besleme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

beslemeBedeutungen von dem Begriff "besleme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 30 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
besleme feeding n.
General
besleme sustentation n.
besleme nutrition n.
besleme servant girl n.
besleme alimentation n.
besleme handmaiden n.
besleme nurse n.
besleme nurture n.
besleme handmaid n.
besleme housemaid n.
besleme nourishment n.
besleme fostering n.
besleme servant n.
besleme sustenance n.
besleme sustention n.
besleme colony n.
besleme feed n.
besleme nurturing n.
besleme lead-in n.
besleme waiting maid n.
besleme supply n.
Technical
besleme supply
besleme shim
besleme feeder
besleme charging
besleme feeding
Automotive
besleme feeding
besleme face feeding
Medical
besleme gavage
Food Engineering
besleme feed

Bedeutungen, die der Begriff "besleme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
püskürtmeli kurutucularda hava besleme düzenleri spray dryers n.
yanlış besleme misfeed n.
baştan sona besleme feedthrough n.
besleme hunisi feed hopper n.
besleme kanalı feeding channel n.
besleme deneyleri feeding experiments n.
besleme akış hızı feed flow rate n.
hayvan besleme animal breeding n.
besleme hunisi hopper n.
ileri besleme feedforward n.
biberonla besleme bottle nursing n.
hava besleme air supply n.
ön besleme feedforward n.
besleme düzeni feeding arrangement n.
kuş besleme aviculture n.
geri besleme feedback n.
hayvan besleme animal feeding n.
at etiyle besleme hippophagy n.
zorla besleme force feed n.
besleme (besin verme) nurturance n.
kaşık ile besleme spoon feeding n.
özdevimli besleme auto-feed n.
besleme gözü hopper n.
besleme değeri nutritive value n.
mama ile besleme formula feeding n.
bebeği hazır mamayla besleme formula feeding n.
kuş besleme caring for birds n.
kuş besleme raising of birds n.
hayvan besleme animal nutrition n.
bir yenidoğanı biberonla besleme hand-rearing n.
ünlülere hayranlık/aşk besleme celebrity crush n.
elde besleme hand-rearing n.
Idioms
karşılıklı birbirine hayranlık besleme (iltifat etme) a mutual admiration society
Institutes
bitki besleme ve teknoloji geliştirme daire başkanlığı department of plant nutrition and technology development
Technical
besleme ve aktarma pompası stripping pump
besleme vidası feed screw
besleme hortumu feed hose
besleme pistonu delivery piston
kart besleme donanımı card feed
besleme silindiri feed roll
besleme suyu feed water
otomatik besleme automatic feed
besleme devreleri power feeders
şerit besleme tape feed
kanalizasyon suyu ile besleme sewage recharge
besleme silindiri feeding roller
besleme borusu delivery pipe
otomatik besleme auto feed
turbo şarjlı besleme charge air
besleme kablosu supply cable
turbo şarjlı besleme havası the charge
besleme havası supply air
besleme gürültüsü hum
kazan besleme suyu ısıtıcısı boiler feedwater heater
besleme devresi fuel system
besleme hattı feeder line
kazan besleme boiler feed
geri besleme sistemi feedback system
besleme silindiri feed roller
uzaktan ısıtma ile besleme district heating station
besleme kolonu supply line
besleme şebekesi feed network
difüzyon besleme suyu diffusion feed water
besleme kablosu feeder cable
besleme takviye pressure feed
yağ besleme borusu oil feed pipe
yağ besleme hortumu oil feed hose
besleme sistemi fuel system
akımla besleme current feed
besleme akımı feed current
besi suyu besleme pompası feed booster pump
besleme köprüsü transmission bridge
besleme kablosu feed cable
besleme sahası intake area
besleme suyu tankı feed water tank
besleme boruları distribution piping
kapasitif geri besleme capacitive feedback
besleme pompası feed pump
besleme devreleri power supply
besleme kaynağı power supply
besleme kanalı admission channel
besleme silindiri delivery roller
kazan besleme suyu pompası boiler feed pump
