aralık - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

aralıkBedeutungen von dem Begriff "aralık" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 66 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
aralık space n.
aralık gap n.
General
aralık separation n.
aralık pause n.
aralık lacuna n.
aralık rift n.
aralık time n.
aralık interspace n.
aralık moment n.
aralık hiatus n.
aralık gangway n.
aralık lacunae n.
aralık corridor n.
aralık vacancy n.
aralık juncture n.
aralık crack n.
aralık interim n.
aralık passageway n.
aralık daylight n.
aralık interstice n.
aralık interval n.
aralık distance n.
aralık opening n.
aralık aperture n.
aralık break n.
aralık clearance n.
aralık pitch n.
aralık range n.
aralık discontinuance n.
aralık differential adj.
aralık half-open adj.
aralık ajar adv.
Trade/Economic
aralık interim
Technical
aralık headway
aralık backlash
aralık gauge
aralık hall
aralık clearance
aralık opening
aralık intermission
aralık interregnum
aralık distance
aralık break
aralık range
aralık span
Computer
aralık spacing
aralık by
aralık kern at
aralık interleave
aralık pitch
aralık range from
aralık ranges
Telecom
aralık interval
Mechanic
aralık gate
Construction
aralık gangway
Automotive
aralık ajar
Psychology
aralık range
Food Engineering
aralık range
Math
aralık interval
Chemistry
aralık aperture
Marine Biology
aralık slit
Linguistics
aralık interval
aralık space
Sport
aralık distance
Music
aralık tone
Latin
aralık spatium

Bedeutungen, die der Begriff "aralık" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 243 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
aralık (ayı) december v.
aralık (yaş vb) range n.
General
aralık kalmak be left ajar v.
aralık bırakmak half close v.
aralık vermek stop for a while v.
aralık bırakmak leave ajar v.
aralık vermek take a break v.
aralık kalmak be left half open v.
aralık bırakmak interspace v.
pencereyi aralık bırakmak crack the window v.
camı aralık bırakmak crack the window v.
kapıyı aralık bırakmak leave the door halfway open v.
kapıyı aralık tutmak keep the door ajar v.
kapıyı aralık tutmak keep the door halfway open v.
kapıyı aralık bırakmak leave the door ajar v.
aralık'ın ortası mid december n.
hilal şeklindeki aralık lunette n.
yirmi altı aralık boxing day n.
dar aralık slit n.
hilal şekilli aralık lunette n.
aralık koyma spacing n.
yan aralık lateral clearance n.
amerikalı zencileri tarafından aralık ayının sonunda kutlanan bir bayram kwanza n.
kısa aralık short range n.
geçmeye yarayan dar ve uzun aralık corridor n.
orantılı aralık proportional spacing n.
31 aralık gecesi new year's eve n.
aralık skalası interval scale n.
aralık (ayı) december n.
zamanlı aralık timed interval n.
toplam aralık total range n.
batı afrika kıyılarında aralık-şubat aylarında esen kuru kara rüzgarı harmattan n.
aralık ayı december n.
arka aralık halkası rear bearing ring n.
aralık yeteneği rangeability n.
3 aralık dünya engelliler günü december 3 international day of persons with disabilities n.
dar aralık narrow range n.
düzenli aralık regular interval n.
aralarında az aralık bulunan tight adj.
aralık (kapı) ajar adj.
aralık ayında in december adv.
aralık ayında in the month of december adv.
Phrasals
(pencereyi vb) açık/aralık bırakmak leave something down
Idioms
kapıyı aralık tutmak meet halfway
Slang
31 aralık'tan sonraki gün national hangover day
Trade/Economic
ikili aralık opsiyonu range binary option
aralık forwardları range forwards
keynesçil aralık keynesian range
borsa da belli bir aralık içinde alım-satım yapan kimse swinger
Technical
taşlar arasındaki ek yeri veya aralık abreuvoir n.
aralık uzunluğu gap length
aralık ölçüm aleti gap gauge
aralık çözümlemesi gap analysis
aralık bırakmak interspace
aralık tahmini interval estimation
aralık damgası space character
aralık göstergesi gap gauge
aralık karakteri gap character
aralık sayısı gap digit
güven aralık kestirimi confidence interval estimation
aralık dağılması gap scatter
aralık bırakma spacing
aralık rölesi distance relay
yağlama aralık butonu knob pause time setting
en az aralık kodu minimum distance code
ortalama aralık mean range
eksenel aralık axial distance
aralık kovanı distance piece
aralık halkası distance ring
aralık demiri distance piece
aralık demiri bar spacer
açısal aralık angular spacing
aralık mastarı block gauge
çift aralık bırakma double spacing
aralık demiri distance bar
dış orta aralık halkası external centre locating ring
aralık ölçeği feeler gauge
ön aralık halkası front distance ring
yarı-aralık semi-range
aralık kestirimi interval estimation
sabit aralık zamanlı isochronous
iç orta aralık halkası internal centre locating ring
aralık zamanlayıcısı interval timer
aralık damgası gap character
zaman olarak aralık interval
aralık bırakmak space
normal aralık normal interval
eşit aralık ve miktar even interval and amount
kaba aralık coarse range
izin verilen aralık allowable range
kauçuksu aralık rubbery range
katmanlararası aralık interlamellar spacing
katmansal aralık lamellar spacing
camsı aralık glassy range
eşit aralık equal interval
aralık açısı aperture angle
aralık dolduran yapıştırıcı gap-fillingadhesive
aralık kapakçığı aperture diaphragm
kritik aralık critical range
