şebeke - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

şebekeBedeutungen von dem Begriff "şebeke" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 26 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
şebeke network n.
şebeke net n.
General
şebeke system n.
şebeke gang of criminals n.
şebeke nett n.
şebeke ring n.
şebeke gang n.
şebeke student's pass n.
şebeke pass n.
şebeke grating n.
şebeke grid n.
şebeke web n.
şebeke graticule n.
şebeke band n.
şebeke gridiron n.
şebeke reticulum n.
Trade/Economic
şebeke network
Technical
şebeke meshwork
şebeke network
şebeke mesh
şebeke grid
Telecom
şebeke network
şebeke net
Food Engineering
şebeke grid
Astronomy
şebeke reticulum
şebeke net

Bedeutungen, die der Begriff "şebeke" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 355 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
şebeke aramak search for a network v.
şebeke kurmak build up a network v.
şebeke kurmak form a network v.
şebeke kurmak create a network v.
şebeke kurmak establish a network v.
şebeke kurmak set up a network v.
basamaklı şebeke ladder network n.
coğrafi şebeke graticule n.
demokratik şebeke democratic network n.
denk şebeke equivalent network n.
düzeltici şebeke corrective network n.
elektrik şebeke analizi electric network analysis n.
iç şebeke internal network n.
musluk/şebeke suyu tap water n.
musluk/şebeke suyu running water n.
musluk/şebeke suyu municipal water n.
musluk/şebeke suyu city water n.
şebeke analizi network analysis n.
şebeke çözümü network solution n.
şebeke elektriği mains electricity n.
şebeke elektriği mains power n.
şebeke hattı feeder n.
şebeke suyu mains water n.
şebeke suyu sistemi mains water system n.
şebeke unitesi mains unit n.
şehir şebeke suyu city water supply n.
şehir şebeke suyu ve kuyu suyu city water supply and well water n.
ulusal şebeke national grid n.
şebeke gibi netty adj.
Trade/Economic
ana şebeke major network
kanal şebeke daire başkanı head of channel network department
su ve kanal şebeke müdürü director of water and channel network
şebeke diyagramı network diagram
Law
şebeke yönetmeliği grid code
Politics
açık şebeke hükmü open network provision
şebeke bildirimi network statement
şebeke sonlandırma network termination
Institutes
açık şebeke tedariki open network provision
Technical
akıllı şebeke smart grid
aktif şebeke active network
ana şebeke main supply
basamak şebeke ladder network
basit şebeke simple network
bir fazlı şebeke single-phase system
bölücü şebeke dividing network
bulanık adaptif pi denetimli şebeke etkileşimli evirici fuzzy adaptive pi controlled grid interactive inverter
demokratık şebeke democratic network
dengeli şebeke balanced network
düzeltici şebeke correcting network
enterkonekte şebeke interconnected network
halka yapılı şebeke ring network
kafes şebeke lattice network
konkav şebeke concave grating
konkav şebeke   concave grating
lineer olmayan şebeke nonlinear network
lineer şebeke linear network
nics şebeke nics network control system
oligarşik şebeke oligarchic network
otomatik şebeke senkronizasyonu automatic network synchronization
özel şebeke private network
pasif şebeke passive network
radyal şebeke radial network
sabit şebeke ses hızmetleri fixed network voice services
sayısal şebeke devre arayüzü digital network interface circuit
sismik şebeke seismic network
şebeke analizi network analysis
şebeke anteni mains antenna
şebeke arayüz birimi network interface unit
şebeke arızalarından sonra sistemin kararlılığını kaybetmeden şebekede kalabilmesi ve arıza sonlandırılıp normal işletme koşullarına dönünceye kadar şebekeyi destekleyebilmesi fault ride through (frt)
şebeke arızalarından sonra sistemin kararlılığını kaybetmeden şebekede kalabilmesi ve arıza sonlandırılıp normal işletme koşullarına dönünceye kadar şebekeyi destekleyebilmesi low-voltage ride-through (lvrt)
şebeke arızası system fault
şebeke arızası network failure
şebeke arızası system breakdown
şebeke bağdaştırıcı teçhizat multi media gateway
şebeke bağlantı ünitesi network interface unit
şebeke bağlantılı sistem grid-tie system
şebeke bağlantısı network connection
şebeke bağlantısı mains supply
şebeke bağlantısı system connection
