döküm - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

dökümBedeutungen von dem Begriff "döküm" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 31 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
döküm moulding n.
döküm casting n.
döküm cast n.
General
döküm hang n.
döküm fall n.
döküm foundry n.
döküm molding n.
döküm pouring n.
döküm piling n.
döküm founding n.
döküm enumeration n.
döküm inventory n.
döküm breakdown n.
döküm found n.
döküm pourable adj.
Technical
döküm dummy instruction
döküm lost wax process
döküm casting
döküm cast
döküm smelting
Computer
döküm dump
döküm list
Informatics
döküm printout
Telecom
döküm printout
Textile
döküm drape
Construction
döküm casting
Automotive
döküm casting
döküm molding
Linguistics
döküm inventory
Military
döküm cast
Cinema
döküm break-down

Bedeutungen, die der Begriff "döküm" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
döküm yapmak cast v.
döküm yapmak smelt v.
döküm almak dump v.
ayrıntılı döküm yapmak break down v.
pres döküm diecasting n.
dalga dalga döküm cascade n.
döküm kalıbı casting mold n.
metal döküm metal castings n.
jel döküm gelcasting n.
metal döküm metal casting n.
ince döküm fine casting n.
dövülebilir döküm malleable casting n.
döküm ocağı cupola furnace n.
döküm ağzı gate n.
döküm yolu gate n.
pres döküm die-casting n.
taze döküm kumu new sand n.
döküm ızgara griddle n.
döküm ustası caster n.
döküm işçisi caster n.
Trade/Economic
malzeme döküm listesi explosion list
döküm cetveli cost sheet
döküm sanayii casting industry
döküm yük bulk cargo
ayrıntılı döküm detailed breakdown
Politics
açık döküm open count (of ballots)
Institutes
türkiye döküm sanayicileri derneği (tüdöksad) turkish foundry association
Technical
döküm yaparken kalıba erimiş metalin döküldüğü kanal ağzı tedge n.
döküm yolu tedge n.
döküm ağzı tedge n.
döküm alan kimse teemer n.
döküm kalıptan çekilirken çekme geriliminden ötürü kalıbın genişlemesi rappage n.
döküm kalıbının çekirdeğinin asıldığı küçük demir çubuk lance n.
döküm kalıbı casting mould
hassas döküm precision cast
döküm noktası dump point
sentetik silika döküm kumu synthetic silica foundry sand
tavlanarak sertleştirilmiş adi döküm malleable casting
ferritik çelik döküm ferritic steel casting
döküm modeli pattern
döküm yüksekliği height of lift
diferansiyel döküm alma differential dumping
seçimli döküm selective dump
alüminyum döküm aluminium casting
yeniden eritilerek döküm yapmak refound
döküm kumu backing sand
döküm kumu katkı maddesi foundry sand additive
döküm hatası casting defect
basınçlı hassas döküm precision pressure casting
somun döküm başı nut runner
anında döküm snapshot dump
temper döküm malleable cast iron fittings
tekrar dökmek (döküm) recast
döküm yapmak found
döküm süreksizliği cold shut
döküm işçiliği foundry work
sert döküm case casting
programlanmış döküm programmed dump
kesintisiz döküm continuous casting
döküm firesi casting shrinkage
döküm derecesi casting
döküm temizleme dolabı trommel
döküm kepçesi casting ladle
döküm parça casting
sert döküm silindir chilled roll
katı döküm case casting
pres döküm diecast
hassas döküm precision casting
sert döküm chill casting
çelik döküm steel casting
döküm kalıbı casting
döküm bentoniti foundry bentonite
çelik döküm cast steel
seçici döküm selective dump
döküm kumu core sand
döküm kalıbı casting form
soğuk döküm cold caating
artımlı döküm incremental dump
ikili sayı döküm programı binary dump program
santrifüj döküm centrifugal casting
sert döküm hard casting
temper döküm malleable cast
statik döküm static dump
döküm parçası casting piece
beton döküm sırası sequence of concreting
epoksi döküm reçinesi epoxy casting resin
diferansiyel döküm alma differentia dumping
donanım döküm alanı hardware dump area
döküm ocağı cupola
döküm yapma die casting
döküm kalıbı üst kısmı cope
denetim noktasında döküm alma checkpoint dump
döküm tuğla castable refractory
