evlilik - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

evlilikBedeutungen von dem Begriff "evlilik" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 16 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
evlilik marriage n.
General
evlilik matrimony n.
evlilik union n.
evlilik wedlock n.
evlilik hymen n.
evlilik conjugality n.
evlilik nuptial adj.
evlilik marital adj.
evlilik conjugal adj.
evlilik spousal adj.
evlilik connubial adj.
Slang
evlilik ball-and-chain
Law
evlilik wedlock
evlilik conjugation
evlilik marriage
Psychology
evlilik marriage

Bedeutungen, die der Begriff "evlilik" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 378 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
evlilik yüzüğü wedding ring n.
General
(evlilik töreninde) ellerini birleştirerek birbirlerine beraberlik sözü vermek handfast v.
evlilik çağına gelmek be old/mature enough to become a bride v.
evlilik çağına gelmek reach the age of marriage v.
evlilik çağına gelmek reach marriageable age v.
evlilik çağına gelmek be old/mature enough to get married (to someone) or marry someone v.
evlilik dışı cinsel ilişkide bulunmak fornicate v.
evlilik dışı çocuk sahibi olmak have a child out of wedlock v.
evlilik dışı hamile kalmak conceive a child out of wedlock v.
evlilik teklif etmek make a proposal v.
evlilik teklif etmek propose to somebody v.
evlilik teklif etmek propose v.
evlilik teklifi almak receive a proposal v.
evlilik teklifi etmek propose v.
evlilik teklifinde bulunmak make a proposal v.
evlilik teklifini kabul etmek accept one's proposal v.
evlilik yapılacağını ilan etmek/bildirmek ask the banns v.
evlilik yapılacağını ilan etmek/bildirmek call the banns v.
evlilik yapılacağını ilan etmek/bildirmek publish the banns v.
evlilik yapmak marry v.
60. evlilik yıl dönümü diamond wedding anniversary n.
açık evlilik open marriage n.
aile içi evlilik endogamy n.
akrabalar arası evlilik yapan bir aile an inbred family n.
altmışıncı evlilik yıl dönümü diamond wedding anniversary n.
altmışıncı evlilik yıldönümü diamond wedding n.
anlaşarak evlilik companionate marriage n.
anlaşmalı evlilik arranged marriage n.
aynı kabileden/gruptan birisiyle yapılan evlilik intermarriage n.
aynı kabileden/gruptan birisiyle yapılan evlilik inmarriage n.
başarılı evlilik successful marriage n.
başarısız evlilik disastrous marriage n.
başarısız evlilik failed marriage n.
başarısız evlilik unsuccessful marriage n.
birbirini seven iki kişinin evlendiklerini ilan etmek için, aile ve sevdikleriyle birlikte, dış ortamda yaptıkları, genellikle yasal olmayan, evlilik töreni handfasting n.
çocuk yaşta evlilik child marriage n.
çok erkekle evlilik polyandry n.
çok eşle evlilik polygamy n.
çok kadınla evlilik polygyny n.
erken evlilik early marriage n.
erken yaşta evlilik early marriage n.
evlilik adetleri tradions of marriage n.
evlilik adetleri ve törenleri marriage customs and rites n.
evlilik anı moment of marriage n.
evlilik aracılığıyla through marriage n.
evlilik bağı double harness n.
evlilik bağı marriage n.
evlilik bağı wedlock n.
evlilik bağı bonds of matrimony n.
evlilik bağı matrimony n.
evlilik bağı yoke n.
evlilik belgesi marriage certificate n.
evlilik birliğinin sarsılması breakdown of marriage n.
evlilik birliğinin tamiri olanaksız bir şekilde ortadan kalkması irremediable breakdown of the marriage n.
evlilik birliğinin tamiri olanaksız bir şekilde yıkılması irremediable breakdown of the marriage n.
evlilik birlikteliği matrimony n.
evlilik birlikteliği marriage union n.
evlilik cüzdanı marriage certificate n.
evlilik cüzdanı marriage license n.
evlilik cüzdanı fotokopisi copy of marriage certificate n.
