dayanıklı - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

dayanıklıBedeutungen von dem Begriff "dayanıklı" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 69 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
dayanıklı enduring adj.
dayanıklı durable adj.
General
dayanıklı hard adj.
dayanıklı stout adj.
dayanıklı everlasting adj.
dayanıklı gritty adj.
dayanıklı nonperishable adj.
dayanıklı resolute adj.
dayanıklı invulnerable adj.
dayanıklı fast adj.
dayanıklı supportable adj.
dayanıklı passive adj.
dayanıklı forbearing adj.
dayanıklı unfading adj.
dayanıklı enduring adj.
dayanıklı consolidated adj.
dayanıklı diuturnal adj.
dayanıklı resistant to adj.
dayanıklı long wearing adj.
dayanıklı sedulous adj.
dayanıklı runproof adj.
dayanıklı perdurable adj.
dayanıklı substantive adj.
dayanıklı long lasting adj.
dayanıklı firm adj.
dayanıklı strong adj.
dayanıklı serviceable adj.
dayanıklı husky adj.
dayanıklı refractory adj.
dayanıklı rugged adj.
dayanıklı hardy adj.
dayanıklı wiry adj.
dayanıklı impregnable adj.
dayanıklı patient adj.
dayanıklı impervious adj.
dayanıklı keeping adj.
dayanıklı lasting adj.
dayanıklı tough adj.
dayanıklı durable adj.
dayanıklı stable adj.
dayanıklı indestructible adj.
dayanıklı robust adj.
dayanıklı heavy-duty adj.
dayanıklı long-lasting adj.
dayanıklı cast-iron adj.
dayanıklı hard-wearing adj.
dayanıklı long-wearing adj.
dayanıklı proof adj.
dayanıklı substantial adj.
dayanıklı non-perishable adj.
dayanıklı cast iron adj.
dayanıklı for hard wear adv.
dayanıklı lastingly adv.
Technical
dayanıklı solid
dayanıklı lasting
dayanıklı top coat
dayanıklı hard-wearing
dayanıklı proof
dayanıklı resistant
dayanıklı sturdy
dayanıklı substantial
Informatics
dayanıklı rugged
Telecom
dayanıklı robust
Automotive
dayanıklı bulletproof
dayanıklı durable
Medical
dayanıklı stable
Biochemistry
dayanıklı stable
Sport
dayanıklı enduring
Latin
dayanıklı duro

Bedeutungen, die der Begriff "dayanıklı" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
daha dayanıklı yapmak toughen v.
dayanıklı olmak resist v.
dayanıklı olmak (bir şeye karşı) stand up to v.
ateşe dayanıklı yapmak fireproof v.
dayanıklı hale getirmek proof v.
korkunç görüntülere karşı dayanıklı olmak have a strong stomach v.
(zor durumlara alışarak) daha dayanıklı/güçlü olmak toughen v.
sert şartlara dayanıklı olacak şekilde tasarlamak ruggedize v.
yeniden dayanıklı yapmak reproof v.
sert şartlara dayanıklı olacak şekilde tasarlamak ruggedise v.
dayanıklı hale getirmek caseharden v.
dayanıklı hale getirmek case-harden v.
dayanıklı hale getirilmiş casehardened v.
çok dayanıklı bir seramikten yapılan tabak stoneware n.
ateşe dayanıklı kaplama refractory coating n.
çok dayanıklı bir seramik türü stoneware n.
seramik işleminde narin seramik parçalarının yerleştirildiği ateşe dayanıklı tuğladan yapılmış kutu sagger n.
arabanın çarpışmalara dayanıklı olma durumu crashworthiness n.
dayanıklı tüketim malları durable consumer goods n.
ateşe dayanıklı cam pyrex n.
depreme dayanıklı bina earthquake resistant building n.
dayanıklı tüketim ürünleri consumer durables n.
dayanıklı ambalaj kağıdı kraft n.
dayanıklı durum metastable state n.
depreme dayanıklı tasarım aseismic design n.
depreme dayanıklı tasarım earthquake resistant design n.
dalgalara dayanıklı kayık surfboat n.
dayanıklı sap tough stalk n.
