inceleme - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

incelemeBedeutungen von dem Begriff "inceleme" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 54 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
inceleme examination n.
inceleme research n.
General
inceleme thesis n.
inceleme screening n.
inceleme analysing n.
inceleme dissection n.
inceleme blowout n.
inceleme enquiry n.
inceleme checkover n.
inceleme inquisition n.
inceleme research n.
inceleme surveying n.
inceleme observation n.
inceleme reconnoiter n.
inceleme checkup n.
inceleme prospecting n.
inceleme exploration n.
inceleme check-up n.
inceleme reconnoitre n.
inceleme scrutiny n.
inceleme reviewing n.
inceleme inspecting n.
inceleme examen n.
inceleme study n.
inceleme review n.
inceleme investigating n.
inceleme blow-out n.
inceleme perusal n.
inceleme reading n.
inceleme analyzing n.
inceleme compendium n.
inceleme investigation n.
inceleme analysis n.
inceleme inspection n.
inceleme probe n.
inceleme observing n.
inceleme anatomy n.
inceleme survey n.
inceleme canvass n.
inceleme examinatorial adj.
Trade/Economic
inceleme analysis
inceleme revision
inceleme decomposition
inceleme audit
inceleme research
inceleme observation
inceleme survey
Law
inceleme verification
inceleme examining
inceleme enquiry
Technical
inceleme investigation
Computer
inceleme probing
inceleme examining
Statistics
inceleme survey

Bedeutungen, die der Begriff "inceleme" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 365 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
araştırma veya inceleme yürütmek conduct v.
inceleme başlatmak start an investigation v.
inceleme başlatmak launch an investigation v.
inceleme için çağırmak call for inspection v.
inceleme yapmak hold an examination v.
inceleme yapmak research v.
inceleme yapmak make an examination v.
inceleme yapmak reconnoitre v.
inceleme yapmak reconnoiter v.
inceleme yürütmek conduct an investigation v.
kapsamlı inceleme başlatmak launch an extensive investigation v.
kapsamlı inceleme başlatmak launch a thorough investigation v.
kapsamlı inceleme başlatmak launch a comprehensive investigation v.
yerinde inceleme yapmak examine on-site v.
afet inceleme ekibi disaster area survey team n.
bağlamından bağımsız inceleme decontextualization n.
bağlamından bağımsız inceleme decontextualisation n.
bilimsel inceleme disquisition n.
bilimsel inceleme dissertation n.
bir karışımdaki protein miktarını inceleme yöntemi immunoblotting n.
çıkışta yapılan inceleme exit monitoring n.
daha derin bakma/inceleme further thought n.
derinlemesine inceleme yeteneği perspective n.
detaylı inceleme perscrutation n.
detaylı inceleme a minute inquiry n.
dikkatle inceleme scrutinizing n.
dikkatle inceleme scrutinising n.
dikkatli inceleme scrutiny n.
eksik inceleme incomplete/inadequate /insufficient examination/inspection n.
eski resmi belgeleri inceleme bilimi diplomatics n.
görsel inceleme visual examination n.
gözle inceleme visual inspection n.
gözleme (inceleme vb) observing n.
gözleyerek kuşları inceleme bird watching n.
hidrografik inceleme hydrographic survey n.
hidrolojik inceleme hydrologic survey n.
inceleme heyeti surveying commission n.
inceleme heyeti investigation commission n.
inceleme konusu subject of study n.
inceleme raporu survey report n.
inceleme süresi review period n.
inceleme tablosu screening table n.
inceleme yazısı memoir n.
inceleme/araştırma yazısı a review essay n.
insanın doğumdan sonra gözle görülebilen özelliklerini inceleme euphenics n.
iyice inceleme scrutinizing n.
iyice inceleme scrutinising n.
kapsamlı inceleme extensive evaluation n.
kendi kendini inceleme self-examination n.
makro inceleme macro examination n.
memleket içi inceleme fasılası in-country period n.
mikroskobik inceleme microscopic examination n.
mikroskopla inceleme microscopy n.
monografik inceleme monography n.
olay yeri inceleme crime scene investigation n.
olay yeri inceleme memuru scenes of crime officer n.
olay yeri inceleme memuru soco n.
olay yeri inceleme memuru crime scene investigator n.
ölüleri inceleme bilimi necrology n.
ön inceleme recce (reconnoiter) n.
özel inceleme/araştırma private investigation n.
parçalarına ayırıp inceleme dissection n.
sıkı inceleme close surveillance n.
sıkı inceleme strict supervision n.
sıkı inceleme close inspection n.
sosyal inceleme raporu social study report n.
suç mahallinde yapılan inceleme crime scene investigation n.
tekrar inceleme reconsideration n.
uzaktan görsel inceleme remote visual inspection n.
