çıkarma - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

çıkarmaBedeutungen von dem Begriff "çıkarma" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 83 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
çıkarma extraction n.
çıkarma removal n.
çıkarma subtraction n.
çıkarma landing n.
General
çıkarma educt n.
çıkarma cancel n.
çıkarma eliminating n.
çıkarma extrusion n.
çıkarma disqualification n.
çıkarma omitting n.
çıkarma ejectment n.
çıkarma subtracting n.
çıkarma cancellation n.
çıkarma quarrying n.
çıkarma rejection n.
çıkarma issuance n.
çıkarma detachment n.
çıkarma abstraction n.
çıkarma ejection n.
çıkarma exposure n.
çıkarma extracting n.
çıkarma discard n.
çıkarma belch n.
çıkarma emission n.
çıkarma expulsion n.
çıkarma taking out n.
çıkarma mount n.
çıkarma dismantlement n.
çıkarma elision n.
çıkarma deduction n.
çıkarma haulage n.
çıkarma discharge n.
çıkarma issuing n.
çıkarma elimination n.
çıkarma issue n.
çıkarma eviction n.
çıkarma deletion n.
çıkarma exclusion n.
çıkarma omission n.
çıkarma desorption n.
çıkarma dismissal n.
çıkarma write-off n.
çıkarma hoisting n.
çıkarma subtraction n.
çıkarma substraction n.
çıkarma amotion n.
çıkarma cancelation n.
çıkarma abscession n.
çıkarma rejectment n.
çıkarma remotion n.
çıkarma amolition [obsolete] n.
çıkarma elicitation n.
çıkarma enucleation n.
çıkarma balk [obsolete] n.
Trade/Economic
çıkarma issue n.
Law
çıkarma disseizin n.
çıkarma ouster n.
çıkarma eviction n.
çıkarma supersession n.
Politics
çıkarma expulsion n.
Technical
çıkarma protrusion n.
çıkarma removing n.
çıkarma extrusion n.
çıkarma omission n.
çıkarma extraction n.
çıkarma vent n.
çıkarma unpacking n.
çıkarma remove n.
çıkarma removal n.
çıkarma desorption n.
çıkarma slag discharge n.
çıkarma withdrawal n.
çıkarma description n.
Telecom
çıkarma extrusion n.
Marine
çıkarma disembarkment n.
Mining
çıkarma hoisting n.
Food Engineering
çıkarma extrusion n.
Math
çıkarma deduction n.
çıkarma subtraction n.
Linguistics
çıkarma deletion n.
Philosophy
çıkarma sublation n.
Military
çıkarma invasion n.
çıkarma landing n.

Bedeutungen, die der Begriff "çıkarma" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
günah çıkarma confession n.
işten çıkarma dismissal n.
karaya çıkarma landing n.
General
diş çıkarma teething n.
silip çıkarma deletion n.
iki misline çıkarma reduplication n.
günah çıkarma sale of indulgences n.
ortaya çıkarma detection n.
baştan çıkarma enticement n.
bağırsaklarını çıkarma disembowelment n.
ses çıkarma utterance n.
günah çıkarma hücresi confessional n.
işinden çıkarma removal n.
boşa çıkarma negation n.
işten çıkarma severance n.
işten çıkarma cancellation of labor contract n.
kemiğini çıkarma deboning n.
eritip cürufunu çıkarma scorifying n.
suç durumundan çıkarma decriminalization n.
infaz için kayıtlardan çıkarma estreating n.
suyunu çıkarma extruding n.
açığa çıkarma clearing n.
tuzunu çıkarma desalinisation n.
çekirdeğini çıkarma (meyve vb) coring n.
urun içini kesmeden çıkarma enucleating n.
yoldan çıkarma perversion of n.
meydana çıkarma discovery n.
nüvesini çıkarma enucleating n.
suçluyu ortaya çıkarma detection n.
boşa çıkarma frustrating n.
çıkarma (maden vb) mining n.
haklı çıkarma vindication n.
sonuç çıkarma deduction n.
işten çıkarma disemployment n.
öksürerek balgam çıkarma hawk n.
memuriyettem çıkarma mittimus n.
günah çıkarma ve papazın önerdiği kefareti yerine getirme penance n.
günah çıkarma shrift n.
