pluralistic - Englisch Türkisch Sätze
Englisch Türkisch
pluralistic çoğulcu adj.
  • A diverse and pluralistic media is fundamental to democracy, freedom and cultural diversity.
  • Çeşitlilik arz eden ve çoğulcu bir medya demokrasi, özgürlük ve kültürel çeşitlilik için esastır.
  • Let us allow our citizens a pluralistic choice for their future lives and careers.
  • Vatandaşlarımızın gelecekteki yaşamları ve kariyerleri için çoğulcu bir seçim yapmalarına izin verelim.
  • I want to see a pluralistic Europe.
  • Çoğulcu bir Avrupa görmek istiyorum.
Show More (2)