başlık - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

başlıkBedeutungen von dem Begriff "başlık" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 88 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
başlık cap n.
başlık topic n.
başlık title n.
başlık heading n.
General
başlık dower n.
başlık chapiter n.
başlık crown n.
başlık prelims n.
başlık headpiece n.
başlık mobcap n.
başlık nozzle n.
başlık superscribe n.
başlık coiffure n.
başlık bride's price n.
başlık ferrule n.
başlık headdress n.
başlık casque n.
başlık headgear n.
başlık lid n.
başlık lug n.
başlık heading n.
başlık superscription n.
başlık title n.
başlık caption n.
başlık headline n.
başlık intitule n.
başlık hood n.
başlık rail n.
başlık follower n.
başlık head-dress n.
başlık wrap-up n.
başlık helmet n.
başlık hat n.
başlık head n.
başlık head piece n.
başlık bonnet n.
başlık crest n.
başlık bashlyk n.
başlık capuccio n.
başlık head scarf
Trade/Economic
başlık title
Law
başlık caption
Politics
başlık headline
Advertising
başlık heading
başlık head
Technical
başlık nut
başlık boss
başlık head
başlık top
başlık cap
başlık hood
başlık bolster
başlık flange
başlık headstall
başlık headpiece
başlık cap nut
başlık helmet
başlık bonnet
başlık title
Computer
başlık topics
başlık courtesy title
başlık heading
başlık header
başlık headings
başlık thread
Informatics
başlık caption
başlık heading
başlık header
Textile
başlık headwear
Architecture
başlık capital
Woodworking
başlık cross timber
Automotive
başlık bonnet
başlık fastener
başlık boss
Railway
başlık cylinder head
Marine
başlık capping
Mining
başlık miner's helmet
Math
başlık chord
Breeding
başlık cluster
Tobacco
başlık cowl
Education
başlık strand
Meteorology
başlık pileus
Military
başlık title block
başlık head gear
başlık helmet
başlık headset
başlık heading
Music
başlık key signature

Bedeutungen, die der Begriff "başlık" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 353 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
çelik başlık steel helmet n.
General
başlık geçirmek cap v.
ata başlık takmak bridle v.
başlık yazmak caption v.
başlık koymak entitle v.
başlık atmak give a headline v.
başlık giydirmek bonnet v.
başlık koymak headline v.
bir başlık altında toplamak collect under the same heading v.
bir başlık altında toplamak collect under the same title v.
başlık parası istemek demand bride price v.
yanlış başlık veya isim vermek mistitle v.
yahudiler'de giyilen bir tür başlık yarmelke n.
dizi başlık running head n.
başlık kartı heading card n.
taş başlık cap stone n.
nükleer başlık nuclear warhead n.
başlık (bir yazı/kitap bölümü vb için) title n.
ana başlık sistemi major subject heading system n.
başlık parası bride price n.
ikinci başlık subtitle n.
başlık parası bride wealth n.
gazetede kırmızı başlık rubric n.
çelik başlık helmet n.
file başlık caul n.
başlık (yazıda) heading n.
başlık parası dowry n.
başlık (bir şeyin ucuna takılan) tip n.
başlık (büyük bir mermiye ait) warhead n.
kürk başlık busby n.
ana başlık title n.
ana başlık major topic n.
ana başlık main topic n.
(yazılarda) başlık heading n.
alt başlık bottom boom n.
yün başlık balaclava n.
şahmerdan başlık takozu dolly n.
başlık duvarı end n.
başlık halkası ferrule n.
ahşap başlık follower n.
başlık tahtası headboard n.
üst başlık head piece n.
uzun yün başlık poncho n.
her sayfaya yazılan başlık running head n.
her sayfaya yazılan başlık running headline n.
başlık (fatura) superscription n.
koruyucu başlık helmet n.
kısaltılmış başlık running title n.
kısaltılmış başlık shortened title n.
kısa başlık running title n.
kısa başlık shortened title n.
koruyucu başlık head guard n.
koruyucu başlık headguard n.
dördüncü başlık fourth title n.
genel başlık general heading n.
üst başlık main heading n.
başlık parası bridewealth n.
tam başlık full title n.
dikkat çekici başlık catchy title n.
başlık parası bride token n.
geçici başlık working headline n.
18.yyda kadınların kullandığı katlanabilir başlık calash n.
orta doğu ve güney asya'da kullanılan bir tür başlık taj n.
baş ya da uzuvlara sarılan başlık biçimli bandaj capeline bandage n.
başlık, kep ya da kasket yapan kişi capmaker n.
zırhlı başlık casquet n.
zırhlı başlık casquetel n.