çok dayanıklı filmlerin ve kimi sentetik kumaşların yapımında kullanılan bileşiminde iki alkol drubu bulunan madde glycol n.
depreme dayanıklı bina earthquake resistance building n.
dayanıklı tüketim malları consumer durables n.
dayanıklı tüketim malı durable consumer product n.
dayanıklı tüketim malı durable consumer goods n.
rüzgara dayanıklı tasarım wind resistant design n.
kalın ve dayanıklı ayakkabı brogue n.
dayanıklı gereç durable material n.
yangına karşı dayanıklı yapma fireproofing n.
depreme dayanıklı sistem earthquake-resisting system n.
dayanıklı tasarım durable design n.
ingilizlerin eskiden hindistan'a gitmek üzere yaptıkları ve yola dayanıklı olması için şerbetçiotunu bol kullandıkları bira india pale ale n.
khazad-dum'da bulunan hafif ve çok dayanıklı bir maden mithril n.
biyolojik tehlikelere dayanıklı kıyafetler biohazard gear n.
asite dayanıklı kap carboy n.
daha dayanıklı tasarlama ruggedization n.
uzun ömürlü, dayanıklı mürekkep archival ink n.
fırına dayanıklı tatlı kasesi oven-safe dessert cup n.
baş parmak için ayrı bir bölüme sahip ve tabanı dayanıklı bir çeşit ayakkabı tabis n.
ışığa dayanıklı light fast adj.
ısıya dayanıklı temperature compensated adj.
çok dayanıklı extra strong adj.
bombaya dayanıklı bombproof adj.
çok dayanıklı everlasting adj.
kötü hava şartlarına dayanıklı weatherproof adj.
bombaya dayanıklı bomb proof adj.
dayanıklı olmayan frail adj.
erozyona dayanıklı erosion-resistant adj.
ateşe dayanıklı fire resistive adj.
aşınmaya dayanıklı abrasion resistant adj.
her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı weatherproof adj.
ısıya dayanıklı refractory adj.
neme karşı dayanıklı dampproof adj.
darbeye dayanıklı impact resistant adj.
ateşe dayanıklı fire resisting adj.
hastalıklara pek dayanıklı olmayan delicate adj.
ateşe dayanıklı fireproof adj.
sağlam ve dayanıklı substantial adj.
ateşe dayanıklı fire resistant adj.
ekstra dayanıklı extra strong adj.
sıcaklığa dayanıklı olan thermotolerant adj.
normal eskime ve yıpranmaya dayanıklı wearproof adj.
acılara dayanıklı stoical adj.
acılara dayanıklı stoic adj.
suya dayanıklı water resist adj.
çarpmaya dayanıklı shockproof adj.
darbeye dayanıklı shockproof adj.
fırtınaya karşı dayanıklı stormproof adj.
yangına dayanıklı fire rated adj.
bozulmaya dayanıklı fail safe adj.
sıcağa dayanıklı heatproof adj.
sert şartlara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ruggedized adj.
aksaklığa dayanıklı resilient adj.
kusura dayanıklı fault tolerant adj.
sıcağa dayanıklı refractory adj.
ateşe dayanıklı refractory adj.
bozulmaya dayanıklı fault tolerant adj.
aside dayanıklı acid-resisting adj.
bombaya dayanıklı bomb-proof adj.
ateşe dayanıklı fire-resistant adj.
çok dayanıklı cast-iron adj.
aşınmaya dayanıklı corrosion-proof adj.
fırtınaya dayanıklı storm-proof adj.
-e dayanıklı resistant to adj.
suya dayanıklı water-resistant adj.
soğuğa dayanıklı (bitki) hardy adj.
yarı dayanıklı semidurable adj.
vandalizme dayanıklı vandalproof adj.
vandalizme dayanıklı vandal-proof adj.
güveye karşı dayanıklı mothproof adj.
her çeşit havaya dayanıklı weather proof adj.
-e karşı dayanıklı proof adj.
acıya dayanıklı stoic adj.
acıya dayanıklı stoical adj.
az dayanıklı shaky adj.
hava koşullarına dayanıklı weather-resistant adj.
hava şartlarına dayanıklı weather-resistant adj.
fırtınaya karşı dayanıklı storm-proof adj.
dayanıklı olmayan pregnable adj.
gıda maddelerine dayanıklı food-proof adj.
aside dayanıklı acid proof adj.
sert şartlara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış ruggedised adj.
sarsıntıya dayanıklı shakeproof adj.
ısıya dayanıklı heat-tolerant adj.
ilaca dayanıklı drug-proof adj.
hastalığa dayanıklı disease resistant adj.