evlilik çağı marrying age n.
evlilik çağı marriageable age n.
evlilik çağı marriage age n.
evlilik danışma merkezi marriage counseling center n.
evlilik danışmanlığı marriage counseling n.
evlilik davetiyesi wedding invitation n.
evlilik dışı out of wedlock n.
evlilik dışı out-of-wedlock n.
evlilik dışı cinsel ilişki liaison n.
evlilik dışı çocuk illegitimate child n.
evlilik dışı dünyaya gelmiş çocuk child born out of wedlock n.
evlilik dışı hamile kalmış kızın babasının zorlamasıyla yapılan evlilik shotgun wedding n.
evlilik dışı ilişki extramarital affair n.
evlilik dışı ilişkilerin her iki eş tarafından da karşılıklı olarak kabul edildiği evlilik open marriage n.
evlilik durumu marriage status n.
evlilik düşmanı misogamist n.
evlilik düşmanlığı misogamy n.
evlilik fotoğrafı marriage photo n.
evlilik görevleri marital duties n.
evlilik günü marriage day n.
evlilik hali connubiality n.
evlilik hayatı married life n.
evlilik hayatı wedlock n.
evlilik hazırlığı wedding preparation n.
evlilik hazırlığı marriage preparation n.
evlilik hazırlıkları marriage preparations n.
evlilik hazırlıkları wedding preparations n.
evlilik hediyeleri partisi wedding shower n.
evlilik hukuku marriage law n.
evlilik içi geçimsizlik marital conflict n.
evlilik için uygun olma marriageability n.
evlilik ilanı banns n.
evlilik kurumu the institution of marriage n.
evlilik memnuniyeti marital satisfaction n.
evlilik müessesesi the institution of marriage n.
evlilik olayı marriage event n.
evlilik öncesi anlaşması premarital agreement n.
evlilik öncesi anlaşması prenuptinal agreement n.
evlilik öncesi kontrat premarital agreement n.
evlilik partisi infare n.
evlilik planı marriage plan n.
evlilik programı wedding tv show n.
evlilik resepsiyonu wedding reception n.
evlilik rolü pretense of a marriage n.
evlilik sepeti corbeille de mariage n.
evlilik seyahati wedding vacation n.
evlilik sonrası düzenlenen parti wedding reception n.
evlilik sözleşmesi prenup n.
evlilik sözleşmesi settlement n.
evlilik sözleşmesi prenupt n.
evlilik sözleşmesi prenuptial agreement n.
evlilik sözleşmesi antenuptial agreement n.
evlilik sözü marriage vows n.
evlilik sözü wedding vows n.
evlilik tarihi date of marriage n.
evlilik tartışmaları matrimonial fighting n.
evlilik teklifi proposal n.
evlilik teklifi proposal of marriage n.
evlilik teklifi offer n.
evlilik teklifi wedding proposal n.
evlilik tükenmişliği marriage burnout n.
evlilik vaadi marriage promise n.
evlilik yaşamı married life n.
evlilik yaşı marriageable age n.
evlilik yaşı marriage age n.
evlilik yemini marriage vow n.
evlilik yemini wedding vows n.
evlilik yemini marriage vows n.
evlilik yemini wedding vow n.
evlilik yıl dönümü wedding anniversary n.
evlilik yıl dönümü wedding anniversary n.
evlilik yıl dönümü partisi wedding anniversary party n.
evlilik yoluyla through marriage n.
evlilik yüzükleri wedding bands n.
evlilik yüzükleri wedding rings n.
evlilik zorlukları marital difficulties n.
evlilik, nikah, vaftiz gibi törenleri yöneten din görevlisi officiant n.
geç evlilik late marriage n.
hamilelik nedeniyle yapılmaya zorlanan evlilik a shotgun wedding n.
hamilelik nedeniyle yapılmaya zorlanan evlilik shotgun marriage n.
hamilelik vb. gibi nedenlerle yapılan mecburi evlilik forced wedding n.
