atık - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

atıkBedeutungen von dem Begriff "atık" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 36 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
atık waste n.
General
atık sludge n.
atık excrement n.
atık contamination n.
atık trash n.
atık fallout n.
atık fall-out n.
atık rejection n.
atık feces n.
atık garbage n.
atık waste n.
atık drain n.
atık faeces n.
atık cuttings n.
atık rejectamenta n.
atık faecal matter n.
atık refuse n.
atık refusal n.
atık waste product n.
atık effluent n.
atık contaminant n.
atık small churn n.
Technical
atık trash
atık cuttings
atık remnant
atık residuum
Textile
atık cuttings
Construction
atık tailing
Aeronautic
atık popped
Marine
atık spoil
atık trush
Food Engineering
atık waste
atık purge
Environment
atık waste
Geography
atık refuse
Geology
atık dump

Bedeutungen, die der Begriff "atık" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 494 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
atık su waste water n.
General
atık bırakmak leave waste v.
atık değerlendirmek utilise waste v.
atık değerlendirmek utilize waste v.
atık depolamak store waste v.
atık toplamak collect waste v.
atık aktarım hattı tailings line n.
atık alanı garbage dump n.
atık alanı trash dump n.
atık alanı dumpsite n.
atık alanı rubbish dump n.
atık alanı wasteyard n.
atık alanı dump n.
atık arıtma waste treatment n.
atık ayrıştırma waste parsing n.
atık borusu discharge pipe n.
atık çıkarma waste generation n.
atık çöp waste garbage n.
atık değerlendirme waste utilization n.
atık değerlendirme waste utilisation n.
atık dönüştürme waste recycling n.
atık elektrikli ve elektronik cihazlar waste electrical and electronic equipment n.
atık gömme waste burial n.
atık ısı kazanı heat recovery steam generator n.
atık kağıt wastepaper n.
atık kağıt waste paper n.
atık madde effluence n.
atık madde effluent n.
atık su effluence n.
atık su effluent n.
atık su drain water n.
atık su effluent water n.
atık su efflux n.
atık su sewage n.
atık su arıtımı treatment of wastewater n.
atık su arıtma treatment of wastewater n.
atık su arıtma sistemi waste water treatment system n.
atık su borusu drainpipe n.
atık su borusu sewage pipe n.
atık su boşaltım tesisleri sewage disposal plants n.
atık su havuzları sewage layoons n.
atık su kanalı tailrace n.
atık sular wastewater n.
atık tahliyesi sanitation n.
atık taşıma hattı tailings line n.
atık temizleme waste cleaning n.
atık toplama waste collection n.
atık toplama refuse collecting n.
atık toplama görevlisi waste collector n.
atık ürün/çıktı waste output n.
atık yapısı waste composition n.
atık yok etme bölgesi rubbish tip n.
atık-önleyici save-all n.
çamaşır makineleri ve lavabolar tarafından oluşturulan atık su grey water n.
çamaşır makineleri ve lavabolar tarafından oluşturulan atık su sullage n.
çamaşır makineleri ve lavabolar tarafından oluşturulan atık su gray water n.
çamaşır makineleri ve lavabolar tarafından oluşturulan atık su graywater n.
çamaşır makineleri ve lavabolar tarafından oluşturulan atık su greywater n.
çevresel atık environmental waste n.
düşük seviyeli radyoaktif atık low-level waste n.
düşük seviyeli radyoaktif atık low-level radioactive waste n.
entegre atık integrated waste n.
evsel atık domestic waste n.
evsel katı atık domestic solid waste n.
geri dönüşebilir atık recyclable waste n.
geri dönüştürebilir atık recyclable waste n.
hayvansal atık animal waste n.
içki fabrikası atık suyu distillery waste water n.
karayolu ile tehlikeli atık taşıyan araçların belgelendirilmesi certification of vehicles carrying dangerous wastes via highways n.
keskin ve delici alet atık kutusu sharps bins n.
keskin ve delici alet atık kutusu sharps bin n.
kimyasal atık chemical n.
nükleer atık fallout n.
nükleer atık fall-out n.
nükleer atık nuclear waste n.
paket halinde atık package waste n.
septik tankta toplanan atık septage n.
sıvı atık liquid waste n.
sıvı halinde atık effluent n.
tehlikeli atık alanları hazardous waste sites n.
tehlikeli atık yönetimi endüstrisi hazardous waste management industry n.
tekrar kullanım (atık vb) recycling n.
tıbbi atık medical waste n.
tıbbi atık kontrolü medical waste disposal n.
tortul atık (su/pis su arıtma işleminde oluşan) sludge n.
yanlış atık misattribution n.
zararlı atık hazardous waste n.
zararlı atık harmful waste n.
zehirli atık poisonous waste n.
zehirsiz atık nonhazardous waste n.
