mutabakat - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

mutabakat"mutabakat" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 21 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
mutabakat agreement i.
General
mutabakat conformity i.
mutabakat congruity i.
mutabakat congruence i.
mutabakat commitment i.
mutabakat mutual understanding i.
mutabakat consensus i.
mutabakat understanding i.
mutabakat consonance i.
mutabakat correspondence i.
Trade/Economic
mutabakat settlement
mutabakat consensus
mutabakat agreement
mutabakat reconciliation
mutabakat balancing
Law
mutabakat accordance
mutabakat concord
mutabakat astipulation
Politics
mutabakat consensus
mutabakat accord
Latin
mutabakat consensus

"mutabakat" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 59 sonuç

Türkçe İngilizce
General
mutabakat sağlamak reach an agreement f.
mutabakat sağlamak reach a mutual understanding f.
mutabakat sağlamak come to a mutual agreement f.
mutabakat sağlamak come to an agreement f.
mutabakat yapmak come to an understanding f.
mutabakat yapmak reach an agreement f.
mutabakat yapmak make a consensus f.
mutabakat yapmak strike a bargain f.
asılsız mutabakat yanlılığı false consensus bias i.
mutabakat anlaşması memorandum of understanding i.
mutabakat bildiren banka confirming bank i.
sosyal mutabakat social contract i.
sosyal mutabakat social consensus i.
Trade/Economic
banka mutabakat ekstresi bank reconciliation statement
büyük defter mutabakat kartı ledger proof card
karşılıklı mutabakat mutual covenant
mutabakat beyannamesi memorandum of understanding
mutabakat bildiren banka confirming bank
mutabakat bildiren banka advising bank
mutabakat bildirisi memorandum of understanding
mutabakat cetveli reconciliation statement
mutabakat hesabı reconciliation account
mutabakat mektubu reconciliation statement
mutabakat şirketi clearing company
mutabakat yapma reconciliation
nakdi mutabakat cash settlement
safex mutabakat şirketi safex clearing company
sözlü mutabakat verbal agreement
ulusal mutabakat national consensus
Law
kanuna mutabakat legality
mutabakat kararı consent decree
mutabakat zaptı memorandum of understanding
zararın tazmini için yapılan mutabakat accord and satisfaction
Politics
mutabakat anlaşması m.o.u. (memorandum of understanding)
mutabakat anlaşması mou (memorandum of understanding)
mutabakat zaptı m.o.u. (memorandum of understanding)
mutabakat zaptı memorandum of understanding
mutabakat zaptı imzalamak sign a memorandum of understanding
ortak mutabakat common accord
paris mutabakat muhtırası paris memorandum of understanding
paris mutabakat zaptı paris memorandum of understanding
siyasi mutabakat political consensus
toplumsal mutabakat public accord (social agreement)
Institutes
akdeniz liman devleti kontrolü mutabakat zaptı mediterranean sea memorandum of understanding
karadeniz liman devleti kontrolü mutabakat zaptı blacksea memorandum of understanding
mutabakat muhtırası memorandum of understanding
Technical
iki taraflı mutabakat bilateral conformity
Computer
mutabakat verisi reconciliation data
Informatics
mutabakat protokolü handshake protocol
Telecom
mutabakat zaptı memorandum of understanding
Education
mutabakat zaptı memorandum of understanding
Environment
mutabakat zaptı'nın imzalanması signing of the memorandum
Military
ittifak içi mutabakat dokümanı interalliance understanding document
mutabakat mektubu letter of agreement
mutabakat muhtıraları memoranda of understanding
mutabakat muhtırası memorandum of understanding
mutabakat tutanağı memorandum of understanding
Abbreviation
mutabakat zaptı mou (memorandum of understanding)
Latin
mutabakat akdi transactio