üstünkörü inceleme cursory examination n.
yapmadan önce inceleme before look journalizing n.
yatay inceleme cross-section study n.
yeniden inceleme reexamination n.
yeniden inceleme re-examination n.
yeniden inceleme review n.
yeniden inceleme revision n.
yüzeysel inceleme superficial investigation n.
yüzeysel inceleme superficial examination n.
inceleme sürecindeki pending adj.
hastalığın belirti ve patolojik inceleme sonuçları ile ilgili olarak clinicopathologically adv.
Phrases
bu inceleme/eleştiri, film/konu hakkında ipuçları verebilir this review may contain spoilers
daha fazla/ilave inceleme/değerlendirme için for further consideration
Colloquial
ön inceleme preliminary exam
Idioms
detaylı inceleme going-over
inceleme ve soruşturma gerektirmeyen dava open-and-shut case
uzun uzadıya inceleme splitting hairs
Speaking
inceleme fırsatın oldu mu? did you have a chance to take a look?
inceleme şansın oldu mu? did you have a chance to take a look?
Trade/Economic
analitik inceleme analytical review
analitik inceleme analytical analysis
analitik inceleme prosedürü analytical review procedure
at tasarım inceleme sertifikası ec design examination certificate
at tip inceleme beyanı ec type examination certificate
avrupa topluluğu tasarım inceleme sertifikası ec design examination certificate
ayrıntılı inceleme aşaması due diligence
ayrıntılı inceleme yöntemi breakdown method
bir ürünün tanıtımı esnasında yapılan inceleme hands-on review
bütünü parçalarına ayırarak inceleme breakdown method
doküman inceleme document review
esas inceleme substantial examination
finansal inceleme financial review
fiyat inceleme uzmanı price analyst
genel hatlarıyla inceleme high level review
genel inceleme overall study
hesapları inceleme kurulu accounts commission
iç inceleme internal analysis
ilk inceleme hands-on review
imtiyaz inceleme komitesi committee of privileges
inceleme alanı area of investigation
inceleme bölümü research department
inceleme gezisi study tour
inceleme gezisi study trip
inceleme toplantısı review meeting
inceleme tutanağı verification minute
inceleme ve değerlendirme kurulu board of inspection and survey
karşıt inceleme cross audit
kısmi inceleme partial examination
ön inceleme prior review
ön inceleme preliminary survey
ön inceleme preliminary examination
ön inceleme raporu preliminary survey report
ön inceleme/denetim pre-inspection
parçaları bir araya getirerek bütünü inceleme yöntemi build-up method
pazarlama ve insan ilişkisini inceleme yöntemi meta marketing
sevk öncesi inceleme anlaşması agreement on preshipment inspection
sıkı inceleme (işe eleman almada) screening
sınırlı inceleme limited investigation
süreç inceleme ekibi process review team
şekli inceleme procedural review
tam inceleme full investigation
tarihi belgeleri inceleme bilimi diplomatics
tip inceleme belgesi type examination certificate
üretim sırasında inceleme in-process inspection
vergi inceleme raporu tax audit report
yatay inceleme cross section study
yeniden inceleme review
yerinde inceleme physical site visit
Law
adli gözden geçirme/inceleme juridical review
adli inceleme judicial review
ani ve şüpheli ölümlere dair inceleme coroner's inquest
bir arazinin sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan inceleme gezintisi perambulation
dava öncesinde delil inceleme protokolü pre-action protocol
derinlemesine inceleme close examination
esasa ilişkin inceleme discovery
genetik parmak izi (inceleme) genetic fingerprinting
ikinci inceleme kararı second instance decision
ilk inceleme first examination
inceleme gezisi investigative tour
inceleme gezisi investigative visit
inceleme sebebi reason for examination
karşıt inceleme counter verification
olay yeri inceleme crime scene investigation
olay yeri inceleme csi
olay yeri inceleme birimleri crime science investigation units
olay yeri inceleme ekibi evidence response team
olay yeri inceleme ekibi crime scene investigation team
olay yeri inceleme ekibi csi team
olay yeri inceleme ekibi scenes of crime officer (soco)
olay yeri inceleme memurları scenes of crime officer (soco)
ölüm olayı inceleme odası coroner's court
ölüm olaylarının soruşturulduğu inceleme odası coroner's court
ön inceleme preliminary examination
resmi inceleme official search
tekrar inceleme amacıyla temyiz etme appeal for reconsideration
tekrar inceleme istemiyle temyize başvurma appeal for reconsideration
yakın inceleme close examination
yerinde inceleme viewing
Politics
bm inceleme heyeti un investigation committee
bm inceleme heyeti un investigation commission
etik inceleme ethical review
inceleme aşamasında olan dosyalar pending cases
inceleme gezisi study visit
inceleme komisyonu investigation commission
inceleme komisyonu board of review