Trade/Economic
alt başlık under title
Law
kenar başlık title line
Politics
alt başlık subheading
alt başlık sub-heading
Advertising
başlık altı neckline
Technical
pencere başlık çubukları window title bars
kılavuz lambalı başlık guide lamp head
başlık kartları heading cards
başlık somunu castle nut
oluklu başlık grooving head
başlık somunu blind nut
başlık çubuğu grif stem
başlık somunu cap nut
başlık kirişi end truck
alt başlık lower flange
başlık çubuğu title bar
arka başlık rear header
başlık döşemesi capping slap
hidrostatik başlık metodu hydrostatic head test
başlık kartı header card
dökme başlık cast bit
başlık paneli front wall
koruyucu başlık protecting cap
yinelenen başlık running heading
başlık kaynağı flange weld
başlık karakteri başlangıcı start of heading character
başlık vidası cap screw
başlık kirişi end carriage
üst başlık upper flange
demir başlık capping
merdiven başlık kirişi apron piece
alt başlık bottom rail
alt başlık bottom chord
alt başlık bottom flange
başlık levhası cover plate
başlık kapağı drop end
eğmeçli üst başlık curved top chord
başlık çubuğu alanına otomatik sığdır auto-fit into title bar area
başlık kapağı dikmesi end-door pillar
başlık kapağı yatağı end-door support bracket
başlık kapağı burcu end-door pivot pin
başlık takozu headblock
başlık damlalığı headsill
başlık kaydı header record
demir başlık iron hat
ara başlık intermediate rail
başlık sürme kapısı intercommunicating sliding door
başlık kapağı hubcap
başlık kapağı hubcup
telsiz konuşması için kullanılan başlık headset
başlık sayfası title page
şahmerdan başlık takozu dolly
kör başlık blind cap
başlık şeklindeki kapak bonnet
başlık kılıfı lace cover
alt başlık lower chord
storlu başlık kapısı roller-shutter gangway door
balüstrat başlık taşı parapet stone
açık vagon başlık kapağı pivoted end door (of high-sided open wagon)
başlık zıvanası stub mortise
üst başlık top flange
tünel başlık çerçevesi top shield
üst başlık upper chord
üst başlık top chord
üst başlık top rail
yalıtık başlık insulated cap
başlık çivisi forelock
başlık kaya cap rock
çelik başlık hard hat
sıcak başlık hot top
elektrikli sıcak başlık electric hot top
demir başlık gossan
döner başlık turret
koruyucu başlık helmet
alt başlık subtitle
kızgın başlık dozzle
kellog sıcak başlık süreci kellog hot top process
başlık traşlama metodu cap grinding method
küresel başlık tıraşlama spherical cap grinding
başlık traşlama metoduyla kaplama kalınlığının belirlenmesi determination of coating thickness by the cap grinding method
koruyucu plastik başlık plastic protective cap
elektriksel olarak yalıtımlı başlık electrically insulating helmet
Computer
başlangıçta başlık ekranı'nı göster show title screen at startup
slayt başlık biçemi slide title style
başlık başı karakteri start of heading character
başlık belirle set title
sql başlık çubuğu sql title bar
otomatik düzen başlık alanı title area for autolayouts
tablo alt başlık table subtle
başlık biçimi title case
başlık slaydı title slide
veri/başlık dosyası data/header file
başlık değişimi title change
başlık dizini title index
yalnızca başlık title only
slayttaki en küçük başlık metni boyutu title text size should be at least
başlık çubuğu metni title bar text
alt başlık subtitle
başlık durumu title case
başlık menüsü title menu
başlık ve tablo title and table
başlık adı title name
başlık ve metin title and text
başlık ilk harf büyük title case
alt başlık sub title
başlık no title number
eğimli başlık tipped title
varsayılan başlık title default
asıl başlık title master
başlık metni title text
başlık biçimi title format
başlık metni rengi title text color
başlık ve grafik title and chart
örnek başlık sample title
başlık dosyası data/header file
başlık ara search title
ikinci alt başlık second subtitle
seçili başlık select topic
başlık seç select caption
uygula başlık apply heading
başlık hakkında about title
etkin başlık çubuğu active title bar
başlık uygula apply heading
başlık hakkında about the title
başlık ekle add title
başlık iliştir attach titles
başlık çubuğu alanına otomatik sığdır auto fit into title bar area
ana başlık banner
boş büyük başlık blank banner
büyük başlık banner
başlık değiştir change title
büyük başlık sihirbazı banner wizard
başlık çubuğu banner bar
ana başlık metni banner text
başlık ve yerbelirleyici metninin slaydın dışında olup olmadığını denetle check for title and placeholder text off slide
geçerli başlık current title
başlık sütunları columns of titles
kısa başlık compact title
özel büyük başlık custom banner
özel başlık custom title
veri başlık kaydı data header record
başlık düzeyini indir demoting a heading level
başlık slaydında gösterme don't show on title slide
başlık satırı drop line
birinci alt başlık first subtitle
soysal başlık generic title
başlık etiketi header label
başlık harfi heading letter
başlık düzeyi biçemi heading level style
başlık paragrafı heading paragraph
başlık metni heading text
başlık biçimleri heading styles
başlık boyutu heading size
kılavuz çizgi ve başlık rengi gridline and heading color