yakıt besleme borusu delivery pipe
besleme manıfoldu supply manifold
besleme donanımı supply system
besleme hattı feed line
besleme kanalı feed canal
besleme kontrolü feed control
tepsi besleme haznesi tray feed magazine
boğucu bobinle besleme choke feed
besleme aralığı feed pitch
dikey besleme vertical feed
paralel besleme parallel feed
elektrik besleme devresi power supply
şamandralı besleme floatfeed
elektrostatik geri besleme electrostatic feedback
besleme tankı feed tank
kazan besleme suyu boiler feedwater
huni besleme horn feed
besleme yapısı feed structure
besleme gerilimi supply voltage
lojik besleme logic supply
kazan besleme suyu boiler feed water
kesintisiz besleme feedthrough
besleme roketi rocket booster
su besleme water feed
besleme kanalı head race
fitil besleme sliver feed system
ek besleme additional feeding
besleme çarkı feed wheel
basınçlı yağ ile besleme yöntemi forced feed
yağ besleme kontrolu oil feed control
besleme deposu feed tank
besleme devresi feed circuit
besleme düşey hattı supply riser
besleme suyu ekonomizörü feed water economizer
besleme kanalı parent channel
kazan besleme pompası boiler feed pump
yazısı aşağıda besleme face down feed
besleme havası menfezi supply air opening
çekim ile besleme gravity feed
besleme borusu feed tube
besleme kartı supply card
besleme supabı delivery valve
besleme yolu feed path
kimyasal besleme valfi chemical dosing valve
besleme kablo supply cable
besleme borusu service pipe
besleme tulumbası feed pump
uzaktan ısıtma ile besleme district heating supply
besleme suyu pompası feed water pump
besleme tenörü headgrades
besleme silosu feed hopper
bantlı besleme belt feed
seleden besleme bin feed
kazan besleme pompası boiler feeding pump
kazan besleme boiler teed
kazan besleme pompası boiler feeder
besleme pompası priming pump
sürekli besleme continuous feed
besleme kutusu feeder box
besleme basıncı delivery pressure
besleme pompası delivery pump
besleme valsi delivery roller
besleme ağzı delivery orifice
basınçla besleme pressure feed
yastıkla besleme cushioning
besleme suyunu yumuşatma feedwater softening
besleme suyu ısıtıcısı feedwater heater
besleme mekanizması feed mechanism
geri besleme feedback
kazan besleme suyu arıtılması feed water treatment
besleme suyu yumuşatıcısı feed water softener
besleme hattı feeding line
besleme borusu feed pipe
besleme kolu feeding lever
besleme hunisi feed hopper
besleme borusu feeding pipe
besleme suyu feedwater
besleme valfı feed valve
kazan besleme suyu feedwater for boilers
besleme pompası feeding pump
besleme oluğu feed chute
besleme suyu arıtımı feedwater purification
besleme çözeltisi feeding liquor
besleme stoğu feedstock
zorla besleme forced feed
zorlamalı besleme forced feed
kazan besleme pompası boiler-feed pump
alttan besleme yöntemi down-feed system
cebri besleme sistemi force-feed system
yarı besleme gerilimi ilkesi half-supply voltage principle
yavaş besleme modu tray-handling in jog mode
besleme kaynağı vibratörü power-supply vibrator
yaprak besleme sheet-feed
hareketli ızgara besleme aleti traveling-grate stoker
besleme havası çıkışı supply-air outlet
besleme havası ekipmanı supply-air equipment
besleme havası sistemi supply-air system
doğal akışlı besleme gravity feed
kendi ağırlığı ile besleme gravity feed
yakıt besleme valfi fuel supply valve
yakıt el besleme pompası fuel priming pump
besleme süre ayarı feed timing
besleme bandı feed track
besleme hattı feeder
besleme ünitesi feeder
besleme süresi feed timing
besleme malzemesi fibres
besleme regülatörü feed regulator
besleme hızı rate of feed
ilave besleme additional feeding
bobinden besleme roller feed
band besleme sliver feed
diferansiyel basınç geri besleme differential pressure feedback
püskürtmeli kurutucularda hava besleme düzenleri airflow arrangements
kazan besleme suyu boiler feeding water
besleme voltajı supply voltage