döküm sınaması dump check
duruk döküm static dump
artımsal döküm incremental dump
dövülebilir döküm malleable casting
eriyen metal elektrot ile döküm consumable electrode remelting
döküm kumu moulding sand
döküm makinesi casting machine
döküm deliği ingate
döküm flanş cast flange
savurma döküm boru centrifugally cast pipe
döküm karıncası blister
döküm radyatör cast iron radiator
döküm çelik cast steel
savurma döküm centrifugal casting
kokil döküm silindir chilled roll
sürekli döküm kalıbı permanent mould
soğuk döküm cold casting
yavaş sertleşir döküm alçısı retarded hemihydrate plaster
dayanıklı döküm demiri high duty cast iron
kılavuz döküm die casting
basınçlı döküm die casting
döküm yeri dumping ground
döküm ocağı cupola furnace
yumuşak döküm malleable casting
metal döküm metal casting
temper döküm malleable cast iron
döküm kumu fire sand
ham döküm as-cast
kaba döküm as-cast
yüksek basınçlı döküm die-casting
döküm yapılan kalıp green sand-mold
metal bir parçayı kalıp içine dökerek döküm yapma işlemi die-casting
dövme demirle yapılan döküm işlemi wrought-iron casting
basınçlı döküm pressure casting
döküm derecesinin alt parçası drag
çelik döküm pota steel casting ladle
temper döküm teçhizatı malleable cast iron fittings
döküm demir menhol basamağı manhole step iron
döküm levhası mould plate
döküm kalıpçısı pattern maker
döküm kalıplarını hazırlama yeri pattern room
döküm kalıphanesi pattern room
döküm tezgahı casting table
döküm tezgahı casting bench
bazik refrakter döküm malzemesi basic refractory castable material
döküm petrol bulk petroleum
demir döküm iron casting
döküm ikmal maddesi bulk supply
döküm halinde petrol ürünü bulk petroleum product
döküm depolama bulk storage
döküm petrol tahvil kapları bulk petroleum conversion kilts
ambalajlanmış döküm petrol packaged bulk petroleum
biçimlendirilmemiş döküm bakır mamül cast unwrought copper product
döküm alüminyum alaşımları casting aluminium alloys
paslanmaz çelik döküm stainless steel casting
metal döküm alaşımları metal casting alloys
kalın cidarlı döküm heavy-walled casting
döküm mumu casting wax
döküm alüminyum alaşım mahfaza cast aluminium alloy enclosure
döküm alaşımı casting alloy
sıçrama (döküm) splashing
pirinç döküm brass casting
hassas döküm kalıpları investment moulds
hassas döküm karışımı investment mixture
hassas döküm önastarı investment precoat
hassas döküm bileşiği investment compound
hassas döküm alaşımı precision cast alloy
ham döküm yapısı as-cast structure
hiç kesintisiz döküm conti-conti casting
hiç kesintisiz döküm continuous casting
hitachi tamburlu kayışlı döküm makinesi hitachi wheel-belt caster
ince yassıkütük döküm makinesi thin slab casting machine
israf döküm waste casting
kalıp bozma (döküm) shake-out
kabakütük döküm makinesi bloom casting machine
kabakütük döküm makinesi bloom caster
kalıba döküm die casting
kabuk döküm süreci croning process
kabuk döküm shell moulding
kabuklu kalıba döküm shell mould casting
kabuklu hassas döküm shell investment casting
kabuk kalıba döküm shell mould casting
temper döküm malleable casting
şiş döküm strained casting
taze döküm kumu greensand
tek yollu döküm makinesi single-strand casting machine
vakumda kokil döküm vacuum permanent mould casting
tek yollu yassıkütük döküm makinesi single-strand slab caster
üflemeli sıkma döküm blow squeeze casting
vakumda döküm vacuum casting
tokmak (döküm) gagger
döküm topuğu sprue base
sıcak odalı basınçlı döküm makinesi hot chamber die casting machine
karbonlu döküm gözenekleri blacking casting holes
yüksek verimli kabakütük döküm makinesi high performance bloom caster
yüksek hızlı döküm teknolojisi high¬speed casting technology
soğuk hazneli basınçlı döküm cold-chamber die casting
taneli döküm tozları granulated casting powders
yüksek hızlı döküm high-speed casting
süngersi döküm spongy casting
kararmış döküm gözenekleri blacking holes
