raw - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

raw

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"raw" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 45 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
raw s. çiğ
raw s. ham
General
raw i. açık yara
raw i. hassas nokta
raw i. hamlık
raw i. yara
raw i. derisi soyulmuş yer
raw s. toy
raw s. sıyrık
raw s. soğuk
raw s. işlenmemiş
raw s. olgunlaşmamış
raw s. ham
raw s. terbiye edilmemiş
raw s. olmamış
raw s. acemi
raw s. müstehcen
raw s. pişmemiş
raw s. tecrübesiz
raw s. kaba
raw s. taze
raw s. haksız
raw s. açık saçık
raw s. yeni
raw s. saf
raw s. kavrulmamış
raw s. deneyimsiz
raw s. bamteli
raw s. hassas
raw s. (hava) soğuk ve yağışlı
raw s. dımdızlak
raw s. nemli
raw s. derisi soyulmuş
raw s. açık
Trade/Economic
raw işlenmemiş
raw ham
raw çiğ
Technical
raw pişmemiş
raw çiğ
raw işlem görmemiş
raw sıra
raw işlenmemiş
Mechanic
raw tabii
Food Engineering
raw ham
Gastronomy
raw çiğ, pişmemiş, ham

"raw" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
raw material i. hammadde
raw rubbers i. ham doğal kauçuklar
General
come the raw prawn f. aldatmaya çalışmak
come the raw prawn f. aldatmak
come the raw prawn f. kandırmak
come to the raw prawn f. aldatmak
come to the raw prawn f. tongaya düşürmek
come to the raw prawn f. kandırmak
create from raw material f. ham maddeden üretmek
create from raw stuff f. ham maddeden üretmek
feel raw about something f. bir olayı hazmedememek
feel raw about something f. birşey yüzünden kendini kötü hissetmek
give someone a raw deal f. birine haksızlık etmek
hit a raw nerve f. bamteline basmak
process a raw material f. hammadde işlemek
sleep in the raw f. çıplak uyumak
touch on the raw f. can evinden vurmak
touch somebody on the raw f. can damarına basmak
touch somebody on the raw f. bamteline basmak
touch somebody on the raw f. yarasına parmak basmak
available raw materials i. eldeki hammadde
chinese raw silk i. çin ham ipeği
creating from raw materials i. ham maddeden üretme
existing raw materials i. eldeki hammadde
plastic raw material i. plastik hammadde
raw beauty i. aşırı güzellik
raw beauty i. ham güzellik
raw coal i. tüvenan
raw concrete i. ham beton
raw cotton i. pamuk elyafı
raw fish i. çiğ balık
raw food i. çiğ besin
raw food i. çiğ yemek
raw food i. çiğ gıda
raw hand i. düz işçi
raw hand i. deneyimsiz işçi
raw hide i. ham deri
raw hide i. tabaklanmamış deri
raw information i. ham bilgi
raw materials i. hammaddeler
raw mercury i. saf civa
raw milk i. çiğ süt
raw milk i. pastorize edilmemiş süt
raw recruit i. acemi er
raw recruit i. askere yeni alınmış er
raw sewage i. arıtılmamış pis su
raw silk i. ham ipek
raw spirits i. saf ispirto
raw steel i. ham çelik
raw stuff i. ham madde
raw vegetable i. çiğ sebze
raw vegetable i. yaş sebze
raw vegetable i. pişmemiş/çiğ sebze
textile raw material i. tekstil hammaddesi
in the raw s. dımdızlak
in the raw s. işlenmemiş
in the raw s. doğal halde
Colloquial
a raw deal haksız ve kötü davranış
Idioms
a raw deal haksız muamele
come the raw prawn with someone (birine) bilmezden gelmek
come the raw prawn with someone (birine) salağa yatmak
come the raw prawn with someone bilmiyormuş gibi davranmak
come the raw prawn with someone (birine) saf ayağına yatmak
get a raw deal haksızlığa uğramak
get a raw deal haksızlık edilmek
hit a raw nerve gına getirmek
hit a raw nerve canını sıkmak
hit a raw nerve moralini bozmak
in the raw çıplak
in the raw anadan doğma
life in the raw zorluklarla dolu/zorlu/zor yaşam
raw recruit acemi/deneyimsiz kimse
sleep in the raw çırılçıplak uyumak/yatmak
strike a raw nerve can evinden vurmak
swim in the raw çıplak yüzmek
touch a raw nerve canını sıkmak
touch a raw nerve gına getirmek
touch a raw nerve moralini bozmak
touch a raw nerve kanayan yaraya parmak basmak
touch on the raw can evinden vurmak
touch someone on the raw yarayı deşmek
Speaking
you're getting the raw end of this thing bu işte hakkın yeniyor
Slang
come the raw prawn dolandırmak
come the raw prawn yanlış yönlendirmek
come the raw prawn aldatmaya çalışmak
in the raw dal taşak
in the raw anadan doğma çıplak
in the raw çırılçıplak
in the raw anadan üryan