inceleme komitesi review committee
inceleme misyonu fact-finding mission
inceleme misyonu inquiry mission
inceleme sürecindeki pending
inceleme ziyareti study visit
müşterek inceleme planları joint examination schemes
sovyet (rus) yöneticilerin davranışlarını inceleme kremlinology
t.b.m.m. insan haklarını inceleme komisyonu grand national assembly of turkey human rights investigation commission
tip inceleme type examination
Institutes
aklama suçu inceleme grubu examination group for laundering offence
bilgisayarlı kovan ve mermi çekirdeği inceleme sistemi integrated ballistics information system
inceleme ve soruşturma daire başkanlığı department for examining and investigation
inceleme, araştırma ve danışmanlık hizmetleri bürosu bureau of examination, research and consultation services
inceleme, araştırma ve danışmanlık hizmetleri koordinatörlüğü coordination office of examination, research and consultation services
insan haklarını inceleme komisyonu committee on human rights inquiry
kaza araştırma ve inceleme kurulu accident research and investigation board
olağanüstü hal inceleme işlemleri komisyonu the commission on examination of the state of emergency procedures
olağanüstü hal i̇şlemleri i̇nceleme komisyonu commission for the examination of proceedings under the state of emergency
rapor, inceleme ve işlem şubesi section of report and investigation and processing
Technical
akustik inceleme acoustic investigation
analitik inceleme prosedürü analytical review procedure
ara inceleme intermediate survey
bağ inceleme bilimi syndesmology
bilimsel inceleme scientific research
bilimsel inceleme treatise
bölgesel inceleme regional survey
değişkenlere göre inceleme inspection by variables
detaylı inceleme scrutiny
eddy akımıyla inceleme eddy current inspection
eksiksiz inceleme thorough examination
gözetleçle inceleme micrography
gözetleçle inceleme microscopy
gözle inceleme visual inspection
gözle ön inceleme preliminary visual examination
hava fotoğrafları ile inceleme aerial survey
içyapısal inceleme microstructural examination
içyapısal inceleme microstructural study
inceleme aygıtları inspection equipment
inceleme çizgesi inspection diagramme
inceleme deliği inspection hole
inceleme kuyusu observation well
inceleme masası inspection table
inceleme partisi inspection lot
inceleme süresi inspection time
inceleme yöntemi inspection method
inceleme yöntemleri inspection techniques
kaba inceleme macro examination
kaynak inceleme source inspection
kristalografik inceleme crystallographic examination
madenleri üfleçle ısıtıp inceleme pyrology
metal inceleme numunesi metallographic specimen
metalbilimsel inceleme metallurgical study
metalografik inceleme metallographic examination
mıknatıslı parçacıklı inceleme magnetic-particle inspection
mıknatıssal çözümlemeli inceleme magnetic analysis inspection
mikroskobik inceleme microscope examination
mikroskobik inceleme microscopic examination
mikroskopla inceleme microscopic examination
nanoparçacık inceleme nanovid microscopy
nitel inceleme inspection by attributes
önleyici inceleme preventive inspection
periyodik inceleme periodic inspection
petrografik inceleme petrographic examination
röntgen ışınları ile inceleme x-ray examination
röntgenle inceleme radioscopy
röntgenle inceleme radiography
ses dalgalarıyla inceleme acoustic investigation
sesbilimsel inceleme acoustic investigation
sesüstü inceleme ultrasonic inspection
sızıcıyla inceleme penetration inspection
sismik inceleme seismic prospecting
son inceleme final inspection
süreç içi inceleme in-process inspection
tahta parçalarını mikroskopik inceleme için hazırlama xylotomy
tam inceleme thorough examination
taramalı elektron mikroskobuyla inceleme scanning electron microscopy
teknik inceleme technical studies
tekrar inceleme re-inspection
ultramikroskopik inceleme ultramicroscopic inspection
ultrasonik inceleme ultrasonic examination
uzaktan gözle inceleme remote visual inspection
x ışınları ile inceleme x-ray examination
x ışınları ile inceleme x ray examination
yağış inceleme hyetography
yeniden inceleme re-inspection
yerinde inceleme on-the-spot check
Computer
ayrıntılı inceleme profiling
inceleme hatası parse error
inceleme raporu analysis report
inceleme tarihi review date
işlem sonrası inceleme postmortem
işlem sonrası inceleme post-mortem
son durum inceleme programı postmortem program
son durum inceleme yordamı postmortem routine
son inceleme dökümü postmortem dump
Informatics
iki taraflı bilinmeyenli inceleme double-blind study
Construction
hasarsız inceleme nondestructive evaluation
hidrolojik inceleme hydrologic study
strüktürel inceleme structural survey
Aeronautic
daldırmalı inceleme immersed scanning
Marine