aralık bileziği shimmer
esnek aralık elastic range
orta aralık midrange
onlu aralık decile
hassasiyet ve aralık ayarı sensitivity and range setting
hedef aralık target range
mikroskobun iki merceği arasında ışığın geçebileceği en dar aralık field stop
en dar aralık field stop
ara/aralık kapama space closure
aralık geçișli süzgeç band-pass filter
aralık durdurucu süzgeç band-stopping filter
sabit aralık fixed range
kritik aralık critical gap
doğrusal aralık linear range
Computer
boşluk aralık bırakma spacing
tek aralık single space
aralık belirle set range
tek aralık single spacing
tek boşluklu tek aralık single space
geniş aralık wide range
görüntülenebilir aralık viewable range
dikey aralık vertical gap
dikey aralık vertical spacing
genişlik ve aralık width and spacing
dikey aralık vertical pitch
aralık başlığı range title
ikinci aralık second range
bayt/aralık bytes/interval
aralık seç select range
açısal aralık angular spacing
bir tür aralık belirten köşeli ayraçlar brackets denoting a type of interval
dar aralık closed spacing
çift aralık bırakma double spacing
çift aralık double space
çift aralık double spacing
yatay aralık horizontal pitch
yatay aralık horizontal spacing
yatay aralık horizontal gap
aralık algılama gap sensing
ilk aralık first range
aralık damgası yazı işleme gap character
aralık içinde in range
aralık süre ölçeri interval timer
aralık kestirimi interval estimation
sabit aralık zamanlı isochronous
geçersiz aralık invalid range
aralık bırakma kerning
aralık ayarı kerning
aralık zamanlayıcısı interval timer
en küçük aralık minimum gap
aralık yok no kerning
yeni aralık new range
karakter sıklığı aralık pitch
aralık değeri offset value
sayısal aralık numeric range
açık aralık open interval
aralık adı range name
aralık taşıma range move
aralık parolası range password
aralık kontrolü range check
aralık kopyalama range copy
en az aralık kodu minimum distance code
aralık karakteri gap character
aralık dağılması gap scatter
aralık uzunluğu gap length
aralık sayısı gap digit
aralık damgası gap character
çift aralık bırakma double-spacing
değiştirilemez aralık fixed-size space
birbuçuk aralık one-and-a-half space
Informatics
kapalı aralık closed interval
çift aralık bırakma double-spacing
aralık karakteri gap character
aralık genişliği gap width
çift aralık double space
aralık bırakma spacing
açık aralık open interval
sessiz aralık silent period
aralık zamanlayıcısı interval timer
Telecom
rakamlararası aralık interdigit interval
iletkenler arası aralık kaybı spacing loss
hanelerarası aralık interdigit interval
yatay aralık horizontal interval
Electric
aralık rölesi distance relay
Textile
aralık açmak interrupt
aralık uzunluğu span length
Construction
aralık demiri distance bar
Automotive
iki parça arasındaki aralık clearance
normal aralık normal range
aralık (mesafe) sensör modülü headway sensor module
yan aralık lateral clearance
dönüş aralık dairesi turning-clearance circle
aralık veya kök boşluğu gap or root opening
Railway
maksimum aralık maximum range
azami aralık maximum range
makas dil ucu ile yaslanma rayı arasındaki aralık tongue opening
Marine
ay gel-gitleri arasındaki aralık lunitidal interval
kontrollü aralık pervane mekanizması controllable-pitch propeller plant
Medical
sinaptik aralık synaptic gap
interkostal aralık intercostal space
ölçülebilen parametrelerin iki noktasını ayıran aralık interval
aralık uzatma interval prolongation
palpebral aralık palpebral fissure
interinsizör aralık interincisor gap
sol ikinci interkostal aralık second left intercostal space
interpopliteal aralık persentilleri interpopliteal distance percentiles
anogenital aralık anogenital distance
anogenital aralık referansları anogenital distance references
interpopliteal aralık interpopliteal distance
Anatomy
epidural aralık epidural space
Psychology
çeyrekler arası aralık interquartile range
aralık ölçeği interval scale
Dentistry
aralık diş diastema
aralık kapatma space closure
Optics
kromatik aralık chromatic interval
Food Engineering
duncan çoklu aralık testi duncan's multiple test
Math
kapalı aralık closed interval
sınırsız aralık unbounded interval
yarıaçık aralık half open interval
açık aralık open interval
yarı açık aralık half-open interval
Statistics
sistematik örneklemedeki aralık sampling interval
orta aralık mid range
aralık tahmini interval estimation
aralık dağılımı interval distribution
yerel olarak en güçlü aralık sıra sınaması locally most powerful rank order test
tukey aralık sınaması tukey's gap test
Physics
atomlararası aralık interatomic spacing
atomlararası aralık interatomic separation
Chemistry
aralık korozyonu crevice corrosion
Agriculture
aralık ürünü catch-crop
Linguistics
atlanmış aralık accidental gap
aralık ölçüsü interval scale
iç aralık internal open juncture
sonlayıcı aralık terminal juncture
Meteorology
kuru aralık dry slot
aralık çözünülürlüğü range resolution
Military
açık aralık extended interval
Music
uyumsuz aralık iki sesli müzik diafoni
müziksel aralık musical interval
artık aralık augmented interval
uyumsuz aralık iki sesli müzik diafonia
dinamik aralık dynamic range
Librarianship
ansiklopedi gibi setlerde ilk ve son elemanlarının kısaltılmış hallerini gösteren, aralık belirtici başlık catch title n.