ödenmemiş - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

ödenmemişBedeutungen von dem Begriff "ödenmemiş" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 18 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
ödenmemiş unpaid adj.
General
ödenmemiş owing adj.
ödenmemiş unredeemed adj.
ödenmemiş back adj.
ödenmemiş outstanding adj.
ödenmemiş unsettled adj.
ödenmemiş dishonoured adj.
ödenmemiş undischarged adj.
ödenmemiş unsatisfied adj.
ödenmemiş dishonored adj.
Trade/Economic
ödenmemiş dishonored
ödenmemiş unpaid
ödenmemiş underdischarged
ödenmemiş unredeemed
ödenmemiş undischarged
ödenmemiş outstanding
ödenmemiş dishonoured
Law
ödenmemiş arrearage

Bedeutungen, die der Begriff "ödenmemiş" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 128 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
birinin vaktinde ödenmemiş borçları olmak be in arrears v.
ödenmemiş fatura unpaid bill n.
kalan (ödenmemiş borç) arrears n.
ödenmemiş borç unsettled debt n.
ücreti ödenmemiş unpaid adj.
ödenmemiş (çek) unhonored adj.
ödenmemiş (borç) open adj.
ödenmemiş (hesap/vergi/borç) delinquent adj.
ücreti ödenmemiş unrecompensed adj.
ödenmemiş (çek) unhonoured adj.
Colloquial
ödenmemiş para unpaid money
ödenmemiş para outstanding money
Trade/Economic
henüz ödenmemiş çek outstanding checks
henüz ödenmemiş borçlar warrants payable
ödenmemiş hesap outstanding account
vaktinde ödenmemiş ve birikmiş dış borçlar arrears
ödenmemiş masraf accrued expense
ödenmemiş borç outstanding debts
tahakkuk etmiş ama henüz ödenmemiş giderler accrued expense
vadesinde ödenmemiş tutarlar overdue amounts
süresinde ödenmemiş borcun bakiyesi arrears
antrepoya konulmuş, gümrüğü ödenmemiş mallar bonded goods
henüz ödenmemiş çekler outstanding checks
vakti geçmiş olduğu halde ödenmemiş overdue bill
geçmiş dönemler ait ve henüz ödenmemiş faiz back interest
ödenmemiş veya tasfiye edilmemiş borç undischarged debt
ödenmemiş borçlanmalar outstanding borrowings
vadesinde ödenmemiş senet defaulted paper
ödenmemiş sermaye subscribed capital unpaid
henüz ödenmemiş outstanding
ödenmemiş sermaye unpaid share capital
kabul edilmemiş ve dolayısıyla ödenmemiş poliçe dishonored bill
vergisi ödenmemiş gelir pretax income
ödenmemiş karşılıksız borçlar obligation outstanding
ödenmemiş sermaye outstanding capital
henüz ödenmemiş çek check outstanding
tahakkuk etmiş fakat ödenmemiş borç accrued liability
işletmenin henüz ödenmemiş sermayesi assessable capital stock
ödenmemiş temettü gelirleri unpaid dividend
ödenmiş veya ödenmemiş sermayenin tümü issued capital
ödenmemiş temettü dividends in arrears
ödenmemiş durumdaki vergiler arrears of taxes
ödenmemiş borç outstanding
ödenmemiş ya da tahsil edilmemiş borç outstanding
süresinde ödenmemiş borcun bakiyesi arreages
tamamen ödenmemiş sermaye assessable capital stock
ödenmemiş vergiler back taxes
geri ödenmemiş kredi outstanding loan
ödenmemiş vergi borçları tax arrears
tamamen ödenmemiş hisse senedi not fully paid stock
ödenmemiş borç unsatisfied debt
ödenmemiş borç undischarged debt
ödenmemiş para outstanding payment
ödenmemiş senet unpaid bill
ödenmemiş faiz outstanding interest
ödenmemiş sermaye outstanding capital stock