besleme modülü supply module
besleme kollektörü supply manifold
kumaş besleme aygıtı cloth feeding apparatus
kumaş besleme cloth supply
turboşarjlı besleme charge air temperature sensor
kimyasal besleme pompası chemical feed pump
turboşarjlı besleme basınç charge air pressure sensor
ana besleme hattı main circuit connection
yağ besleme kontrolü oil feed control
basınçlı havalı besleme pneumatic feed
dişli besleme pinfeed
besleme havası menfezi supply-air opening
besleme kolektörü supply manifold
besleme basıncı supply pressure
besleme akımı supply current
besleme borusu supply pipe
besleme kapasitesi feeding capacity
besleme ünitesi sızdırmazlık sağlama elemanları feeder sealing elements
hava besleme borusu air supply tube
diyaframlı yakıt besleme pompası diaphragm type fuel supply pump
şerit besleme belt feed
güç besleme ekipmanı power feeding equipment
ileri besleme feedforward
besleme tertibatı feed mechanism
besleme yağı supply fluid
besleme grubu feeding group
besleme tertibatı feeding device
besleme sıvısı supply fluid
gaz besleme tesisatı gas supply installation
gaz besleme tesisi gas supply installation
besleme gücü servicing power
besleme sistemi supply system
elektrikle besleme electrical supply
alçak gerilim güç besleme sistemi low voltage power supply system
besleme aparatı feeding apparatus
besleme ve egzoz havalandırma supply and exhaust ventilation
besleme ve atık hatları supply and waste lines
tel besleme wire feeding
toz besleme powder feed
tel besleme makinesi wire feeding machine
vakumlu besleme suction feeding
kalsiyum silisli tel besleme calcium silicon wire feeding
besleme gereci feed material
besleme harmanı feed mix
besleme kuvveti feed force
besleme türbini feed turbine
besleme çubuğu feed rod
besleme altını lining gold
besleme platini lining platinum
besleme dizgesi supply system
besleme tablası feed apron
besleme halkası feed ring
cam besleme oluğu forehearth
besleme havuzu dozzle
besleme düzeni feed arrangement
besleme çubuğu feed bar
besleme hunisi feed funnel
besleme süreci feeding process
besleme izleri feed marks
besleme hızı feed rate
besleme kazanı feed boiler
besleme dizgesi feeding system
besleme teknesi feed tub
besleme palladyumu lining palladium
besleme denetimi feed control
besleme silosu feed bin
besleme sistemi feeding system
besleme çizgileri feed lines
besleme deliği feed inlet
besleme valsı feed crusher
elle besleme hand feeding
etkin casili tel besleme effective casi-wire feeding
basınçlı besleme pressure-feeding
otomatik besleme automatic feeding
besleme yöntemi method of feeding
eksenel besleme axial feeding
özlü tel besleme cored wire feeding
besleme enerjisi feeding energy
besleme tankı supply tank
yağ yakan brülörlerinin yağ besleme sistemleri oil supply systems of oil burners
yağ besleme pompası oil feed pump
ileri geri hareketli besleme kızaklı makine reciprocating feed carriage machine
giriş besleme merdaneleri entry feed rolls
besleme ünitesi feeding unit
besleme şebekesine bağlama connection to the supply mains
nitrik asit besleme çözeltisi nitric acid feed solution
hız kontrollü besleme konveyörü speed-controlled infeed conveyor
güç besleme üniteleri power supply units
metal besleme metal feeding
merkezi güç besleme sistemi central power supply system
gaz besleme sistemleri gas supply systems
tel besleme hızı wire feed speed
besleme suyu tankı feedwater tank
besleme suyu ön ısıtma kademesi feed heating stage
besleme suyu şartlandırması feedwater conditioning
besleme suyu kolektörü feedwater header
besleme suyunun yumuşatılması feedwater softening
besleme güvenliği security of supply
besleme suyu son ön ısıtması final feedwater pre-heating
besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı high-pressure feed heater
besleme hattı feed pipe
buhar besleme hattı steam supply line
besleme suyu ön ısıtma tesisi feed heating plant