çıkarma aracı landing craft n.
temize çıkarma exonerating n.
baştan çıkarma seduction n.
zorluk çıkarma durumu obstructiveness n.
kendini haklı çıkarma self justification n.
kemik çıkarma deboning n.
baştan çıkarma hali pervertedness n.
belirli ayrıntıların değiştirildiğini göstermesi için bilete iliştirilen çıkarma revalidation sticker n.
satışa çıkarma offer n.
ders çıkarma lessoning n.
topraktan çıkarma disinterment n.
işten çıkarma discharge n.
evden çıkarma dispossession n.
tahta çıkarma enthronement n.
temize çıkarma exculpation n.
itip çıkarma extruding n.
elden çıkarma disposing n.
kusarak çıkarma regurgitation n.
çıkarma (inilti/ses) utterance n.
yangın çıkarma arson n.
yükseğe çıkarma uprising n.
işten çıkarma firing n.
hesap çıkarma billing n.
ortaya çıkarma expose n.
tuzunu çıkarma desalinization n.
suçlu çıkarma exprobation n.
hayal aleminden çıkarma disillusion n.
civciv çıkarma incubation n.
öne çıkarma foregrounding n.
yerinden çıkarma unsettling n.
zorla çıkarma ouster n.
meydana çıkarma elicitation n.
mezardan çıkarma exhumation n.
mezardan çıkarma disinterment n.
evden çıkarma veya çıkarılma dispossessing n.
işten çıkarma sistemleri layoff systems n.
kömür çıkarma coal drawing n.
meydana çıkarma engendering n.
karaya çıkarma yeri landing site n.
aklından çıkarma dismissal n.
temize çıkarma exculpating n.
hurdaya çıkarma scraping n.
açığa çıkarma disclosure n.
kan çıkarma bloodletting n.
işten çıkarma decapitation n.
çıkarma harekatı landing operation n.
gürültülü ses çıkarma jangling n.
elden çıkarma disposition n.
haklı çıkarma justifying n.
diş çıkarma dentition n.
elden çıkarma sellout n.
gözlerini çıkarma excecation n.
birinin tayinini çıkarma prosecution n.
rezalet çıkarma scandalization n.
açığa çıkarma exposure n.
çıkarma gemisi landing ship n.
işe alma ve işten çıkarma yetkisi the power to hire and fire n.
balgam çıkarma expectorating n.
yeniden ortaya çıkarma resurrection n.
kazıp çıkarma excavating n.
civciv çıkarma hatch n.
yerinden çıkarma displacement n.
ameliyatla çıkarma ablation n.
ortaya çıkarma disclosure n.
sonuç çıkarma induction n.
elden çıkarma disposal n.
işten çıkarma layoff n.
acısını çıkarma revenge n.
karanlık çıkarma underexposure n.
birini bir yerden çıkarma ouster of n.
vınlama sesi çıkarma whooshing n.
raydan çıkarma (treni) derailment n.
temize çıkarma exoneration n.
suçsuz çıkarma exculpating n.
suçlu çıkarma condemnation n.
açığa çıkarma revelation n.
zorla çıkarma winkling n.
senet çıkarma presentment n.
açığa çıkarma exposal n.
temize çıkarma vindication n.
atık çıkarma waste generation n.
ortaya çıkarma exposure n.
haklı çıkarma justification n.
kesip çıkarma excising n.
açığa çıkarma revealing n.
birini bir yerden çıkarma ouster n.
ortaya çıkarma discovery n.
çekip çıkarma extraction n.
kasten yangın çıkarma arson n.
çığlığa benzer ses çıkarma shrieking n.
günah çıkarma shriving n.
ıslık gibi ses çıkarma sibilating n.
bağırsaklarını çıkarma disembowelling n.
işten çıkarma laying off n.
işten çıkarma tazminatı severance pay n.
baştan çıkarma temptation n.
sonuç çıkarma inference n.
suyunu çıkarma dehydration n.
petrol çıkarma drill for oil n.
boşa çıkarma negations n.
temize çıkarma quietus n.
ortaya çıkarma unveiling n.
rengini çıkarma decolourising n.
rengini çıkarma decolorizing n.
rengini çıkarma decolorising n.
sonuç çıkarma inferring n.
anlam çıkarma inferring n.
ortaya çıkarma uncovering n.
zehiri çıkarma detoxication n.
elden çıkarma disposing of n.
askeri çıkarma military landing n.
bedenden kesip çıkarma excision n.
kesip çıkarma excision n.
kanun çıkarma yetkisi legislative power n.
