professional - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

professional

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"professional" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 23 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
professional s. profesyonel
professional s. mesleki
General
professional i. fikir işçisi
professional i. para için yapan kimse
professional s. meslekten yetişme
professional s. meslek
professional s. azimli
professional s. mütehassıs
professional s. mesleki
professional s. profesyonel
professional s. ustalıklı
professional s. uzman
professional s. fenni
professional s. para için yapan
professional s. kararlı
professional s. mesleğe ait
Trade/Economic
professional mesleki
professional para kazanmak amacıyla yürütülen
professional meslek olarak yapılan
Politics
professional mesleki
Computer
professional profesyonel
professional meslekle ilgili
Sport
professional profesyonel

"professional" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
General
achieve professional level f. profesyonel bir seviyeye gelmek
be professional f. profesyonel olmak
become professional f. profesyonelleşmek
become professional at (something) f. -de ustalaşmak/uzmanlaşmak
become professional at (something) f. -e soyunmak
get professional help f. profesyonel yardım almak
get to a professional level f. profesyonel bir seviyeye gelmek
need professional care for the rest of one's life f. hayatının geri kalan kısmında profesyonel bakıma ihtiyaç duymak
receive professional help f. profesyonel yardım almak
health professional i. sağlık uzmanı
professional ability i. mesleki beceri
professional associations i. mesleki dernekler
professional celebrity i. ünlü olmak dışında kaydedeğer herhangi bir meziyeti olmayan ünlü
professional competence i. mesleki yeterlilik
professional competence certificate i. mesleki yeterlilik belgesi
professional curiosity i. mesleki merak
professional engineer i. profesyonel mühendis
professional ethics i. meslek ahlakı
professional firm i. uzmanlık firması
professional foreign language i. mesleki yabancı dil
professional health problem i. mesleki sağlık sorunu
professional illiteracy i. mesleki bilgisizilik
professional illiteracy i. mesleki yetersizlik
professional inability i. mesleki bilgisizilik
professional inadequacy i. mesleki bilgisizilik
professional journal i. meslek dergisi
professional killer i. kiralık katil
professional language i. mesleki dil
professional licence i. meslek ruhsatı
professional manner i. profesyonel tutum
professional network i. mesleki bilgi sistem ağı
professional perception i. mesleki algı
professional photographer i. profesyonel fotoğrafçı
professional qualifications i. mesleki beceriler
professional qualifications i. mesleki kalifikasyonlar
professional responsible person i. iş güç sahibi
professional school i. meslek okulu
professional service firm i. profesyonel hizmet firması
professional status i. mesleki durum
professional support i. profesyonel destek
professional team i. profesyonel ekip
professional unqualification i. mesleki bilgisizilik
professional whitening accelerator i. profesyonel beyazlatma hızlandırıcı
tourism professional i. turizmci
working-occupational-professional life i. iş yaşamı
non-professional s. profesyonel olmayan
in a professional way zf. profesyonel bir biçimde
Phrases
in my professional opinion profesyonel fikrimce
in my professional opinion mesleki fikrime göre
Trade/Economic
certificate for professional competence training mesleki yeterlilik eğitimi sertifikası
code of professional ethics mesleki ahlak kuralları
moral code of professional ethics mesleki ahlak ilkeleri
professional accountant serbest muhasebeci
professional accountant profesyonel muhasip
professional accountant meslekten muhasebeci
professional activity mesleki faaliyet
professional association mesleki kuruluş
professional chamber meslek odası
professional codes of ethics mesleki ahlak ilkeleri
professional competence training mesleki yeterlilik eğitimi
professional competency mesleki yeterlilik
professional competency board mesleki yeterlilik kurumu
professional conduct mesleğe uygun davranış
professional confidentiality mesleki sır
professional deformation mesleki deformasyon
professional earnings serbest meslek kazançları
professional education mesleki öğretim
professional engineer yüksek mühendis
professional engineering profesyonel mühendislik
professional ethics iş ahlakı
professional ethics meslek ahlakı
professional experience mesleki deneyim
professional indemnity mesleki tazmin sigortası
professional liability mesleki sorumluluk
professional liability insurance mesleki sorumluluk sigortası
professional life meslek yaşamı
professional magazine mesleki dergi
professional management profesyonel yönetim
professional morals meslek ahlakı
professional organisations with public institution status kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
professional organization meslek derneği
professional organization meslek kurumu
professional organizations meslek kuruluşları
professional practice mesleki ve teknik uygulama
professional publication mesleki yayın
professional relation iş ilişkisi
professional secrecy mesleki sır
professional secret meslek sırrı
professional secret mesleki sır professional
professional seniority mesleki kıdem
professional services serbest meslek hizmetleri
professional services serbest meslek erbabının sağladığı hizmetler
professional sickness meslek hastalığı
professional society meslek kurumu
professional society meslek derneği
professional solidarity mesleki dayanışma
professional third party liabilities mesleki üçüncü şahıs sorumlulukları
professional time hizmet verme süresi
professional time çalışma süresi
professional title meslek ünvanı
standard for professional attention and care mesleki dikkat ve özen standardı
standard for professional training and expertise mesleki eğitim ve uzmanlık standardı
tax professional mali müşavir
violation of professional standards mesleki kuralları çiğneme
Law
legal professional privilege avukatın müvekkili ile olan mesleki ilişkisinden kaynaklanan bilgi ve belgelerin gizliliği ilkesi
professional misconduct görevi suistimal
professional misconduct görevi kötüye kullanma
professional negligence mesleki ihmal
professional penalty mesleki ceza
violation of professional secrecy mesleki hususiyetin ihlali
Politics
professional occupation profesyonel uğraşlar
professional secrecy meslek sırrı
Institutes
professional body meslek birliği
Insurance
professional indemnity insurance mesleki tazminat sigortası
professional indemnity policy mesleki tazminat poliçesi
Tourism
professional advertising ticari reklamcılık
professional firm profesyonel firma
professional marketing profesyonel pazarlama
professional service profesyonel hizmet
Technical
computer professional profesyonel bilgisayarcı
non-professional use profesyonel olmayan kullanım
non-professional use profesyonel olmayan kullanım
professional applications profesyonel uygulamalar
professional services profesyonel servisler
professional use profesyonel kullanım
Computer
computer professional profesyonel bilgisayarcı
professional cv profesyonel özgeçmiş
Informatics
professional graphis adapter profesyonel grafik adaptörü
Construction
design professional profesyonel tasarımcı
professional services profesyonel hizmetler
Medical
healthcare professional sağlık profesyoneli
medical professional ethics code tıp meslek ahlak tüzüğü
medical professional training tıbbi meslek eğitimi
physician-patient relations=professional-patient relations hekim-hasta ilişkileri
professional disease meslek hastalığı
professional ethics mesleki etik
Education
professional teaching knowledge öğretmenlik meslek bilgisi
Military
non-professional soldier profesyonel olmayan asker
professional service unit seyyar sıhhiye ekibi
professional training meslek eğitimi
Sport
professional association of diving instructors (padi) profesyonel dalış eğitmenleri birliği
professional boxer profesyonel boksör
professional golfers association (pga) profesyonel golfçüler birliği
professional sports profesyonel sporlar
professional tennis player profesyonel tenisçi
professional wrestling profesyonel güreş
united states professional tennis registery (usptr) birleşik devletler profesyonel tenis sicili
women international professional tennis council (wiptc) uluslararası kadınlar profesyonel tenis konseyi
Football
professional football discipline committee profesyonel futbol disiplin kurulu
professional soccer discipline committee profesyonel futbol disiplin kurulu