corporation - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

corporation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "corporation" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 30 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
corporation n. kurum
General
corporation n. dernek
corporation n. kurum
corporation n. lonca
corporation n. ortaklık
corporation n. şirket
corporation n. birlik
corporation n. belediye yetkilileri
corporation n. tüzelkişi
corporation n. anonim şirket
corporation n. korporasyon
corporation n. kuruluş
corporation n. tüzel kişi
Slang
corporation şişko göbek
corporation şiş göbek
Trade/Economic
corporation firma
corporation korporasyon
corporation ticari şirket
corporation ticaret şirketi
corporation anonim şirket
corporation müessese
corporation kurum
corporation şirket
corporation dernek
corporation tüzelkişi
corporation anonim şirket
Law
corporation şirket
corporation sermaye şirketi
Technical
corporation ortak kuruluş
Abbreviation
corporation a.o. (anonim ortaklığı)

Bedeutungen, die der Begriff "corporation" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 279 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
sole corporation n. tek kişi firması
airways corporation n. uçak şirketi
discount corporation n. iskonto kurumu
exhibition corporation n. sergi şirketi
state electricity generation and transmission corporation n. teaş
public service corporation n. kamu hizmeti şirketi
corporation reserves n. şirket yedek akçeleri
private corporation n. özel ilişki
exposition corporation n. sergi firması
family corporation n. aile şirketi
close corporation n. aile şirketi
corporation law n. şirket hukuku
domestic corporation n. yerli şirket
broadcasting corporation n. yayın kuruluşu
publicly-owned corporation n. kamu şirketi
twentieth century-fox film corporation n. twentieth century-fox-film şirketi
kind of corporation n. şirket türü
housing corporation n. konut kurumu
urban development corporation n. kentsel gelişim şirketi
transcontinental railroad corporation n. kıtalararası demiryolu şirketi
Trade/Economic
controlled foreign corporation denetim altındaki yabancı şirket
corporation tax computation kurumlar vergisi hesabı
business corporation ticaret şirketi
classical system of corporation tax kurumlar vergisi klasik sistemi
municipal corporation belediye ve benzeri kurumlar tarafından tesis edilen şirket
public service corporation kamu hizmeti gören işletmeler
commodity credit corporation abd'de çiftçilere ürettikleri tahıl karşılığında ipotekli kredi veren resmi kurum
stateless corporation devletsiz şirket
provision for corporation income tax and other legal responsibilities on income of the period dönem karı vergi ve diğ yas yüküm
private corporation özel şirket
international finance corporation uluslararası finans kurumu
local corporation yerel şirket
stock corporation sermaye şirketi
domicile of a corporation ikametgahı
open corporation halka açık şirket
shell corporation paravan şirket
business corporation ticari işletme
credit corporation menkul kıymetler kredi kuruluşu
aggregate corporation çok ortaklı şirket
financial corporation mali kuruluş
private corporation özel teşebbüs
international finance corporation credit ıfc kredisi
shell corporation naylon şirket
s corporation s şirketi
alien corporation yabancı şirket
corporation tax rate kurumlar vergisi oranı
nonstock corporation sermayesi hisse senetlerine bölünmemiş işletme
charge corporation tax kurumlar vergisi yüklemek
local corporation yerli şirket
immunity of corporation tax kurumlar vergisinden muafiyet
civil corporation ticari amaçla kurulmuş şirket
domicile of a corporation şirket ikametgahı
liable to corporation tax kurumlar vergisine tabi gelir
corporation tax scheme kurumlar vergisi sistemi
assess the corporation tax kurumlar vergisinin matrahını tespit etmek
business corporation firma
shell corporation vergi kaçırma amacıyla kurulan şirket
publicly held corporation halka açık şirket
close corporation halka açık olmayan şirket
public corporation kamu tüzel kişisi
rate of corporation tax kurumlar vergisi oranı
domestic corporation yurt içi şirket
close corporation dışarıdan hissedar kabul etmeyen şirket
corporation tax liability kurumlar vergisi borcu
surviving corporation varlığını sürdüren şirket
assess to corporation tax kurumlar vergisinin matrahını tespit etmek
international financial corporation uluslararası finans kurumu
alien corporation bir endüstride tek veya az sayıdaki firmanın egemen olduğu piyasa yapısı
multinational corporation çok uluslu şirket
joint stock corporation anonim şirket
public corporation devlet şirketi
thin corporation sermayesi ağırlıklı olarak hissedarlardan borçlanma yoluyla sağlanan şirket
domicile of a corporation şirket merkezi
advance corporation tax peşin ödenen kurumlar vergisi
corporation tax overprovided in previous years evvelki yıllarda fazla ödenen kurumlar vergisi
close corporation kapalı şirket
civil corporation ticari şirket
certified corporation resolution for signatory authority imza sirküleri
foreign corporation yabancı şirket
corporation tax legislation kurumlar vergisi mevzuatı