tabandan basınçlı döküm bottom pressure casting
karayürekli parça temper döküm blackhearth malleable casting
tabandan döküm alma bottom tapping
yatay sürekli döküm horizontal continuous casting
yay türü sürekli döküm makineleri bow-type continuous casting machines
sıcak döküm onarım gereçleri hot casting repair materials
tabandan döküm bottom pouring
soğutuk parça döküm chilled casting
yassı kütük döküm makinesi slab caster
tabandan döküm bottom teeming
yatay döküm çatlakları lateral casting cracks
karayürekli temper döküm blackheart malleable casting
yükseltimli döküm levitation casting
yarısürekli döküm semi-continuous casting
soğuk döküm misrun
tabandan döküm bottom running
boşa giden döküm waste casting
basınçlı çinko döküm die cast zinc
katı döküm solid casting
belirgin çil döküm definite chill casting
karıştırımlı döküm stir casting
karıştırımlı döküm rheocasting
besleyiciden döküm riser-gating
belirsiz çil bölgeli döküm indefinite chill casting
karma kalıba döküm composite mould casting
sıkıştırma derecesi (döküm) degree of ramming
sıkıştırma makinesi (döküm) squeezer machine
sıyırma (döküm) drawing
sürekli döküm fabrikası continuous casting plant
çelik döküm elkitabı steel casting handbook
sürekli döküm continuous casting
sıkıştırma kafası (döküm) squeeze head
sıkıştırmalı döküm squeeze casting
sıyırma plakası (döküm) stripping plate
sürekli döküm makinesi continuous caster
genleşen kalıba döküm expendable mould casting
sürekli döküm makinesi continuous casting machine
sürekli döküm kanalı continuous casting channel
sürekli döküm hızı continuous casting speed
sürekli döküm strand casting
sıyırma pimleri (döküm) stripper pins
sürekli döküm fabrikası continuous casting works
sıkıştırma (döküm) squeezing
sıkıştırma tablası (döküm) squeeze board
elektrikli döküm refrakteri electro-cast refractory
elektrikli mıknatıssal döküm electromagnetic casting
elred döküm yöntemi elred method of casting
erimeli döküm fusion casting
dikey sürekli döküm makinesi vertical type continuous casting machine
daldırmalı döküm dip casting
demir döküm deliği iron notch
çarklı kayışlı sürekli döküm wheel-belt continuous casting
civalı hassas döküm mercast process
demir döküm deliği matkabı iron notch drill
dışı sert kabuk döküm chill casting
alüminyum döküm alaşımları aluminium casting alloys
yüzeyi soğutulmuş parça döküm chilled casting
seramik kalıba döküm ceramic mould casting
alüminyum silisyum döküm alaşımları aluminium silicon casting alloys
yüzey soğutmalı döküm chill casting
yuvarlaklar için döküm makinesi round caster
gözenekli döküm spongy casting
alüminyum lityum döküm alaşımları castaluminium lithium alloys
sekiz yolluklu sürekli döküm makinesi eight strand continuous casting machine
alüminyum pres döküm die cast aluminium
gözeneksiz döküm pore-free casting
maça (döküm) core
sekiz kanallı sürekli döküm makinesi eight strand continuous casting machine
sprey döküm spray deposited
perlitli temper döküm pearlitic malleable cast iron
döküm yolluğu tapping spout
döküm kumu casting sand
döküm alma teeming
döküm teknikleri casting techniques
merkezden kaçık tabandan döküm eccentric bottom tapping
döküm modeli casting pattern
döner döküm teknesi swivelling tundish
döküm temizleme aygıtı wheelaborator
döküm alınmış tapped
döküm kalıpları casting dies
döküm analizi heat analysis
döküm teknesi tundish
döküm pirinci casting brass
alttan döküm bottom casting
döküm teknesi arabası tundish car
alt derece (döküm) drag
doğrudan döküm direct casting
döküm arabası casting bogie
döküm arabası bogie
döküm soğutaçları casting chills
döküm toleransı casting allowance
döküm ağırlığı casting weight
kütük döküm makinesi billet caster
döküm haznesi örtüleri cast tundish covers
baskı alaşımları döküm makinesi intertype
döküm fırınları casting furnaces
döküm kanalı casting strand
döküm kapakları cast tundish covers
döküm alaşımları casting alloys
döküm sıcaklığı casting temperature