şebeke beslemesi mains supply
şebeke çözümleyici network analyzer
şebeke dinamiği lattice dynamics
şebeke elemanı network element
şebeke enerjisi lattice energy
şebeke erişimi network access
şebeke frekansı network frequency
şebeke frekansı system frequency
şebeke frekansı mains frequency
şebeke frekansı line frequency
şebeke frekansı bağışıklık deneyi power frequency immunity test
şebeke frekansı test gerilimi power frequency withstand voltage
şebeke frekansları power frequencies
şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklık deneyi power frequency magnetic field immunity test
şebeke gerilim dalgalanması mains fluctuations
şebeke gerilimi grid voltage
şebeke gerilimi line voltage
şebeke gerilimi system voltage
şebeke gerilimine karşı korunma protection against mains voltage
şebeke gözü network mesh
şebeke hattı feeder
şebeke hattı network line
şebeke hesaplayıcısı network calculator
şebeke içi intra-network
şebeke iletişim devreleri network communications circuits
şebeke işaretleşme sistemi mains signalling system
şebeke kapsama alanı network coverage
şebeke katmanı network layer
şebeke kesicisi mains switch
şebeke kolu network arm
şebeke kumanda odası system control room
şebeke menüsü network menu
şebeke ölçeğinde utility-scale
şebeke parçası network arm
şebeke pik yükü system peak load
şebeke sabitesi network constant
şebeke stabilizasyonu power system stabilization
şebeke suyu city water
şebeke tamponu network buffer
şebeke teçhizati bina sistemi network equipment building systems
şebeke tıkanması network congestion
şebeke topolojisi network topology
şebeke trafosu mains transformer
şebeke transfer fonksiyonu network transfer function
şebeke ünitesi mains unit
şebeke veya bataryalardan beslenen cihaz device supplied from the mains or from batteries
şebeke voltajı grid voltage
şebeke yükü system load
şehir şebeke borulaması utility piping
tek borulu şebeke one-pipe system
trifaze şebeke three-phase system
yıldız şebeke star network
yutucu şebeke dissipative network
Computer
demokratik şebeke democratic network
endüstriyel şebeke sistemi fieldbus
halka yapılı şebeke ring network
oligarşik şebeke oligarchic network
özel şebeke private network
sayısal şebeke digital network
serbest şebeke free network
şebeke altyapısı network infrastructure
şebeke arayüz birimi network interface unit
şebeke arızası network failure
şebeke çözümleyici network analyzer
şebeke gerilim dalgalanması mains fluctuations
şebeke hesaplayıcısı network calculator
şebeke iletişim devreleri network communications circuits
şebeke kesicisi mains switch
şebeke özkaynakları network resources
şebeke şeması network scheme
şebeke tamponu network buffer
şebeke tıkanması network congestion
şebeke topolojisi network topology
şebeke transfer fonksiyonu network transfer function
yıldız şebeke star network
Informatics
merkez uç şebeke hub-and-spoke network
şebeke girişi mains
şebeke özkaynakları network resources
telli şebeke wireline facility
topla ve dağıt şebeke hub-and-spoke network
Telecom
açık şebeke şartı open network provision
adreslenebilir şebeke birimi network addressable unit
ağ/şebeke yönetimi sistemi  network management
akıllı şebeke intelligent network
akıllı şebeke kullanıcı tarafı intelligent network user part
akıllı şebeke uygulama protokolü intelligent network application protocol
akıllı şebeke uygulamaları intelligent network applications
akılsız şebeke dumb network
alt şebeke kapsamı subnet scoping
ana şebeke primary network
anahtarlamalı şebeke hizmetleri satıcısı firma switched reseller
anahtarlamalı şebeke yedeklemesi switched network backup
anahtarlamasız şebeke hizmetleri satıcısı firma switchless reseller
avrupa kamu telekomünikasyon şebeke işletmecileri birliği association Of european Public Telecommunications  Network Operators (ETNO)
avrupa telekomünikasyon şebeke işletmecileri european telecommunication network operators
bağımsız şebeke altyapısı independent network infrastructure
bağlantı kipli şebeke hizmeti connection-mode network service
bağlantısız kipli şebeke hizmeti connectionless-mode network service
bağlantısız kipli şebeke protokolü connectionless-mode network protocol
bağlantısız şebeke protokolü connectionless network protocol
