giriş - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

girişBedeutungen von dem Begriff "giriş" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 78 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
giriş introduction n.
giriş input n.
giriş access n.
giriş entrance n.
giriş entry n.
giriş login n.
giriş admission n.
General
giriş influx n.
giriş lead in n.
giriş ante n.
giriş checkin n.
giriş entryway n.
giriş ingression n.
giriş entree n.
giriş gateway n.
giriş proem n.
giriş way in n.
giriş prolegomena n.
giriş access n.
giriş introductions n.
giriş approach n.
giriş prelude n.
giriş doorway n.
giriş entering n.
giriş prologue n.
giriş induction n.
giriş ingress n.
giriş exordium n.
giriş vestibule n.
giriş door n.
giriş entranceway n.
giriş adit n.
giriş pass n.
giriş admittance n.
giriş inflow n.
giriş entry n.
giriş entrance n.
giriş enter n.
giriş intake n.
giriş gate n.
giriş lead-in n.
giriş hall n.
giriş inlet n.
giriş preamble n.
giriş prolog n.
giriş entryng [obsolete] n.
giriş preliminary adj.
giriş prelusory adj.
Trade/Economic
giriş preamble n.
giriş access n.
giriş entry n.
giriş admission n.
Law
giriş access n.
giriş entrance n.
giriş admission n.
Politics
giriş admission n.
giriş access n.
Media
giriş lead n.
Technical
giriş port n.
giriş lead-in n.
giriş intake n.
giriş penetration n.
giriş inlet n.
giriş doorway n.
giriş elementary adj.
Computer
giriş introduction n.
giriş entry n.
giriş intro n.
giriş home n.
giriş input n.
Telecom
giriş jack n.
giriş entity n.
Automotive
giriş ingress n.
giriş inlet n.
giriş admission n.
giriş upstream n.
Marine
giriş entrance n.
Cinema
giriş step-through n.

Bedeutungen, die der Begriff "giriş" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
giriş niteliğinde introductory adj.
General
giriş yapmak enter into v.
giriş yapmak preface v.
delik açmak (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlamak için) vent v.
giriş yapmak enter v.
giriş yapmak check in v.
giriş yapmak make one's entrance v.
giriş yapmak prelude v.
giriş yapmak prologuize v.
giriş yapmak make enter v.
biryere giriş yapmak check into v.
giriş yapmak get going v.
otele giriş yapmak check in v.
giriş ücreti almak charge entrance fee v.
giriş ücreti almak charge admission fee v.
ülkeye giriş izni vermemek not allow to enter the country v.
giriş yapmak prologuise v.
ülkeye giriş yapmak enter the country v.
giriş yapmak enter v.
takvime giriş yapmak calendar v.
giriş izni vermek entertain v.
özel giriş yetkisiyle ziyaret visit with special right of access n.
giriş müziği preparation n.
arka giriş kapısı aft entry door n.
giriş izni admittance n.
giriş izni entrée n.
giriş bacası access shaft n.
memuriyete giriş yemini official oath n.
giriş kontrolü incoming control n.
giriş ücreti charge for admittance n.
giriş koşulları admission requirements n.
sütunlu giriş portico n.
giriş kapısı entrance door n.
giriş ücreti entrance n.
tanıtıcı giriş prequel n.
giriş yeri portal of entry n.
giriş yeri inlet n.
giriş müziği overture n.
giriş ücreti cost of entry n.
giriş kapısı gateway n.
programlanabilir sıralı giriş alanları field programmable gate arrays n.
giriş ücreti fee n.
giriş sınavı entrance examination n.
ön giriş front entrance n.
giriş yeri mouth n.
çift giriş double entry n.
çoklu giriş vizesi multiple entry visa n.
limanlara giriş ports of entry n.
kemerli giriş archway n.
kontrollü giriş sağlanan alan restricted area n.
yan giriş side entrance n.
giriş kontrol noktası access control point n.
giriş çıkış in and out n.
giriş izni admission n.
yeniden giriş reentry n.
üniversite giriş sınavı matriculation n.
giriş sınavları entrance examination n.
giriş yeri entry n.
giriş kapısı threshold gate n.
giriş hakkı admittance n.
giriş ücreti entrance fee n.
giriş müziği entree n.
giriş tarzı olay prelude n.
parasız giriş kartı free pass n.
giriş ücreti entry fee n.
giriş yeri gateway n.
giriş kartı pass n.
giriş noktaları points of entry n.
giriş (kapı önündeki) porch n.
giriş ücreti entrance rate n.
giriş salonu anteroom n.
giriş kartı entrance card n.
bir hizmetten ücretsiz faydalanma veya bir tesise ücretsiz giriş sağlayan izin belgesi pass n.
üstten giriş top entrance n.
giriş holü veya odası vestibule n.
giriş bölümü prolog n.
yönetilen giriş managed access n.
giriş sayfası splash page n.
giriş kontrolü entry control n.
ana giriş kelimesi main entry word n.
giriş ücreti admission fee n.
giriş müziği prelude n.
giriş hakkı entrée n.
giriş salonu foyer n.
giriş salonu antechamber n.
kontrollü giriş sağlanan alan restricted zone n.
giriş komutu entry instruction n.
giriş olan ingressiveness n.
giriş çıkış entrance and exit n.
giriş kapısı entrance n.
giriş raporu inception report n.
giriş ücreti admittance n.
giriş yeri entrance n.
giriş yeri entryway n.
giriş müziği fanfare n.
mağaraların giriş yeri mouth n.
giriş bölümü prologue n.
giriş imkanı accessibility n.
giriş limanı port of entry n.
giriş noktası access point n.
giriş supabı inlet valve n.
giriş yolu entranceway n.
delik (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlayan) vent n.
giriş ağzı intake n.
yetkisiz giriş unauthorized access n.
veri giriş alanı input field n.
giriş yaşı age at entry n.
güvenli giriş profili trustpass profile n.
kilise giriş salonu galilee n.
giriş bölümü introductory chapter n.
giriş bölümü opening chapter n.
yürürlüğe giriş tarihi date of entry into force n.
üniversiteye giriş tarihi university entrance date n.
üniversiteye giriş sınavı university entrance exam n.
hatalı giriş faulty input n.
hatalı giriş erroneous input n.
ücretli giriş entrance fee n.
ücretli giriş entry fee n.
saçaklı giriş canopied entrance n.
giriş kaybı entry loss n.
giriş avlusu forecourt n.
giriş kapısı gate n.
giriş yeri gate n.
giriş salonu ante-room n.
giriş-çıkış noktası point of entry-point of exit n.
giriş aracı denetimi re-entry vehicle inspection n.
giriş kapısı street-door n.
giriş koridoru hallway n.
giriş ağzı inlet n.
giriş noktası inlet n.
giriş holü lobby n.
giriş saçağı marquee n.
giriş ağzı mouth n.
giriş holü vestibule n.
giriş aralığı vestibule n.
giriş salonu entrance hall n.
giriş salonu hall n.
giriş salonu vestibule n.
giriş salonu lobby n.
yolcu giriş kartı proof of payment n.
bir yere giriş parası vermeden giren kimse deadhead n.
giriş basamağı entry step n.
giriş basamağı entrance step n.
giriş basamağı primary step n.
giriş yetkisi entry clearance n.
giriş vizesi entry clearance n.
giriş izni entry clearance n.
işe giriş belgesi statement of employment n.
güvenli giriş safe entry n.
emin giriş safe entry n.
üniversite giriş sınavı university entrance exam n.
giriş başlığı introduction title n.
giriş izni gerektiren sınırlı alan permit-required confined space n.
giriş izni gerektiren kapalı alan permit-required confined space n.
bir tv ya da radyo programının sinyal/giriş ya da fon müziği jingle n.
genel giriş general introduction n.
müzeye giriş ücreti museum admission fee n.
müze giriş ücreti museum entrance fee n.
müze giriş ücreti museum admission fee n.
müzeye giriş ücreti museum entrance fee n.
giriş ücreti entrance money n.
giriş ücreti admission n.
giriş ücreti admission charge n.
giriş ücreti admission price n.
giriş kapısı entrance gate n.
giriş-gelişme-sonuç paragrafları introduction-body-conclusion paragraphs n.
giriş turnikesi entrance turnstile n.
giriş kat dairesi/zemin (kat) dairesi ground floor flat n.
gizli giriş backdoor n.
giriş kapağı access hatch n.
giriş kartı sahibi deadhead n.
kartlı giriş sistemi card entrance system n.
kartlı giriş sistemi card entry system n.
bahçe giriş kapısı garden entrance gate n.
bahçe giriş kapısı garden entrance door n.
yeniden giriş re-entry n.
aile ve çocuklarla sosyal hizmet: uygulamaya giriş social work with children and families: getting into practice n.
gizli giriş surreptitious entry n.
giriş cümlesi introductory sentence n.
giriş izni entry permit n.
net giriş clear introduction n.
fonksiyonel giriş functional introduction n.
giriş çıkış kontrolü güçlendirilmiş giriş zwinger n.
antik şehir surlarında en az iki kontrollü giriş bölümü zwinger n.
giriş ücreti entrance price n.
ücretsiz giriş free entry n.
takvime giriş yapan calendarer n.
giriş izni/onayı accession n.
yumuşak giriş (konu, ders) gentle introduction n.
giriş izni recourse [obsolete] n.
giriş yapmama nonentry n.
giriş katı the downstairs n.
yetkisiz giriş unauthorized access n.
sözlüksel giriş lexical entry n.
giriş izni entry n.
giriş yetkisi entrance n.
giriş izni entrance n.
giriş izni entree n.
giriş yetkisi entree n.
giriş hakkı entree n.
bir oyunun ilanı veya giriş bölümü banns [obsolete] n.
(güneybatı abd veya latin amerika'da) avluya giden çatılı giriş zaguan n.
giriş niteliğinde introductory adj.
giriş niteliğinde olan introductory adj.
giriş izni verilmeyen nonadmitted adj.
giriş niteliğinde olan introductive adj.
giriş niteliğinde olan prelusory adj.
giriş niteliğinde olan preambulatory adj.
işe giriş öncesi prejob adj.
işe giriş öncesi pre-job adj.
giriş olarak on an introductory basis adv.
giriş niteliğinde on an introductory basis adv.
Phrasals
giriş yapmak book in v.
otele giriş yapmak book in v.
bir yoldan giriş yapmak turn in v.
bir yoldan dönerek giriş yapmak turn in v.
birisinin işe giriş saatini kaydetmek clock in v.
birisinin işe giriş saatini kaydetmek clock on v.
birisinin işe giriş saatini kaydetmek punch in v.
emniyet müdürlüğü gibi yüksek güvenlikli bir yere giriş yapmak badge in v.
giriş izni vermek let through v.
işe giriş saatini kaydetmek clock in v.
konuya giriş yapmak lead in v.
hızlı bir giriş yapmak dive in v.
(bir mesleğe/alana) giriş yapmak go into (something) v.
adım adım (bir şeye) giriş yapmak phase into (something) v.
giriş yapmak/yaptırmak sign into v.
bilgisayar, web sitesi, bilgisayar programı hesabına girmek/giriş yapmak sign into v.
bilgisayar, web sitesi, bilgisayar programı hesabına şifreyle girmek/giriş yapmak sign into v.
radyo yayınına giriş yapmak sign on v.
radyo/televizyon yayınına giriş yapmak sign on v.
Phrases
giriş serbest admission free n.
giriş yok! no entrance! expr.
giriş ücretlidir entrance fee charged expr.
Colloquial
tecrübesiz tiyatro oyuncularının gruplar halinde kabaca değerlendirilerek seçildiği giriş sınavı cattle call n.
başarısız bir giriş yapma baptism of fire n.
kötü bir giriş yapma baptism of fire n.
giriş çıkışa kapalı locked down adj.
giriş çıkışı durdurulmuş locked down adj.
(bar, kulüp) giriş ücreti yok no cover expr.
Idioms
piyasaya iyi/kötü/hızlı/yavaş vs. giriş yapmak come out of the box [us] v.
piyasaya iyi/kötü/hızlı/yavaş giriş yapmak come out of the box [us] v.
(bir şeye) iyi/kötü/hızlı/yavaş giriş/başlangıç/çıkış yapmak come out of the box [us] v.
geçiş/giriş izniyle girmek gain entrance v.
izinle giriş yapmak gain entrance v.
bir işe giriş dip your toe into something expr.
Speaking
iyi düşün sonra giriş look before you leap expr.
Trade/Economic
ekonomik güçlük dönemlerinde bazı nakit akımlarının giriş olasılığını artırmak düşüncesi ile çok uluslu şirketin yabancı ülke şubelerinden ana merkeze yapılan nakit akımlarını lisans ücretleri farklı bölümlere ayırmak unbundle v.
çalışanların giriş çıkış saatlerini kaydeden alet telltale n.
altın giriş ve çıkış noktaları specie points n.
altın giriş noktası gold import point n.
altın giriş ve çıkış noktaları gold points n.
altın giriş ve altın çıkış noktaları gold points n.
çift giriş double entry n.
ertelenmiş giriş aidatı deferred entrance fee n.
geç giriş postdate entry n.
geçici giriş suspense entry n.
faiz dışı fazla/açık giriş/çıkışları primary surplus/deficit inflows/outflows n.
giriş ücreti vergisi admission tax n.
giriş notları opening statement n.
giriş fiyatı entry price n.
gümrük birliğine giriş accession to customs union n.
gümrüğe giriş deklarasyonu entry inwards n.
giriş aidatı entrance fee n.
giriş vergisi town toll n.
gümrük giriş beyannamesi customs entry n.
giriş izni entry permit n.
giriş vergisi octroi duties n.
giriş hakkı right of admission n.
gümrük giriş tarife cetvelinde yer alan maddeler enumerated articles n.
giriş bileti admission ticket n.
giriş serbestisi freedom of entry n.
giriş engelleri barriers to entry n.
giriş navlunu freight inward n.
giriş tarihi date position entered n.
giriş ücreti entrance rate n.
giriş ücreti cover charge n.
giriş engelleri barriers to entry n.
giriş engelleri olan piyasa captive market n.
giriş ücreti admission n.
giriş ikramiyesi signing bonus n.
giriş ücreti price of admission n.
giriş kaydı tally in n.
giriş yolu access road n.
gümrük giriş beyannamesi bill of entry n.
giriş bilançosu opening balance n.
giriş ve çıkış entry and exit n.
giriş vergisi entry tax n.
giriş ücreti entrance fee n.
giriş vizesi entry visa n.
gümrükten giriş işlemleri entries n.
giriş beyannamesi clearance inwards n.
giriş vergisi town dues n.
giriş beyannamesi bill of entry n.
giriş kalite kontrol incoming quality control n.
giriş ücreti entrance pay n.
giriş engeli entry barrier n.
giriş irsaliyesi tally in n.
giriş beyanları opening statement n.
giriş aidatları admission fees n.
giriş aşaması introduction stage n.
giriş kapısı port of entry n.
giriş ücreti admission fee n.
giriş engelleri restrictions on entry n.
giriş ikramiyesi sign-on bonus n.
giriş komisyonu entry commission n.
giriş resmi inward duty n.
hatalı giriş erroneous entry n.
işe giriş tarihi date of recruitment n.
işlem giriş fiyatı entry trade price n.
işe giriş sözleşmesi employment agreement n.
işçi giriş çıkış devri labor turnover n.
işe giriş işlemleri employment procedures n.
işe giriş ücreti starting rate n.
işe giriş belgesi certificate of employment n.
işçilerin işyerine giriş ve çıkış saatlerini kaydeden bölüm time keeping department n.
işe giriş bildirgesi statement of employment n.
ilk giriş kaydının yapıldığı defter book of original entry n.
işe giriş oranı accession rate n.
işe giriş sınavı job examination n.
işe giriş tarihi start date of employment n.
işlem giriş gecikmesi entry trade delay n.
işe giriş sözleşmesi employment contract n.
işe giriş işlemleri employment process n.
kasa giriş defteri cash receipts book n.
karışık giriş composite entry n.
kasa giriş çıkış özeti cash-flow statement n.
kullanım ve yeniden giriş utilization and write-back n.
malın giriş yaptığı liman port of entry n.
malın gümrükten geçici giriş izni bill of sight n.
malm gümrükten giriş izni bill of sight n.
limana giriş kaydı port entry n.
malın giriş kapısı port of entry n.
nakit giriş hesabı cash-flow statement n.
nakit para giriş ve çıkışları cash flow n.
nakit giriş yevmiyesi cash receipts journal n.
mukabil giriş cross entry n.
muhasebe giriş kayıtları accounting entries n.
pazara giriş amaçlı fiyatlandırma penetration pricing n.
pazara giriş access to market n.
pazara giriş market penetration n.
piyasaya giriş tarihi market-entry date n.
pazara giriş tarihi market-entry date n.
pazara giriş engelleri market barriers n.
sınırdan giriş resmi octroi n.
serbest dolaşıma giriş rejimi release for free circulation n.
serbest dolaşıma giriş beyannamesi declaration of release for free circulation n.
sigortalı işe giriş bildirisi statement of employment n.
serbest giriş hakkı right of free entrance n.
sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi effective date of contract n.
son giriş kayıtları defterî book of final entry n.
şehre giriş vergisi octroy n.
sonraki giriş postdate entry n.
şehre giriş vergisi octroi n.
tüccar loncası giriş ücreti hanse n.
ters giriş reversal n.
transit giriş transit entry n.
tersine giriş reversing entry n.
vadesi gelmeyen giriş aidatı unmatured entrance fee n.
ülkeye yoğun giriş (döviz/sermaye vb) influx n.
Law
atm kart giriş yuvasında kartın sıkışmasını sağlayarak kartın ele geçirilmesi card trapping n.
bir belgenin hükümlerinin nedenini anlatan tanıtıcı giriş bölümü introductory recitals n.
bir yere gidiş/giriş yasağı exclusion order n.
cezaevine giriş entry to prison n.
giriş izni admission n.
giriş resmi city toll n.
giriş ortaklığı accession partnership n.
hukuk okuluna giriş sınavı law school admission test n.
haksız giriş unlawful entry n.
izinsiz giriş trespass n.
ihbarsız mülke giriş emri/izni no-knock warrant n.
kanunsuz giriş unlawful entry n.
kanunsuz giriş forcible entry n.
ters giriş reversal n.
ülkeye giriş yasağı prohibition of entry to a country n.
yasadışı giriş illegal entry n.
yasadışı giriş illegal entry n.
yürürlüğe giriş tarihi entry into effect date n.
Politics
avrupa birliğine giriş süreci european union accession process n.
avrupa birliği giriş süreci european union accession process n.
devlet memuriyetine giriş entry in public service n.
dtö pazara giriş komitesi wto market access committee n.
eşit giriş ilkesi principle of equal access n.
giriş kapısı entry point n.
giriş izni leave to enter n.
ilk giriş yapılacak/yapılan schengen ülkesi member state of first entry n.
sınırdışı etme veya ülkeye giriş yasağı deportation or exclusion order n.
topluluk pazarına giriş stratejisiyle ilgili faaliyetlerin uygulanması danışma komitesi advisory committee on the implementation of activities relating to the community market access strategy n.
yürürlüğe giriş entry into force n.
Institutes
pazara giriş ve uluslararası ilişkiler dairesi department of market access and international relations n.
Insurance
ertelenmiş giriş aidatı deferred entrance fee n.
giriş aidatı entrance fee n.
vadesi gelmeyen giriş aidatı unmatured entrance fee n.
Tourism
otele giriş yapmak check in v.
giriş ücreti cover charge n.
giriş holü lobby n.
yeniden giriş vizesi re-entry visa n.
yolcunun bir ülkeye yeniden giriş yapmasına izin veren vize re-entry visa n.
Technical
vanalarda vb. giriş veya çıkışı kontrol eden ince sivri çubuk needle n.
ağ temel giriş/çıkış sistemi network basic input/output system n.
abone giriş kablosu leading-in cable n.
adam giriş deliği manhole n.
adam giriş deliği kapak grubu manhole cover assembly n.
ana giriş main entrance n.
analog giriş analogue input n.
analog giriş analog input n.
arka giriş back entrance n.
batık giriş yapısı submerged intake n.
basınçlı hava giriş basıncı compressed air inlet pressure n.
beleş giriş between the lines entry n.
beleş giriş piggyback infiltration n.
buhar giriş deliği steam port n.
buhar giriş nazımı inlet valve n.
buhar giriş ventili steam admission valve n.
buhar giriş kasası admission chest n.
birleşik giriş kutusu combo box n.
buhar giriş ventili steam inlet valve n.
buhar giriş hattı steam inlet pipe n.
buhar giriş basıncı throttle steam pressure n.
buhar türbini giriş basıncı steam turbine inlet pressure n.
buhar giriş kasası steam chest n.
buhar giriş borusu radiator steam-inlet pipe n.
buhar giriş basıncı steam inlet pressure n.
buhar giriş hattı steam induction pipe n.
buhar giriş bağlantısı steam inlet connection n.
değişken giriş kanatları variable inlet vanes n.
çanağzı giriş bellmouth intake n.
cihaz giriş akımı equipment input current n.
diferansiyel giriş gerilimi differential input voltage n.
diferansiyel giriş gerilimi differential-input voltage n.
d.a giriş güç uçlarında meydana gelen dalgacıklar ripples on d.c. input power ports n.
değişken giriş kanatları variable inlet vanes n.
dizisel giriş-çıkış serial I/O n.
en yüksek giriş gücü maximum input power n.
enjeksiyon giriş borusu grout supply pipe n.
eller serbest giriş keyless entry key n.
eşdeğer giriş ve çıkış admitansı equivalent input and admittance n.
elektrik giriş devreleri electrical input circuits n.
eksenel giriş axial admission n.
filtreye giriş hızı screen entrance velocity n.
giriş izi entry mark n.
giriş basıncı supply pressure n.
giriş alan büyüklüğü entrance field size n.
giriş kanalı entrance channel n.
giriş valfi gate valve n.
giriş kapısı door way n.
giriş-çıkış açıklığı entrance and exit opening n.
giriş koşulu entry condition n.
giriş ızgarası inlet grille n.
giriş ve çıkış basınçtan arasındaki fark pressure drop n.
giriş datası input data n.
genel giriş general introduction n.
giriş kablosu lead wire n.
giriş akımı inflow n.
giriş çözeltisi input solution n.
giriş kalınlığı entry thickness n.
giriş celisi input impedance n.
giriş manifoldu intake manifold n.
giriş öbeği entry block n.
giriş bacası access shaft n.
giriş mili input shaft n.
giriş susturucusu inlet silencer n.
giriş ve çıkış ağzı boyutları port dimensions n.
giriş kanalı headrace n.
giriş gerilme rolesi inlet tension reel n.
giriş zamanı entry time n.
giriş yivi lead-in groove n.
giriş bilgisi input data n.
giriş valfi siti inlet valve seat n.
giriş kanalı approach channel n.
giriş ekranı input screen n.
giriş direnci input resistance n.
giriş supabı iteceği inlet valve lifter n.
giriş gerilimi entry tension n.
giriş koruma kodu ip code n.
giriş verileri input data n.
giriş-çıkış süreci input-output process n.
giriş kapısı access hatch n.
giriş konisi inlet cone n.
giriş kapısı kilidi entrance-door lock n.
giriş ernpedansı driving point impedance n.
giriş kenarı inlet edge n.
giriş kapağı entrance lock n.
giriş borusu inlet pipe n.
giriş basıncı upstream pressure n.
giriş saçağı entrance canopy n.
giriş açıklığı inlet opening n.
giriş selektörü input selector n.
giriş vanası meter stop n.
giriş basıncı inlet pressure n.
giriş gergisi entry bridle n.
giriş supabı inlet valve n.
giriş valsi feeding roller n.
giriş kanalı inlet channel n.
giriş manifoldu inlet manifold n.
giriş ön akımı input bias current n.
giriş kolektörü inlet header n.
giriş kondansatörü input capacitor n.
giriş transformatörü input transformer n.
giriş borusu lead in pipe n.