Trade/Economic
atık bedeli emission fee
atık borsası sistemi waste exchange system
atık dönüşüm borsası waste recycling exchange
atık masrafı effluent charge
atık miktarı amount of waste
atık miktarı waste amount
endüstriyel atık industrial sewage
endüstriyel atık industrial waste
endüstriyel atık gaz industrial waste gas
katı atık miktarı solid waste amount
mevcut şartlarda fiyatlanamayan ve bankaların bilançolarında zehirli atık olarak görülen kredi toxic debt
sanayi atık suyu industrial waste water
ticari atık trade effluent
zehirli atık maddeler toxic substances
Politics
atık düzenli depolama sahaları landfill of wastes
atık su arıtma tesisi waste water treatment facility
evsel atık su domestic wastewater
geri kazanılabilir atık recyclable waste
kentsel atık municipal waste
organik atık organic waste
tehlikeli atık hazardous waste
Tourism
atık toplama ve imhası waste collection and removal
Technical
anestezik gaz atık boşaltma sistemi anesthetic gas scavenging system
atık alanı disposal site
atık alanı dumping area
atık barajı tailings impoundment
atık borusu waste pipe
atık boşaltım tesisleri refuse disposal facilities
atık buhar exhaust steam
atık buhar dead steam
atık buhar waste steam
atık buhar hattı waste-steam pipe
atık çözelti waste iye
atık çözelti waste solution
atık çözelti spent lye
atık çözelti waste lye
atık değerlendirme fabrikası waste utilization plant
atık demir waste metal
atık emisyon ısıtması waste emission heating
atık gaz waste gas
atık gaz bacası exhaust shaft
atık gaz bacası gas flue
atık gaz çözümlemesi waste gasanalysis
atık gaz davlumbazı exhaust hood
atık geliştirme waste development
atık giderme disposal of waste
atık göleti tailings impoundment
atık hararet afler heat
atık hattı tailings pipeline
atık hava exhaust air
atık hava kanalı exhaust-air duct
atık hava panjuru exhaust grill
atık havuzu tailings impoundment
atık hurda dormant scrap
atık ısı waste heat
atık ısı afler heat
atık ısı fırını waste-heat oven
atık ısı geri kazanım ekipmanı exhaust heat recovery equipment
atık ısı geri kazanımı waste heat recovery
atık ısı geri kazanımı waste-heat recovery
atık ısı kanalları waste-heat ducts
atık ısı kazanı heat recovery boiler
atık ısı kazanı heat recovery steam generator
atık ısı kazanı waste heat boiler
atık ısı türbini waste heat steam turbine
atık ısıdan yararlanma waste heat recovery
atık ısılı kurutucu waste heat drier
atık içecek alüminyum kutu hurdası scrap consisting of used aluminium beverage cans
atık kabı refuse receptacle
atık kabul tesisi waste receiving facility
atık kağıtlar waste papers
atık kanalı soakaway
atık madde sewerage
atık madde waste product
atık madde waste material
atık madde waste
atık madde waste matter
atık maddelerden yapılan tepe slag heap
atık pompa tankı tailings pump box
atık rezervuarı tailings impoundment
atık sızıntısı effluent seepage
atık su sewer water
atık su drain water
atık su efflux
atık su wastewater
atık su effluent
atık su effluent water
atık su arıtımı waste water treament
atık su arıtma tesisi wastewater treatment plant
atık su arıtma tesisi waste water purification plant
atık su borusu drainpipe
atık su borusu waste pipe
atık su borusu drain
atık su borusu ağzı drain hole
atık su drenaj sistemleri wastewater drainage systems
atık su durultumu waste water clarification
atık su işlenmesi water water treatment
atık su işlenmesi waste water processing
atık su kanalı sink
atık su kanalı sewer
atık su savağı spillway
atık su savağı spill
atık su savağı wasteweir
atık su sistemleri waste water systems
atık su tahliye bağlantıları waste water discharge connections
atık su tahliye hattı force main
atık su tankı waste-water tank
atık su terfi hattı force main
atık su terfi tesisi wastewater lifting plant
atık su terfi tesisleri wastewater lifting plants
atık suyun boşaltılması discharge of waste water
atık taşıma borusu sewer
atık tepesi slag heap
atık tutucu waste trap
atık ürün waste product
atık ve temiz su waste and clean water
atık yağ residual oil
atık yağ waste oil
atık yakma refuse incineration
atık yeri dumping place
