akıllı - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

akıllıBedeutungen von dem Begriff "akıllı" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 63 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
akıllı smart adj.
akıllı intelligent adj.
akıllı clever adj.
akıllı wise adj.
General
akıllı wiser n.
akıllı astute adj.
akıllı understanding adj.
akıllı sensible adj.
akıllı prudent adj.
akıllı keen adj.
akıllı knowledgeable adj.
akıllı sane adj.
akıllı judicious adj.
akıllı discreet adj.
akıllı sapiential adj.
akıllı sagacious adj.
akıllı clever adj.
akıllı wise adj.
akıllı on the ball adj.
akıllı intellectual adj.
akıllı spiritual adj.
akıllı longheaded adj.
akıllı acute adj.
akıllı sage adj.
akıllı brainy adj.
akıllı witty adj.
akıllı clearheaded adj.
akıllı shrewd adj.
akıllı sparkling adj.
akıllı bright adj.
akıllı luminous adj.
akıllı reasonable adj.
akıllı sapient adj.
akıllı knowing adj.
akıllı cute adj.
akıllı able-minded adj.
akıllı well-advised adj.
akıllı canny adj.
akıllı politic adj.
akıllı clear-headed adj.
akıllı acuminous adj.
akıllı renable [obsolete] adj.
akıllı neat adj.
akıllı enginous adj.
akıllı quaint adj.
akıllı witful [obsolete] adj.
akıllı wittified adj.
akıllı wys (wise) adj.
akıllı heady adj.
akıllı hende adj.
akıllı hendy [obsolete] adj.
Colloquial
akıllı on the beam adj.
Idioms
akıllı quick on the uptake adj.
akıllı all there expr.
akıllı about it expr.
akıllı bout it expr.
Law
akıllı prudent adj.
akıllı rational adj.
Technical
akıllı brainy adj.
Telecom
akıllı smart adj.
Medical
akıllı rational adj.
Literature
akıllı astucious [obsolete] adj.
Slang
akıllı egghead n.

Bedeutungen, die der Begriff "akıllı" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 354 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
akıllı geçinmek pass for a wise man v.
akıllı davranmak act wisely v.
akıllı adımlar atmak take smart steps v.
akıllı/zeki geçinmek act as if he/she was smart v.
akıllı tasarım intelligent design n.
akıllı kimse intellect n.
sivri akıllı clever dick n.
akıllı insan sensing person n.
akıllı kontrol sistemleri intelligent control systems n.
sivri akıllı smart aleck n.
akıllı kimse intelligence n.
akıllı bulmaca smart puzzle n.
akıllı kart smartcard n.
akıllı ve yaşlı öğüt verici kimse nestor n.
akıllı malzemeler smart materials n.
akıllı yapı smart structures n.
akıllı el smart hand n.
akıllı el clever hand n.
akıllı ev sistemi smart home system n.
akıllı bomba smart bomb n.
akıllı tahmin educated guess n.
akıllı telefon smart phone n.
akıllı güç smart power n.
akıllı ev teknolojisi smart home technology n.
akıllı sistemler smart systems n.
akıllı para the smart money n.
akıllı tahta interactive whiteboard n.
akıllı telefonlardan önceki telefon grubu feature phone n.
akıllı telefon dışında kalan temel fonksiyonlu cihaz feature phone n.
akıllı telefon özelliğine sahip olmayan sadece temel özelliklere sahip cep telefonu feature phone n.
akıllı giysiler smart clothes n.
akıllı tahta smart board n.
akıllı durak smart stop n.
akıllı silgi smart eraser n.
akıllı oyuncu smart player n.
akıllı ev uygulaması smart home application n.
akıllı fabrika smart factory n.
akıllı telefon çekim gücü smartphone reception n.
akıllı gözlük ile sipariş toplama pick vision n.
akıllı saat smartwatch n.
akıllı yatırım wise investment n.
akıllı eşleştirme smart matching n.
akıllı şehir smart city n.
akıllı olmama unintelligence n.
hareketli, akıllı ve iddialı kimse birkie [scotland] n.
akıllı görünmek isteyen kimse wiseacre n.
yarım akıllı kimse wittol n.
adam akıllı gözlemleyememe misobservance n.
yarım akıllı kimse mopoke [australia] n.
kıt akıllı kimse mopoke [australia] n.
kıt akıllı kimse morepork [australia] n.
yarım akıllı kimse morepork [australia] n.
kıt akıllı kimse morepoke [australia] n.
yarım akıllı kimse morepoke [australia] n.
akıllı uslu soberminded adj.
akıllı ve çabuk kavrayan apt adj.
sivri akıllı smart alecky adj.
