çember - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

çemberBedeutungen von dem Begriff "çember" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 32 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
çember hoop n.
çember circle n.
General
çember wooden ring n.
çember circuit n.
çember bail n.
çember ring n.
çember orbit n.
çember large printed kerchief n.
çember strap n.
çember metal strip n.
çember girth n.
çember basket ring n.
çember round n.
çember cycle n.
çember circle n.
çember collar n.
çember loop n.
çember circumference n.
Technical
çember circumference
Computer
çember pie
Automotive
çember bead seat band
Medical
çember circulus
Food Engineering
çember loop
Math
çember circumference
çember circle
Sport
çember hoop
çember cartwheel
Basketball
çember basket
çember goal hoop
çember rack
çember bucket
çember rim

Bedeutungen, die der Begriff "çember" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 130 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
çember içine almak ring v.
çember çizmek circle v.
çember takmak hoop v.
çember ile kuşatmak hoop v.
çember içine almak circle v.
çember çevirmek roll a hoop v.
çember sakal round trimmed beard n.
çember oyunu hoopla n.
çelik çember steel ring n.
dış çember epicycle n.
çember hareketi cartwheel n.
demir çember strap iron n.
çember etriye hoop n.
gizli çember the secret circle n.
saklı çember the secret circle n.
taş çember stone circle n.
dış çember (ile ilgili) epicyclic adj.
çember sakallı round-bearded adj.
Idioms
(spor takımı) bir çember oluşturmak go into a huddle
Speaking
çember daralıyor the circle tightens
Technical
çelik çember steel hoop
çember yağlama ring lubrication
çevrel çember circumcircle
çember biçimli conta gasket, ring type
çember şekli vermek ring
sızdırmazlık işlevi gören delikli çember lantern ring
iki veya daha fazla küçük dairenin birbirine geçmesiyle oluşmuş çember gimmal
çember bileşik ring compound
çember ile çevrelemek ring
çevrel çember circumscribed circle
çember devre ring circuit
çember şeklinde fren band brake
çember veya kelepçeye benzeyen armillary
çember şekline sahip herhangi bir kimyasal bileşik diazine
eş merkezli çember concentric circle
yardımcı çember auxiliary circle
demir çember strap iron
çember hareketi cartwheel
çember etriye circular stirrup
çember anten circular antenna
çember gerilmesi ring tension
çember contalı ek ring joint
çember yağlamalı yatak ring-oiled bearing
çember donatı hooped reinforcement
çember demiri hoop iron
uçağın gövde yapısına şekil sağlayan dış çember frame
askı çember sling ring
döner çember pivoting arm
sallanır çember pivoting arm
çelik çember steel ring
çelik çember toka steel strapping seal
başlangıç spesifik çember rijitliği initial specific ring stiffness
yarım çember hemicycle
çelik çember hoop iron
çember sertliği ring stiffness
çember rijitliği ring stiffness
dişli çember girth gear
çember testere rim saw
sanal çember imaginary circle
çeyrek çember quadrant
küçük çember small circle
koruyucu çember bandage
başlangıçta görünür çember çekme mukavemeti apparent initial circumferential tensile strength
çember sarımlı kompozit tüp hoop-wrapped composite cylinder
kanat çember kleransı blade ring clearance
kısa çember rulmanlar short circular bearings
çember makinesi strapping machine
Computer
çember ok circular arrow
çember eğri circle curve
çember yayarak circle pour
galeri 3b çember gallery 3d pie
galeri çember gallery pie
yeni çember new circle
çember grafik pie chart
Informatics
çember yayı arc of circumference
birim çember unit circle
Electric
çember değiştirme loop modification
kapalı çember sistemi closed loop system
çember deneme loop testing
çember hesaplaması loop computing
devirli çember recirculating loop
kapalı çember closed loop
çember hazırlama loop initialization
çabuk erişmeli çember rapid-access loop
Automotive
volan çember dişlisi flywheel ring gear
büyük ayna mahruti çember dişlisi bevel ring gear
çember valf ring valve
çember dişli ring gear
çulaır çember drop center rim
düz tabanlı çember flat base rim
çukur çember drop base rim
çember kilit halkası lock ring
Aeronautic
çeyrek çember quadrant
gök küresinde ufka paralel küçük çember almucantar
Marine
çember şeklinde resif ring reef
sereni direğe bağlayan demir çember truss
Anatomy
yarım çember kanalları semicircular canals
Dentistry
dişi desteklemekte kullanılan madeni çember ferrule
Gastronomy
çember kalıplı kek bundt cake
Math
sanal çember imaginary circle
büyük çember great circle
yedek çember auxiliary circle
yardımcı çember auxiliary circle
dış çember epicycle
çevrel çember circumcircle
çevrel çember circumscribed circle
çember eşbölüm çokterimlisi eyelotomic polynomial
çember denklemi equation of the circle
içten teğet çember internally tangent circles
birim çember unit circle
çember-eşbölüm denklemi eyelotomic equation
bir daire kirişinde çember üstündeki bir noktanın kirişe olan uzaklığı sagitta
çevrel çember circumscribing circle
Physics
koruyucu çember guard circle
Chemistry
düz zincir moleküllerden çember bileşiklere dönüşmüş cyclized
düz zincir moleküllerden çember bileşiklere dönüşmek cyclize
Zoology
çember kanal ring canal
Education
çember zamanı circle time
anaokulu, kreş gibi yerlerde çocukların bir çember oluşturarak konuştuğu, oynadığı etkinlik circle time
Environment
çember mania ring levee
Geology
çember yayı şekilli çukur atrio
Military
tank kule çember dişlisi hull turret aperture
çember içine almak surround
çember içine almak encircle
Hunting
uzun geri tepmeli sistemde çalışan otomatik dolma tüfeklerde sürtünme ayarlayıcı yaylı çember friction piece
Sport
havada çember aerial cartwheel
Basketball
topu kolayca içine alan çember sewer
top ile çember arasında durup hücumcuya topu aldırmamak için kapalı stens pozisyonunda bulunma overplay
çember seviyesinin üzerindeki topun inişi sırasında savunmanın topu kesmek amacıyla dokunması goal tending
rakip çember civarında havada yakalanan pası smaç yaparak alınan sayı alley-oop shot