şans eseri ortay çıkarma trouvaille n.
ıskartaya çıkarma rejection n.
iki katına çıkarma reduplication n.
yerinden çıkarma dislocation n.
temize çıkarma whitewash n.
iki katına çıkarma doubling n.
su çıkarma removal of water n.
leke çıkarma removal of stains n.
sıkıp çıkarma expression n.
konuşmasında veya yazısında ünlü isimlerden bahsedip kendine paye çıkarma name-dropping n.
anlam çıkarma inference n.
piyasaya çıkarma issue n.
ıslık gibi ses çıkarma wooshing n.
çıkarma işareti minus n.
baştan çıkarma perversion n.
ses çıkarma phonation n.
pullarını çıkarma scaling n.
pul çıkarma scaling n.
haritasını çıkarma survey n.
ihaleye çıkarma submission n.
açık artırmaya çıkarma licitation n.
ambalajından çıkarma unpacking n.
boşa çıkarma disconfirmation n.
kesip çıkarma dismemberment n.
şeytan çıkarma exorcism n.
göklere çıkarma overselling n.
kopya çıkarma transcription n.
tasmasını çıkarma unleashing n.
çıkarma gücü removal force n.
kendini açığa çıkarma self-exposure n.
ortaya çıkarma unearthing n.
kendini açığa çıkarma self-revelation n.
en üst düzeye çıkarma maximization n.
en üst düzeye çıkarma maximation n.
en üst düzeye çıkarma maximisation n.
insanlıktan çıkarma dehumanization n.
insanlıktan çıkarma dehumanisation n.
üç katına çıkarma tripling n.
şeytan çıkarma exorcizing n.
şeytan çıkarma exorcising n.
zorla dışarı çıkarma disgorgement n.
baştan çıkarma inveiglement n.
açığa çıkarma baring n.
çileden çıkarma aggravation n.
ortaya çıkarma ascertainment n.
kasıtlı yangın çıkarma arson n.
karbonun gazını çıkarma carbonization n.
enkaz çıkarma debris removal n.
casusluğu ortaya çıkarma counterespionage n.
rengini çıkarma decolourizing n.
bağırsaklarını çıkarma disemboweling n.
karbonun gazını çıkarma carbonisation n.
suç durumundan çıkarma decriminalisation n.
elden çıkarma sell-out n.
cinleri çıkarma exorcising n.
rezalet çıkarma scandalisation n.
korkutucu bir şey olmaktan çıkarma de-demonising n.
listeden çıkarma disenrollment n.
gaz çıkarma flatulation n.
temize çıkarma acquittal n.
elden çıkarma disposure [rare] n.
sonuç çıkarma eduction n.
kavga etme veya önemsiz yere tartışma çıkarma eğiliminde olan kimse rabulism n.
baştan çıkarma tantalization n.
baştan çıkarma tantalisation n.
havadan gözlemle harita çıkarma aerocartography n.
temize çıkarma acquitment n.
günah çıkarma absolution n.
piyasaya çıkarma (film/plak) release n.
fesat çıkarma agitation n.
törpü sesi çıkarma raspiness n.
sonuç çıkarma reasoning n.
mantıksız seçenekleri eleyerek sonuç çıkarma reasoning by elimination n.
ıskartaya çıkarma cast-off n.
mart kedisi sesi çıkarma caterwauling n.
yeniden çıkarma re-emisssion n.
(kanunu) yeniden çıkarma reenaction n.
(kanunu) yeniden çıkarma reenactment n.
(kanunu) yeniden çıkarma re-enactment n.
tekrar tadını çıkarma reenjoyment n.
yeniden açığa çıkarma re-exposure n.
yeniden ortaya çıkarma re-exposure n.
yeniden meydana çıkarma re-exposure n.
yeniden çıkarma reexpulsion n.
yeniden meydana çıkarma refossion [obsolete] n.
kaplama veya örtüleri çıkarma nudation n.
piyasaya çıkarma release n.
işten çıkarma termination n.
ıskartaya çıkarma throwing away n.
üç katına çıkarma trebling n.
günah çıkarma earshrift n.
açığa çıkarma éclaircissement n.
oyundan çıkarma elimination n.
kutudan çıkarma unboxing n.
anlam çıkarma educement n.
sonuç çıkarma educement n.
kılıfını çıkarma uncovering n.
kaplamasını çıkarma uncovering n.
kılıfını çıkarma denudation n.
kaplamasını çıkarma denudation n.
kılıfını çıkarma husking n.
kaplamasını çıkarma husking n.
kılıfını çıkarma stripping n.
kaplamasını çıkarma stripping n.
bağırsakları çıkarma embowelment n.