ırklar arası evlilik miscegenation n.
ikinci evlilik remarriage n.
ikinci evlilik deuterogamy n.
kabile/aşiret kavgalarını çözümlemek için yapılan evlilik compensation wedding n.
kilisede evlilik ilanı banns n.
kilisede resmen yapılan evlilik ilanı banns n.
kötü evlilik bad marriage n.
kusursuz evlilik the perfect marriage n.
mecburi evlilik forced marriage n.
medeni evlilik civil marriage n.
mutlu evlilik happy marriage n.
mükemmel evlilik the perfect marriage n.
normal evlilik normal marriage n.
önceki evlilik former marriage n.
sallantıda evlilik rocky marriage n.
yakın akrabalar arasında yapılan evlilik inmarriage n.
yakın akrabalar arasında yapılan evlilik intermarriage n.
zoraki evlilik forced marriage n.
zorla evlilik forced marriage n.
zorunlu evlilik forced marriage n.
zorunlu evlilik forced wedding n.
zorunlu evlilik marriage in necessity n.
(evlilik için) uygun eligible adj.
başarısız (evlilik) unconsummated adj.
dengi dengine olmayan (evlilik) morganatic adj.
evlilik dışı extracurricular adj.
evlilik dışı extramarital adj.
evlilik dışı spurious adj.
evlilik dışı illegitimate adj.
evlilik dışı outside marriage adj.
evlilik dışı doğan bastardly adj.
evlilik dışı doğan illegitimate adj.
evlilik dışı doğmuş bastardly adj.
evlilik dışı doğmuş born outside marriage adj.
evlilik ile ilgili conjugal adj.
evlilik ile ilgili nuptial adj.
evlilik öncesi prenuptial adj.
evlilik öncesi antenuptial adj.
evlilik öncesi premarital adj.
evlilik sonrası post nuptial adj.
evlilik yüzüğü takan ringed adj.
tamamına ermemiş (evlilik) unconsummated adj.
topluluk içi evlilik endogamic adj.
evlilik bakımından maritally adv.
evlilik için uygun olarak eligibly adv.
evlilik yoluyla maritally adv.
evlilik yoluyla conjugally adv.
evlilik yoluyla connubially adv.
Phrasals
birine evlilik teklif etmek propose to someone
evlilik yoluyla bir aileye girmek marry into
evlilik yoluyla bir aileye girmek marry in
evlilik yoluyla bir sınıfa girmek marry in
evlilik yoluyla bir sınıfa girmek marry into
Phrases
evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun happy wedding anniversary
Proverb
aşk; ideal olan, evlilik; gerçek olandır love is an ideal thing, marriage is a real thing
evlilik kutsaldır marriages are made in heaven
Colloquial
evlilik anlaşması pre-nup
evlilik planları wedding plans
evlilik teklif etmek pop the question
kötü bir evlilik a bad marriage
yıpranmış/bozulmuş evlilik broken marriage
Idioms
(evlilik vb için) gün saptamak name the day
(evlilik vb için) tarih belirlemek name the day
(özellikle kötü giden bir evlilik yüzünden) annesinin evine dönmek go home to mama
evlilik dışı bir ilişki yaşamak have a bit on the side
evlilik yaşamı sürmek keep company with
hamilelik nedeniyle yapılmaya zorlanan evlilik shotgun wedding
hamilelik nedeniyle yapılmaya zorlanan evlilik a shotgun marriage
hamilelik vb. gibi nedenlerle yapılan mecburi evlilik shotgun wedding
hamilelik vb. gibi nedenlerle yapılan mecburi evlilik shotgun marriage
kendi ait olmadığı bir sosyal sınıfa/statüye evlilik yolu ile girmek marry one's way out of something
kusursuz evlilik a marriage made in heaven
kusursuz evlilik a match made in heaven
örnek evlilik a match made in heaven
örnek evlilik a marriage made in heaven
zorunlu evlilik shotgun wedding
zorunlu evlilik shotgun marriage
Speaking
evlilik aşkı öldürür marriage kills love
evlilik yüzüğümü kaybettim. i lost my wedding ring
gelecek ay benim evlilik yıl dönümüm it's my wedding anniversary next month