çarpmaya dayanıklı crashworthy adj.
top mermisine dayanıklı ballproof adj.
dayanıklı hale getirilmiş case-hardened adj.
dayanıklı bir biçimde sturdily adv.
dayanıklı bir şekilde ruggedly adv.
dayanıklı bir şekilde invulnerably adv.
dayanıklı bir halde lastingly adv.
dayanıklı bir biçimde indestructibly adv.
dayanıklı bir halde impregnably adv.
dayanıklı bir biçimde tenably adv.
dayanıklı bir biçimde forebearingly adv.
dayanıklı bir şekilde stoutly adv.
dayanıklı bir şekilde sedulously adv.
dayanıklı bir şekilde toughly adv.
dayanıklı bir şekilde imperviously adv.
Idioms
alkole dayanıklı olmamak can't hold their liquor
alkole dayanıklı olmamak can't hold their drink
alkole dayanıklı olmamak not hold your liquor
Trade/Economic
dayanıklı tüketim maddeleri consumer durable goods
dayanıklı tüketim malları durable goods
dayanıklı mallar durable good
deniz seferine dayanıklı olmama unseaworthiness
deniz seferine dayanıklı seaworthy
suya dayanıklı water resistant
dayanıklı olmayan mallar nondurable goods
dayanıklı mallar durable goods
dayanıklı olmayan mallar non-durable goods
dayanıklı tüketim malları consumer durables
dayanıklı mallar goods durable
dayanıklı tüketim malları consumer durables goods
dayanıklı tüketim malları durable consumer goods
dayanıklı malzeme durable material
yarı dayanıklı tüketim malları semi durable consumer goods
dayanıklı tüketim malları hard goods
Technical
top mermisine/güllesine dayanıklı cannon proof n.
fare ve sıçanlara dayanıklı ratproof adj.
ısı dayanıklı thermostable
hava koşullarına dayanıklı weatherproof
basınca dayanıklı pressure vessel
patlamaya dayanıklı explosion proof
dayanıklı sistem stable system
dayanıklı kaya competent rock
aksaklığa dayanıklı dfs fault tolerant dfs
denize dayanıklı seaworthy
dayanıklı araba camı safety glass
ışığa dayanıklı light resisting
patlamaya dayanıklı teçhizat explosion proof equipment
kuvvetli veya dayanıklı yapmak consolidate
depreme dayanıklı earthquake resistant
ısıya dayanıklı heat proof
soğuğa dayanıklı cold resistant
çocukların açmasına dayanıklı resistant to opening by children
kimyasal maddelere dayanıklı chemical resistant
aşınmaya dayanıklı wear resistant
yüksek sıcaklığa dayanıklı çelik high temperature resisting steel
yağa dayanıklı oil proof
basınca dayanıklı tank compression tank
asitlere dayanıklı örtü anti acid coat
havaya dayanıklı weatherproof
karıncalara karşı dayanıklı kat antproof course
kaymaya karşı emniyetli dayanıklı safe against sliding
aşınmaya dayanıklı corrosion proof
kimyasallar ve ısıya dayanıklı borosilikat camı hard glass
hataya dayanıklı fault tolerant
dayanıklı bileşik stable compound
paslanmaya dayanıklı çelik steel
aksaklığa dayanıklı sürücü fault tolerant driver
değerli belge veya para saklamak için kullanılan dayanıklı metal kutu veya kasa coffer
dayanıklı supap durable valve
kurcalamaya dayanıklı tamperproof
aşınmaya dayanıklı östenitli dökme demir corrosion resistant austenitic cast iron
asit veya asitlere dayanıklı acid last
patlamaya dayanıklı teçhizat explosionproof equipment
korozyona dayanıklı çelik corrosion resistant steel
aşınmaya dayanıklı östenitli paslanmaz çelik corrosion resistant austenitic stainless steel
ısıya dayanıklı thermoduric
basınca dayanıklı renitent
hataya dayanıklı dfs fault tolerant dfs
aşınmaya dayanıklı malzeme wear resistant material
hataya dayanıklı sürücü fault tolerant driver
taş kırığına dayanıklı boya gravelometer
alkalilere dayanıklı alkali resistant
aleve dayanıklı flame proof
dayanıklı tabaka firm stratum
ateşe dayanıklı refractory
aşınmaya dayanıklı corrosion resisting
dayanıklı biçimde durably
aside dayanıklı acid resistance