(bir şeyi) ortaya çıkarma unfoldment n.
aynı sesi çıkarma unisonance n.
baştan çıkarma enticing n.
işten çıkarma sacking n.
gürültülü ses çıkarma janglery n.
koz atma/çıkarma make n.
günah çıkarma ile ilgili confessional adj.
kavga etme veya önemsiz yere tartışma çıkarma eğiliminde olan kimse rabulistic adj.
kavga etme veya önemsiz yere tartışma çıkarma eğiliminde olan rabulous adj.
Phrasals
bir şeyi başka bir şeyden kaynatarak çıkarma boil something out of something v.
çıkarma işlemi yapmak subtract from (something) v.
Colloquial
göklere çıkarma rave n.
yoksul, evsiz birini hastaneden çıkarma/atma patient dumping n.
paltonu üzerinden çıkarma leave your coat on expr.
hırsını benden çıkarma don't take it out on me expr.
Idioms
zorluk çıkarma run for (one's) money n.
boş yere mesele çıkarma a fuss about nothing n.
boş yere mesele çıkarma a fuss over nothing n.
zorluk çıkarma a run for one's money n.
baştan çıkarma ustası makeout artist n.
yaygara çıkarma pearl-clutching n.
temize çıkarma wash n.
belaya davetiye çıkarma asking for trouble n.
diş çıkarma sorunları teething troubles n.
kaş yapayım derken göz çıkarma overegging the pudding n.
kaş yapayım derken göz çıkarma over-egging the pudding n.
kuşun ötüş şeklinden anlamı bir cümle çıkarma a little bit of bread and no cheese [uk] expr.
yoktan yonga çıkarma one can't get blood from a stone expr.
ölü gözünden yaş çıkarma one can't get blood from a stone expr.
yoktan yonga çıkarma one can't get blood from a turnip expr.
ölü gözünden yaş çıkarma one can't get blood from a turnip expr.
Formal
boşa çıkarma rebutment n.
Speaking
hiç ses çıkarma don't make a sound expr.
hadise çıkarma! don´t make a scene! expr.
lütfen bu konuda yüzümü kara çıkarma please do not let me down on this expr.
olay çıkarma! don´t make a scene! expr.
rezalet çıkarma don't make a scene expr.
sorun çıkarma! don't brew up any trouble! expr.
paltonu çıkarma don't take off your coat expr.
Trade/Economic
çıkarma yapmak make a deduction v.
rüçhan hakkı sağlayan hisse senedi çıkarma capitalization issue n.
satışa çıkarma releasing n.
yeni reklam kampanyası ve marka çalışması teknikleri geliştirmeden önce tüketici beyninin belirli reklam ve ürünlere verdikleri tepkileri ortaya çıkarma süreci neuromarketing n.
açığa çıkarma temporary discharge n.
açığa çıkarma removal from office n.
ambalajdan çıkarma unpacking n.
anlam çıkarma interpretation n.
ayırımcı işten çıkarma discriminatory discharge n.
borsa kotundan çıkarma delisting n.
borsa kotundan çıkarma dequotation n.
bono çıkarma issue of bill n.
çıkarma vergisi severance tax n.
çıkarma tarihi date of issue n.
çıkarma masrafları landing charges n.
çıkarma limanı port of landing n.
çıkarma maliyetleri issuance costs n.
çıkarma fiyatı issue price n.
derhal işten çıkarma immediate dismissal n.
dört katına çıkarma quadrupling n.
elden çıkarma maliyetleri costs of disposal n.
elden çıkarma kazancı gain on disposal n.
elden çıkarma değeri disposal value n.
elden çıkarma divestiture n.
elden çıkarma değeri break-up value n.
elden çıkarma disposal n.
elden çıkarma işi teklifi divesting business offer n.
elden çıkarma bedeli disposal consideration n.
elden çıkarma işi teklifi süresi divesting business offer period n.
elden çıkarma değeri break up value n.
elden çıkarma kararı disposal consideration n.
elden çıkarma disposing n.
en yüksek düzeye çıkarma maximization n.
elden çıkarma tazminatı disposal consideration n.
