yetki - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

yetki"yetki" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 67 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
yetki authorisation i.
yetki authorization i.
yetki warrant i.
yetki authority i.
yetki power i.
General
yetki locus standi i.
yetki attribute i.
yetki province i.
yetki competence i.
yetki authorisation i.
yetki authorization i.
yetki right i.
yetki warrant i.
yetki competency i.
yetki command i.
yetki benefit i.
yetki mandate i.
yetki imperium i.
yetki warranty i.
yetki sword i.
yetki capacity i.
yetki vis i.
yetki fiat i.
yetki potency i.
yetki jurisdiction i.
yetki dominium i.
yetki commission i.
yetki prerogative i.
yetki hand i.
yetki faculty i.
yetki pale i.
Trade/Economic
yetki competence
yetki power
yetki line position
yetki warranty
yetki permission
yetki mandate
Law
yetki licence
yetki license
yetki prerogative
yetki mandate
yetki authority
yetki jurisdiction
yetki warrant
yetki venue
yetki competence
yetki power
yetki qualification
yetki power of procuration
Politics
yetki power
yetki authority
yetki authorization
yetki authorisation
yetki authority
yetki power
yetki capacity
Technical
yetki authorization
yetki authorisation
Computer
yetki clearance
Informatics
yetki authorisation
yetki clearance
yetki authorization
yetki authority
Telecom
yetki authorisation
yetki authorization
Latin
yetki auctoritas
yetki potentia

"yetki" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
General
(yetki) vermek entrust f.
hak ve yetki vermek entitle f.
merkezden birkaç yere yetki dağıtmak decentralize f.
ön yetki vermek pre-authorize f.
önceden yetki vermek preauthorize f.
önceden yetki vermek pre-authorize f.
tam yetki vermek give full authorization f.
tam yetki vermek give extensive authority f.
vermek (sorumluluk/yetki) invest with f.
yetki alanına girmek come under f.
yetki ile donatmak furnish with authority f.
yetki kullanmak use power f.
yetki sahibi olmak carry authority f.
yetki vermek intitle f.
yetki vermek accredit f.
yetki vermek entitle f.
yetki vermek invest f.
yetki vermek delegate f.
yetki vermek license f.
yetki vermemek unauthorise f.
bilgi/yetki alanı province i.
bir lord'a ait yetki gücü seignory i.
büyük yetki sahibi potentate i.
kısıtlanmış yetki limited authority i.
kısıtlı yetki limited authority i.
sınırlı yetki limited authority i.
tam yetki implicit power i.
tam yetki plenary authority i.
tam yetki free hand i.
vasiyetnameyle ilgili yetki testamentary trust i.
verme (sorumluluk/yetki vb'ni) investment i.
yetki alanı realm of authority i.
yetki alanı jurisdiction i.
yetki anlaşması licensing agreement i.
yetki belgesi licensee i.
yetki dağılımı delegation of authority i.
yetki devri subsidiarity i.
yetki kullanma exercising of power i.
yetki sınırları territory over which authority is exercised i.
yetki verme authorisation i.
yetki verme entitlement i.
yetki verme enablement i.
yetki verme delegation i.
yetki verme yazısı letters rogatory i.
yetki/izin veren empowerer i.
yetki alanı içerisinde in jurisdiction of zf.
yetki alanında within one's province zf.
yetki sınırları içerisinde in jurisdiction of zf.
Idioms
kullanım hakları sınırsız yetki free hand
Speaking
bundan böyle yetki sende değil you're not in charge anymore
Trade/Economic
açık yetki actual authority
bağlayıcı yetki binding authority
bir işçi sendikasının yetki alanı union jurisdiction
geniş yetki broad authority
mal saymanı yetki kartı accountable property officer's bond
mali yetki fiscal power
özel yetki special authority
parasal yetki kurumları monetary authorities
sendika yetki belgesi authorization card
sınırsız yetki unlimited authority
tam yetki belgesi blank letter of attorney
tam yetki vermeyen (distribütörlük vb) nonexclusive
yetki belgesi certificate of incumbency
yetki belgesi license
yetki belgesi licence
yetki dağıtmak decentralize
yetki dağıtmak decentralise
yetki devri conferral of management
yetki devri delegation of authority
yetki dışında ultra vires
yetki genişlemesi decentralization
yetki genişlemesi decentralisation
yetki mektubu mandate letter
yetki onayı authorization approval
yetki ve sorumluluk authority and responsibility
yetki verilmiş kişi authorised
yetki verme delegation of authority
yetki verme delegation
Law
(yetki) kullanma exercise
anayasal yetki constitutional authority
deniz yetki alanı maritime jurisdiction
depodan mal çıkartmak için yetki belgesi bond note
geçici yetki temporary power
görünürdeki yetki apparent authority
kamusal yetki public mandate
kanuni yetki statutory power
kendisine özel yetki verilen kimse commissaire
mahkeme yetki ve sorumlulukları yasası all writs act
mahkemenin yetki sınırı içinde tayin edilen ikametgah address for service
müstemir yetki permanent jurisdiction
sarih yetki explicit authority
sınırsız yetki unlimited authority
tali yetki collateral power
tam yetki carte blanche
tamamlayıcı yetki collateral power
yasal yetki general power
yeni müstefiye ek yetki verme klozu overreaching clause
yetki aşılarak akdedilen sözleşme ultra vires contracts
yetki belgesi authorization certificate
yetki belgesi authorization
yetki bölgesi bailiwick
yetki dışı ultra vires
yetki itirazı plea to the jurisdiction
yetki itirazı plea of the jurisdiction
yetki noksanı jurisdiction defect
yetki şartı jurisdiction clause
yetki veren kişi delegator
yetki verici kurallar authorizing legal rules
yetki verilmiş delegated
yetki verme licentiation
yetki verme yazısı letter rogatory
yetki vermek licence
yetki veya görevle ilgili jurisdictional
Politics
açık yetki explicit power
anayasal yetki constitutional power
dış yetki external competence
genel yetki general competence
idari yetki administrative power
kraliyet ruhsat/yetki sahipleri derneği royal warrant holder association
mahdut yetki limited power
münhasır yetki exclusive competence
onaylanmış yetki kuramı mandate
otorite ve yetki authority and jurisdiction
sınırlı yetki limited power
yasa ile yetki verilmiş authorized by law
yetki birliği unity of authority
yetki çevresi span of authority
yetki dağıtımı delegation of powers
yetki devri devolution of authority
yetki devri transference of authority
yetki hükmü enabling clause
yetki ikamesi subsidiarity
yetki tecavüzü excess of power
yetki verme authorisation
Computer
alt (yardımcı) yetki sub-authorization
geçici yetki adopted authority
yetki belgeleri accreditations
yetki hatası authorization failure
Informatics
erişim yetki düzeyi security clearance
erişim yetki düzeyi clearance
yetki dışı verilerin değiştirilmesi unauthorized data modification
Telecom
tam yetki all authority
yetki denetimi authentication
Aeronautic
yetki belgesi concession
Medical
pazarlama yetki sahibi marketing authorization holder
şahsa bağlı yetki personal jurisdiction
Military
muharebe yetki devri battle handover
yetki devri delegation of authority
yetki devri transfer of authority
Latin
yetki dışı ultra vires