ateşe dayanıklı kaplama refractory coating
ateşe dayanıklı polimerler fire resistant polymers
ateşe dayanıklı malzemeler fire resistant materials
ısıya dayanıklı alaşımlar heat resistant alloys
ısıya dayanıklı malzemeler heat resistant materials
sürtünmeye ve ısıya dayanıklı tribological ceramics
sürtünmeye ve ısıya dayanıklı seramik malzemeler tribological ceramics
aşınmaya dayanıklı abrasionproof
aşınmaya dayanıklı abrasion resistant
dayanıklı döküm demiri high duty cast iron
ısıya dayanıklı alaşım heat resisting alloy
ısıya dayanıklı çelik heat steel
ısıya dayanıklı çelik heat resisting steel
neme dayanıklı moisture resistant
aside dayanıklı fast to acids
sülfüröz aside dayanıklı fast to stoving
ateşe dayanıklı metal refractory metal
alkaliye dayanıklı fast to alkali
ateşe dayanıklı fire resisting
asitlere dayanıklı örtü anti-acid coat
aside dayanıklı acid-fast
aside dayanıklı çelik acid-resisting steel
aside dayanıklı acid-resistant
aşınmaya dayanıklı abrasion-free
aşınmaya dayanıklı gereç abrasion-resisting material
aside dayanıklı çimento acid-resisting cement
ışığa dayanıklı light-fast
aşınmaya dayanıklı corrosion-resisting
aşınmaya dayanıklı ostenitli paslanmaz çelik corrosion-resistant austenitic stainless steel
ısıya dayanıklı çelik heat-resisting steel
ısıya dayanıklı alaşımlar heat-resisting alloys
yangına dayanıklı fire-resistant
paslanmaya dayanıklı corrosion-resistant
aşınmaya dayanıklı ostenitli dökme demir corrosion-resistant austenitic cast iron
ısıya dayanıklı heat-resisting
ısıya dayanıklı çelik high-temperature steel
neme karşı dayanıklı damp-proof
korozyona dayanıklı corrosion-resistant
donmaya karşı dayanıklı freeze-resistant
darbe ve çarpmaya dayanıklı crash-proof
tropik iklim koşullarına dayanıklı tropics-proof
çekmeye karşı dayanıklı non-shrinking
şişmeye karşı dayanıklı non-swelling
neme dayanıklı lamba moisture-proof luminaire
neme karşı dayanıklı moisture-proof
kurcalamaya dayanıklı tamper-proof
sudkostige dayanıklı lye resistant
dekatirlemeye dayanıklı fast decatizing
ağartmaya karşı dayanıklı fast bleaching
sülfüroz aside dayanıklı fas sulpurous acid
tere karşı dayanıklı fast perspiration
suya dayanıklı fas water
yağa karşı dayanıklı grease resistant
ısıya dayanıklı heat resisting
ısıya dayanıklı heat resistant
sülfüroz aside dayanıklı fas stoving
aside dayanıklı fast acids
basınca dayanıklı pressure tight
basınca dayanıklı pressure resistant
alkaliye dayanıklı fast alkali
ozona dayanıklı antiozonant
neme karşı dayanıklı moisture resistant
güveye karşı dayanıklı mothproof
hava şartlarına dayanıklı weatherproof
klora dayanıklı chlorine resistant
boyaya dayanıklı colourfast
sudkostiğe dayanıklı lye resistant
ateşe dayanıklı cam eşya pyrex
hava etkilerine karşı dayanıklı weatherproof
ateşe dayanıklı fire-retardant
ateşe dayanıklı fire-resisting
ateşe dayanıklı fire-resistant
ateşe dayanıklı fire-resistive
ısıya dayanıklı donatım teli heat resisting equipment wire
ısıya dayanıklı burnproof
ısıya dayanıklı burn-proof
strese dayanıklı stress-proof
darbeye dayanıklı hale getirilmiş impact-modified
sıcaklığa dayanıklı çelik heat-resisting steel
rulo haline getirilmiş basınca dayanıklı yangın hortumu pressure-resistant rolled fire hose
paslanmaya dayanıklı çelik corrosion-resisting steel
basınca dayanıklı hortum pressure-resistant hose
basınca dayanıklı yangın hortumu pressure-resistant fire hose
yağa dayanıklı resistant to oil
yangına dayanıklı hortum fire-resistance hose
titreşime dayanıklı ekipman vibration resistant equipment
ısıya dayanıklı silikon kauçuk yalıtımlı kablo heat-resistant silicone rubber-insulated cable