çok akıllı perspicacious adj.
daha akıllı wiser adj.
en akıllı wisest adj.
akıllı uslu wise adj.
akıllı uslu well-advised adj.
hem güzel hem akıllı both beautiful and smart adj.
en zeki/akıllı the cleverest adj.
daha zeki/akıllı cleverer adj.
sivri akıllı bright spark adj.
uydum akıllı tawie adj.
uydum akıllı tawie adj.
uydum akıllı tawie adj.
yaşından daha olgun ve akıllı auld–farrant [scottish] adj.
aşırı akıllı ultrasmart adj.
yarım akıllı dough-baked [dialect] [uk] adj.
akıllı olmayan unsmart adj.
akıllı olmayan unwitty adj.
akıllı gibi görünen wise-like adj.
yarım akıllı wittolly adj.
akıllı bir şekilde brainily adv.
akıllı olarak knowledgeably adv.
çok akıllı bir biçimde sagaciously adv.
akıllı bir şekilde understandingly adv.
akıllı bir şekilde wittily adv.
akıllı bir şekilde clearheadedly adv.
akıllı bir şekilde clear-headedly adv.
Proverb
akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer he who hesitates is lost
erken yatmak erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise
hem aşık hem akıllı olunmaz one cannot love and be wise
Colloquial
pek akıllı/zeki olmamak be not all there v.
pek akıllı/zeki olmamak be not quite there v.
sivri akıllı a bright spark n.
akıllı sözler pearls of wisdom n.
akıllı olmayan eski model cep telefonu dumbphone n.
akıllı olmayan eski model cep telefonu dumb phone n.
akıllı telefon ve bilgisayarlarda kullanılan program app n.
fındık/yarım akıllı beetlebrain n.
horoz akıllı beetlebrain n.
yarım akıllı kişi bubblehead n.
horoz/yarım akıllı dim bulb n.
akıllı kimse head n.
akıllı/zeki çocuk quiz kid n.
akıllı/zeki genç quiz kid n.
akademik anlamda çok akıllı olduğu düşünülen kimse boffin n.
(bir şeyi yapmak) akıllı işi değil no one in his/her/their right mind would (do something) expr.
pek zeki/çok akıllı biri değil nothing going on upstairs expr.
Idioms
akıllı olmak have one's head screwed on the right way v.
akıllı olmak have a head on one's shoulders v.
akıllı olmak have a good head on one's shoulders v.
zehir gibi akıllı olmak have a mind as sharp as a steel trap v.
akıllı uslu durmak behave themselves v.
akıllı olmak have a long head v.
akıllı uslu olmak/davranmak keep it between the ditches v.
çok zeki/çok akıllı olmak be all that v.
yarım akıllı olmak have enough sense to pound salt v.
akıllı olmak have a hard head v.
akıllı olmak have a lot on the ball [us] v.
zeki/akıllı olmak have something on the ball v.
zeki/akıllı görünmek look smart v.
sadece güzel veya yakışıklı değil aynı zamanda akıllı da/yetenekli de/başarılı da olmak be not just another pretty face v.
pek akıllı/zeki olmamak be not playing with a full deck v.
sadece güzel/yakışıklı olmamak (aynı zamanda akıllı, yetenekli olmak) be not just a pretty face v.
güzelliğinin/yakışıklılığının yanında akıllı da, yetenekli de, becerikli de olmak be not just a pretty face v.
kendini akıllı sanma ya da gösterme clever clever n.
yarım akıllı a half-wit n.
akıllı bomba a smart bomb n.
akıllı tahmin an educated guess n.
(karşı cinsin ilgisini çeken) zeki/akıllı ve çekici kimse the thinking man's/woman's crumpet n.
gelgit akıllı a sandwich shy of a picnic n.
akıllı yatırımcı smart money n.
akıllı insanlara ait para smart money n.
akıllı insanların parası smart money n.
akıllı yatırımcının parası smart money n.
akıllı yatırımcı smart money n.
akıllı/deneyimli yatırımcı the smart money n.
akıllı yatırım the smart money n.