bakır şebeke rigit network
basamak şebeke ladder network
bina içi şebeke in house network
birleşik şebeke corporate network
çevirmeli şebeke dial-up network
çevirmeli şebeke bağlantısı dial-up networking connection
çok noktalı şebeke multipoint network
çok yüksek hızlı omurga şebeke hizmeti very high speed backbone network service
dağıtık şebeke distributed network
demokratik şebeke democratic network
devre anahtarlamalı şebeke circuit-switched network
elektronik anahtarlamalı şebeke electronic switched network
eş zamanlı optik şebeke synchronous optical network
eş zamansız iletim kipli şebeke asynchronous transfer mode network
eşdeğer şebeke equivalent network
ev  sahibi şebeke home network
evrensel şebeke universal network
eyaletler arası arama için şebeke erişim ücreti network access charge for interstate calling
gerçek zamanlı dağıtım denetimli endüstriyel şebeke sistemi fieldbus
haberleşme şebeke yönetimi communications network management
iki kapılı şebeke two-port network
iki uçbirimli şebeke two-terminal network
ilave şebeke fonksiyonu additional network function
ilave şebeke özelliği additional network feature
işaretleşme şebeke tabakası signalling network layer
kablolu şebeke wiring network
kamu anahtarlamalı şebeke public switched network
kamusal şebeke public network
kapalı şebeke closed network
kapalı şebeke erişim denetimi closed network access control
karşılıklı eş zamanlı hale getirilmiş şebeke mutually synchronized network
katma değerli şebeke value added network
katma değerli şebeke hizmetleri value added network services
kurumsal şebeke corporate network
LAN şebeke yöneticisi LAN network manager
lokal şebeke secondary network
mesaj anahtarlamalı şebeke message switching network
mikro hücresel sayısal şebeke micro cellular digital network
mobil sanal şebeke işletmecisi mobile virtual network operator
mobil şebeke hizmeti mobile network service
mobil şebeke kodu mobile network code
mobil şebeke operatörü mobile network operator
mobil  sanal özel şebeke mobile virtual private network
müşteriye ait şebeke bilgisi customer proprietary network information
otomatik anahtarlamalı optik şebeke automatically switched optical network
özel anahtarlamalı şebeke hizmetlerine dayalı olanaklar facilities based private switched network services
özel şebeke private network
özel şebeke düğüm arayüzü private network node interface
özel telekomünikasyon şebeke santralı private telecommunications network exchange
paket özlü şebeke packet core network
pasif optik şebeke üzerinden telefon hizmeti telephony over passive optical network
pasif şebeke passive network
rekabetçi yerel şebeke taşıyıcısı competitive local exchange carrier
sabit şebeke fixed network
sanal özel çevirmeli şebeke virtual private dial-up network
sanal özel şebeke virtual private network
sanal şebeke hizmetleri virtual networking services
sayısal özel şebeke işaretleşme sistemi digital private network signalling  system
sayısal şebeke digital network
sürüklenmeli telsiz şebeke denetleyicisi drift radio network controller
şebeke arayüz denetimcisi network interface controller
şebeke artıklığı network redundancy
şebeke denetimli geçiş network controlled handover
şebeke dışı off-net
şebeke dışı maliyet non-network cost
şebeke dışsallıklarının içselleştirilmesi internalization of network externalities
şebeke dosya sistemi network file system
şebeke düğüm arayüz işaretleşme yeteneği network node interface signalling capability
şebeke düğüm arayüzü network node interface
şebeke eleman görünümü network element view
şebeke erişim noktası network access point
şebeke gerilimi mains voltage
şebeke gerilimi line voltage
şebeke gerilimi ve frekansı mains voltage and frequency
şebeke haberleşme denetim özelliği network communication control facility
şebeke hareketliliği işletme protokolü network mobility management protocol
şebeke harici arama off network calling
şebeke harici erişim hattı off-network access line
şebeke hizmet erişim noktası network service access point
şebeke hizmet erişim noktası adresi network service access point address
şebeke içi on-net
şebeke içinde dahili arama on network calling
şebeke kanal sınırlandırma teçhizatı network channel terminating equipment