korozyona dayanıklı gemi makine parçaları corrosion resistant ship machine parts
yüksek sıcaklığa dayanıklı lastik high temperature-resistant rubber
sıcaklığa dayanıklı heat-resistant
sıcağa dayanıklı heat-resistant
sıcağa dayanıklı çelik heat resisting steel
rutubete dayanıklı moisture-resistant
bozulmaya dayanıklı deterioration resistant
korozyona dayanıklı çelik corrosion resisting steel
ısıya dayanıklı nikel esaslı alaşım heat resisting nickel base alloy
küresel düz geniş iç bilezik ve kendi kendine yağlanan silindir gömlekli korozyona dayanıklı çelikten bilyalı yatak spherical plain in corrosion resisting steel with self-lubricating liner and wide inner ring bearings
nükleer patlamaya dayanıklı kapı blast door
çocuğun açmasına dayanıklı ambalajlama child-resistant packing
mermiye dayanıklı bullet-resisting
toza dayanıklı dust-proof
ısıya dayanıklı nikel bazlı ni-ph heat resisting nickel base alloy ni-ph
korozyona dayanıklı çeliklerin pasifleştirilmesi passivation of corrosion resisting steels
korozyona dayanıklı çeliklerin ve ısıya dayanıklı alaşımların elektrolitle parlatılması electrolytic polishing of corrosion resisting steels and heat resisting alloys
basınca dayanıklı termoplastik boru thermoplastic pressure pipe
ısıya dayanıklı cam thermal glass
suya dayanıklı water-resistant
suya dayanıklı (boya) water-fast
rüzgara dayanıklı windproof
alkole dayanıklı köpük alcohol resistant foam
dayanıklı çanak çömlek stoneware
dayanıklı tüketim malları durable consumable goods
ısıya dayanıklı bükülgen kablo heat-resistant flexible cable
fırına dayanıklı eşya bakeware
korozyona dayanıklı çelik dökümler corrosion resistant steel castings
ateşe dayanıklı fireproof
aleve dayanıklı cam flame-proof glass
ateşe dayanıklı cam refractory glass
ateşe dayanıklı toprak segger
ateşe dayanıklı yüzey refractory surface
ateşe dayanıklı gereç refractory material
ateşe dayanıklı astar refractory lining
aside dayanıklı acidfast
ateşe dayanıklı çömlek saggard
ateşe dayanıklı harç refractory mortar
ateşe dayanıklı kılma fireproofing
ateşe dayanıklı sır refractory glaze
aleve dayanıklı cam flame-resistant glass
ateşe dayanıklı cam pyrex
sıcağa dayanıklı alaşım heat resisting alloy
korozyona dayanıklı paslanmaz çelik kablolar corrosion resistant stainless steel cables
ateşe dayanıklı akışkanlar fire resistance fluids
sıcaklığa dayanıklı çelikler ve alaşımlar heat resisting steels and alloys
ateşe dayanıklı yakıt hortumu fire resistant fuel hose
çocuğa dayanıklı ambalajlama child-resistant packaging
darbeye dayanıklı polistiren kalıplama ve ekstrüzyon malzemesi impact-resistant polystyrene molding and extrusion material
aside dayanıklı ürünler acid-resisting products
suya dayanıklı water-tolerant
ısıya dayanıklı silikon kauçuk yalıtımlı ve kılıflı çok damarlı kablo insulated and sheathed multi-core cable with heat resistant silicone rubber
sıcaklığa dayanıklı çelik heat resisting steel
sıcaklığa dayanıklı alaşım heat resisting alloy
darbeye dayanıklı impact-resistant
darbelere dayanıklı impact-resistant
tuza dayanıklı salt-resistant
tuza dayanıklı salt-tolerant
paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin elle metal ark kaynağı manual arc welding of stainless and heat resisting steels
suya dayanıklı polikloropren kılıflı kablo water-resistant polychloroprene sheathed cable
aşınmaya dayanıklı dökme demir abrasion resistant cast iron
aşınmaya dayanıklı beyaz dökme demir abrasion resistant white cast iron
ateşe dayanıklı akışkanlar fire-resistant fluids
aleve dayanıklı güvenlik kablosu flame-resistant security cable
darbeye dayanıklı saat shock-resistant watch
