physical - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

physical

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"physical" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 18 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
physical s. bedensel
General
physical i. muayene
physical s. fiziksel
physical s. bedeni
physical s. somut
physical s. maddi
physical s. fiziki
physical s. mevcut
physical s. maddesel
Trade/Economic
physical fiziksel
Technical
physical doğal
physical fiziksel
physical fiziki
physical maddeye yakın
physical maddi
Telecom
physical fiziksel
Medical
physical fizikal
Sport
physical fizik

"physical" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
General
do physical exercise f. spor yapmak
go through physical examinations f. sağlık kontrollerinden geçmek (insanlar)
turn into a physical fight f. kavgaya dönüşmek
physical and mental health i. beden ve ruh sağlığı
physical beauty i. fiziksel güzellik
physical characteristic i. fiziksel özellik
physical condition i. fiziksel durum
physical deterioration i. fiziksel bozulma
physical disability i. fiziksel engel
physical drives i. fiziksel dürtüler
physical education i. beden eğitimi
physical education for people with disabilities i. engelliler için beden eğitimi
physical energy i. fiziksel enerji
physical examination i. sağlık muayenesi
physical examination i. fiziksel muayene
physical examination i. çekap
physical exertion i. fiziksel çaba
physical fatigue i. fiziksel bitkinlik
physical force i. fiziksel güç
physical geography i. fiziksel özelliklerle ilgilenen coğrafya dalı
physical injury i. bedeni zarar
physical intimacy i. fiziksel yakınlık
physical location i. fiziki yerleşim
physical maps i. fiziksel haritalar
physical object i. fiziksel madde
physical perfection i. fiziksel mükemmeliyeti
physical phenomenon i. fiziksel olay
physical power i. fiziksel güç
physical quality i. fiziksel özellik
physical reality i. fizik hakikati
physical requirements i. fiziksel gereklilikler
physical restraint training i. (fiziksel olarak) etkisiz hale getirme eğitimi
physical security i. fiziki güvenlik
physical welfare i. fiziksel refah
non-physical s. el ile tutulamaz
physical handicapped s. bedensel özürlü
Idioms
be physical with someone tensel/bedensel temasa girmek
Trade/Economic
physical address posta adresi
physical assets maddi varlıklar
physical check fiziki denetim
physical check maddi denetim
physical depreciation maddi aşınma
physical depreciation fiziki aşınma
physical depreciation maddi amortisman
physical distribution strategy fiziki dağıtım stratejisi
physical geography fiziksel coğrafya
physical inventory fiziki envanter
physical inventory stok sayımı
physical inventory fiili mal sayımı
physical labour bedensel çalışma
physical life maddi hayat
physical life fiziki mukavemet süresi
physical variance fiziksel değişme
physical variance fiziksel değişiklik
physical withdrawal fiziksel çekilme
Law
offences against physical integrity vücut dokunulmazlığına karşı suçlar
physical coercion fiziksel cebir
physical coercion şiddet
physical fact fiziksel kanıt
physical fact maddi kanıt
physical incapacity cinsel iktidarsızlık
physical possession fiili zilyetlik
physical punishment cismani ceza
physical punishment beden cezası
primary physical custodian çocuğun birinci dereceden vasi/velisi
Technical
human physical performance insanın fiziksel performansı
mechanical and physical properties mekanik ve fiziksel özellikler
physical change fiziksel değişim
physical configuration fiziksel yapılandırma
physical file copy fiziksel dosya kopyası
physical geography fiziksel coğrafya
physical input fiziki girdi
physical lag fiziksel gecikme
physical objective aperture fiziksel nesnel mercek açıklığı
physical quantities fiziki miktarlar
physical simulation systems fiziksel simülasyon sistemleri
physical testing fiziksel deneme
physical therapy fizyoterapi
Computer
physical child fiziksel alt öğe
physical child fiziksel altöğe
physical disk fiziksel disk
physical drive fiziksel sürücü
physical file fiziksel dosya
physical file fiziksel kütük
physical file copy fiziksel dosya kopyası
physical file copy fiziksel kütük eşlemi
physical layer protocol fiziksel katman protokolü
physical memory fiziksel bellek
physical record fiziksel kayıt
physical simulation systems fiziksel benzetim dizgeleri
physical structure fiziksel yapı
physical track fiziksel iz
source physical file kaynak fiziksel kütük
Informatics
physical access fiziksel erişim
physical address fiziksel adres
physical link fiziksel bağ
physical record fiziksel tutanak
physical threat fiziksel tehdit
Telecom
dedicated physical control channel tahsisli fiziksel denetim kanalı
external physical interface harici fiziksel arayüz
physical data model fiziksel veri modeli
physical interface specification fiziksel arayüz özelliği
physical layer fiziksel katman
physical network fiziksel ağ
physical-layer media-dependent ortam bağımlı fiziksel katman
Construction
physical boundary yapay sınır
Lighting
physical photometry fiziksel ışıkölçme
Marine
physical distribution doğal dağılım
physical oceanography okyanus bilimi
Medical
conventional physical therapy konvansiyonel fizik tedavisi
patient's physical examination hastanın fizik muayenesi
physical and medical measures fiziksel-tıbbi önlemler
physical development fiziksel gelişme
physical disturbance fiziksel bozukluk
physical education and training beden eğitimi ve antrenman
physical examination sağlık muayenesi
physical examination fizik muayene
physical impairment fiziksel rahatsızlık/bozukluk
physical inactivity hareketsizlik
physical medicine fiziksel tıp
physical medicine and rehabilitation fizik tedavi ve rehabilitasyon
physical restraint fiziksel kısıtlama
physical therapy fizik tedavisi
physical therapy and rehabilitation fizik tedavi ve rehabilitasyon
physical therapy program fizik tedavi programı
poor physical condition fiziksel durumun yetersizliği
Psychology
physical abuse fiziksel şiddet
physical anxiety fiziksel kaygı
Food Engineering
physical attributes fiziksel nitelikler
Physics
physical states of matter maddenin fiziksel durumları
Chemistry
physical absorption fiziksel soğurma
Marine Biology
physical oceanography fiziksel oseanografi
Education
academy of physical mathematical and sciences of venezuella venezuella fizik matematik ve bilim akademisi
department of physical education and sports beden eğitimi bölümü
school of physical education and sports beden eğitimi ve spor yüksekokulu
Environment
physical half-time fiziki yarı zaman
Meteorology
physical climate fiziksel iklim
Military
physical fitness fiziki yeterlilik
physical training beden eğitimi
physical training and sports beden eğitimi ve spor
preliminary physical examination ilk sağlık muayenesi
Sport
american alliance for health, physical education, recreation and dance amerikan sağlık, beden eğitimi ve boş zamanları değerlendirme ve dans birliği
international council for physical education and sport (icspe) uluslararası beden eğitimi ve spor konseyi
physical education beden eğitimi
physical education for handicapped persons özürlüler için beden eğitimi
physical education for the blind körler için beden eğitimi
physical education for women kadınlar için beden eğitimi
physical education teacher beden eğitimi öğretmeni
physical-fitness exercises kültür fizik
Volleyball
physical training fizik çalışma