birleşik ısı ve güç santralı - Türkisch Englisch Wörterbuch