gelecek hafta benim evlilik yıl dönümüm it's my wedding anniversary next week
güzel bir evlilik a beautiful marriage
önümüzdeki ay benim evlilik yıl dönümüm it's my wedding anniversary next month
önümüzdeki hafta benim evlilik yıl dönümüm it's my wedding anniversary next week
Slang
(evlilik dışı) çocuğun babası baby daddy
(evlilik dışı) çocuğun babası babydaddy
evlilik dışı bastard
evlilik dışı çocuk bastard
evlilik dışı ilişki a bit on the side
Trade/Economic
evlilik ekonomisi marriage economy
evlilik masrafları marriage expenses
evlilik sözleşmesi settlement
evlilik sözünü tutmama breach of promise
Law
(özellikle göçmenlerin yaptığı) anlaşmalı evlilik marriage fraud
başka dinden biri ile evlilik interfaith marriage
dengi dengine olmayan evlilik morganatic marriage
eşlerden birinin diğerini geri dönmemek ve evlilik bağına son vermek niyetiyle terk etmesi wilful desertion
eşlerden birinin diğerini geri dönmemek ve evlilik bağına son vermek niyetiyle terk etmesi willful desertion
evlenme yeterliğine sahip olmayan kişiler arasındaki evlilik meretricious union
evlilik akdi marriage contract
evlilik anlaşması prenuptial agreement
evlilik anlaşması premarital agreement
evlilik anlaşması marriage settlement
evlilik anlaşması prenuptial contract
evlilik anlaşması prenup
evlilik anlaşması prenupt
evlilik anlaşması marriage agreement
evlilik anlaşması marriage contract
evlilik anlaşması antenuptial agreement
evlilik bağından doğan akrabalık affinity
evlilik birliği marriage community
evlilik birliği union of marriage
evlilik birliği conjugal union
evlilik birliği conjugal community
evlilik birliği dışında doğmuş olan çocuğun ana babasının daha sonra evlenmesiyle çocuğun soybağının düzeltilmesi legitimation by subsequent marriage
evlilik danışmanı marriage counselor
evlilik davaları matrimonial causes
evlilik dışı extramarital
evlilik dışı bir ilişki sürdürme illicit cohabitation
evlilik dışı bir ilişki yürütme illicit cohabitation
evlilik dışı cilveleşme extramarital dalliance
evlilik dışı cinsel ilişki extramarital sex
evlilik dışı doğan illegitimate child
evlilik dışı doğan çocuğun babasının tayini affiliation
evlilik dışı doğan çocuğun statüsü illegitimacy
evlilik dışı doğan çocuk adulterine
evlilik dışı doğan çocuk bastard
evlilik dışı doğan çocuk adulterine bastard
evlilik dışı doğan çocuk natural child
evlilik dışı doğmuş out of wedlock born
evlilik dışı ilişki marital infidelity
evlilik dışı oynaşma extramarital dalliance
evlilik dışında karı koca gibi yaşama illicit cohabitation
evlilik hakları conjugal rights
evlilik hareketi matrimonial action
evlilik hayatı conjugal life
evlilik hayatı matrimonial cohabitation
evlilik hayatı married life
evlilik icabı yardım isteme hakkı consortium
evlilik ilanı banns
evlilik ile anne baba velayetinden kurtulma emancipation by marriage
evlilik ile edinilen haklar conjugal rights
evlilik ile ilgili connubial
evlilik iptali kararı sentence of nullity
evlilik izni marriage license
evlilik izni wedding licence
evlilik izni wedding license
evlilik izni marriage licence
evlilik kurumu conjugal community
evlilik kurumu conjugal union
evlilik kutlaması celebration of marriage
evlilik mahkemesi marriage court
evlilik müessesesi marriage community
evlilik müessesesi conjugal union
evlilik müessesesi conjugal community
evlilik öncesi antenuptial
evlilik öncesi pre-marital
evlilik öncesi anlaşma marriage settlement
evlilik öncesi anlaşma prenuptial agreement