ödenmemiş gider outstanding expense
ödenmemiş vergi outstanding tax
ödenmemiş borç outstanding amount
ödenmemiş (borç) unliquidated
ödenmemiş sermayesi trading capital
ödenmemiş borçlar outstandings
ödenmemiş borç outstanding debt
vadesinde ödenmemiş delinquent
vadesinde ödenmemiş vergi delinquent tax
ödenmemiş fatura outstanding bill
vadesinde ödenmemiş borçlar arrears
vadesinde ödenmemiş borç arrearage
ödenmemiş borç unsatisfied claim
ödenmemiş para cezası unpaid fine
ödenmemiş birleşik krallık damga vergilerine ilişkin olarak yükümlülük üstlenmek ve tazmin etmek assume liability for or to indemnify against non-payment of united kingdom stamp
ödenmemiş sermaye un-paid capital
henüz ödenmemiş temettü deferred dividend outstanding
dağıtılmasına karar verilmiş henüz ödenmemiş temettü deferred dividend outstanding
ödenmemiş adi hisse senedi common stock outstanding
vadesinde ödenmemiş poliçe overdue bill
ödenmemiş bakiye unpaid balance
ödenmemiş sermaye unpaid capital
ödenmemiş meblağ unpaid amount
ödenmemiş çek unpaid check
ödenmemiş prim unpaid premium
ödenmemiş temettü unpaid dividend
ödenmemiş poliçe unpaid bill
ödenmemiş borç arrears
gümrüğü ödenmemiş transit mal bonded goods
gümrük resmi ödenmemiş olarak teslim delivered duty unpaid
ödenmemiş kayıtlı sermaye capital subscribed-not yet called
ödenmemiş sermaye uncalled capital
ödenmemiş sermaye trading capital
bir şirket tarafından tamamı ödenmiş gibi çıkarılan fakat aslında tamamen ödenmemiş olan hisse senedi watered stock
tahakkuk etmiş fakat ödenmemiş olan withholding
ödenmemiş vergiler outstanding taxes
ödenmemiş borçları tahsil etmek collect outstanding debts
ödenmemiş alacakları tahsil etmek collect outstanding debts
ödenmemiş senet unpaid note
geçmiş dönemlere ait ödenmemiş vergiler back taxes
ödenmemiş kar payı unpaid dividend
ödenmemiş kar unpaid dividend
henüz ödenmemiş faiz accrued interest
ödenmemiş hisse senedi outstanding stock
ödenmemiş faizler outstanding interests
ödenmemiş borçlar outstanding obligations
ödenmemiş senet dishonoured bill
ödenmemiş senet dishonored bill
ödenmemiş vergiler arrears of taxes
ödenmemiş borç unliquidated obligation
ödenmemiş ücret detained pay
ödenmemiş maaş detained pay
ödenmemiş faiz unpaid interest
ödenmemiş borçlar accumulated arrears
tamamen ödenmemiş hisse senetleri not fully paid-up stock
ödenmesi istenen sermaye - ödenmemiş called up capital - unpaid
karşılığı ödenmemiş uncompensated
ödenmemiş borç outstanding debt
ödenmemiş borç outstanding finance
Law
ödenmemiş borç arrears
gümrüğü ödenmemiş mal contraband goods
vergisi ödenmemiş duty unpaid
gümrüğü ödenmemiş bonded
eski dönemlere ait ödenmemiş vergi bakiyesi back taxes
bir şirketin tasfiyesinde ödenmemiş sermaye hakkındaki ödeme emri balance order
ödenmemiş bakiye unpaid balance
Politics
ödenmemiş sermaye unpaid capital
ödenmemiş imf kredisi outstanding fund credit
Insurance
hayat sigortasında vadesi gelen prim ödenmemiş olsa bile poliçe kapsamındaki bazı hakların devam etmesi non forfeiture condition
antrepodaki gümrüğü ödenmemiş mallar bonded goods
ödenmemiş prim unpaid premium
Automotive
gümrük resmi ödenmemiş olarak teslim delivered duty unpaid