ısıya dayanıklı alaşım heat-resisting alloy
çatlamaya dayanıklı malzemeler cracking-resistant materials
ateşe dayanıklı hidrolik akışkanların korozyon direnci corrosion resistance of fire-resistant fluids
ateşe dayanıklı akışkan fire-resistance fluid
asite dayanıklı acid-resistant
asite dayanıklı acid-proof
yağa dayanıklı oil resistant
hayvansal ve bitkisel yağlara dayanıklı resistance to animal fats and vegetable oils
hava şartlarına dayanıklı weather-proof
hava şartlarına dayanıklı weather-tight
darbeye dayanıklı polistiren kalıplama ve ekstrüzyon malzemeleri impact-resistant polystyrene molding and extrusion materials
darbeye dayanıklı polistiren kalıplama ve ekstrüzyon malzemeleri impact-resistant polystyrene moulding and extrusion materials
paslanmaz ve ısıya dayanıklı çeliklerin gaz korumalı veya korumasız metal ark kaynağı metal arc welding with or without a gas shield of stainless and heat resisting steels
darbeye dayanıklı hale getirilmiş tam düz polistiren ekstrüde levhalar solid flat extruded sheets of impact-modified polystyrene
ısıya dayanıklı çelik döküm heat resistant steel casting
korozyona dayanıklı corrosion resistant
yakıtlara dayanıklı sızdırmazlık maddeleri fuel-resistance joint sealants
korozyonu dayanıklı paslanmaz çelik bağlama elemanları corrosion-resistant stainless-steel fasteners
sıcaklığa dayanıklı nikel esaslı alaşım heat resisting nickel base alloy
ısıya dayanıklı bükülgen kablolar heat-resistant flexible cables
iki veya daha fazla iletkeni olan yağa dayanıklı pvc kılıflı kablo oil-resistant pvc sheathed cable with two or more conductors
sıcaklığa dayanıklı alaşım heat-resisting alloy
sıvıya dayanıklı bağlantılar liquid-tight connections
spreye dayanıklı bağlantılar spray-tight connections
ısıya dayanıklı alaşımdan işlenmiş machined in heat resisting alloy
çatlamaya dayanıklı karbon ve düşük alaşımlı çelikler cracking-resistant carbon and low alloy steels
korozyona dayanıklı alaşımlar corrosion-resistant alloys
yağa dayanıklı pvc kılıflı kablo oil-resistant pvc-sheathed cable
çocukların açmasına dayanıklı tekrar kapatılamayan ambalaj child-resistant non-reclosable packaging
ısıya dayanıklı cam heat-resistant glass
boyaya dayanıklı colorfast
ısıya dayanıklı şerit heat-resistant tape
ısıya dayanıklı bant heat-resistant tape
kurşuna dayanıklı cam bullet-resistant glass
Computer
kusura dayanıklı fault tolerant
bozukluğa dayanıklı bilgisayar fault tolerant computer
arızaya dayanıklı fault tolerant
aksaklığa dayanıklı fault tolerant
bozulmaya dayanıklı fault tolerant
aksaklığa dayanıklı resilient
bozukluğa dayanıklı bilgisayar fault-tolerant computer
Informatics
bozulmaya dayanıklı bilgisayar fault-tolerant computer
aksaklığa dayanıklı fault tolerant
dayanıklı kestirici robust estimator
çok dayanıklı heavy-duty
kurcalamaya dayanıklı tamper-proof
dayanıklı algoritma robust algorithm
dayanıklı kontrol robust control
Telecom
radyasyona dayanıklı radiation hardened
çok dayanıklı heavy-duty
dayanıklı algoritma robust algorithm
dayanıklı denetim robust control
Electric
alevlenmeye dayanıklı elektrik kablosu fire-resisting electrical cable
ısıya dayanıklı silikon kauçuk yalıtımlı kablo heat resistant silicone rubber insulated cable
ısıya dayanıklı bükülgen kablo heat-resistant flexible cable
yağa dayanıklı pvc kılıflı kablo oil resistant pvc sheathed cable
Mechanic
ateşe dayanıklı metaller refractory metals
Textile
havaya dayanıklı weather proof
klora dayanıklı fast to chlorine
sürtünmeye dayanıklı abrasion resistant
kirlenmeye dayanıklı soil resistant
çürümeye dayanıklı rot resistant
küflenmeye dayanıklı mildew resistant
suya dayanıklı deri water resistant leather
