temlik - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

temlik"temlik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 14 sonuç

Türkçe İngilizce
General
temlik disposition i.
temlik assignments i.
Trade/Economic
temlik alienation
temlik assignment
temlik disposition
temlik transfer
temlik conveyance
temlik grant
Law
temlik disposition
temlik alienation
temlik conveyance
temlik cession
temlik assignment
temlik transfer of a right

"temlik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 136 sonuç

Türkçe İngilizce
General
temlik etmek assign f.
temlik etmek transfer f.
devir ve temlik assignation i.
temlik edilemez nonassignable s.
temlik edilemez nonattributable s.
temlik edilen alienated s.
temlik edilen transferred s.
Trade/Economic
açık temlik assignment in blank
adına temlik yapılan kişi transferee
beyaz temlik blank transfer
bir malı sadece temlik amacıyla muhafaza eden yediemin bare trustee
devir temlik belgesi marked transfer
devir temlik sözleşmesi assignment agreement
devir ve temlik transfer
devir ve temlik assignment
devir ve temlik conveyance
devir ve temlik transfer and assignment
devir ve temlik senedi deed of assignment
ferağ ve temlik etmek alienate
geri temlik back assignment
hisse devir temlik sözleşmesi share transfer agreement
kazai temlik transfer by judgement
kendisine temlik olunan kişi assignee
lehine temlik yapılan kişi assignee
senet temlik şartı estate clause in bond
tekrar temlik retransfer
temlik alan assignee
temlik cirosu endorsement in full
temlik cirosu alienatory endorsement
temlik eden transferor
temlik eden transferer
temlik eden assignee
temlik eden assignor
temlik edilebilen akreditif assignable letter of credit
temlik edilebilen kredi assignable credit
temlik edilebilir alienable
temlik edilebilme assignability
temlik edilemez nonassignable
temlik edilemez non-assignable
temlik edilmeme koşulu restraint of alienation
temlik edilmiş transferred
temlik edilmiş alacaklar account receivable assigned
temlik etme assign
temlik etmek alienate
temlik kredisi transfer credit
temlik olunan transferee
temlik senedi deed of assignment
temlik senedi deed
temlik senedi deed of conveyance
temlik senedi bill of sale
temlik ve ferağ eden şirket vendor company
temlik vergisi transfer tax
tercihli temlik veya devir preferential assignment
yasal temlik transfer by law
Law
ahara temlik transfer any good or right to any third party
alacaklılarla yapılan temlik senedi deed of arrangement
beyaza temlik assignment in blank
devir ve temlik etmek assign and transfer
devir ve temlik etmek convey away
ferağ ve temlik yeteneği alienability
ferağ veya temlik assurance
fiilen temlik olunan assignee in fact
gemi mülkiyetini temlik belgesi bill of sale
hileli temlik fraudulent conveyance
ilk sahibine temlik retrocession
ipotekle temlik edilmiş alacağın temliki assignment of mortgage debt
ivazli temlik trust by onerous title
ivazsız temlik gratuitous conveyance
kanuni temlik transfer by law
kazai temlik transfer by judgment
kendisine bir hak temlik edilen confirmee
kendisine bir mal temlik olunan kimse alienee
kendisine temlik edilen transferee
kendisiyle temlik olunan kimse assignee
mükellefiyetsiz olarak temlik overreaching conveyance
mükellefiyetsiz temlik overreaching conveyance
mülkiyet temlik belgesi bill of sale
rızai temlik voluntary assignment
şartsız veya mutlak temlik absolute conveyance
tediye makamına yapılan temlik assignment in lieu of payment
teminat amacıyla temlik welsh mortgage
teminat vermek üzere temlik equitable mortgage
temlik alacaklısı assignee
temlik avukatı conveyancer
temlik eden granter
temlik eden vesting
temlik eden assignor
temlik eden grantor
temlik eden şahıs alienor
temlik edilebilir alienable
temlik edilebilir assignable
temlik edilebilirlik assignability
temlik edilememe unassignability
temlik edilemeyen untransferable
temlik edilemeyen unalienable
temlik edilemeyen haklar unassignable rights
temlik edilemez untransferable
temlik edilemez unassignable
temlik edilemez inalienable
temlik edilemez unalienable
temlik edilemez haklar nonassignable rights
temlik edilemez haklar non-transferable rights
temlik edilemez haklar non-assignable rights
temlik edilemez haklar nontransferable rights
temlik edilen assignee
temlik edilmeme nonalienation
temlik edilmeme şartı restraint on alienation
temlik edilmez unalienable
temlik edilmez untransferable
temlik etmek cede
temlik etmek alienate
temlik etmek convey
temlik etmek assign
temlik etmek vest
temlik etmek assign to
temlik hakkı right of alienation
temlik hakkının tahditleri restrictions on the right to alienate
temlik işlemi lehdarı alienee
temlik işlemi. conveyancing
temlik işleminde kullanılan ferağ kaydı habendum
temlik işlemleri silsilesi chain of title
temlik olunamaz untransferable
temlik olunamaz unalienable
temlik olunan assignee
temlik senedi deed
temlik senedi deed of assignment
temlik senedi certificate of transfer
temlik şeklinde ipotek equitable mortgage
temlik ve ferağ conveyancing
temlik ve ferağ avukatı conveyancer
temlik ve ferağı kabil alienability
temlik ve ferağı mümkün alienable
temlik yasağı restraint on alienation
yasal temlik transfer by law
Politics
temlik emri vesting order
Latin
sözleşmeye dayanan temlik sınırlama ve yasağı pactum de non cedendo