bağlı olarak - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

bağlı olarakBedeutungen von dem Begriff "bağlı olarak" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 7 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
bağlı olarak depending adv.
bağlı olarak depending upon adv.
bağlı olarak subject to adv.
bağlı olarak depends on adv.
bağlı olarak dependently adv.
bağlı olarak based on adv.
Technical
bağlı olarak depending on

Bedeutungen, die der Begriff "bağlı olarak" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 80 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
birine bağlı olarak çalışmak work/serve under someone v.
duygusal olarak bağlı olmama non-involvement n.
duygusal olarak bağlı olmama noninvolvement n.
(anılan özelliğine) bağlı olarak as such adv.
(kendi) doğasına bağlı olarak as such adv.
ağrıya bağlı olarak depending on the pain adv.
bir departmana bağlı olarak departmentally adv.
birbirine bağlı olarak in tandem adv.
buna bağlı olarak therefore adv.
buna bağlı olarak correspondingly adv.
buna bağlı olarak by extension adv.
buna bağlı olarak accordingly adv.
duruma bağlı olarak circumstantially adv.
gözleri bağlı olarak blindfold adv.
iklime bağlı olarak climatically adv.
isteğe bağlı olarak arbitrarily adv.
isteğe bağlı olarak optionally adv.
isteğe bağlı olarak permissively adv.
isteğe bağlı olarak electively adv.
isteğe bağlı olarak discretionally adv.
işe bağlı stres ile bağlantılı olarak in association with work-related stress adv.
kendi takdirine bağlı olarak at its own discretion adv.
kendi takdirine bağlı olarak at one’s sole discretion adv.
mevsime bağlı olarak seasonally adv.
rızaya bağlı olarak consensually adv.
seçime bağlı olarak selectively adv.
sözleşmeye bağlı olarak contractually adv.
şarta bağlı olarak conditionally adv.
şarta bağlı olarak with the usual reserve adv.
yer olmasına bağlı olarak depending on availability adv.
birbirine bağlı olarak in tandem with prep.
buna bağlı olarak in parallel with prep.
Phrases
cevabınıza bağlı olarak according to your answer
-e bağlı olarak based on
kalmasına bağlı olarak on space available basis
kendi takdirine bağlı olarak at its option
kime sorulduğuna bağlı olarak depending on who is asked
kuvvet yönüne bağlı olarak depending on the direction of force
tamamen kendi takdirine bağlı olarak at its sole discretion
yer olmasına bağlı olarak on space available basis
Trade/Economic
anlaşmaya bağlı olarak karşılığı olmayan hesaba çek keşide etme zero-balance account
başka bir değişkene bağlı olarak değişen değişken dependent variable
döviz kurlarının arz ve talebe bağlı olarak belirlendiği sistemlerde ulusal paranın değer kaybına uğraması depreciation
firmanın üretim hacmine bağlı olarak değişmeyen masrafları fixed costs
ihraç ettiği katılma belgelerini yatırımcının talebi halinde geri alan ve yeniden satan buna bağlı olarak da tedavüldeki pay sayısı sürekli olarak değişen yatırım şirketi open end investment company
yabancıların ingiliz sterlinine bağlı olarak çıkartıp ingiliz sermaye piyasasında satışa sundukları tahviller bulldog bonds
Law
davanın sonucuna bağlı olarak depending on the outcome of litigation
eski roma'da hukuksal olarak toprağa bağlı olan ancak alınıp satılamayan bir tür köle-köylü colonate
mahkeme yargıcına bağlı olarak çalışan hukuk danışmanı judicial clerk
mahkeme yargıcına bağlı olarak çalışan hukuk danışmanı law clerk
sanığın teminata bağlı olarak tahliyesinin kanunen caiz olduğu suç bail offense
tamamen kendi takdirine bağlı olarak in its sole discretion
Politics
öngörülen koşullara bağlı olarak subject to the conditions
Insurance
hasara bağlı olarak işin gecikmesinden kaynaklanan kar kaybını teminat altına alan sigorta advance loss of profit (alop) insurance
hasara bağlı olarak işin gecikmesinden kaynaklanan kar kaybını teminat altına alan sigorta delayed completion coverage
Technical
çevre sıcaklığı bağlı olarak değişen vücut sıcaklığına sahip (balık vb) poikilothermal
galvanik olarak bağlı galvanically connected
kovalent olarak bağlı brom covalently bound bromine
motorun hızı ne kadar döneceği belli bir açıya bağlı olarak ayarlanabilen motor step motor
nispi nem değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklik dimensional changes associated with changes in relative humidity
nispi rutubet değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklikler dimensional changes associated with changes in relative humidity
organik olarak bağlı oksijen muhtevası organically bound oxygen content
Automotive
aşırı beslemeli motorlarda beslemeye bağlı olarak turboşarjın elektronik kontrol ünitesinin programlandığı maksimum basıncın üzerinde basıncı motora uygulaması overboost
dingile tutturulmuş ve çerçeveye bağlı olarak salınan ve dingili şaşı çerçevesine göre dik konumda tutan rotlar radius rods
Marine
güvertenin üzerindeki kalasta gözleri bağlı olarak yürümeye mecbur olmak walk the plank
Petrol
organik olarak bağlı oksijen organically bound oxygen
Medical
akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen kalp rahatsızlığı cor pulmonale
diğer bir şeyin etkisine bağlı olarak faaliyet gösterme heteronomy
hislere bağlı olarak gelişen emotional amenorrhea
inflamasyona bağlı olarak kolon mukozasında ülser oluşması ulcerative colitis
komplikasyona bağlı olarak relied on the complication
organizmanın fenotipinde çevre şartlarına bağlı olarak yapılan kalıtsal olmayan değişiklik phenocopy
pelvik radyoterapiye bağlı olarak gelişen hemorajik rektosigmoiditin tedavisi therapy for hemorrhagic rectosigmoiditis caused by pelvic radiation therapy
penisiline bağlı olarak gelişen akut jeneralize ekzantematöz püstülozis acute generalized exanthematous pustulosis induced by penicillin
venöz konjesyona bağlı olarak gelişen progresif laringeal ve serebral ödem progressive laryngeal and cerebral edema due to venous congestion
Pathology
genellikle çocuklarda protein eksikliğine bağlı olarak gelişen hastalık kwashiorkor
Chemistry
belli başlı maddelerin ilişkili oldukları reaksiyonlara bağlı olarak asit ya da baz olarak hareket etmesi. amphoterism
organik olarak bağlı klor organically bound chlorine
peryodik olarak düzenli sıralı ve kuyruk-başa bağlı (polimer) regioregular
Biology
bakteri suşuna bağlı olarak değişen strain-specific