dayanıklı pile fold fast
çekmeye karşı dayanıklı nonshrinking
dekatirlemeye dayanıklı fast to decatizing
ağartmaya karşı dayanıklı fast to bleaching
klora dayanıklı chlorine resistant
ütüye karşı dayanıklı fast to ironing
tere karşı dayanıklı fast to perspiration
ütüye karşı dayanıklı fast to pressing
suya dayanıklı fast to water
yıkamaya dayanıklı fast to washing
sülfüröz aside dayanıklı fast to sulphurous acid
dayanıklı dikiş heavy-duty stitch
yıkamaya dayanıklı wash-resistant
tropikal iklim koşullarına dayanıklı tropics-proof
çürümeye karşı dayanıklı rot-proof
yıkamaya dayanıklı wash-fast
şişmeye karşı dayanıklı non-swelling
baş parmak için ayrı bir bölüme sahip ve tabanı dayanıklı bir çeşit ayakkabı tabi
baş parmak için ayrı bir bölüme sahip ve tabanı dayanıklı bir çeşit ayakkabı tabis
Construction
sülfata dayanıklı çimento sulphate resisting cement
suya dayanıklı (baraj vb) water retaining
ısıya dayanıklı refractor
depreme dayanıklı earthquakeproof
ısıya dayanıklı beton heat-resistant concrete
depreme dayanıklı earthquake-resistant
sülfatlara dayanıklı çimento sulphate-resisting cement
darbeye dayanıklı boru impact-resistant pipe
depreme dayanıklı yapılar earthquake resistance structures
patlamaya dayanıklı blast proof
depreme dayanıklı yapı tasarımı earthquake resistant structural design
patlama basıncına dayanıklı cam sistemleri explosion pressure resistant glazing
depreme dayanıklı yapı earthquake-resistant structure
isıya dayanıklı beton heat-resistant concrete
yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme refractory material
isıya dayanıklı refractor
Automotive
dayanıklı gres yağı high durability grease
ısıya dayanıklı alaşım heat resistant alloy
aside dayanıklı conta acid proof seal
darbeye dayanıklı impact resistant
dış etkenlere dayanıklı weather resistant
ateşe dayanıklı giysi flame suit
kurşuna dayanıklı cam bullet resistant glass
Aeronautic
ısıya dayanıklı alaşımlar heat resisting alloys
aleve dayanıklı flame resistant
kristalizasyona dayanıklı kauçuk arctic rubber
alevlenmeye karşı dayanıklı flash resistant
darbe ve çarpmaya dayanıklı crash proof
tam dayanıklı banket fully bearing shoulder
Marine
dayanıklı kumaştan yapılan ve şiddetli fırtınalarda kullanılan yelken storm spinnaker
alkaliye dayanıklı alkali resistance
asite dayanıklı acid resistance
depreme dayanıklı tasarım earthquake-resistant design
depreme karşı dayanıklı earthquake-resistant
deniz suyuna dayanıklı çelik seawater-resistant steel
denize dayanıklı seaworthy
denize dayanıklı navigable
Petrol
ateşe dayanıklı akışkan fire-resistant fluid
Medical
ısıya dayanıklı thermostable
korozyona dayanıklı çelikten mamul kontrol kablosu control cable in corrosion resisting steel
Food Engineering
kuraklığa dayanıklı xerotolerant
tuza dayanıklı haloduric
Physics
atmosfer basıncına dayanıklı ince pencere atmospheric thin window
Chemistry
aside dayanıklı çelik acid resisting steel
aside dayanıklı çelik acidproof steel
alkaliye karşı dayanıklı alkali resistant
aside dayanıklı acid resisting
aside dayanıklı emaye acidproof enamel
asite dayanıklı cam kap carboy
aside karşı dayanıklı acidproof
aside dayanıklı acid resistant
aside dayanıklı çimento acid resisting cement
aside dayanıklı acid fast
suya dayanıklı plastik resin saran
asite dayanıklı acidoresistant
asite dayanıklı acid fast
asite dayanıklı acid-resistant
asite dayanıklı acid-proof
darbeye dayanıklı hale getirilmiş polistiren impact-modified polystyrene
Biology
kuraklığa dayanıklı xeromorphic
aşırı/yoğun tuza dayanıklı halotolerant
Biochemistry
ısıl dayanıklı thermostable
Marine Biology
soğuğa dayanıklı cold resistance