altı yollu kütük döküm makinesi six-strand billet caster
çinko temelli basınçlı döküm alaşımları zinc base die casting alloys
döküm çevrimi casting cycle
basınçlı döküm alaşımları die casting alloys
çok boşluklu pres döküm kalıpları multiple-cavity die-casting dies
döküm boşluğu casting cavity
döküm temizleme fettling
altı yollu döküm makinesi six-strand casting machine
döküm akış hızı casting speed
döküm oluğunda katılaşmış kütle sow block
döküm payı casting allowance
döküm alanı casting floor
döküm hızı rate of casting
döküm potası casting ladle
basınçlı döküm makinesi die casting machine
döküm yapısı cast structure
döküm bölgeleri casting zones
kütük döküm hızı billet casting speed
döküm içyapısı cast microstructure
dört yollu sürekli döküm makinesi four strand continuous casting machine
doğrudan soğutmalı döküm direct chill casting
döküm çözümlemesi heat analysis
döküm verimi casting yield
döküm tasarımı casting design
döküm çarpıklığı casting distortion
döküm çözümlemesinden kabul edilebilir sapmalar (çelik) permissible deviations from heat analysis
döküm yarası casting scar
döküm süresi casting time
basınçlı alüminyum döküm die cast aluminium
basınçlı döküm pressure die casting
döküm vinci casting crane
döküm leğeni pouring basin
döküm kaynağı cast weld
döküm belirtgenleri casting characteristics
döküm tozu casting powder
döküm havuzu pouring basin
döküm tamburu casting drum
döküm çukuru pouring pit
döküm yolluğu tapping lounder
döküm kepçesi hand ladle
döküm çekintisi casting shrinkage
döküm gerinimleri casting strains
basınçlı parça döküm die casting
döküm oranı casting rate
döküm holü cast house
döküm temizliği fettle
döküm yöntemi casting method
döküm masası casting table
döküm platformu casting platform
döküm gerilimleri casting stresses
döküm koku foundry coke
döküm süreci casting process
düzgünleştirme (döküm kalıbı) slicking
kazboyunlu basınçlı döküm makinesi goose-neck die casting machine
kuru kum kalıba döküm dry sand casting
doldur boşalt kabuklu döküm slip casting
yollu kütük döküm makinesi strand billet caster
evirtik döküm investing casting
fırından döküm hızı rate of tapping
kesine yakın biçimde döküm near-net-shape casting
saptırma döküm diverted heat
ocaktan patlatmalı döküm jet-tapping
kokil döküm gravity die casting
fırın döküm deliği tap hole
yolluk (döküm) runner
kuma döküm sand casting
köntinü döküm continuous casting
ak benekli temper döküm white-heart maleable cast iron
boşaltma döküm inversion casting
pis döküm dirty casting
burgaçsız döküm deliği nonswirl nozzle
açık yüzlü kum kalıba döküm open sand casting
besleyici (döküm) riser
açılır kapanır döküm deliği collapsible sprue
pik döküm makinesi pig casting machine
ardışık döküm sequence casting
çok delikli döküm deliği multi-hole nozzle
alaşımlı çelik döküm alloy steel casting
peşpeşe döküm sequence casting
ileri döküm yöntemi advanced casting technique
potadan döküm teknesine perdeleme ladle-to-tundish shrouding
açık kalıba döküm open mould casting
çapak (döküm) flash
akıtma döküm drain casting
alçı kalıba döküm slip casting
pis içyapılı döküm dirty casting
çok kanallı sürekli döküm makinesi multi-strand continuous casting machine
parça döküm casting
durville döküm süreci durville casting process
açık akıtımlı döküm open stream casting
potadan kalıba döküm teeming
emme döküm suction casting
potadan döküm hızı rate of teeming
ağızdan döküm lip pouring
adapti hassas döküm süreci adapti investment casting process
çoklu döküm multiple casting
pres döküm die casting
akaç (döküm) gate
alaşımlı döküm alloy casting
parça döküm taşlama snagging
astarlama (döküm) facing
çok düşük karbonlu çelik döküm mitis casting
akıtma döküm hollow casting
alçı kalıba döküm plaster mould casting
yol (döküm) strand
savurma döküm makinesi spinner
zıt ağırlıklı döküm counter-gravity casting
yetersiz döküm misrun
savurma döküm kalıpları centrifugal moulds
