özet - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

özetBedeutungen von dem Begriff "özet" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 62 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
özet abstract n.
özet summary n.
General
özet nutshell v.
özet precis n.
özet gist n.
özet roundup n.
özet extract n.
özet epitome n.
özet aperçu (fr) n.
özet extraction n.
özet resume n.
özet compendium n.
özet short n.
özet table n.
özet digest n.
özet recap n.
özet brief n.
özet rundown n.
özet condensation n.
özet summation n.
özet abridgement n.
özet compress n.
özet abridgment n.
özet capitulation n.
özet summing up n.
özet fact sheet n.
özet conspectus n.
özet synopsis n.
özet summary n.
özet outline n.
özet totalisation n.
özet recapitulation n.
özet headnote n.
özet abbreviation n.
özet compendia n.
özet wrap-up n.
özet summing-up n.
özet statement n.
özet totalization n.
özet summa n.
Idioms
özet sum and substance
Slang
özet potted
Trade/Economic
özet abridged adj.
özet synopsis
özet sum
özet abstract
özet summation
özet summary
Law
özet abstract
özet abbreviation
özet compendium
özet docket
özet brief
özet breviate
Technical
özet summary
özet abstract
Computer
özet summary for
özet summary of
özet summ
Linguistics
özet summary
Philosophy
özet abstractive
Cinema
özet synopsis

Bedeutungen, die der Begriff "özet" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 151 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
özet haline getirmek abstract v.
özet çıkarmak abstract v.
özet çıkarmak summarize v.
önemli haberleri özet halinde vermek give a roundup of the news v.
özet olarak deftere geçirmek docket v.
özet çıkarmak summarise v.
özet geçmek give a short summary v.
özet tanım summary description n.
özet beyan summary declaration n.
özet beyan summary statement n.
özet (bir raporda vb) executive summary n.
özet tablosu summary table n.
kısa özet headnote n.
kısa ve detaylı özet compendium n.
kısa özet plot summary n.
genişletilmiş özet expanded summary n.
genişletilmiş özet extended summary n.
teknik özet technical summary n.
uzun özet long summary n.
kısa özet brief summary n.
kısa özet bilgi quick fact n.
genel kapsamlı özet high level summary n.
özet (özellikle incilden) pericope n.
özet halinde olan summary adj.
özet niteliğinde synoptic adj.
özet halinde compendious adj.
özet şeklinde summarily adv.
özet olarak in summary adv.
özet olarak as a summary adv.
özet olarak in substance adv.
özet olarak in a nutshell adv.
kısa özet bilgiler quick facts
Colloquial
özet olarak in a nutshell
özet geç give me the gist
Idioms
özet olarak in a nut shell
Chat Usage
(çok uzun) özet geç (internet argosu) too long didn't read (tldr)
Trade/Economic
bireysel emeklilik hesabı özet profili summary of individual pension account profile
özet gelir tablosu condensed income statement
eylem özet kayıtları action summary log
emeklilik sözleşmesi özet metni summary of the pension contract
idari özet executive summary
özet bilanço condensed balance sheet
özet ödemeler dengesi summary balance of payments
özet bilanço condensed statement
özet bütçe summary budget
mülakat yöneten kimsenin yaptığı konuşmayı değerlendirdiği özet kağıt interviewer's appraisal sheet
mali özet raporu account current
özet beyan manifest
özet beyan düzeltmesi için gönderilen yazı manifest corrector
maaş ve ücretler özet tablosu summary statement of wages and salaries
mali özet financial summary
mali durum özet tablosu summarised statement of financial situation
Law
yargıcın jüriye yaptığı özet summing up
özet karar summary judgment
Industry
sevkiyat ve konsolidasyon özet mesajı forwading and consolidation summary message
Insurance
bireysel emeklilik hesabı özet profili summary of individual pension account profile
emeklilik sözleşmesi özet metni summary of the pension contract
Technical
özet çıkarma komutu extract instruction
özet kütük summary file
özet rapor summary report
özet haber bulletin
geniş özet indicative abstract
özet delgi summary punch
tanıtıcı özet indicative abstract
özet raporu summary report
özet kartı summary card
özet reklamları summary advertisements
Computer
özet tablo spreadsheet
ayrıntı sağında özet sütunlar summary columns to right of detail
özet bilgi summary
özet sayfa summary page
özet günlük summary log
özet araç çubuğu summary toolbar
özet seçenekleri summary options
tıff özet tiff summary
özet işlevi summary function
yalnızca özet summary only
özet bilgi kategorileri summary information categories
ayrıntı altında özet satırlar summary rows below detail
özet bilgi summary info
özet türü type of summary
haftalık özet weekly summary
özet görüntüle view summary
özet hali digest
senaryo özet tablosu scenario pivottable
geniş özet abstract indicative
açıklayıcı özet abstract descriptive
hesaplanan özet tablo calculating pivottable
diğer bir özet tablo another pivottable
otomatik özet auto sum
otomatik özet autosummarize
toplu özet cumulative summary
günlük özet daily summary
özet tablo'nun kullanacağı veri create pivottable from data in
özet bilgi'den veri data from summary info
özet görüntü display summary
al özet öğe get pivot item
al özet alan get pivot field
al özet tablo get pivot table
aylık özet monthly summary
özet tablo adı pivottable name
özet grafik görünümü pivotchart view
özet tablo listesi pivottable list
özet grafik menüsü pivotchart menu
özet öğe pivot item
özet tablo pivottable
özet tablo ekle pivottable add
özet tablo seçenekleri pivottable options
özet liste açılır menüsü pivotlist popup
özet tablo başlangıç hücresi pivottable starting cell
özet tablo alanı pivottable field
özet grafik pivotchart
özet alan pivot field
özet veri ekle pivot add data
özet tablo formu pivottable form
özet yenile pivot refresh
özet tablo menüsü pivottable menu
özet tablo sihirbazı pivottable wizard
özet kutusu pivot well
özet tablo görünümü pivottable view
özet liste pivot list
özet bilgi sor prompt for file properties
sorgulama ve özet query and pivot
özet bilgi iste prompt for summary info
tanıtıcı özet indicative abstract
geniş özet indicative abstract
özet dosya summary file
özet kartı summary card
özet delgi summary punch
özet kütük summary file
özet proje planı plan-of-record
Informatics
özet rapor summary report
grafiksel özet graphical summary
Telecom
özet fonksiyonu hash function
Railway
özet beyan summary declaration
Marine
özet beyan cargo manifest
yük özet beyanı cargo manifest
Education
yapılandırılmış özet structured abstract
yapılandırılmamış özet unstructured abstract
uzun özet extended abstract
genişletilmiş özet extended abstract
özet son teslim tarihi deadline of abstract submission
özet teslimi için son tarih deadline of abstract submission
son özet teslimi tarihi deadline of abstract submission
özet ve geleceğe yönelik öneriler summary and future directions
Linguistics
özet çıkartmalı summary cloze
Military
özet rapor summary report
özet devre raporu periodic summary report
özet rapor sahaları summary areas
istihbarat karşı koyma özet raporu intelligence summary of counter-intelligence
Cinema
özet bir bakış a nutshell review