atık yığını dump
atık yok etme refuse disposal
atık yok etme tesisi waste-disposal plant
atık yönetimi waste management
besleme ve atık hatları supply and waste lines
biyolojik atık boşaltılması sanitation
çöp/atık toplama taşıtı/aracı waste collection vehicle
çöp/atık toplama taşıtı/aracı refuse collection vehicle
endüstri atık suyu industrial sewage
endüstriyel atık trade effluent
evsel atık domestic waste
evsel atık domectic flow
geri yıkama atık çukuru backwash waste sump
içki fabrikası atık suyu distillery waste water
katı atık sıkıştırma makinesi solid waste compacting machine
katı atık sıkıştırma makinesi solid waste compactor
katı atık uzaklaştırma solid waste disposal
katı atık yakma makinesi solid waste burner
kazan atık ısısı boiler waste heat
kısa elyaflı atık yün mungo
kimyasal arıtma çöktürme/flokulasyon ile atık su arıtımı treatment of wastewater by precipitation/flocculation
kimyasal arıtma çöktürme/topaklaştırma ile atık su arıtımı treatment of wastewater by precipitation/flocculation
kömür madenciliğinde atık yığını slag heap
kömür ocaklarından çıkartılan atık madde bing
metal atık scissel
plastik atık plastic waste
radyoaktif atık radioactive waste
sabit atık kabı stationary waste container
sağlık atık sistemi sanitary hushing system
sanayi atık suyu industrial waste water
sıvı atık liquid waste
tehlikeli atık hazardous waste
tehlikeli atık istasyonu hazardous waste station
yabancı ve atık maddeleri gideren kişi ya da cihaz defaecator
yabancı ve atık maddeleri gideren kişi ya da cihaz defecator
yığma atık bulky waste
Computer
atık bırak chaff release
atık dosyalar scrap files
atık nesne scrap object
atık shs scrap shs
burada atık yarat create scrap here
e-atık e-waste
kabuk atık nesne işleyicisi shell scrap object handler
kabuk atık veri işleyicisi shell scrap datahandler
Informatics
atık dosya garbage file
atık toplama garbage collection
atık veri garbage
Telecom
atık kablo drain wire
atık toplama garbage collect
atık veri garbage
Textile
atık buhar waste steam
Construction
atık bağlantı parçaları waste fittings
atık su arıtma tesisi wastewater treatment plant
atık su terfi tesisleri wastewater lifting plants
atık su yönetimi waste water management
atık suyun binaya geri akması backflow of wastewater into the building
atık tahliye ağzı waste outlet
dışkı ihtiva eden atık sular için terfi tesisleri lifting plants for wastewater containing faecal matter
fırından çıkan atık gaz flue gas
küçük atık su arıtma sistemi small wastewater treatment system
Automotive
atık buhar exhaust steam
atık gaz exhaust gas
atık hava exhaust air
Marine
atık boşaltımı için kıyı perdesi bulkhead for waste disposal
atık petrol waste oil
atık petrol arıtması waste oil treatment
atık petrol boşaltım tesisleri waste oil disposal facilities
atık petrolü işleme reaktörü oil treatment reagent
atık su arıtması waste water treatment
atık tankı slop tank
biyolojik atık pompası lecal pump
denize radyoaktif atık boşaltılması radioactive waste disposal into the sea
gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği regulation of taking the wastes from the vessels and control of wastes
okyanusa atık boşaltım ocean discharge
okyanusa atık dökme ocean dumping
su ürünleri atık değerlendirme tesisleri aquacultural waste treatment facilities
uluslararası atık su kirliliği önleme sertifikası international sewage pollution prevention certificate
Mining
sülfit içeren atık sulphide bearing waste
Medical
atık su sewage
atık su işleme ünitesi waste water treatment plant
avrupa atık kataloğu european waste catalogue
dekontamine edilebilen atık decontaminable litter
özel atık special waste
tıbbi atık clinical waste
tıbbi atık medical waste
tıbbi atık healthcare waste
tıbbi atık boşaltımı medical waste disposal
tıbbi atık imhası medical waste disposal
tıbbi atık kovası medical waste container
Food Engineering
atık akım purge stream
atık gaz exhaust gas
atık yönetimi waste management
çamur (atık) sludge
Physics
atomsal atık atomic waste
kojenerasyon prosesi sırasında atık ısıdan elde edilen sıcak su ve/veya buhar ile absorpsiyonlu soğutucular aracılığı ile soğutma trigeneration