parça döküm taşlama offhand grinding
nete yakın biçimde döküm near-net- shape casting
kum ve döküm kumu püskürtülmesi sand and grit blasting
fosfat bağlı döküm phosphate-bonded casting
çukurda döküm pit-casting
çil döküm chilled casting
döndü (döküm) remelt
çekme kablosu (döküm) haulage cable
çatlak (döküm) seam
çarklı kayışlı sürekli döküm makinesi wheel-belt continuous caster
döküntülerden döküm waste casting
devirme (döküm) tilting
kavisli sürekli döküm curved continuous casting
dart (döküm) scab
eksik döküm runout
kavisli sürekli döküm makineleri curved continuous casting machines
kılcıklar (döküm) micropipes
dipten döküm bottom pouring
feder (döküm) tie piece
gezer döküm teknesi flying tundish
metal kalıplama ve döküm tesisleri metal molding and casting facilities
yüksek karbonlu çelik döküm bilye high-carbon cast-steel shot
düşük karbonlu çelik döküm bilye low-carbon cast-steel shot
döküm yoluyla imal edilen soketler sockets produced by casting
modifiye edilmemiş düz polimetil metakrilat döküm levhası non-modified flat polymethyl methacrylate cast sheet
döküm levha cast sheet
döküm levhalar cast sheets
kum ve döküm kumu püskürtmesi sand and grit blasting
biçimlenebilir ve döküm bakır alaşımları wrought and cast copper alloys
kum döküm sand casting
hassas döküm precision-casting
basınçlı pres döküm pressure die casting
sabit kalıp döküm permanent mould casting
hassas döküm investment casting
seramik kabuklu hassas döküm yöntemi ceramic shell investment method
çift başlı döküm bağlama tertibatı double stud fittings assembly
metal döküm ünitesi metal die-casting unit
kobalt-krom-molibden döküm alaşımı cobalt-chromium-molybdenum casting alloy
direkt soğutmalı döküm direct chill casting
döküm dövme taslağı cast forging stock
biçimlendirilemeyen bakır döküm mamulleri cast unwrought copper products
kurşun ve kalay döküm alaşımları lead tin casting alloys
kayıp köpük döküm işlemi lost foam cast process
kaybolan mum döküm işlemi lost wax casting process
kayıp mum döküm işlemi lost wax casting process
kaybolan köpük döküm işlemi lost foam cast process
döküm makineleri foundry machinery
düşük basınçlı kalıp döküm low pressure die casting
döküm yöntemi casting procedure
düşük basınçlı döküm low-pressure die casting
bakır-bronz-kurşun alaşımlı döküm copper-tin-lead alloy casting
ısıya dayanıklı çelik döküm heat resistant steel casting
döküm hurdası casting scrap
santrifüj döküm makinesi centrifugal casting machine
yarı sürekli döküm makinesi semi-continuous casting machine
basınçlı döküm die cast
hareketsiz döküm die cast
kalıp döküm die cast
döküm demir cast iron
ileri döküm tekniği advanced casting technique
enjeksiyon döküm injection moulding
döküm deliği tapping hole
döküm alma tapping
döküm kabarcığı casting pimple
(döküm) mala yüzeyi parting line
döküm işleme casting finishing
metal sızması(döküm terimleri) metal run-out
döküm fırını casting furnace
döküm çeliği casting steel
satır yada harf halinde yapılan metal döküm dizgi hot metal type
döküm numarası heat number
döküm deliği downsprue
harcanan kalıba döküm expendable mould casting
Computer
döküm başlıkları set print titles
döküm kapsamı set print area
sapta döküm kapsamı set print area
bilgi döküm dosyası dump file
dinamik döküm dynamic dump
merit döküm dosyası merit dump file
döküm işlemi sürüyor now printing page
işlem sonrası döküm postmortem dump
döküm alma print
döküm kapsamı page range
ikili sayı döküm programı binary dump program
denetim noktasında döküm alma checkpoint dump
programlanmış döküm programmed dump
diferansiyel döküm alma differential dumping
döküm noktası dump point
döküm sınaması dump check
donanım döküm alanı hardware dump area
artımsal döküm incremental dump
artımlı döküm incremental dump
statik döküm static dump
duruk döküm static dump
işlemsonrası döküm postmortem dump
Informatics
döküm dosyası dump file
durum görüntü döküm programı snapshot program