örtü - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

örtüBedeutungen von dem Begriff "örtü" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 62 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
örtü cover n.
General
örtü casing n.
örtü mantle n.
örtü mask n.
örtü rug n.
örtü caparison n.
örtü coverture n.
örtü jacket n.
örtü veil n.
örtü coating n.
örtü drapery n.
örtü mantling n.
örtü shroud n.
örtü wrap n.
örtü screen n.
örtü layout n.
örtü overlay n.
örtü covering n.
örtü cloak n.
örtü garment n.
örtü envelope n.
örtü coat n.
örtü canopy n.
örtü throw n.
örtü cope n.
örtü blanket n.
örtü quilt n.
örtü hood n.
örtü pall n.
örtü cosy n.
örtü spread n.
örtü vesture n.
örtü top n.
örtü cozy n.
örtü carpet n.
örtü cloth n.
örtü cot n.
örtü veiling n.
örtü coverlet n.
Technical
örtü mantle
örtü pile
örtü veil
örtü jacket
örtü covering
örtü cup
örtü cover
örtü cap
örtü cowl
örtü sheathing
Computer
örtü wrapper
Informatics
örtü mask
Construction
örtü revetment
Anatomy
örtü tegmen
örtü tegmina
Math
örtü covering cover
Biology
örtü epibole
Marine Biology
örtü coverage
Botanic
örtü envelope
Agriculture
örtü top dressing
Geology
örtü nappe
Military
örtü mantle
Photography
örtü vignette

Bedeutungen, die der Begriff "örtü" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 235 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
açmak (örtü vb) unveil v.
açmak (örtü, kapak vb) uncover v.
ile sarmalamak (sargı/giysi/örtü/kumaş) swathe in v.
örtü örtmek spread the cover v.
örtü sermek spread the cover v.
örtü yaymak spread the cover v.
av kuşlarının saklandığı sık örtü covert n.
başa giyilen örtü calle n.
bez örtü cloth n.
bir tür örtü overwrap n.
bitkisel örtü vegetal cover n.
çarşaf/örtü vb satışı white sale n.
dış örtü jacket n.
dış örtü outer cover n.
duvara asılan işli örtü tapestry n.
goblen örtü tapis n.
ilk örtü first coat n.
ince örtü film n.
kadının kafasını ve bağrını kapamak için kullandığı örtü jilbab n.
kadınların giydiği büyük bir örtü ya da çarşaf jilbab n.
kasvetli örtü pall n.
körüklü örtü hood n.
metalik örtü metallic coating n.
örtü bitki mattress n.
örtü bitkisi cover crop n.
örtü gereci covering material n.
örtü ile bir şeyin üzerini örtme hooding n.
örtü toprağı overburden n.
örtü tüyü covert n.
örtü uzayı covering space n.
parçalı örtü patchwork n.
resimli örtü (genellikle duvara asılan/halıya/kilime benzeyen) tapestry n.
safran örtü ile örtünen ve nefsine çoğu zaman ileri derecede zorluk çektiren hintli duacı sadhu n.
sofra örtü takımı tabling n.
su geçirmez örtü groundsheet n.
su geçirmez örtü waterproof cloth n.
şapkaya takılan örtü havelock n.
tabak altlığı örtü doiley n.
tabak altlığı örtü doily n.
tren gibi araçlarda koltuklara özellikle başın konduğu bölümlere konulan örtü seat sock n.
yağmur sularına karşı konulan saç örtü flashing n.
yatak koruyucu örtü mattress cover n.
yeşil örtü flora n.
yorgansı örtü quilt n.
Phrasals
(birinin üzerine) (örtü/battaniye) sermek/örtmek lay something over someone
birinin üstüne bir şey (battaniye/örtü) sermek lay something on someone
Idioms
(kötülüklere) örtü olmak hide a multitude of sins
(kötülüklere) örtü olmak cover a multitude of sins
Technical
alüminyum örtü aluminium coating
anotsal örtü anodic coating
asbest örtü asbestos blanket
asbestos örtü (yalıtım) asbestos cloth
asitlere dayanıklı örtü anti acid coat
asitlere dayanıklı örtü anti-acid coat
buhar örtü vapor blankent
buhar örtü aşaması vapor blankent stage
buhar tutucu örtü vapour-proof envelope
çengelli örtü dog mat
çinko fosfat örtü zinc phosphate coating
çinko örtü zinc coating
daldırma fosfat örtü immersion phosphate coating
daldırma örtü immersion coating
demir fosfat örtü iron phosphate coating
demir-foslat örtü iron phosphate coating
dış örtü serving
dışbükey örtü convex hull
elektrikli kaplanmış örtü electroplated coating
elektrot örtü kalınlığı electrode coating thickness
emdirik örtü impregnated coating
emdirilmiş örtü impregnated coating
emprenye örtü impregnated coating
engelleyici örtü inhibitive coating
eritken örtü flux cover
etkin örtü active coating
fiş için koruyucu örtü protective cover for plug
fosfat örtü phosphate coating
geçici organik örtü temporary organic coating
grafit örtü graphite coating
ilk örtü first coat
ince doğal örtü thin natural screen
ince örtü thin-film coating
kanat örtü tüyü tectrix
kanvas örtü tarpaulin cover
kanvas örtü iskeleti tarpaulin cover framework
kanvas örtü şeridi tarpaulin cover strip
karbon örtü carbon coating
katı örtü solid covering
katı örtü özdeğı solid-covering substance
katodik örtü cathodic coating
katran örtü tar coating
kil örtü clay blanket
kireç örtü lime coating
koruyucu kanaviçe örtü protective canvas sheet
koruyucu örtü frisket
koruyucu örtü protective blanket
koruyucu örtü protective coating
koruyucu örtü protecting mat
koruyucu örtü protective covering
koruyucu örtü protective cover
köşeleme arduvaz örtü diagonal slating
kumaş örtü textile mat