Chemistry
aktif çamur mikroorganizmalarının nitrifikasyonunun kimyasallar ve atık sular ile engellenmesi inhibition of nitrification of activated sludge micro-organisms by chemicals and waste water
atık denetimi waste control
atık katılar waste solids
inorganik atık inorganic waste
Biology
bakterilere ayrışmayan atık nonbiodegradable waste
biyolojik tehlikeli atık biological hazardous waste
Marine Biology
atık geridönüşümü waste recycling
denize atık dökme ocean dumping
köpük oluşturarak sudan atık maddeleri toplayan bir çeşit filtre protein skimmer
Botanic
süprüntü veya çöplük veya atık alanlarında veya yığınlarında yetişen bitki ruderal plant
Agriculture
atık bitkisel yağlar waste plantal oils
tarımsal organik atık agricultural organic waste
Environment
(baraj/göl) katı atık/çöp/moloz toplama tırmığı/tarağı trash rake
atık alma gemisi waste reception vessel
atık arıtımı waste treatment
atık arıtma effluent treatment
atık arıtma tesisi effluent treatment plant
atık ayrıştırma waste sorting
atık azaltımı waste reduction
atık azaltma ve geri kazanma minimizing waste and recycling
atık azaltması waste minimization
atık barajı tailings dam
atık bertaraf disposal of wastes
atık bertaraf waste disposal
atık bertaraf bedeli waste disposal cost
atık bertarafı disposal of wastes
atık bertarafı waste disposal
atık beyan sistemi waste declaration system
atık deposu waste storage
atık döküm alanı waste disposal facility
atık dönüştürme tesisi waste conversion facility
atık formu waste form
atık gerilmeleri residual stresses
atık göleti tailings pond
atık gömme landfill
atık hücresi waste cell
atık ısısı waste heat
atık imha bedeli waste disposal cost
atık imhası refuse disposal
atık izolasyon tesisi waste isolation plant
atık kolu waste stream
atık kumbarası recycling bin
atık madde bertarafı disposal of waste matter
atık maddeleri yeniden kullanma recycling of waste material
atık malzeme depolama tesisi dry storage facility
atık malzeme kullanımı waste material utilization
atık miktarı amount of waste
atık özümlemesi waste assimilation
atık pil waste batteries
atık sızıntısı waste leakage
atık sızıntısı waste leak
atık stabilizasyonu waste stabilization
atık stabilizasyonu ve çevre ıslahı waste stabilization and environmental remediation
atık su waste water
atık su sewage
atık su arıtımı wastewater treatment
atık su arıtımı waste water treatment
atık su boşaltım tesisleri sewage disposal plants
atık su boşaltımı sewage disposal
atık su çamurunun çeşitli biyolojik/kimyasal işlemlerden geçerek toprağa dönüştürülmesi işlemi soilification
atık su havuzları sewage lagoons
atık su kriterleri waste water criteria
atık su yönetimi waste water management
atık sulardan numune alma kılavuzu guidance on sampling of waste waters
atık tasnifi ve yönetimi waste classification and management
atık taşınması handling
atık toplama merkezi waste collection centre
atık toplama merkezi waste collection center
atık uygulamaları waste applications
atık uygulamaları waste practices
atık ve atık boşaltımı refuse and refuse disposal
atık ve atık boşaltımı refuse and waste disposal
atık yakımı incineration
atık yığını waste stream
atık yönetimi waste management
atık yönetimi hizmetleri waste management services
atık yükü tahsisi çalışması waste load allocation study
atık, gürültü gibi zararlı etkenler yoluyla çevrenin bozulması pollution
avrupa atık azaltımı haftası european week for waste reduction
aynı tesis içinde yeniden işlenip kullanılan atık internalized waste
ayrılmamış atık unsorted waste
biyogaz üretimi atık suyu biogas production wastewater
biyolojik arıtma atık çamuru biological sludge
biyolojik olarak çözünebilir atık biodegradable waste
biyolojik olmayan araştırmadan üretilen atık non-bioresearch waste
bozulmayan atık inert waste
bozulmayan, tepkimeye girmeyen atık inert waste
büyük atık haznesi skip
dışkı ihtiva etmeyen atık sular faecal-free wastewater
doğada çözünebilir atık biodegradable waste
düşük seviyeli nükleer atık low level nuclear waste