besleme suyu yumuşatma tesisi feedwater softening plant
besleme suyu degazörü feedwater deaerator
besleme suyu filtresi feedwater strainer
besleme valfi feed valve
besleme pompası feeder pump
besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı high-pressure feedwater heater
besleme hattı supply line
besleme suyu ön ısıtma tesisi feed heating system
besleme suyu regülatörü feedwater regulator
besleme hattı supply pipe
ana besleme pompası main feed pump
besleme suyu regülatörü feedwater controller
besleme suyu yüksek basınç ön ısıtıcısı high-pressure feedwater preheater
ana besleme suyu pompası main feed water pump
besleme suyu valfi feedwater valve
besleme suyunun arıtılması feedwater treatment
besleme suyu hattı feedwater line
buhar besleme pompası steam feed pump
besleme şutu feeder chute
besleme suyu ön ısıtıcısı feedwater heater
besleme pompası regülatörü feed pump governor
besleme regülatörü feed controller
besleme suyu ön ısıtıcısı feedwater preheater
besleme suyu filtresi feedwater filter
besleme suyu pompası feedwater pump
besleme suyu arıtma tesisi feedwater treatment plant
besleme suyu tankı feedwater storage tank
basınçlı yağ besleme hattı pressure oil supply pipe
ayıraç besleme tankı reagent feed tank
besleme suyu basınç hattı feedwater delivery pipe
geri besleme tankı clean drains tank
yağ geri besleme hattı oil return pipe
geri besleme kolu floating lever
geri besleme amplifikatörü feedback amplifier
geri besleme pompası return pump
yağ besleme pompası oil supply pump
geri besleme pompası backfeed pump
yağ geri besleme pompası oil return feed pump
geri besleme hattı recirculating pipe
geri besleme tankı return tank
yüzeyli tip besleme suyu ön ısıtıcısı surface type feed water preheater
gecikmeli geri besleme delayed feedback
yağ geri besleme pompası oil backfeed pump
geri besleme mekanizması restore mechanism
türbinli kazan besleme pompası turbine-driven boiler feed pump
ters geri besleme inverse feedback
çok kademeli besleme suyu ısıtması multi-stage feed water heating
besleme suyu ısıtıcısı feed-water heater
güç transformatörlerinin ve güç besleme birimlerinin güvenliği safety of power transformers and power supply units
beyan besleme gerilimi rated supply voltage
besleme şebekesine bağlanan connected to the supply network
güç besleme birimleri power supply units
kömür besleme miktarı coal feed rate
minimum besleme suyu miktarı minimum feed water flow
karışmalı tip besleme suyu ön ısıtıcısı direct-contact type feedwater preheater
manyetik geri besleme magnetic feedback
kazan besleme suyu pompa türbini boiler feed pump turbine
kumanda yağı besleme hattı pilot oil supply line
kazan besleme suyu pompa türbini bfp turbine
kazan besleme pompası türbini boiler feed pump turbine
şaft sızdırmazlık buharı besleme valfi shaft-seal steam supply valve
pistonlu besleme pompası plunger feed pump
santrifüj besleme suyu pompası centrifugal water feed pump
reglaj yağı besleme hattı governing oil supply line
santrifüj besleme pompası centrifugal feed pump
reaktif besleme tankı reagent feed tank
sızdırmazlık yağı besleme sistemi seal oil supply system
sızdırmazlık buharı besleme valfi seal steam supply valve
negatif geri besleme negative feedback
pozitif geri besleme positive feedback
daire kesitli besleme oluğu circular section feeding chute
uzaktan güç besleme remote power feeding
besleme için elleçleme makinesi handling machine for feeding
enerji besleme ünitesi energy supply unit
enerji besleme sistemleri energy supply systems
besleme deliği (fren merkez silindirinde hidrolik yağ haznesine bağlantı sağlayan ince dar delik) filling slot
besleme ana astarı feed headliner
besleme malzemesi fibers
nötr geri besleme neutral feedback
besleme tablası feeder floor
besleme helezonu feed screw
besleme çamuru feed sludge
besleme panosu supply panel
besleme panosu feeder pillar