evlilik öncesi anlaşma antenuptial agreement
evlilik öncesi anlaşma premarital agreement
evlilik öncesi anlaşma prenuptial contract
evlilik öncesi anlaşma prenupt
evlilik öncesi anlaşma prenup
evlilik öncesi çiftlerin aralarında yaptığı kontrat premarital agreement
evlilik öncesi çiftlerin aralarında yaptığı kontrat marriage settlement
evlilik öncesi çiftlerin aralarında yaptığı kontrat prenuptial agreement
evlilik öncesi çiftlerin aralarında yaptığı kontrat prenup
evlilik öncesi çiftlerin aralarında yaptığı kontrat prenuptial contract
evlilik öncesi çiftlerin aralarında yaptığı kontrat antenuptial agreement
evlilik öncesi çiftlerin aralarında yaptığı kontrat prenupt
evlilik öncesi doğan çocuk antenatus
evlilik öncesi gebelik antenuptial conception
evlilik öncesi gebelik antenuptial pregnancy
evlilik öncesi hamile kalma antenuptial conception
evlilik öncesi hamile kalma antenuptial pregnancy
evlilik soyadı married name
evlilik soyadı surname after marriage
evlilik suçu matrimonial offense
evlilik yaşamı matrimonial cohabitation
hukuken geçersiz evlilik meretricious union
ikinci evlilik digamy
ikinci evlilik deuterogamy
ikinci evlilik second marriage
iskoçya'nın gretna green kasabasında nalbant huzurunda yapılan evlilik gretna green
resmi evlilik civil marriage
süt akrabalığı gibi kan veya evlilik gibi bir bağ içermeyen akrabalık fictive kinship
taraflarının iyi niyetle imzaladıkları ancak hukuken geçersiz olan evlilik putative marriage
temelsiz bir evlilik işlemiyle evli bulunan kadın wife de facto
uygunsuz evlilik defective marriage
vekaleten evlilik proxy wedding
vekaleten evlilik proxy marriage
vekil vasıtasıyla yapılan evlilik proxy wedding
vekil vasıtasıyla yapılan evlilik proxy marriage
Politics
maksatlı evlilik purpose-based marriage
sahte evlilik fictitious marriage
Medical
evlilik tedavisi marital therapy
Psychology
anayersel evlilik matrilocal marriage
dış evlilik exogamy
evlilik ailesi conjugal family
evlilik problemleri marriage problems
evlilik sermayesi marital capital
evlilik sıkışıklığı marriage squeeze
evlilik sorunları marriage problems
evlilik terapisi marital therapy
evlilik uyumu marital adjustment
görücü usulü evlilik arranged marriage
iç evlilik endogamy
sembiyotik evlilik symbiotic marriage
sinerjik evlilik synergic marriage
tamamlayıcı evlilik complementary marriage
Botanic
tek evlilik monogamy
Social Sciences
anlaşmalı evlilik marriage of convenience
anlaşmalı/sahte evlilik sham marriage
anlaşmalı/sahte evlilik fake marriage
eşcinsel birliktelik/evlilik same-sex partnership
eşcinsel evlilik same-sex marriage
evlilik bağı olmadan yürütülen beraberlik de facto relationship
evlilik içi şiddet marital violence
evlilik oranı nuptiality
evlilik oranı rate of marriage
evlilik öncesi seks sex before marriage
evlilik öncesi seks premarital sex
evlilik öncesi seks pre-marital sex
farklı külturler arası evlilik cross-cultural marriage
görücü usulü evlilik prearranged marriage
görücü usulü evlilik arranged marriage
islami evlilik islamic marriage
resmi nikahsız evlilik common-law marriage
resmi nikahsız evlilik informal marriage
resmi nikahsız evlilik sui juris marriage
resmi nikahsız evlilik marriage by habit and repute
sahte evlilik sham marriage
sahte evlilik fake marriage
yeni ev açma (evlilik ya da ortak yaşam sonucu) neolocal residence
Mythology
yunan mitolojisinde zeus'un karısı olarak bilinen evlilik tanrıça hera
Archaic
evlilik sözü vermek betroth v.