düşünce hayatında ortaya çıkan yeni akım - Türkisch Englisch Wörterbuch

Maybe the correct one is