to come the raw prawn saçmalamak
Trade/Economic
cost of raw materials consumed üretim esnasında tüketilen ham madde maliyeti
direct raw materials and supplies expenses doğrudan ilk madde ve malzeme masrafları
european innovation partnership on raw materials avrupa hammaddeler inovasyon ortaklığı
paper raw materials and paper products kağıt hammaddesi ve kağıt ürünleri
price differences of direct raw materials and supplies direkt ilk madde ve maleme fiyat farkı
provision of undue raw material usülsüz hammadde sağlama
purchases of raw materials satın alınan hammaddeler
quantity differences of direct raw materials and supplies direkt ilk madde ve maleme fiyat farkı
raw and finished good ham ve mamul madde
raw data ham veri
raw data işlenmemiş veri
raw deal haksız muamele
raw material hammadde
raw material ilk madde
raw material ham madde
raw material and supplies ham madde ve malzeme
raw material cost hammadde maliyeti
raw material inventory ham madde stoku
raw material procurement hammadde temini
raw material procurement hammadde tedariki
raw material shortage hammadde sıkıntısı
raw material shortage hammadde kıtlığı
raw material used kullanılan hammadde
raw materials hammaddeler
raw materials ilk madde ve malzemeler
raw materials ham maddeler
raw materials and consumables ham madde ve malzeme giderleri
raw materials and consumables ham maddeler ve işletme malzemeleri
raw materials and supplies ilk madde ve malzeme
raw materials and supplies inventory ilk madde ve malzeme
raw materials market hammadde pazarı
raw materials market hammadde piyasası
reflection account for direct raw materials and supplies direkt ilk madde ve malzeme yansıtma
unprocessed raw materials ilkel ham maddeler
unprocessed raw materials işlenmemiş ürünler
used raw materials kullanılmış hammaddeler
Law
raw deal fena muamele
raw material ham madde
Industry
industrial raw material endüstriyel hammadde
Technical
chemical raw material kimyasal hammadde
control procedures for raw materials ham maddeler için kontrol işlemleri
conveyance of raw water ham suyun sevki
disc of raw cotton cloth ham pamuk kumaş diski
first product raw sugar ilk ürün ham şekeri
first raw sugar ilk ham şeker
grindability of raw optical glass with diamond pellets ham optik camın elmas parçalarla aşındırılabilirliği
original raw materials el değmemiş hammadde
polyurethane raw material poliüretan ham madde
raw coal tüvenan kömür
raw cotton ham pamuk
raw cotton işlenmemiş pamuk
raw cotton cloth disc ham pamuk kumaş diski
raw data işlenmemiş veri
raw energy ham enerji
raw fibre ham lif
raw fibre ham iplik
raw footage ham görüntü
raw glass ham cam
raw glaze ham sır
raw hemp ham kenevir
raw hide ham deri
raw image ham görüntü
raw iron ham demir
raw juice ham şerbet
raw juice pump ham şerbet pompası
raw leather ham kösele
raw linseed oil çiğ beziryağı
raw material işlenmemiş gereç
raw material hammadde
raw material ham madde
raw materials and unshaped products ham maddeler ve şekillendirilmemiş ürünler
raw materials used in biotechnological processes biyoteknolojik proseslerde kullanılan hammaddeler
raw meal blending hızlı klinker pişirme
raw meal blending farin karıştırma
raw mix bağlayıcısı katılmamış karışım
raw natural-colour index test doğal ham renk indisi deneyi
raw optical glass ham optik cam
raw refractory dolomite ham refrakter dolomit
raw rubber ham kauçuk
raw sewage ham pis su
raw silk doğal ipek
raw silk bürümcük
raw silk ham ipek
raw sludge ham lağım çamuru
raw spirits saf ispirto
raw steel ham çelik
raw stuff kaba sıva harcı
raw sugar ham şeker
raw tung oil ham tung yağı
raw tung oil ham çin yağı
raw umber ham ombra
raw umber doğal ombra
raw uranium ham uranyum
raw water arıtılmamış su
raw water kaba su
raw water sert su
raw water deniz suyu
raw water ham su
raw water işlenmemiş su
raw water basin ham su havuzu
raw water inlet ham su girişi
raw water intake channel ham su giriş kanalı
raw water pump ham su pompası
raw water pump deniz suyu pompası
raw water storage tank ham su tankı
raw water supply ham su beslemesi
raw water tank ham su deposu
raw wool yağıltılı yün
raw wool ham yün
raw-water cooling suyun buharlaşma ile soğutulması