şebeke kaynağı mains supply
şebeke kaynaklarının toptan satışı whosales of network resources
şebeke kopyalama cihazı network tap
şebeke kullanıcı grubu network user group
şebeke numaralandırma santralı network numbering exchange
şebeke operasyonları denetim merkezi network operations control centre
şebeke operasyonları merkezi network operations centre
şebeke otomatik çağrı dağıtımı network automatic call distribution
şebeke sınırında bulunma availability at the network boundary
şebeke sonlandırma birimi network terminating unit
şebeke sonlandırma noktası network termination point
şebeke tabanlı bilgi için birleşme coalition for networked information
şebeke topolojisi topology of network
şebeke yaygınlaştırma network roll-out
şebeke yaygınlığı network roll-out
şebeke yedekliliği network redundancy
şebeke yönetim sistemi network management system
şebeke yönetim ve denetim merkezi network management and control center
şebeke yönetim vektör aktarma network management vector transport
şeffaf şebeke transparent network
tam bağlantılı şebeke full connected network
tam bağlantılı şebeke fully connected network
tamponlu şebeke buffered network
tarife kaynaklı şebeke dışsallıkları tariff mediated network externalities
telekomünikasyon bilgi şebeke mimarisi telecommunications information networking architecture
telekomünikasyon şebeke ekipmanı telecommunication network equipment
telsiz bina içi şebeke wireless in-building network
telsiz şebeke denetleyicisi radio network controller
telsiz şebeke geçici kimliği radio network temporary identity
tümleşik sayısal gelişmiş şebeke integrated digital enhanced network
tümleşik sayısal şebeke integrated digital network
tümleşik sayısal şebeke santralı integrated digital network exchange
uydu şebeke işletmecisi satellite network operator
yakınsak şebeke convergent network
yapay şebeke ağı artifical mains network
yazılım tanımlı şebeke software defined network
yer şebeke teçhizatı ground network equipment
yerel şebeke local network
zaman geciktirmeli şebeke time-delay network
Electric
akıllı şebeke smart grid
aktif şebeke active network
birincil erişim ve kiralanmış hat şebeke arayüzü primary access and leased line network interface
bölücü şebeke dividing network
dengeli şebeke balanced network
denk şebeke equivalent network
düzeltici şebeke corrective network
kafes şebeke lattice network
lineer olmayan şebeke nonlinear network
lineer şebeke linear network
pasif şebeke passive network
şebeke analizi network analysis
şebeke anteni mains antenna
şebeke bağlantısı grid connection
şebeke benzetimi grid emulation
şebeke fişi mains plug
şebeke frekansı mains frequency
şebeke gerilimi mains voltage
şebeke gerilimi line voltage
şebeke prizi mains plug
şebeke sabitesi network constant
şebeke sistemleri power systems
şebeke şartları power system conditions
şebeke ünitesi mains unit
şebeke voltajı mains voltage
şebeke voltajı dengesizliği line voltage unbalance
yutucu şebeke dissipative network
Construction
kanalizasyon şebeke sistemi sewerage system
Aeronautic
havacılık sabit telekomünikasyon şebeke merkezi aftn station
havacılık telekomünikasyon şebeke merkezi aeronautical fixed telecommunication network
jeografik şebeke graticule
kare taksimatlı şebeke seyrüsefer grid navigation
Mining
çapraz hat kesişimli grid şebeke graticule with crossline intersection
Medical
oligarşik şebeke oligarchic network
Physics
konkav şebeke concave grating
yansımalı şebeke reflection grating
Astronomy
şebeke tayfı grating spectrum
Environment
şebeke sistemi network system
şebeke suyu tap water
şebeke suyu city water
şebeke suyu running water
şebeke suyu municipal water
Military
atış idare şebeke sistemi fire control grid system
bilgisayar ve şebeke tabanlı bilgi sistemi computer and network based information systems
çoklu modüler şebeke multiplex modular network
kapı şebeke elemanı gateway network element
radar şebeke birimi radar netting unit
radar şebeke istasyonu radar netting station
radar şebeke teşkili radar netting
şebeke girişi mains input
şebeke iletişim hattı frame relay link
şebeke kuzeyi grid north
şebeke taksimatı splash scale
şebeke zincir hücre sistemi net chain cell system