denizle ilgili biyolojik inceleme marine biological survey
fiziksel inceleme physical survey
hidrografik inceleme hydrographical surveying
inceleme hacmi control volume
katı madde inceleme sediment survey
manyetometrik inceleme magnetometric survey
topografik inceleme topography survey
topoğrafik inceleme için kullanılan ana istasyon key station
Medical
ameliyat sonrası histopatolojik inceleme sonuçları postoperative histopathologic examination results
bakteri inceleme bacterioscopy
bakteriyolojik inceleme sonuçları results of microbiological examination
cerrahi eksplorasyon ve histopatolojik inceleme surgical exploration and histopathological examination
dışkı inceleme coprology
dışkı inceleme scatology
ec tip inceleme beyanı ec type examination certificate
ec tip inceleme sertifikası ec type examination certificate
ekokardiyografik inceleme echocardiographic examination
genetik inceleme ile tanı alan cadasil olgusu genetically diagnosed cadasil case
geriye dönük inceleme retrospective analysis
görsel inceleme visual inspection
histomorfometrik inceleme histomorphometric examination
ilaç etkilerini inceleme bilimi pharmacodynamics
kanserli göze inceleme cytotechnology
klasik polisomnografik inceleme conventional polysomnographic examination
kulak inceleme aygıtı otoscope
malzeme inceleme birimi material review board
patolojik inceleme sırasında tanısı konulmuş diagnosed during pathological examination
postmortem inceleme postmortem examination
postoperatif patolojik inceleme postoperative pathological examination
renkli doppler ultrasonografik inceleme color doppler ultrasonographic examination
renkli ve pulse doppler ultrasonografik inceleme color and pulse doppler examination
rijit teleskopik inceleme rigid telescope examination
selektif renal anjiyografik inceleme selective renal angiography
ürodinamik inceleme urodynamic testing
ürodinamik inceleme urodynamic evaluation
Psychology
radyoaktif sisternografi inceleme radioactive cisternography
Dentistry
panoramik radyografik inceleme panoramic radiographic examination
Statistics
betimsel inceleme descriptive survey
inceleme tasarımı survey design
keşfedici inceleme exploratory survey
yinelenmiş inceleme repeated survey
Chemistry
kronik inceleme chronic study
Biology
cansız varlıkları inceleme abiology n.
Marine Biology
görsel inceleme visual survey
Botanic
bitki inceleme herborization
inceleme amacıyla bitki toplama botanisation
inceleme amacıyla bitki toplama herborisation
inceleme amacıyla bitki toplama botanization
inceleme amacıyla bitki toplama herborization
inceleme amacıyla bitki toplamak botanise
inceleme amacıyla bitki toplamak herborize
inceleme amacıyla bitki toplamak botanize
inceleme amacıyla bitki toplayan kimse herboriser
inceleme amacıyla bitki toplayan kimse botanizer
inceleme amacıyla bitki toplayan kimse herborizer
inceleme yapılmak üzere toplanmış botanised
inceleme yapılmak üzere toplanmış herborized
inceleme yapılmak üzere toplanmış botanized
Education
hikaye inceleme ve romana giriş introduction to the novel and the short story
sınav sonrası inceleme a2 level
siyaset teorisi'nde inceleme konuları selected topics in political theory
Linguistics
dillerarası inceleme interlinguistics
karşıtsal inceleme contrastive study
yazıt inceleme epigrahy
Environment
asismik inceleme aseismic examination
dünya ikliminin etkisini inceleme programı world climate impact studies programme
düşey inceleme vertical sounding
elektriksel inceleme electrical prospecting
hidrolojik inceleme hydraulogic study
yürüyerek inceleme walk-through
Geography
jeolojik inceleme geological survey
oşinografik inceleme oceanographic survey
Geology
hidrojeolojik inceleme hydrogeological investigation
Military
askeri adli müşavirlik inceleme kurulu board of review
baştan sona inceleme bottom up review
detaylı inceleme probe
disiplin ve inceleme kurulu disciplinary and adjustment board
genelkurmay etüt ve inceleme heyeti general staff study and research delegation
hassas noktaları inceleme vulnerabilities study
kara kuvvetleri bakanlığı yönetim inceleme ve geliştirme programı department of the army management review and improvement programme
karşı istihbarat tedbirleri inceleme hizmeti counter-intelligence survey
karşı istihbarat teknik inceleme hizmeti counter-intelligence technical survey
kaza inceleme makamı accident investigation authority
kızıl ötesi inceleme cihazı infra-red viewer
program inceleme ve analizi programme review and analysis
program kıymetlendirme ve inceleme tekniği programme evaluation and review technique
savunma inceleme komitesi defence review committee
yerinde inceleme site survey
yerinde inceleme ekibi site survey team
zayıf noktaları inceleme vulnerabilities study
Music
ilahi yazma veya inceleme sanatı hymnology