elden çıkarma maliyeti break-up value n.
en yüksek düzeye çıkarma maximisation n.
elden çıkarma için son tarih divestiture deadline n.
eleman çıkarma reduction in-force n.
geçici olarak işten çıkarma lay-off n.
gelirden çıkarma deduction from income n.
görevinden çıkarma displacement n.
gönüllü (işten) çıkarma voluntary redundancy n.
hisse senedi çıkarma issue of stocks n.
hisse senedi çıkarma share issue n.
hisse senedi veya tahvil çıkarma flotation n.
hisse senedi ve tahvil çıkarma maliyeti flotation cost n.
haksız işten çıkarma wrongful dismissal n.
işten çıkarma tazminatı dismissal compensation n.
işten çıkarma tazminatı layoff payment n.
ikinci elden çıkarma işi teklifi second divesting business offer n.
işten çıkarma bildirimi dismissal notice n.
işten çıkarma yoluyla işgücünün azaltılması downsize n.
işten çıkarma layoff n.
işten çıkarma dismissal from office n.
işten çıkarma laying off n.
işten çıkarma yazısı letter of dismissal n.
işten çıkarma tazminatı kanunu redundancy payments act n.
işletmenin bir bölümünü ayırarak elden çıkarma demerger n.
işten çıkarma duyurusu redundance notice n.
işten çıkarma duyurusu redundancy notice n.
işten çıkarma duyurusu redundancy letter n.
işten çıkarma planı severance n.
işten çıkarma dismissal n.
işten çıkarma tazminatları termination benefits n.
işten çıkarma tazminatı yasası redundancy payments act n.
işten çıkarma duyurusu redundance letter n.
işten çıkarma tazminatı redundancy pay n.
işten çıkarma bildirimi pink slip n.
işten çıkarma sistemleri layoff systems n.
işten çıkarma tazminatı dismissal wage n.
işten çıkarma displacement n.
işten çıkarma yardımları termination benefits n.
işten çıkarma tazminatı redundancy compensation n.
işten çıkarma displaced workers n.
işten çıkarma job cut n.
işten çıkarma karşılığı yapılan ödeme severance n.
işten çıkarma discharge n.
işten çıkarma kağıdı walking papers n.
kargoyu karaya çıkarma landing of cargo n.
karı en yüksek düzeye çıkarma profit maximization n.
karaya çıkarma depolama ve teslim landing storage delivery n.
karaya çıkarma landing storage delivery n.
koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi contingent share agreement n.
listeden çıkarma delisting n.
maden çıkarma endüstrisi extractive industry n.
meta olmaktan çıkarma decommodification n.
memuriyetten çıkarma removal of public office n.
piyasaya tahvil vb çıkarma emission n.
parayı tedavülden çıkarma demonetisation n.
patent çıkarma patenting n.
petrol çıkarma bring up oil n.
profil çıkarma profiling n.
parayı tedavülden çıkarma demonetization n.
resmi suretini çıkarma examplication n.
stoktan malı çıkarma dishoarding n.
sonuç çıkarma inference n.
stokları elden çıkarma destocking n.
suyunu çıkarma ya da alma dehydration n.
tekrar tedavüle çıkarma remonetization n.
temize çıkarma exoneration n.
ticaret sicilinden çıkarma deregistration n.
tekrar tedavüle çıkarma remonetisation n.
topraktan çıkarma vergisi extraction tax n.
toplu işten çıkarma mass layoff n.
tazminatsız işten çıkarma dismissal without compensation n.
tahvil çıkarma bond issue n.
varlıkları elden çıkarma net tahsilatları net disposal proceeds n.
ülke dışına çıkarma expulsion n.
varlığa dayalı menkul kıymet çıkarma securitization n.
varlığa dayalı menkul kıymet çıkarma securitisation n.
varlık elden çıkarma asset disposal n.
yeniden karaya çıkarma re-landing n.
yüksek bir düzeye çıkarma rationalisation n.
yıllık hesap çıkarma annual settlements of accounts n.
yüksek bir seviyeye çıkarma rationalisation n.
yüksek bir seviyeye çıkarma rationalization n.
yıllık hesap çıkarma annual settlement of accounts n.
yetersizlikten dolayı işten çıkarma dismissal for incompetence n.
yüksek bir düzeye çıkarma rationalization n.
tahmin edilenden daha az masraf çıkarma underrun n.