corporation tax due tahakkuk eden kurumlar vergisi
stock corporation anonim şirket
private export funding corporation özel kesim ihracat finans kurumu
close corporation hisse senetleri birkaç kişinin elinde bulunan ve borsada alım satımı yapılmayan şirket
income tax and corporation taxes act gelir ve kurumlar vergisi kanunu
income and corporation taxes act gelirler ve kurumsal vergiler kanunu
domestic international sales corporation uluslararası satış yapan ulusal şirket
corporation acting as trustee kayyum görevi gören şirket
aggregate corporation şirketler birliği
mutual corporation dayanışma şirketi
development corporation geliştirme şirketi
nonstock corporation hisse senetsiz şirket
close corporation kapalı ortaklık
public corporation kamu işletmesi
net corporation profit safi kurum kazancı
kind of corporation şirket nevi
sole corporation tek kişilik şirket
trading corporation ticari kurum
municipal corporation yerel yönetim
public corporation kamu kuruluşu
corporation reports şirket raporları
corporation tax şirket vergisi
corporation law şirket hukuku
corporation charter kuruluş sözleşmesi
establishment of a legal corporation şirket kuruluşu
establishment of a legal corporation şirketleşme
international finance corporation uluslararası finans şirketi
alien corporation ecnebi şirket
transnational corporation çok uluslu şirket
publicly-held corporation halka açık anonim ortaklık
non-profit corporation kar amacı gütmeyen şirket
turkish radio and television corporation türkiye radyo televizyon kurumu
corporation tax kurumlar vergisi
private corporation özel kurum
corporation sole tek kişili tüzel kişi
statutory corporation yasal korporasyon
production credit corporation üretim kredi şirketi
nonprofit corporation kar amacı gütmeyen şirket
moneyed corporation para birliği
personal service corporation iş takip şirketi
public corporation kamu teşebbüsü
domestic corporation milli şirket
corporation income tax kurumlar vergisi
corporation bylaw şirket tüzüğü
corporation accounting şirket muhasebesi
corporation laws şirket kanunları
corporation charter şirket kuruluş sözleşmesi
corporation tax cut kurumlar vergisi kesintisi
corporation tax deduction kurumlar vergisi kesintisi
civil corporation ticaret amacıyla kurulmuş şirket
civil corporation ticaret şirketi
closed corporation hisse senetleri çok az sayıda yatırımcının elinde bulunan şirket
close corporation hisse senetleri çok az sayıda yatırımcının elinde bulunan şirket
commodity credit corporation emtia kredi korporasyonu
commodity credit corporation emtia kredi müessesesi
corporation aggregate birden çok üyesi olan tüzelkişi
commercial corporation ticaret şirketi
corporation organization tax şirket kuruluş vergisi
corporation charter şirket nizamnamesi
commercial corporation ticari şirket
corporation charter şirket mukavelenamesi
corporation in receivership tasfiye halindeki şirket
corporation sole tek kişili tüzelkişi
common law corporation anonim şirket
open corporation yöneticileri ortaklar tarafından seçilen şirket
public service corporation kamu hizmeti şirketi
domicile of a corporation bir şirketin ikametgahı
non-stock corporation hisse senetsiz şirket
non-stock corporation sermayesi bölünmemiş şirket
domestic corporation yerli şirket
de facto corporation fiili şirket
member corporation üye şirket
corporation bond şirket tahvili
books of corporation şirket kayıtları
books of corporation şirket evrakı
business corporation ticari şirket
tramp corporation başka bir eyalette de kuruluş hakkı bulunan firma
aggregate corporation konsorsiyum
federal deposit insurance corporation federal mevduat sigorta kurumu
limited liability corporation limited şirket
monopolistic corporation tekelci şirket
alien corporation ecnebi korporasyonu
foreign corporation yabancı ülkede kurulup türkiye'de faaliyet gösteren bulunan şirket
alien corporation yabancı tüzelkişi
spiritual corporation dini amaçlarla kurulan tüzelkişi
spiritual corporation dinsel amaçlarla kurulmuş şirket
industrial corporation endüstri şirketi
industrial corporation sanayi şirketi
out of state corporation yerel olmayan şirket
out of state corporation yabancı şirket
out-of-state corporation yabancı şirket
foreign corporation yerel olmayan şirket yabancı menşeili şirket
out-of-state corporation yerel olmayan şirket
government-owned corporation iktisadi devlet teşekkülü
government-owned corporation kamu iktisadi kuruluşu
publicly traded corporation halka açık şirket
corporation income tax kurumlar gelir vergisi
turkish petroleum refineries corporation türkiye petrol rafinerileri aş
turkish petroleum refineries corporation tüpraş
turkish petroleum corporation law türkiye petrolleri anonim ortaklığı kanunu
turkish petroleum refineries corporation türkiye petrol rafinerileri anomin şirketi
turkish petroleum corporation tpao
turkish petroleum corporation türkiye petrolleri anonim şirketi
transnational corporation devletaşırı şirket
transnational corporation ulusaşırı şirket
transnational corporation uluslar-ötesi şirket
turkish electricity trade and contracting corporation tetaş
turkish electricity trade and contracting corporation türkiye elektrik ticaret ve taahhüt a.ş.
