
night of measures i. kadir gecesi
obligatory measures (to be taken) i. (alınması) zorunlu önlemler
preventive measures i. önleyici tedbirler
probability measures i. olasılık ölçümleri
remedial measures i. düzeltici önlemler/tedbirler
safety measures i. güvenlik önlemleri
safety measures i. güvenlik derecesi
security measures i. güvenlik tedbirleri
strict measures i. kesin önlemler
strict measures i. sert önlemler
stringent measures i. sıkı önlemler
tsunami protection measures i. tsunami korunma önlemleri
urgent measures i. acil önlemler
Phrases
by all measures nereden bakılırsa bakılsın
Proverb
desperate times call for desperate measures denize düşen yılana sarılır
Trade/Economic
austerity measures tasarruf tedbirleri
commercial policy measures ticaret politikası önlemleri
economic incentive measures iktisadi teşvik tedbirleri
economic stability measures ekonomik istikrar tedbirleri
fiscal measures mali önlemler
horizontal and procedural measures yatay ve prosedürel önlemler
legal measures kanuni tedbirler
macroprudential measures makro ihtiyati önlemler
measures of central tendency merkezi eğilim ölçüleri
monetary measures para önlemleri
non-tariff common commercial policy measures tarife dışı ticaret politikası önlemleri
occupational health and safety measures işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri
package of economic measures ekonomik tedbirler paketi
protection measures koruma tedbirleri
protective measures muhafaza tedbirleri
retaliatory measures misilleme tedbirleri
retaliatory measures misilleme önlemleri
rigid measures sert önlemler
rigorous measures sert önlemler
stabilization measures istikrar önlemleri
stimulatory measures teşvik tedbirleri
stringent measures sıkı önlemler
surveillance measures gözetim önlemi
take measures önlem almak
tight measures sıkı önlemler
Law
enforceable measures uyulmadığı takdirde hukuki dava açılmasına sebep olan yasal tedbirler
interim measures geçici önlemler
legal measures yasal önlemler
legal measures yasal tedbirler
legal measures kanuni önlemler
legislation governing the weights and measures ölçü ve ayar mevzuatı
legislative measures yasama önlemleri
measures of conservation muhafaza tedbirleri
preventive measures önleyici tedbirler
statutory measures yasal önlemler
Politics
active employment measures aktif istihdam tedbirleri
coercive measures baskı yapmaya yönelik önlemler
corrective measures güvenlik önlemleri
corrective measures ıslah edici önlemler
emergency measures acil önlemler
exceptional war measures olağanüstü savaş tedbirleri
exceptional war measures olağanüstü savaş önlemleri
measures of precaution koruma tedbirleri
non tariff common commercial policy measures tarife dışı ortak ticaret politikası önlemleri
protective measures koruyucu önlemler
reformatory measures düzeltici önlemler
reformatory measures iyileştirici önlemler
safety measures güvenlik önlemleri
security measures güvenlik önlemleri
security measures emniyet tedbirleri
suspend the measures önlemleri askıya almak
Technical
accidental release measures kazara açığa çıktığında alınması gereken önlemler
application of protective measures koruyucu güvenlik tedbirlerinin uygulanması
coal measures kömür yatakları
electronic warfare support measures elektronik savaş desteği
firefighting measures yangınla mücadele önlemleri
functional safety measures fonksiyonel güvenlik önlemleri
length measures uzunluk ölçüleri
medical and technical measures tıbbi ve teknik tedbirler
no regret measures öncelikli önlemler
noise control measures gürültü kontrol tedbirleri
overview of techniques and measures tekniklere ve ölçmelere bakış
protective measures koruyucu önlemler
protective measures against the effects of stray currents caused by traction system cer sistemlerinin neden olduğu serseri akımların etkilerine karşı koruma önlemleri
protective measures for safety güvenlik için koruma tedbirleri
repeated measures analysis of variance tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi
safety and health measures güvenlik ve sağlık önlemleri
safety measures emniyet tedbirleri
technical safety measures teknik emniyet tedbirleri
Computer
anti-piracy measures korsan karşıtı önlemler
electronic counter counter measures elektronik savunma yöntemleri
Informatics
security counter-measures güvenlik önlemi
Telecom
electronic warfare support measures elektronik savaş destek tedbirleri
Automotive
measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles motorlu araçların pozitif ateşleme sisteminden çıkan gazların neden olduğu hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler
measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles araçlarda kullanılan sıkıştırma ateşlemeli motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonlarına karşı alınacak tedbirler
measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines dizel motorlardan çıkan kirletici emisyonlarına karşı alınan önlemler
measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles motorlu araçlarda kullanılan dizel motorlardan çıkan kirletici emisyonlara karşı alınan önlemler
Aeronautic
electonic counter measures ecm
Marine
environmental conservation measures çevresel koruma önlemleri
Medical
health utility measures sağlık fayda ölçümleri
hygienic measures hijyen kuralları
nonantibiotic prevention measures antibiyotik dışı korunma önlemleri
physical and medical measures fiziksel-tıbbi önlemler
prophylactic measures hastalığı engelleyici koruyucu önlemler
the transparency of measures regulating the pricing of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national health insurance systems beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasını düzenleyen önlemlere şeffaflık getirilmesi ve bunların ulusal sağlık sigorta sistemleri kapsamına alınması
weights and measures ağırlıklar ve ölçüler
Psychology
repeated­measures designs tekrarlanan ölçümler dizaynı
Statistics
measures of central tendency merkezi eğilim ölçüleri
repeated measures design yinelenmiş ölçüler tasarımı
Education
measures to be taken during utilization kullanım esnasında alınacak tedbirler
Linguistics
measures of central tendency merkeze eğilim ölçüleri
Environment
environmental health measures çevre sağlığı tedbirleri
measures against airborne micro-organisms in the workplace hava ile taşınan mikroorganizmalara karşı iş yerlerinde alınması gerekli tedbirler
measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery karayolu dışında kullanılan hareketli makinelara takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gazlara ve partikül halindeki kirleticilere karşı alınacak tedbirler
preventive measures for anthrax şarbonla ilgili koruyucu tedbirler
programme for regional environment measures bölgesel çevre tedbirleri programı
Geology
coal measures kömür yan kayaçları
Military
active electronic counter measures aktif elektronik karşı tedbirler
anti-looting measures yağmacılığa karşı tedbirler
antiterrorist measures anti terörist önlemler
confidence building measures güven artırıcı önlemler
defensive measures savunma tedbirleri
electronic support measures elektronik destek tedbirleri
electronic warfare support measures elektronik destek tedbirleri
mine counter measures mayına karşı tedbirler
offensive mine counter measures taarruzi mayın karşı tedbirleri
passive electronic protection measures pasif elektronik korunma tedbirleri
postattack measures saldırı sonrası tedbir
retaliatory measures misilleme tedbirleri