yalnızca başlık heading only
başlık numarası heading number
başlık tabanı heading base
başlık düzeyi heading level
başlık öğesi header item
başlık numaraları heading numbers
başlık kayıdı header record
başlık stili heading style
başlık numaralandırma heading numbering
başlık satırı var header row
başlık çubuğunu gizle hide title bar
başlık hücresi header cell
başlık ayırıcısı heading separator
başlık imi header tag
başlık satırları heading rows
başlık alanları heading fields
hangi başlık için for which heading
etkin olmayan başlık inactive title
verilen başlık issued title
başlık düzeyi level of heading
letter başlık letter banner
etkin olmayan başlık çubuğu inactive title bar
düşük başlık düzeyi lower heading level
ana ve başlık main and header
asıl: başlık master: title
ana başlık main heading
başlık numaralandırmayı değiştir modify heading numbering
minyatür başlık çubuğu miniature title bar
sonraki başlık next heading
ad ve başlık name and title
başlık yok no title
başlık satırı yok no header row
yeni başlık new header
başlık yok no heading
sonraki başlık next header
önceki başlık previous header
başlık düzeyini yükseltme promoting a heading level
başlık iste request title
başlık düzeyini yükseltme raising heading level
başlık kartı header card
başlık kartları heading cards
başlık karakteri başlangıcı start of heading character
1-9 biçimli başlık heading 1 -9 style
başlık bloku title block
otomatik başlık etiketleme automatic thread tagger
yeni bir başlık açmak start a new thread
Informatics
başlık sayfası banner page
büyük başlık banner
başlık bilgisi header information
başlık sayfası title page
başlık etiketi header label
başlık çubuğu title bar
başlık başı karakteri start-of-heading character
başlık tutanağı header record
yinelenen başlık running heading
Telecom
başlık sıkıştırma header compression
başlık aralığı head gap
başlık başı karekteri start-of-heading character
başlık kaydı header record
internet başlık uzunluğu internet header length
küresel başlık çevrimi global title translation
kapalı başlık geçirme closed captioning
genişletilmiş başlık extended header
Mechanic
tornada başlık tarafı headstock
döner başlık revolver head
bölümlü başlık index head
Textile
başlık sıkıştırması header compression
Architecture
başlık tablası abacus
başlık kaytanı orle
başlık tasması bridle noseband
başlık kıvrımı volute
Construction
taş başlık cap stone
başlık duvar sacı body end panel
başlık duvar iskeleti end partition frame work
başlık duvar kapak menteşesi end panel hinge bar
başlık duvar kapağı end hinged panel
başlık duvar dikmesi end pillar
başlık duvar tutamağı end hand-rail
başlık dam kemeri end roof-carline
başlık duvar en kirişi end frame centre cross-member
başlık duvar kapağı hinged end panel
başlık kirişi capping beam
sert başlık takımı hard-hat suit
başlık kirişi cap beam
Automotive
alt başlık bottom cap
buji başlık somunu terminal nut
Traffic
başlık kirişi bent cap
Railway
başlık kızağı slides
Aeronautic
başlık kapağı hub cup
Marine
başlık betonu capping concrete
başlık beton kırılması levee crevasse
başlık geçirme capping
kum başlık çalışmaları sand capping works
ağırlığa dayalı başlık duvarı gravity-type parapet
Mining
demir başlık gossan
Medical
servikal başlık cervical cap n.
püskürtücü başlık nozzle
şırınga başlık ucu syringe tip cap
çivili başlık head holder
Physics
başlık molekül title molecule
Marine Biology
ince, saydam ve başlık şeklinde kabuğu olan okyanus yumuşakçası carinaria n.
Zoology
başlık şeklinde saçları olan hint makak maymunu capped macaque (macaca radiata) n.
başlık şeklinde saçları olan hint makak maymunu bonnet macaque n.
başlık şeklinde saçları olan hint makak maymunu bonnet monkey n.
başlık şeklinde saçları olan hint makak maymunu crown monkey n.
Tobacco
başlık yükseltme cowl lift
History
16 yüzyılda kullanılan metal başlık cabasset n.
antik roma'da bağımsızlık ve özgürlük simgesi olan başlık cap of liberty n.
ortaçağ'da okçuların kullandığı demir başlık ya da başlık biçimli bandaj capeline n.
Religious
yahudilerin sinagogda taktıkları dörtgen bir başlık taled n.
Environment
pratik başlık quick doff hood
Military
resmi yönetmelikte belirtilen kalite ve türde kılıç, başlık, üniforma vb. regulation sword n.
zırhlı başlık casque
uzun başlık long title
nükleer başlık bozukluğu nuclear weapon degradation
stratejik nükleer başlık sevk vasıtası strategic nuclear delivery vehicle
çelik başlık metal helmet
iç başlık helmet liner
kimyasal başlık chemical horn
kürklü başlık headover
balistik koruyucu başlık ballistic protective cap
başlık ve detonatör adapter-booster
başlık ve detonatör adapter and booster
arayıcı başlık seeker
Cinema
başlık kartonu main title card
dişli başlık geared head
başlık basma makinesi titler
ikincil başlık subtitle
Librarianship
kitap listelerini ayırt etmeye yarayan kısaltılmış başlık catch title n.
ansiklopedi gibi setlerde ilk ve son elemanlarının kısaltılmış hallerini gösteren, aralık belirtici başlık catch title n.
el yazması sayfanın kenarına hafifçe yazılmış başlık catch title n.
başlık kelimeleri title words