Law
yeniden yasa çıkarma reenaction n.
araç çıkarma (arama/kurtarma) vehicle recovery n.
baştan çıkarma enticement n.
baştan çıkarma seduction n.
bir kimseyi meskeninden haksız biçimde çıkarma ouster n.
birisinin eşini baştan çıkarma alienation of affections n.
bir kimseyi sahip olduğu mülkten zor kullanarak çıkarma ouster n.
esham ve tahvilat çıkarma kanunu blue sky law n.
geçmiş süre için ödenen işten çıkarma tazminatı back-pay n.
evden çıkarma dispossession n.
haklı çıkarma legitimating n.
haksız işten çıkarma wrongful dismissal n.
haksız yere işten çıkarma wrongful dismissal n.
hakim önüne çıkarma emri habeas corpus n.
haklı çıkarma legitimatizing n.
haksız işten çıkarma wrongful termination n.
hükmen çıkarma belgesi certificate of eviction n.
haksız işten çıkarma wrongful discharge n.
haksız yere işten çıkarma wrongful discharge n.
haklı çıkarma legitimization n.
haklı çıkarma legitimisation n.
haklı çıkarma legitimatising n.
haklı çıkarma legitimising n.
haksız yere işten çıkarma wrongful termination n.
hakim önüne çıkarma emri writ of habeas corpus n.
haklı çıkarma legitimizing n.
ihbarsız işten çıkarma summary dismissal n.
ihbarsız işten çıkarma summary execution n.
kararname çıkarma yetkisi ordinance power n.
kanun dışına çıkarma outlawry n.
kasten yangın çıkarma arson n.
mallarını yerinden çıkarma removal of goods n.
mahkeme kararıyla çıkarma eviction n.
küçükleri baştan çıkarma seduction of children n.
mirasçılıktan çıkarma disinheritance n.
mirasçılıktan çıkarma debarment from inheritance n.
muhakemesiz işten çıkarma summary dismissal n.
muhakemesiz işten çıkarma summary execution n.
mirastan çıkarma debarment from inheritance n.
suç olmaktan çıkarma decriminalization n.
suç olmaktan çıkarma decriminalisation n.
suçlu çıkarma condemnation n.
tahvil çıkarma bond issue n.
tahvil çıkarma issuing bonds n.
talimatname çıkarma yetkisi ordinance power n.
yürürlükten çıkarma abolition n.
Politics
devletleştirilmiş işletmeleri elden çıkarma denationalisation n.
devletleştirilmiş işletmeleri elden çıkarma denationalization n.
haksız işten çıkarma unfair dismissal n.
isyan çıkarma eğilimi insurrectionism n.
maden çıkarma sanayii şeffaflık girişimi extractive industries transparency initiative (eiti) n.
ortaklıktan çıkarma hakkı right of squeeze out n.
ödeme emri çıkarma issuing payment order n.
özel kanun çıkarma special legislation n.
siyasal olmaktan çıkarma depoliticisation n.
toplu işten çıkarma collective redundancy n.
vatandaşlıktan çıkarma deprivation of citizenship n.
vatandaşlıktan çıkarma denaturalisation n.
vatandaşlıktan çıkarma denaturalization n.
ülke dışına çıkarma expulsion n.
vatandaşlıktan çıkarma expatriation n.
hükümetin serbest piyasaya müdahalesini sınırlayarak kişisel özgürlüğü en üst düzeye çıkarma görüşünü destekleyen neoliberal adj.
Technical
anahtardan çıkarma sistemi minuend method n.
asansörle çıkarma lifting n.
bağıntı çıkarma derivation n.
bilgi çıkarma information retrieval n.
bir maddenin gümüşünü çıkarma desilverization n.
bilgi çıkarma retrieval n.
çekip çıkarma description n.
çıkarma makinesi hoisting machine n.
çıkarma makarası hoisting sheave n.
çıkarma tırnağı knock-up n.
çıkarma kanalı extract duct n.
çivi çıkarma unnailing n.
çıkarma merdanesi withdrawal roll n.
çıkarma hızı withdrawal speed n.
çıkarma işlemci subtracter n.
çıkarma verimi hoisting capacity n.
çıkarma aleti removal tool n.
çıkarma metalbilimi extractive metallurgy n.
çıkarma kulesi extraction tower n.
çıkarma türbini extraction turbine n.
devreden çıkarma cut-out n.
devreden çıkarma durumu cut-out setting n.