electricity generation corporation elektrik üretim anonim şirketi
china petroleum and chemical corporation çin petrol ve kimya şirketi
overseas private investment corporation yurtdışı özel yatırım şirketi
public-service corporation kamu hizmet kuruluşu
export guarantee and insurance corporation ihracat garantisi ve sigorta kurumu
national railroad passenger corporation (amtrak) (abd) ulusal demiryolu yolcu şirketi
public corporation halka açık kuruluş
closely-held corporation az hissedarlı şirket
dummy corporation paravan şirket
International Finance Corporation uluslararası finans kurumu
seat of a corporation or organisation şirket merkezi
closed corporation sınırlı hisseli şirket
Law
corporation tax kurumlar vergisi
public law corporation kamu tüzelkişisi
effect of transfer on corporation devir işleminin anonim ortaklığa etkisi
multinational corporation çok uluslu şirket
corporation tax kurumlar vergisi
Politics
public corporation kamu işletmesi
municipal corporation yerel yönetim
municipal corporation belediyeler
municipal corporation belediye
city corporation belediye
city corporation yerel yönetim
international finance corporation uluslararası finans şirketi
international telephone and telegraph corporation uluslararası telefon ve telgraf şirketi
lay corporation ticaret şirketi
charitable corporation yardım cemiyeti
benevolent corporation yardım derneği
benevolent corporation hayır derneği
benevolent corporation hayır kurumu
charitable corporation hayır cemiyeti
public utility corporation kamu hizmeti şirketi
public corporation kamu tüzelkişisi
public corporation kamu şirketi
public corporation kamu kurumu
public corporation kamu kuruluşu
public service corporation kamu hizmeti şirketi
political corporation amme hükmi şahsı
political corporation siyasi kurum
political corporation kamu tüzelkişisi
eleemosynary corporation hayır derneği
municipal corporation belediye tarafından kurulan şirket
municipal corporation belediye şirketi
international finance corporation uluslararası finans korporasyonu
international islamic trade finance corporation uluslararası islami ticaret finansmanı şirketi
islamic corporation for the development of the private sector islam özel sektörü geliştirme kurumu
international finance corporation uluslararası finansman kurumu
Institutes
radio and television supreme council corporation radyo ve televizyon üst kurulu
turkish petroleum corporation türkiye petrolleri anonim ortaklığı
turkish radio, television corporation türkiye radyo televizyon kurumu
petrokimya holding corporation petrokimya holding aş.
turkish petroleum refinery corporation tüpraş
petrol ofisi corporation petrol ofisi a.ş.
petroleum pipeline corporation boru hatları ile petrol taşıma aş.
machinery and chemical industry corporation makina ve kimya endüstrisi kurumu
turkish petroleum refineries corporation türk petrol rafinerileri a.ş.
turkish petroleum refineries corporation türk petrol rafinerileri anonim şirketi
turkish petroleum refineries corporation tüpraş
turkish electricity distribution corporation türkiye elektrik dağıtım anonim şirketi
turkish electricity distribution corporation tedaş
turkish electricity generation and transmission corporation türkiye elektrik üretim ve iletim anonim şirketi
general directorate of turkish electricity distribution corporation türkiye elektrik dağıtım anonim şirketi genel müdürlüğü
mechanical and chemical industry corporation makine ve kimya endüstrisi kurumu
mechanical and chemical industry corporation makine kimya endüstrisi kurumu
petroleum pipeline corporation botaş
turkish electricity transmission corporation türkiye elektrik iletim anonim şirketi
turkish electricity transmission corporation teiaş
turkish petroleum corporation türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
turkish radio and television corporation türkiye radyo-televizyon kurumu
directorate general of petroleum pipeline corporation bom hatları ile petrol taşıma anonim şirketi genel müdürlüğü
directorate general of electricity generation corporation elektrik üretim anonim şirketi genel müdürlüğü
directorate general of turkish electricity transmission corporation türkiye elektrik iletim a.ş. genel müdürlüğü
directorate general of turkish electricity trading and contracting corporation türkiye elektrik ticaret ve taahhüt anonim şirketi genel müdürlüğü
turkish petroleum corporation türkiye petrolleri anonim ortaklığı genel müdürlüğü
post and telegraph corporation ptt genel müdürlüğü
directorate general of petroleum pipeline corporation boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi genel müdürlüğü
the corporation of the city of london londra belediye başkanlığı
Tourism
corporation tax exemption kurumlar vergisi istisnası
Media
british broadcasting corporation ingiliz yayın kuruluşu
Technical
corporation cock priz musluğu
Computer
virtual corporation sanal şirket
ibm corporation ibm corporation
international business machines corporation ibm şirketi
Telecom
American Telephone and Telgraph Corporation (AT&T) Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi
internet corporation for assigned names and numbers internet tahsisli sayılar ve isimler kurumu
internet corporation for assigned names and numbers (icann) internet tahsisli sayılar ve isimler kurumu
Meteorology
university corporation for atmospheric research atmosferik araştırmalar için üniversite işbirliği
Places
corporation of ranson batı virginia eyaletinde yerleşim yeri
Abbreviation
british broadcasting corporation bbc
turkish radio and television corporation trt
British Slang
corporation pop su