kurşun örtü lead coating
mahfaza için koruyucu örtü protective cover for receptacle
mangan fosfat örtü manganese phosphate coating
metal örtü metallic coating
metalik olmayan örtü nonmetallic coating
mimari örtü kaplama emayeleri architectural cover coat enamels
oksit örtü oxide coating
organik örtü organic coating
önleyici örtü inhibitive coating
örtü kalınlığı coating thickness
örtü kalınlığı saptaması coating thickness determination
örtü kalınlığı saptanması coating thickness determination
örtü kalınlığı saptanması coating thickness determinetion
örtü katmanı surface film
örtü katmanı top layer
örtü metali coating metal
örtü sacı sheathing sheet
örtü tabakası finishing coat
örtü tabakası surface film
örtü tabakası top layer
örtü tabakası upper layer
örtü tabakası topping layer
örtü tutması coating adherence
örtü verniği covering varnish
örtü yangını surface fire
plastik örtü plastic film
polimer bitümlü örtü polymer bitumen sheet
renkli fosfat örtü color phosphate coating
seramik örtü ceramic coating
sıcak daldırmalı alüminyum örtü hot-dip aluminium coating
sıcak daldırmalı örtü hot-dip coat
sıvı örtü liquid covering
sıvı örtü özdeği liquid covering substance
sıyrık örtü stripped coating
soğuk örtü cold coating
sugeçirmez örtü impervious blanket
tecimsel örtü commercial coating
toz örtü powder covering
üst örtü cover coat
üst tabaka örtü tabakası top layer
yansıma önleyici örtü antireflection coating
yarıdonuk örtü emayeleri semiopaque cover coat enamels
yayındırıcı örtü diffuser serim
Computer
dış örtü kablo serving
örtü pasosu adı cover pass name
örtü pasosu puntoları cover pass points
Electric
anotsal örtü anodic coating
elektrikli ısıtıcı örtü electric heating blanket
ipek örtü silk covering
Textile
keten örtü linen
Architecture
beşik örtü gable roof
beşik örtü pack saddle
Construction
asfaltlı örtü tabakası asphalt seal coat
beton örtü concrete cover
beton örtü kalınlığı concrete cover thickness
ince örtü fırını thin film oven
ince örtü soyulma test cihazı constant stripping of bitumen
kil örtü clay blanket
polimer bitümlü örtü polymer bitumen sheeting
yağmur sularına kullanılan saç örtü flashing
Woodworking
koruyucu örtü antimacassar
Automotive
plastik örtü plastic cover
Railway
örtü tabakası blanketing layer
Marine
koruyucu örtü protective covering
şeffaf örtü blister
Mining
örtü oranı stripping ratio
Medical
cerrahi örtü surgical cover
cerrahi örtü surgical drape
hasta koruyucu örtü patient-protective cover
örtü özelliğinde tegmenta
yara örtü malzemesi wound dressing
Anatomy
ak örtü aponeurosis
örtü dokusu epithelial tissue
Dentistry
lastik örtü rubber dam
Math
açık örtü open cover
dışbükey örtü convex hull
örtü uzayı covering space
Chemistry
kloropren örtü chloroprene coating
ölü örtü ayrışması litter decomposition
Biology
örtü dokusu epithelium
Biochemistry
iç örtü endothelium
Zoology
örtü sistemi integumentary system
Botanic
diri örtü understory
mantarları kaplayan zarımsı örtü volva
Agriculture
açıkta ve örtü altında sebzecilik under cover and open area vegetable growing
erozyon örtü bitkileri cover crops
hidrolojik toprak örtü kompleksi hydrologic soilcover complex
örtü altı bitki yetiştiriciliği greenhouse cultivation
örtü altı üretim production under protective cover
örtü altı üretim greenhouse cultivation
örtü altı yetiştiriciliği green-house growing
örtü altı yetiştiriciliği greenhouse production
örtü altı yetiştiriciliği greenhouse growing
örtü altı yetiştiricilik greenhouse cultivation
örtü bitkileri cover crops
örtü olarak kullanılan termoplastik film mulching thermoplastic film
örtü toprağı surface soil
Apiculture
örtü tahtası inner cover
Forestry
diri örtü living cover
ölü örtü litter
örtü bitkileri cover plants
örtü bitkisi cover plant
örtü tabakası canopy layer
örtü yangını ground fire
yaşayan örtü living cover
Environment
nihai örtü final cover
örtü duvar curtain wall
örtü malzemesi cover material
örtü sıvaması curtain grouting
Geography
alüvyon örtü alluvium cover
alüvyon örtü alluvial cover
günlük örtü daily cover
örtü kayaç cap rock
örtü tabakası overburden
Meteorology
ince yağıp pek örtü bırakmayan kar yağışı scattered flurries
Geology
ince taneli mineral örtü fine mineral surface
jeosentetik kil örtü geosynthetic clay liner
kil örtü clay liner
örtü kalınlığı burden
örtü kaya seal rock
örtü kayacı cover rock
örtü kayması cover slide
Military
ağır üst örtü laminated overhead protection
düşük örtü kapsamlı tespit ve yakalama radarı low-coverage acquisition radar
elektromanyetik örtü ve aldatma electromagnetic cover and deception
katlanır üst örtü buggy-tyne cover
örtü araştırması cover search
örtü pozisyonu cover position
örtü ve gizleme cover and concealment
parça emniyetli örtü splinterproof cover
taktik örtü ve aldatma tactical cover and deception
taktik örtü ve aldatma harekatı tactical cover and deception operations
Photography
yayındırıcı örtü diffuser scrim
Mythology
altın örtü golden fleece