çok akıllı (as) smart as paint [dated] adj.
çok akıllı smart as a whip expr.
sadece güzel/yakışıklı değil (akıllı da) not be just a pretty face expr.
çok zeki/akıllı biri (one) smart apple expr.
pek zeki/çok akıllı biri değil not anything going on upstairs expr.
pek zeki/çok akıllı biri değil not anything upstairs expr.
pek zeki/çok akıllı biri değil not much going on upstairs expr.
pek zeki/çok akıllı biri değil not much upstairs expr.
yarım akıllı no more than ninepence in the shilling [obsolete] [uk] expr.
(biri) göründüğünden daha akıllı (one) is not as green as (one) is cabbage-looking expr.
(biri) kendini çok akıllı sanıyor/zannediyor (someone) thinks (they) are so smart expr.
(biri) çok akıllı/zeki olduğunu düşünüyor (someone) thinks (they) are so smart expr.
sadece güzel/yakışıklı değil (aynı zamanda akıllı, yetenekli) not just a pretty face expr.
güzelliğinin/yakışıklılığının yanında akıllı da, yetenekli de, becerikli de not just a pretty face expr.
sadece güzel/yakışıklı değil (aynı zamanda akıllı, yetenekli) not just another pretty face expr.
güzelliğinin/yakışıklılığının yanında akıllı da, yetenekli de, becerikli de not just another pretty face expr.
Speaking
güzel olduğu kadar akıllı da smart as well as beautiful expr.
akıllı bir adama benziyor he sounds like a smart man expr.
akıllı ol (ayağını denk al)! watch your step! expr.
Trade/Economic
akıllı kart smart card n.
akıllı tüketici smart consumer n.
akıllı büyüme smart growth n.
akıllı ambalaj intelligent packaging n.
akıllı paketleme intelligent packaging n.
akıllı paketleme smart packaging n.
akıllı ambalaj smart packaging n.
akıllı sözleşme smart contract n.
Politics
akıllı adamlar komitesi committee of wisemen n.
akıllı bomba smart bomb n.
akıllı güç smart power n.
Technical
akıllı sayaç smartmeter n.
akıllı yön bulma sistemi navigation n.
akıllı terminal intelligent terminal n.
akıllı pil sürücüsü smart battery driver n.
akıllı ağ geçidi smart gateway n.
algılayıcı ağları akıllı bağımsız yer sensörleri sensor networks intelligent unattended ground sensors n.
akıllı profil intelligent profile n.
akıllı vida self tapping screw n.
akıllı çip smart chip n.
akıllı üretim smart production n.
akıllı dağıtılmış sistem smart-distributed system n.
akıllı şebeke smart grid n.
akıllı güvenlik smart security n.
akıllı araç smart tool n.
akıllı varlık sensörü intelligent presence sensor n.
şifre üreteci (akıllı anahtar) cryptographic token n.
şifrematik (akıllı anahtar) authentication token n.
şifrematik (akıllı anahtar) cryptographic token n.
şifre üreteci (akıllı anahtar) authentication token n.
şifre üreteci (akıllı anahtar) hardware token n.
şifre üreteci (akıllı anahtar) security token n.
şifrematik (akıllı anahtar) hardware token n.
şifrematik (akıllı anahtar) security token n.
akıllı valf konumlayıcısı smart valve positioner n.
akıllı valf konumlayıcısı intelligent valve positioner (iso terms) n.
enerji akıllı tasarım energy-smart design n.
akıllı valf smart valve n.
akıllı hız asistanı intelligent speed assistance (isa) n.
opaklaşabilen akıllı cam smart glass/privacy glass n.
akıllı takip sistemi smart tracking system n.
akıllı takip sistemi intelligent monitoring system n.
akıllı takip sistemi smart monitoring system n.
açık akıllı şarj protokolü open smart charge protocol (oscp) n.
yarı akıllı semi-smart adj.
yarı akıllı semi-intelligent adj.