Computer
sayfa besleme sheet feed
satır besleme lf/satır başı cr lf/cr
besleme basıncı supply pressure
besleme çekişi teedtract
satır besleme/atlatma line feed
satır başı/satır besleme cr/lf
rulo besleme roll feed
iğneli besleme pinfeed
yedek besleme bypass feed
sepetten besleme bin feed
otomatik besleme auto linefeed
otomatik satır besleme auto linefeed
seleden besleme bin feed
sürekli besleme continuous feed
sürekli besleme continuous feed
zarf el ile besleme env manual feed
zarf besleme envelope feed
hızlı besleme düğmesi fast feed button
besleme köprüsü feeding bridge
besleme çekişi feed tract
geri besleme gecikmesi feedback delay
geri besleme feedback
besleme yuvası feed slot
besleme yöntemi feed method
besleme yeri feed from
sayfa besleme gerekmiyor form feed not needed
sayfa besleme form feed
besleme gözü hopper
önden besleme front feed
kağıt besleme form feed
form besleme form feed
yalnızca satır besleme lf lf only
elle besleme kılavuzu manual feed guide
el ile besleme manual feed
el ile besleme manual feeder
elle besleme manual feed
satır besleme line feed
elle besleme manual feeder
elle besleme kaseti manual feed tray
ana besleme hattı main circuit connection
otomatik besleme yok no auto feed
kağıt besleme sayfanın takılışı paper feed
kağıt besleme paper feed
dişlili besleme pinfeed
dişli besleme pinfeed
arka besleme rear feed
şerit besleme tape feed
besleme aralığı feed pitch
yazısı aşağıda besleme face down feed
dikey besleme vertical feed
otomatik besleme auto-feed
yatay besleme horizontal-feed
sürekli-besleme yazıcı continuous-feed printer
sayfa besleme sheet-feed
yüzükoyun besleme face down feed
Informatics
sürekli besleme continuous feed
form besleme form feed
özdevimli besleme auto-feed
seleden besleme bin feed
yaprak besleme sheet-feed
ana besleme mains
besleme basıncı supply pressure
besleme gerilimi supply voltage
elle besleme manual feed
satır besleme line feed
Telecom
besleme kablosu feed line
bilgi geri besleme ve tekrarlama ile hata düzeltme error correction by information feedback and repetition
çıktı geri besleme output feed back
antende düğme kanca tipinde besleme buttonhook feed
ana besleme hattı main circuit connection
anten besleme ucu feedhorn
besleme hattı feeder line
elle besleme manuel feed
besleme kablosu feeder cable
besleme hattı feed line
yeniden oluşturulan geri besleme regenerative feedback
nicelendirilmiş geri besleme quantized feedback
RSS besleme RSS feed
Electric
ac besleme ac supply
boğucu bobinle besleme choke feed
akımla besleme current feed
elektrostatik geri besleme electrostatic feedback
besleme kablosu feeder cable
besleme akımı feed current
huni besleme horn feed
besleme kaynağı power supply
besleme gerilimi supply voltage
elektrik besleme devresi electrical supply circuit
besleme hattı feed lines
besleme şebekesine bağlantı connection to the supply mains
bükülgen bir kordon ve bir fiş ile elektrik besleme sistemine bağlanması amaçlanan intended to be connected to electric supply by a flexible cord and a plug
tıraş makinesi besleme birimi shaver supply unit
+/- besleme gerilimi arasında rail to rail
Mechanic
besleme suyu ısıtıcıları muhafazalarına takılan giriş kapağı access door
geriye besleme feedback
Textile
masura besleme sistemi tube supply system
besleme hunisi feed table
besleme ünitesi   delivery combination
besleme silindiri   feed roller
besleme tahriki feed drive
biye besleme ünitesi tape prepuller
önden besleme   forward feed
geriden besleme   backward feed
besleme tablası feed table
yaylı besleme sistemi spring loaded system
kumaş besleme cloth supply
besleme silindiri feed roller
besleme valsi feed roller
kumaş besleme aygıtı cloth feeding apparatus
besleme silindiri feeding roller
besleme silindiri temizleyicisi feed-roller clearer
Construction
pnömatik besleme pneumatic feeding
besleme geçidi sprue
besleme geçidi runner