zeki - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

zeki"zeki" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 64 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
zeki smart s.
zeki intelligent s.
zeki clever s.
General
zeki quick of comprehension i.
zeki hardhead i.
zeki brain i.
zeki understanding i.
zeki quick-witted s.
zeki quick witted s.
zeki longheaded s.
zeki shrewd s.
zeki wideawake s.
zeki apt s.
zeki ingenious s.
zeki witty s.
zeki keen-witted s.
zeki able-minded s.
zeki clear s.
zeki sharp-witted s.
zeki intelligent s.
zeki sparkling s.
zeki quick s.
zeki sharp s.
zeki subtile s.
zeki acute s.
zeki keen s.
zeki clear-eyed s.
zeki sharpwitted s.
zeki intellectual s.
zeki cute s.
zeki brilliant s.
zeki nimble-witted s.
zeki clear eyed s.
zeki subtle s.
zeki nimble s.
zeki incisive s.
zeki perspicacious s.
zeki quickwitted s.
zeki as sharp as a needle s.
zeki knowledgeable s.
zeki sapient s.
zeki witted s.
zeki daedalian s.
zeki sagacious s.
zeki perceptional s.
zeki luminous s.
zeki sharp witted s.
zeki brainy s.
zeki penetrating s.
zeki astute s.
zeki shrewdest s.
zeki as fresh as paint s.
zeki bright s.
zeki nifty s.
zeki discerning s.
zeki clever s.
zeki spiritual s.
zeki penetrative s.
zeki neat s.
Colloquial
zeki with all the brains
Idioms
zeki a bright spark
zeki quick on the uptake
zeki quick on the trigger
Technical
zeki brainy

"zeki" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 77 sonuç

Türkçe İngilizce
General
akıllı/zeki geçinmek act as if he/she was smart f.
çok zeki olmak have a good head on one's shoulders f.
çok zeki kadın minerva i.
çok zeki kişi brainiac i.
zeki ama anti-sosyal geek i.
zeki çocuk clever boy i.
zeki kararlar clever decisions i.
zeki kız clever girl i.
zeki kimse intellect i.
zeki kimse brain i.
zeki oğlan clever boy i.
zeki ve çekici kadın intelligent and attractive woman i.
zeki yaşam formu intelligent life form i.
aşırı zeki overwise s.
çok zeki fiendish s.
çok zeki too clever s.
daha zeki wittier s.
daha zeki shrewder s.
daha zeki/akıllı cleverer s.
en zeki sharpest s.
en zeki wittiest s.
en zeki/akıllı the cleverest s.
fazlasıyla zeki too clever s.
kadar zeki as wise as s.
son derece zeki too clever s.
yeterince zeki clever enough s.
zeki olmayan unintelligent s.
zeki olmayan unwise s.
zeki bir şekilde intellectively zf.
zeki olmayan bir şekilde uncleverly zf.
Colloquial
bir gruptaki en zeki kişi the brains of the outfit
çok zeki very clever
çok zeki so clever
olağanüstü zeki davranış master-stroke
olağanüstü zeki davranış wise move
olağanüstü zeki davranış masterly move
zeki insan bright spark
Idioms
(karşı cinsin ilgisini çeken) zeki/akıllı ve çekici kimse the thinking man's/woman's crumpet
çok zeki as sharp as a tack
çok zeki kimse a brain box
çok zeki olmak have a mind as sharp as a steel trap
kendini zeki göstermeye çalışan tip clever clever
kendini zeki sanan too clever by half
kendisini diğer insanlardan zeki göstermeye çalışan tip a smart aleck
kendisini diğer insanlardan zeki göstermeye çalışan tip a smart alec
ne güzel ne de zeki not be just a pretty face
zeki geçinen tip clever dick
zeki geçinen tip clever clogs
zeki geçinen tip smart aleck
zeki olmak have one's head screwed on the right way
zeki olmak get all the brains
zeki ve çekici adam the thinking woman's crumpet
zeki ve çekici kadın the thinking man's crumpet
Speaking
ben zeki biriyim I am a smart person
ben zeki biriyim I am an intelligent person
ne kadar zeki olduğumuzu düşünsek de no matter how clever we think we are
zeki olduğunu mu sanıyorsun! you think you're so smart!
Slang
bilim, teknik, bilgisayar, edebiyat gibi bir veya birden fazla konu üzerinde bilgili ve aşırı saplantılı olan, zeki, kültürlü, yetenekli ve entelektüel özelliklere sahip sıradışı veya tuhaf kişi geek
çok zeki brainbox
çok zeki ancak sosyal ilişkilerde başarısız olan kimse nerd
çok zeki ancak sosyal ilişkilerde başarısız olan kimse nurd
çok zeki değil not the full quid
yeteri kadar zeki olmama elevator doesn't go to the top floor
zeki ama anti-sosyal olma durumu geekdom
zeki ama ucube olan kişi nerd
zeki geçinen tip a clever dick (brit)
zeki geçinmek play the smart-ass
zeki ve seksi smexy
zeki ve seksi erkek a stud-muffin
Technical
zeki terminal intelligent terminal
Computer
zeki terminal intelligent terminal
Psychology
zeki insanları seksi bulan kişi sapiosexual
Basketball
rakibin hatalarından yararlanmasını bilen zeki oyuncu heady player
British Slang
sosyal standartları düşük olan genelde çalışan kesimden olup fazla zeki olmayan ve kötü giyinen kızları nitelemek için söylenen aşağılayıcı bir söz sharon and tracy
zeki tip clever-dick
zeki tip clever-clogs
zeki/akıllı tip egghead