professional - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

professional

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"professional" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 23 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
professional s. profesyonel
professional s. mesleki
General
professional i. fikir işçisi
professional i. para için yapan kimse
professional s. meslekten yetişme
professional s. meslek
professional s. azimli
professional s. mütehassıs
professional s. mesleki
professional s. profesyonel
professional s. ustalıklı
professional s. uzman
professional s. fenni
professional s. para için yapan
professional s. kararlı
professional s. mesleğe ait
Trade/Economic
professional mesleki
professional para kazanmak amacıyla yürütülen
professional meslek olarak yapılan
Politics
professional mesleki
Computer
professional profesyonel
professional meslekle ilgili
Sport
professional profesyonel

"professional" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
General
achieve professional level f. profesyonel bir seviyeye gelmek
be professional f. profesyonel olmak
become professional f. profesyonelleşmek
become professional at (something) f. -e soyunmak
become professional at (something) f. -de ustalaşmak/uzmanlaşmak
become professional at (something) f. (bir işe) soyunmak
get professional help f. profesyonel yardım almak
get to a professional level f. profesyonel bir seviyeye gelmek
go professional f. profesyonel olmak
go professional f. profesyonel olarak yapmaya başlamak
need professional care for the rest of one's life f. hayatının geri kalan kısmında profesyonel bakıma ihtiyaç duymak
reach a professional level f. profesyonel bir seviyeye gelmek
receive professional help f. profesyonel yardım almak
communication professional i. iletişimci
health care professional i. sağlıkçı
health professional i. sağlık uzmanı
healthcare professional i. sağlık çalışanı
insurance of occupational accidents and professional diseases i. iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası
microsoft office professional i. microsoft office professional
professional ability i. mesleki beceri
professional associations i. mesleki dernekler
professional career i. mesleki̇ kari̇yer
professional celebrity i. ünlü olmak dışında kaydedeğer herhangi bir meziyeti olmayan ünlü
professional coach i. profesyonel koç
professional competence i. mesleki yeterlilik
professional competence certificate i. mesleki yeterlilik belgesi
professional courtesy i. mesleki nezaket
professional curiosity i. mesleki merak
professional dancer i. profesyonel dansçı
professional degree i. profesyonel derece
professional degree i. meslek derecesi
professional degree i. mesleki derece
professional employees i. profesyonel işçiler
professional engineer i. profesyonel mühendis
professional english i. mesleki ingilizce
professional ethics i. meslek ahlakı
professional experience i. mesleki tecrübe
professional field i. uzmanlık alanı
professional field i. mesleki alan
professional firm i. uzmanlık firması
professional foreign language i. mesleki yabancı dil
professional health problem i. mesleki sağlık sorunu
professional help i. profesyonel yardım
professional illiteracy i. mesleki bilgisizlik
professional illiteracy i. mesleki yetersizlik
professional inability i. mesleki bilgisizlik
professional inability i. mesleki yetersizlik
professional inadequacy i. mesleki yetersizlik
professional inadequacy i. mesleki bilgisizlik
professional journal i. meslek dergisi
professional killer i. kiralık katil
professional know-how i. mesleki beceri
professional language i. mesleki dil
professional licence i. meslek ruhsatı
professional manner i. profesyonel tutum
professional manner i. profesyonel tavır
professional manner i. profesyonel anlayış
professional motorcycle rider i. profesyonel motorsiklet sürücüsü
professional motorcycle rider i. profesyonel motosiklet sürücüsü
professional music career i. profesyonel müzik kariyeri
professional network i. mesleki bilgi sistem ağı
professional orientation i. mesleki yönlendirme
professional perception i. mesleki algı
professional person i. profesyonel kişi
professional person i. iş güç sahibi
professional photographer i. profesyonel fotoğrafçı
professional photography i. profesyonel fotoğrafçılık
professional practice i. mesleki uygulama
professional qualifications i. mesleki beceriler
professional qualifications i. mesleki kalifikasyonlar
professional responsible person i. iş güç sahibi
professional school i. meslek okulu
professional service firm i. profesyonel hizmet firması
professional skill i. mesleki beceri
professional status i. mesleki durum
professional support i. profesyonel destek
professional team i. profesyonel ekip
professional unqualification i. mesleki bilgisizlik
professional unqualification i. mesleki yetersizlik
professional whitening accelerator i. profesyonel beyazlatma hızlandırıcı
professional–amateur i. yarı profesyonel
responsible professional person i. iş güç sahibi
semi-professional i. yarı profesyonel
tourism professional i. turizmci
working-occupational-professional life i. iş yaşamı
non-professional s. profesyonel olmayan
non-professional s. mesleki olmayan
pre-professional s. meslek öncesi
semi-professional s. yarı profesyonel
in a professional way zf. profesyonel bir biçimde