endüstriyel atık su industrial wastewater
endüstriyel atık su industrial sewage
endüstriyel atık su industrial waste water
endüstriyel sıvı atık industrial effluent
endüstriyel sıvı atık industrial waste fluid
endüstriyel zehirli atık toxic industrial waste
entegre katı atık integrated solid waste
evsel atık geri dönüşüm tesisi household waste recycling centre (hwrc)
evsel atık geri dönüşüm tesisi civic amenity site (ca site)
evsel atık su domestic sewage
evsel atık su arıtımı sewage treatment
evsel atık su arıtma tesisi sewage treatment plant
evsel katı atık domestic solid waste
evsel ve endüstriyel atık su domestic and industrial waste water
fabrika atık birikintisi mill tailing
geçiçi atık deposu temporary waste storage
geri dönüşüm amacıyla atık toplama merkezi civic amenity center
geri dönüşüm amacıyla atık toplama merkezi household waste recycling centre (hwrc)
geri dönüşüm amacıyla atık toplama merkezi civic amenity site (ca site)
içselleşmiş atık internalized waste
karışık atık mixed waste
katı atık solid waste
katı atık bertaraf tesisleri solid waste disposal plants
katı atık depolama alanı solid waste storage area
katı atık depolama alanı solid waste landfill
katı atık depolama alanı solid waste landfill site
katı atık depolama sahası solid waste landfill site
katı atık depolama sahası solid waste landfill
katı atık depolama sahası landfill
katı atık depolama sahası solid waste storage area
katı atık depolama sahasına boşaltım dispose on a landfill
katı atık depolama tesisi solid waste storage facility
katı atık depolama tesisi solid waste landfill facility
katı atık hizmetleri solid waste services
katı atık imha teknolojileri solid waste disposal technologies
katı atık imha tesisi solid waste disposal facility
katı atık imha tesisleri solid waste disposal facilities
katı atık imhası solid waste disposal
katı atık toplayıcısı solid waste collector
katı atık yönetimi solid waste management
kentsel atık urban waste
kentsel katı atık municipal solid waste
kentsel katı atık yönetimi urban solid waste management
kimyasal arıtma atık çamuru chemical sludge
kimyasal atık chemical waste
kimyasal olarak reaksiyona girmeyen ve biyolojik bozulmaya uğramayan atık inert waste
kimyevi atık chemical waste
kurumsal atık institutional waste
lokal atık domestic refuse
nitrojenli atık nitrogenous waste
nükleer atık nuclear waste
nükleer atık temizleme nuclear waste removal
okyanusda atık boşaltımı waste disposal in the ocean
radyasyon miktarı yüksek atık high-level radioactive waste
radyoaktif atık radioactive waste
radyoaktif atık legacy waste
sıfır atık zero waste
sıfır atık yönetimi zero waste management
sıhhi atık gömme çukuru sanitary landfill
sıhhi atık su sistemi sanitary sewer
sıvı atık depolama projesi liquid waste containment project
tarımsal atık su agricultural waste water
tehlikeli atık dangerous waste
tehlikeli atık hazardous waste
tehlikeli olmayan atık non-hazardous waste
tehlikesiz atık non-hazardous waste
tepkimeye girmeyen atık inert waste
transuranik atık transuranic waste
transuranik radyoaktif atık transuranic radioactive waste
yüksek radyasyonlu atık high-level waste
zararlı atık hazardous waste
zehirli atık toxic waste
Geography
akışkan atık fluidized bed
atık madencilik waste mining
beledi katı atık municipal solid waste
sıvı atık effluent
Geology
açığa atık boşaltma open dumping
akışkan atık effluent
atık asimilasyonu waste assimilation
atık depolama waste storage
atık deposu waste repository
atık dolgusu waste fill
atık içerisinde biyolojik veya kimyasal etkinlikle katıların oluşturduğu yumak floc
atık kayaç waste rock
atık ortadan kaldırma waste disposal
atık sahası dump site
atık saklama waste storage
atık su yönetimi wastewater management
atık tasfiyesi waste disposal
atık yeniden-işletimi waste recycling
atık yük tahisisi waste load allocation
belediyeye-ait katı atık municipal solid waste
Military
atık taşıma waste hauling
atık yığınları waste streams
Printery
arıtılmış atık su treated waste water
atık kağıt waste paper
atık kağıt elyafı secondary fiber
katı atık sahası landfill