Computer
akıllı kartlar smart cardssmart cards n.
akıllı tırnaklar smart quotes n.
akıllı kart kişisel kimlik numarası pin smart card pin n.
akıllı pil smart battery n.
akıllı etiket smart tag n.
akıllı etiket menüsü smart tag menu n.
akıllı kart doğrulama hatası smart card authentication failure n.
akıllı tırnak imi smart quotation mark n.
akıllı kartlar smart cards n.
akıllı kurtarma smart recovery n.
akıllı etiket dosyası smart tag file n.
akıllı titreme smart dithering n.
akıllı etiketler smart tags n.
akıllı sürücü smart drive n.
akıllı kart chip card n.
akıllı terminal intellegint terminal n.
akıllı dil intelligent language n.
akıllı uçbirim intelligent terminal n.
akıllı duyucu intelligent sensor n.
akıllı terminal intelligent terminal n.
akıllı tuş smart key n.
akıllı harici cihaz arayüzü intelligent peripheral interface n.
akıllı arayüz modülü intelligent interface module n.
akıllı sektör araması sector-wise search n.
akıllı araç çubuğu smart toolbar n.
akıllı öğretim sistemi intelligent tutoring system n.
tablet bilgisayar işlevi gören büyük boy akıllı telefon fablet n.
akıllı kart laser card n.
düz tırnakları ‘akıllı tırnaklar’ ile straight quotes with ‘smart quotes’ expr.
akıllı kartımı kullan use smart carduse smart card expr.
akıllı kesme ve yapıştırma kullan use smart cut and paste expr.
akıllı kesme ve yapıştırmayı kullan use smart cut and paste expr.
düz tırnakları akıllı tırnaklarla değiştir replace straight quotes with smart quotes expr.
düz tırnakları akıllı tırnaklara çevir change 'straight quotes' to ‘smart quotes’ expr.
akıllı tırnakları devre dışı bırak disable smart quotes expr.
Informatics
akıllı kart smart card n.
akıllı ağ geçidi smart gateway n.
akıllı uçbirim intelligent terminal n.
akıllı priz intelligent electrical outlet n.
akıllı algılayıcı smart sensor n.
akıllı üstlenici intelligent agent n.
akıllı veritabanı intelligent database n.
akıllı pil smart battery n.
akıllı aygıt smart device n.
akıllı alet intelligent instrument n.
akıllı anten smart antenna n.
akıllı kart microcircuit card n.
akıllı malzeme smart material n.
akıllı kart okuyucu smart card reader n.
akıllı kontrol intelligent control n.
akıllı robot intelligent robot n.
akıllı ağ intelligent network n.
akıllı tırnak imi smart quotation mark n.
akıllı pil sürücüsü smart battery driver n.
akıllı arayüz intelligent interface n.
akıllı ev smart home n.
akıllı ev intelligent home n.
akıllı tırnak imi smart quotes n.
akıllı tırnaklar smart quotes n.
akıllı işletim izleme intelligent execution monitoring n.
akıllı veri toplama cihazı intelligent data acquisition device n.
Telecom
akıllı şebeke intelligent network n.
akıllı telefon smartphone n.
akıllı şebeke uygulama protokolü intelligent network application protocol n.
akıllı şebeke uygulamaları intelligent network applications n.
akıllı çevre elemanı intelligent peripheral n.
akıllı etiket sistemi smart label system n.
akıllı veri tabanı intelligent database n.
akıllı araç karayolu sistemleri intelligent vehicle highway systems n.
akıllı kart smart card n.
akıllı etiket smart tag n.
akıllı şebeke kullanıcı tarafı intelligent network user part n.
akıllı uçbirim smart terminal n.
akıllı ağ geçidi smart gateway n.
akıllı çoklayıcı intelligent multiplexer n.
akıllı uçbirim intelligent terminal n.
akıllı alışveriş aracı intelligent shopping agent n.
akıllı ulaşım sistemleri intelligent transportation systems n.
telsiz akıllı şebekeler wireless inteligent networks n.
ileri akıllı şebekeler advanced intelligent networks n.
bir akıllı telefon markası blackberry® n.
Electric
akıllı elektronik cihaz intelligent electronic device n.
akıllı şebeke smart grid n.
Textile
akıllı tekstil smart textile n.
Construction
akıllı bina intelligent building n.
akıllı bina smart building n.