Phrases
in my professional opinion mesleki fikrime göre
in my professional opinion profesyonel fikrimce
Colloquial
act like a professional bir profesyonel gibi davranmak
from a professional point of view profesyonel açıdan bakınca
Idioms
need professional help profesyonel yardıma ihtiyacı olmak
seek professional help profesyonel yardım aramak/istemek
Trade/Economic
basic professional skill temel mesleki beceri
certificate for professional competence training mesleki yeterlilik eğitimi sertifikası
code of professional conduct mesleki ahlak ilkeleri
code of professional ethics mesleki ahlak kuralları
continuing professional development sürekli mesleki gelişim
international federation of business and professional women uluslararası iş ve meslek sahibi kadınlar federasyonu
moral code of professional ethics mesleki ahlak ilkeleri
non-professional meslekten olmayan
principles of professional ethics mesleki ahlak ilkeleri
professional accountant serbest muhasip
professional accountant meslekten muhasebeci
professional accountant profesyonel muhasip
professional accountant serbest muhasebeci
professional activity mesleki faaliyet
professional architect yüksek mimar
professional association meslek kurumu
professional association mesleki arkadaşlık
professional association meslek derneği
professional association meslek örgütü
professional association mesleki kuruluş
professional background mesleki tecrübeler
professional body meslek kurumu
professional body meslek örgütü
professional body meslek derneği
professional care mesleki özen
professional chamber meslek odası
professional codes of ethics mesleki ahlak ilkeleri
professional committee meslek komitesi
professional community meslek topluluğu
professional community mesleki topluluk
professional community profesyonel topluluk
professional competence training mesleki yeterlilik eğitimi
professional competency mesleki yeterlilik
professional competency board mesleki yeterlilik kurumu
professional competency board mesleki yeterlilik kurulu
professional conduct mesleğe uygun davranış
professional confidentiality mesleki sır
professional deformation mesleki deformasyon
professional earnings serbest meslek kazançları
professional education mesleki öğretim
professional engineer yüksek mühendis
professional engineering profesyonel mühendislik
professional ethical iş ahlakına uygun
professional ethics meslek ahlakı
professional ethics iş ahlakı
professional exchange program mesleki değişim programı
professional expenses mesleki giderler
professional experience mesleki tecrübeler
professional experience mesleki deneyim
professional flaw mesleki kusur
professional incomes serbest meslek kazançları
professional indemnity mesleki tazmin sigortası
professional liability mesleki sorumluluk
professional liability insurance mesleki sorumluluk sigortası
professional life meslek yaşamı
professional magazine mesleki dergi
professional management profesyonel yönetim
professional morals meslek ahlakı
professional organisations with public institution status kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
professional organization meslek derneği
professional organization meslek kurumu
professional organization meslek örgütü
professional organizations mesleki teşekküller
professional organizations meslek kuruluşları
professional practice mesleki ve teknik uygulama
professional publication mesleki yayın
professional relation iş ilişkisi
professional secrecy mesleki sır
professional secrecy meslek sırrı
professional secrecy mesleki gizlilik
professional secret meslek sırrı
professional secret mesleki sır
professional secret mesleki sır professional
professional secrets mesleki sırlar
professional seniority mesleki kıdem
professional services serbest meslek erbabının sağladığı hizmetler
professional services serbest meslek hizmetleri
professional sickness meslek hastalığı
professional skepticism mesleki şüphecilik
professional skepticism mesleki şüphecilik
professional society meslek örgütü
professional society meslek kurumu
professional society meslek derneği
professional solidarity mesleki dayanışma
professional tax meslek vergisi
professional third party liabilities mesleki üçüncü şahıs sorumlulukları
professional time hizmet verme süresi
professional time çalışma süresi
professional title meslek ünvanı
public professional organisations kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
standard for professional attention and care mesleki dikkat ve özen standardı
standard for professional training and expertise mesleki eğitim ve uzmanlık standardı
tax professional mali müşavir
violation of professional standards mesleki kuralları çiğneme
violation of professional standards mesleki standartlara uymama
zen-inspired professional pagans (zippies) zen felsefesi uyarınca iyimser ve stressiz yaşamaya çalışan profesyoneller
Law
legal professional privilege avukat-müvekkil gizliliği
legal professional privilege avukatın müvekkili ile olan mesleki ilişkisinden kaynaklanan bilgi ve belgelerin gizliliği ilkesi
professional dignity meslek onuru
professional misconduct görevi suistimal
professional misconduct görevi kötüye kullanma
professional negligence mesleki ihmal
professional penalty mesleki ceza
public professional organisation kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu