içten - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

içtenBedeutungen von dem Begriff "içten" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 82 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
içten candid adj.
içten frank adj.
içten sincere adj.
General
içten cant [dialect] n.
içten interior adj.
içten true adj.
içten affable adj.
içten willing adj.
içten openhearted adj.
içten intimate adj.
içten kind adj.
içten warm adj.
içten outspoken adj.
içten real adj.
içten open adj.
içten expansive adj.
içten self sacrificing adj.
içten truthful adj.
içten friendly adj.
içten familiar adj.
içten devout adj.
içten forthright adj.
içten heartfelt adj.
içten bona fide adj.
içten ingenuous adj.
içten hearty adj.
içten genuine adj.
içten undesigning adj.
içten childlike adj.
içten gut adj.
içten sidesplitting adj.
içten kindly adj.
içten inboard adj.
içten earnest adj.
içten internal adj.
içten unaffected adj.
içten bluff adj.
içten honest adj.
içten faithful adj.
içten wholehearted adj.
içten cordial adj.
içten unfeigned adj.
içten artless adj.
içten chummy adj.
içten hail-fellow-well-met adj.
içten heart-to-heart adj.
içten honest-to-goodness adj.
içten honest-to-god adj.
içten heart-whole adj.
içten open-armed adj.
içten open-hearted adj.
içten true-hearted adj.
içten outright adj.
içten unreserved adj.
içten whole-hearted adj.
içten profound adj.
içten aefauld adj.
içten acquaintable adj.
içten cant [scotland/northern england] adj.
içten truly adv.
içten from the inside adv.
içten deeply adv.
içten deep adv.
içten inly adv.
içten delightedly adv.
içten at heart adv.
içten internally adv.
içten inwardly adv.
içten from within adv.
içten without pose adv.
içten sincerely adv.
içten profoundly adv.
içten ab intra adv.
Idioms
içten hail-fellow-well-met
içten at the bottom of one's heart
içten from the bottom of one's heart
içten from the bottom of one's hearts
içten hale-fellow-well-met
Psychology
içten intimate
içten sincere
Music
içten affettuoso adj.
içten espressivo

Bedeutungen, die der Begriff "içten" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 175 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
içten içe kaynamak simmer v.
içten içe kaynatmak simmer v.
iyi çalışmamak (içten yanmalı motor) misfire v.
içten dileklerini iletmek send one's best wishes v.
içten dileklerini sunmak send one's best wishes v.
içten içe olmak smolder v.
içten teşekkürlerini sunmak express one's sincere thanks v.
içten bir hoşça kal demek wish someone a fond farewell v.
içten içe olmak smoulder v.
içten olmak be open v.
açık ve içten olma candidness n.
içten bağlılık devotion n.
içten gelme spontaneousness n.
içten pazarlıklı kimse dissembler n.
içten özür heartfelt apology n.
içten gelme spontaneity n.
içten kabul cordial reception n.
içten merak true concern n.
içten evlenme endogamy n.
içten düğmeli bir tür palto chesterfield n.
içten dua a heartfelt prayer n.
içten dua a sincere prayer n.
içten (bir) kahkaha belly laugh n.
içten kucaklama warm hug n.
içten yanmalı motorlar internal combustion engines n.
yapılmaması gerektiğine inandığın ancak yapmaya devam edip içten içe pişmanlık duyduğun zevkler guilty pleasure n.
içten pazarlıklı sneaky adj.
içten olmayan set adj.
içten gelen genuine adj.
içten gelen willing adj.
içten olmayan frigid adj.
içten bağlantılı endocentric adj.
içten gelen heartfelt adj.
içten gelen spontaneous adj.
içten pazarlıklı stealthy adj.
içten içe güdülen silent adj.
içten geldiği gibi improvised adj.
içten pazarlıklı mealymouthed adj.
içten olmayan hollow-hearted adj.
-e içten bağlı devoted to adj.
içten pazarlıklı mealy-mouthed adj.
içten gelen gut adj.
içten insan expansive adj.
içten doğmuş endogenous adj.
içten geldiği gibi extemporaneous adj.
içten doğan spontaneous adj.
içten gelen cheerful adj.
içten dileklerle with warm wishes adv.
içten olarak heartfeltly adv.
içten içe secretly adv.
içten içe sneakingly adv.
içten bir şekilde friendlily adv.
içten gelen cheerfully adv.
içten içe inwardly adv.
Phrasals
içten istemek burn with
Phrases
içten dileklerimle kind regards
içten dileklerimle warm wishes
içten dileklerimle with warm wishes
en içten dileklerimle with my best wishes
en içten dileklerimle warm wishes
en içten dileklerimle with my warm wishes
en içten dileklerimle sincerely
en içten dileklerimle with my best regards
en içten dileklerimle with my sincere wishes
en içten dileklerimle best wishes
en içten dileklerimle with kindest regards
en içten dileklerimle with my warmest wishes
içten dışa doğru from the inside out
i̇çten başlayıp dışa doğru from the inside out
Idioms
içten olmadan with a bad grace
içten olmak have one's heart in the right place
içten istemek have one's heart in
içten duygularla from the bottom of one's hearts
birini içten içe yiyip bitirmek eat someone up inside
içten bir kahkaha atmak have a hearty laugh
içten konuşmak speak from heart
Speaking
en içten saygılarımla with warmest regards
bu beni içten içe yiyip bitiriyor it's eating me up inside
en içten teşekkürlerimi sunarım my profound thanks to
içten teşekkürler heartfelt thanks
Trade/Economic
içten finansman autofinancing
Politics
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi committee for the approximation of the laws of the member states relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery
Technical
içten yanmalı motorlarda doğru oranda hava yakıt karıştırma işlemi carburation n.
