nakliyat - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

nakliyat"nakliyat" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 15 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
nakliyat shipping i.
General
nakliyat portage i.
nakliyat cargo-carrying i.
nakliyat shipping i.
nakliyat transport i.
nakliyat shipment i.
nakliyat freighting i.
nakliyat forwarding i.
Trade/Economic
nakliyat forwarding
nakliyat transport
nakliyat transportation
nakliyat carrying
Technical
nakliyat transporting
nakliyat conveyance
Marine
nakliyat portage

"nakliyat" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 103 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bir şeyi bir nakliyat aracıyla göndermek ship f.
ana nakliyat katı main haulage level i.
bir şirketin ambalaj ve nakliyat işlerine bakan kimse shipping clerk i.
demiryolu nakliyat vergisi railway tax i.
deniz nakliyat şirketi shipping company i.
direkt nakliyat through freight i.
evden eve nakliyat firması removal firm i.
evden eve nakliyat firması moving company i.
evden eve nakliyat firması removalist i.
evden eve nakliyat firması van line i.
evden eve nakliyat firması removal company i.
evden eve nakliyat şirketi removalist i.
evden eve nakliyat şirketi removal firm i.
evden eve nakliyat şirketi moving company i.
evden eve nakliyat şirketi removal company i.
evden eve nakliyat şirketi van line i.
nakliyat arabacısı expressman i.
nakliyat bölümü department of transportation i.
nakliyat firması forwarding firm i.
nakliyat firması carrying agent i.
nakliyat firması transport company i.
nakliyat firması transportation enterprise i.
nakliyat şirketi transport company i.
nakliyat şirketi shipping company i.
nakliyat şirketi memuru expressman i.
yollama bir nakliyat aracıyla) shipment i.
Trade/Economic
deniz nakliyat firması shipping firm
deniz nakliyat şirketi navigation company
deniz nakliyat şirketi shipping company
direkt nakliyat through freight
doğrudan nakliyat through transport
eşya nakliyat işi head-end business
grup halinde nakliyat groupage
grupaj nakliyat groupage
hava nakliyat senedi airway bill
kapıdan kapıya nakliyat door to door
nakliyat acentası transportation agency
nakliyat acentası forwarding agent
nakliyat acentesi transportation agency
nakliyat işi forwarding business
nakliyat işletmesi shipping agency
nakliyat sigorta freight insurance
nakliyat sigortası transportation insurance
nakliyat sözleşmesi transportation contract
nakliyat şirketi transportation company
nakliyat şirketi forwarding company
nakliyat şirketi forwarding agency
nakliyat terimleri shipping terms
nakliyat vergisi transportation tax
nakliyat-iş sendikası transport-work union
nehir nakliyat resmi river dues
suda nakliyat water transport
Politics
uluslararası nakliyat esasında hayvanların korunmasına dair avrupa sözleşmesi european convention for the protection of animals during international transport
Insurance
deniz nakliyat sigortası marine insurance
geminin limanda yattığı süre dahilinde nakliyat sigortacılarının yaptığı prim iadesi lay-up return
hasarın olmadığı nakliyat sigorta poliçesinde primin bir kısmının iadesi no claim return
iç sularda ve karada nakliyat sigortası inland marine insurance
müşterek avarya hasarı hariç nakliyat sigorta poliçesi warranted free from average
nakliyat dışı hasar ödemelerinde kullanılan belge synopsis sheet
nakliyat sigorta sendikası hull syndicate
nakliyat sigortası fright insurance
nakliyat sigortası freight insurance
nakliyat sigortasında 12 ay'dan kısa süreli sigorta short term
nakliyat sigortasında brüt prim eksi tenziller on net
nakliyat sigortasında geminin klasmanına giremeyecek şekilde yaşlı olması overage
nakliyat sigortasında tenzillerden önceki brüt prim on gross
nakliyat tekne sigortası marine hull insurance
nakliyat tekne sigortasında çarpışmadan ötürü üçüncü şahısların yol running down clause
sapma (nakliyat) deviation
standart nakliyat poliçesi plain form of policy
vardı (nakliyat) arrived
Technical
denizaşırı nakliyat kabı container for sea transport
Construction
ağır nakliyat donanımı heavy transport equipment
ağır nakliyat teçhizatı heavy transport equipment
Automotive
nakliyat için aşırı lastik hava basıncı over inflated for shipping
Marine
deniz nakliyat şirketi navigation company
nakliyat acentesi shipping agency
nakliyat dairesi shipping room
nakliyat oran bilgisi mesajı transport rate information message
nakliyat ücretlendirme hesap mesajı shipment charge calculation message
nakliyat ücretlendirme hesap mesajı transport charge calculation message
nakliyat zaman cetveli transport schedule
Mining
ana nakliyat katı main haulage level
nakliyat yolu haulage drift
Military
askeri deniz nakliyat servisi komutanı commander military sea transport service
askeri havadan nakliyat klerans yetkisi military airlift clearance authority
askeri nakliyat limanı home port
deniz nakliyat sea lift
deniz nakliyat bölüğü carrier company
denizaşırı nakliyat ambalajı overseas pack
kademeli nakliyat shuttling
kısa mesafeli nakliyat local haul
motorlu kademeli nakliyat motor movement by echelon
müşterek askeri hava nakliyat anlaşması joint military air transportation agreement
müşterek askeri oto nakliyat anlaşması joint bus military agreement
nakliyat birim numarası main number
nakliyat müsaadesi transportation corps release
nakliyat müsaadesi numarası transportation corps release number
nato kısa nakliyat konvoyu nato short haul convoy
parça nakliyat less-than-carload
parça nakliyat partisi less-than-carload lot
perakende nakliyat partisi less-than-carload lot
uzun mesafeli nakliyat line haul