Automotive
dizel akıllı modülü diesel smart module n.
yük bölmesi sigorta kutusu/akıllı dağıtım kutusu load compartment fuse box/smart junction box n.
akıllı seyrüsefer kontrol tali sistemi intelligent cruise control subsystem n.
yolcu bölmesi sigorta kutusu/akıllı dağıtım kutusu passenger compartment fuse box/smart junction box n.
akıllı aktif yalpa kontrol ve stabilizasyon sistemi intelligent active roll control roll stabilization system n.
akıllı akü şarj aleti smart battery charger n.
akıllı anahtar intelligent key n.
akıllı anahtar düzeni smart key system n.
akıllı anahtarlama birimi intelligent switching unit n.
akıllı anahtarsız giriş ve çalıştırma düzeni smartpass keyless entry and starting system n.
akıllı bağlantı kutusu smart junction box n.
akıllı batarya intelligent battery n.
akıllı çoklu bilgi ekranı intelligent multi-information display n.
akıllı değişken supap zamanlama ve açılımı variable valve timing and lift with intelligence n.
akıllı değişken supap zamanlama variable valve timing with intelligence n.
akıllı emniyet kemeri smart belt n.
akıllı far kontrolü intelligent headlight control n.
akıllı giriş smart access n.
akıllı hız destek düzenleri intelligent speed assistance systems n.
akıllı hız uyarı düzeni intelligent speed alert n.
akıllı kart smart card n.
akıllı otoyol smart motorway n.
akıllı park freni smart parking brake n.
akıllı park freni smart parking brake n.
akıllı park sonarı intelligent clearance sonar n.
akıllı telefon smartphone n.
akıllı ulaşım altyapısı intelligent transportation infrastructure n.
akıllı ve yenilikçi araç elektronik kontrol düzeni intelligent and innovative vehicle electronic control system n.
elektrik tahrikli akıllı fren düzeni electric driven intelligent brake system n.
basit akıllı park desteği simple intelligent park assist n.
basmalı marşlı akıllı anahtar intelligent key with push button ignition n.
basmalı marşlı akıllı giriş intelligent access with push button start n.
akıllı değişken supap zamanlama smart variable valve timing n.
güvenli ve akıllı hareketlilik safe and intelligent mobility n.
akıllı hız desteği intelligent speed assistance n.
akıllı cam smart glass expr.
Traffic
akıllı bilet smart ticket n.
Medical
akıllı ilaçlar smart drugs n.
Psychology
kıt akıllı feebleminded adj.
sert akıllı tough-minded adj.
Food Engineering
akıllı ambalaj intelligent package n.
Agriculture
akıllı gübre smart fertilizer n.
Breeding
abd'de çiftlik hayvanlarını gütmek için geliştirilmiş akıllı çevik kısa kuyruklu çeşitli köpek ırklarına verilen ad australian shepherd n.
Social Sciences
insanların akıllı telefonlarına gömülüp yanındakilerle ilgilenmemesi phubbing n.
karşısındaki kişiyi yoksayıp (akıllı) telefonuyla ilgilenen kimse phubber n.
aslında, normalde akıllı (mâkul) insanlar otherwise intelligent people n.
Education
akıllı tahta smart board n.
Religious
çok akıllı/bilge (incil'de bahsi geçen Solomon (david'in oğlu ve antik israil kralı) figürü ile bağlantılı olarak) solomonic adj.
Philosophy
akıllı yaşam biçimlerinin ortaya çıkışı noogenesis n.
Military
vektör akıllı harita vector smart map n.
akıllı kart smart card n.
akıllı terminal intelligent terminal n.
Printery
programlanabilir akıllı kontrolör programmable logic controller n.
programlanabilir akıllı kontrol cihazı programmable logic controller n.
Abbreviation
akıllı tahta iwb (interactive whiteboard) n.
Latin
en akıllı insan bile bazen hata yapar aliquando bonus dormitat homerus expr.
Archaic
akıllı kimse wizard n.
Slang
akıllı geçinmek play the smart-ass v.
olduğundan daha akıllı görünmek fake the funk v.
çok akıllı brainbox n.
akıllı görünmeye çalışan kimse a clever dick (brit) n.
fındık/yarım akıllı bb brain n.
horoz akıllı bb brain n.
aptal, gelgeç akıllı kadın dumb dora n.
yarım akıllı dick for n.
akıllı kimse pistol n.
yarım akıllı half wit adj.
çok akıllı too far north adj.
yarım akıllı the elevator doesn't go all the way to the top expr.
British Slang
zeki/akıllı tip egghead n.