içten yanmalı motorlarda doğru oranda hava-yakıt karıştırma işlemi carburation n.
içten borulanma internal piping
içten oyulma internal scour
içten dişli mikrometre internal thread micrometer
içten konik torna etme taper boring
içten yanmalı kazan firebox boiler
silindirlerdeki sıkıştırılmış havanın ısısının yakıtı ateşlediği içten yanmalı motor diesel engine
içten yanmalı pistonlu motor reciprocating internal combustion engine
içten yaylı kompas inside spring caliper
içten yanmalı motorlar internal combustion engines
içten ısıtmalı fırın internally heated furnace
içten ısıl koruma built-in thermal protection
içten kesmeli self-quenched
silindirleri karşılıklı olan içten yanmalı makine ya da motor vis-à-vis engine
içten yanmalı dört zamanlı olan makine valve-in-head engine
içten yağmur iniş borusu internal downspout
içten arıtma internal treatment
içten kenetli ek joggled joint
içten yanmalı motor internal combustion engine
içten yanma internal combustion
içten yanmalı internal combustion
içten oyulma undercutting
kendi kendine içten yanma spontaneous combustion
içten yanmalı kıvılcımla ateşlemeli motor spark ignited internal combustion engine
içten yanmalı motor ic engine
içten yaylı innerspring
içten yaylı yatak innerspring mattress
içten doğan spontaneous
içten ısıtma internal heating
içten oluk açma internal broaching
içten taşlama internal grinding
içten zehirleyen endotoxic
içten çözütmeli internal airwinding
içten tersinir endoreversible
içten merkezlemeli with internal centering
içten karıştırıcı internal mixer
pistonlu içten yanmalı motor reciprocating internal combustion engine
içten yanmalı motorlar tarafından tahrik edilen jenaratörler generators powered by internal combustion engines
içten içe yanmaya deep-seated fire
gidip gelme hareketli içten yanmalı motorlar reciprocating internal combustion engines
içten yanmalı motorla teçhiz edilmiş ünite unit fitted with internal combustion engine
içten yanmalı motorlu kesme makinesi internal combustion cutting-off-machine
elle tutulan içten yanmalı motorlu zincirli testerenin ön ve arka el koruyucuları front and rear hand-guards of portable hand-held combustion engine chain-saw
gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli jeneratör grupları reciprocating internal combustion engine driven generating sets
içten vidalı internal threaded
gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets
içten yanmalı motorlar tarafından çalıştırılan jeneratörler generators powered by internal combustion engines
Mechanic
içten dişli annular gear
Construction
içten ısıl koruma built-in thermal protection
içten metal tespit tertibatı internal metal fittings
Automotive
içten kilitleme pimi interlock roller
içten yanmalı motor enstitüsü internal combustion engine institute
içten tersinir internally reversible
içten pabuçlu fren inside shoe brake
içten pabuçlu fren internal shoe brake
içten bantlı fren inside band brake
içten yanmalı motor fuel-injection engine
pistonlu içten yanmalı motor reciprocating internal combustion engine
gidip gelme hareketli içten yanmalı motorlar reciprocating internal combustion engines
pistonlu içten yanmalı motorlar reciprocating internal combustion engines
içten yanmalı motorla çalışan araç internal combustion engine-powered vehicle
içten yanmalı gidip gelme hareketli motorlar reciprocating internal combustion engines
içten yanmalı gidip gelme hareketli motor reciprocating internal combustion engine
hidrojen yakıtlı içten yanmalı motorlu araç hydrogen ice vehicle
içten çok dişli (xzn) vida triple-square spline head screw
içten dişli internal gear
içten dişli pompa internal gear pump
içten dişli rondela internal tooth washer
içten yanmalı motor internal combustion engine
içten yanmalı motorlu araç internal combustion engine vehicle
içten yanmalı motor internal combustion motor
Aeronautic
içten yanmalı motor piston engine
yakıtta içten yanma kanalı conduit
içten gelme inset
Marine
içten yanmalı motor kullanan bot veya kayık motor boat
içten motorlu gezinti teknesi inboard-engined pleasure craft
içten takmalı dizel motor inboard diesel engine
Psychology
içten konuşma endophasia
Physiology
içten alıcı interoceptive
Math
içten bölme internal division
içten teğet çember internally tangent circles
Physics
içten büyüme endogeny
Biology
içten büyüme endogeny
içten büyüyen endogenous
Biochemistry
tıkanma içten obstruction
içten dışa akış inside-out flow
Marine Biology
içten tıkanma obstruction
Linguistics
içten yeni kurum internal reconstruction
Environment
karayolu dışında kullanılan hareketli makinelara takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gazlara ve partikül halindeki kirleticilere karşı alınacak tedbirler measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery
Music
içten gelerek affettuoso adv.
Photography
mekanik olarak kağıt üzerine resim yapmaya olanak tanıyan, sehpaya monte edilmiş, içten yansıtmalı aygıt camera lucida n.
Entomology
larvaları kök içerisine yerleşerek sebzeyi içten çürüten havuç haşeresi carrot fly (psila rosae) n.