karışım - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

karışımBedeutungen von dem Begriff "karışım" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 44 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
karışım admixture n.
karışım blend n.
karışım mixture n.
karışım mix n.
General
karışım potpourri n.
karışım assortment n.
karışım hybrid n.
karışım medley n.
karışım amalgamation n.
karışım variety n.
karışım amalgam n.
karışım intermixture n.
karışım hotchpotch n.
karışım commixture n.
karışım melange n.
karışım interference n.
karışım concoction n.
karışım alloy n.
karışım blending n.
karışım combination n.
karışım composition n.
karışım mash n.
karışım melding n.
karışım combo n.
karışım coarse paste n.
karışım ragbag n.
karışım rag-bag n.
karışım ragout n.
karışım admixtion n.
Law
karışım mixtion
Technical
karışım mixing
karışım commix
karışım blend
karışım mixture
karışım interference
Construction
karışım mix
karışım admixture
Automotive
karışım mixture
Medical
karışım triturate
karışım medley
Food Engineering
karışım mixture
Chemistry
karışım mixture
Linguistics
karışım amalgam
Archaic
karışım temperature n.

Bedeutungen, die der Begriff "karışım" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 265 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
karışım yapmak alloy v.
karışım hazırlama confection n.
şekerli beyaz karışım frosting n.
keklerin üzerine konulan şekerli karışım frosting n.
yolların kaplanmasında kullanılan katranlı karışım tarmac n.
karışım bileşenleri blending components n.
birbirinden epey farklı şeylerden oluşan karışım potpourri n.
fakir karışım poor mixture n.
güzel olmayan karışım mishmash n.
çeşitli çiçeklerin güzel kokulu yapraklarıyla baharattan oluşan ve kavanozda saklanan bir karışım potpourri n.
düzensiz karışım jumble n.
uyumsuz karışım motley n.
karışım tasarımı mixture design n.
laden reçinesiyle mürrüsafiden oluşan bir karışım myrrh n.
etnik karışım ethnic mix n.
karışım rengi combination colour n.
soğutucu karışım frigorific mixture n.
uyumsuz karışım linsey-woolsey n.
nohut çakıl karışım pea gravel mix n.
kuru karışım dry mix n.
acayip karışım motley collection n.
sihirli karışım hellbroth n.
britanya’ya özgü, soğan ve turpla koyun kellesi haşlanıp karışım kaynatılarak yapılan bir çorba powsowdie n.
koyu sıvı karışım slutch n.
Tourism
yarı hazır karışım promix
Technical
karışım çevrimi mixing circuit
zayıf karışım lean mix
hava karışım ünitesi air mixing unit
karışım kontrolü mixture control
kimyasal karışım chemical mixture
karışım hücresi mixing box
karışım kontrolü mixing control
bitümlü karışım bituminous mixture
karışım havası mixed air
çok zengin karışım vrm
karışım pompası mixing pump
karışım oranı mix proportion
karışım rengi combination colour
motor karışım vanası motorized valve
yetersiz karışım lean mix
karışım kanalı mixing duct
hava karışım hücresi mixing chamber
üçlü karışım tekstil lifi ternary fibre mixtures
ikiden fazla katı maddenin oluşturduğu homojen karışım solid solution
karışım rengi secondary colour
karışım odası mixing chamber
sert karışım hard mix
zengin karışım rich mix
güçsüz karışım lean mix
karışım gazı mixed gas
beton karışım hesabı concrete mix design
karışım bolluğu richness of mix
ıslak karışım wet mix
fenolik kalıplama karışım phenolic moulding compound
birden fazla katıdan oluşan sabit maksimum erime noktasına sahip karışım diastatic mixture
karışım oranı mixing ratio
çok zengin karışım very rich mixture
karışım havası vantilatörü mixed flow fan
bitümlü karışım bitumen mix
karışım havası fanı mixed flow fan
karışım hücresi blending box
karışım kesiti weaving section
karışım hesabı mix design
sıcak karışım hot mix
karışım nispeti mixing ratio
kimyasal olarak doğru karışım perfect mixture
ideal karışım perfect mixture
yanma sırasında karbon monoksit oluşturulmayan bir karışım perfect mixture
mükemmel karışım perfect mixture
zengin karışım rich mixture
zayıf karışım poor mixture
karışım ayarı adjustment of mixture
boşluklu karışım open mix
hızlandırıcı karışım accelerating admixture
hava sürükleyici katkılı karışım air entrained mix
adiyabatik karışım adiabatic mixing
karışım deneyi batch test
karışım ağırlığı batched weight
torbalı karışım bagged mix
eşkaynar karışım azeotropic mixture
ikili karışım binary mixture
bağlayıcısı katılmamış karışım raw mix
sıkı karışım closed mix
boşluksuz karışım closed mix
karışım zenginliği richness of mix
karışım düzenlemesi design mix
kuru karışım dry mix
kuru karışım yöntemi dry mix process
kuru karışım kamyonu dry batch truck
karışım seçici mix selector
kuru karışım ağırlığı dry-batch weight
soğuk serilen karışım cold-laid mixture
sıcak uygulamalı karışım hot-laid mixture
homojen karışım homogeneous mixture
hava karışım oranını zenginleştirmek enrich
ötektik karışım eutectoid
karışım rengi mixed colour
karışım odası mixing room
lastik karışım rubber compound
karışım dağılımı mixture distribution
karışım kutusu mixing box
zengin karışım verme boost
yanıcı karışım combustible mixture
karışım tonu combination shade
karışım boyama combination dyeing
karışım suyu mixing water
karışım tasarımı mix design
karışım noktası mixing point
karışım ayarı mixture adjustment
karışım oranı mixture ratio
uçlar arası karışım normal mode interference
plastik karışım plastic mix
anılan karışım oranı nominal mix proportion
fazla kumlu karışım oversanded mix
hazır karışım sağlayıcı ready mix supplier
karışım zayıflığı weakening of mixture
pompalanamaz karışım unpumpable mix
mum bazlı karışım wax-based blend
fakir karışım lean fuel mixture
stok karışım blend stock
renk atma önleyici karışım antifade medium
refrakter karışım refractory mixture
karışım kuralları mixture rules
karışım entropisi entropy of mixing
karışım rengi tertiary color
karışım dağıntısı entropy of mixing
karışım oylumu volume of mixing
karışım entalpisi enthalpy of mixing
karışım yığıntısı enthalpy of mixing
seyreltik karışım lean mixture
ideal karışım dağıntısı ideal entropy of mixing
ötektik karışım eutectic mixture
ideal karışım ideal mixture
patlayıcı karışım explosive mixture
mavi karışım blue billy
çalışan karışım kazanı active mixer
dolgusuz poliuretan karışım unfilled polyurethane compound
dolgusuz epoksi reçineli karışım unfilled epoxy resinous compound
termostatik karışım vanaları thermostatic mixing valves
alçak basınçlı termostatik karışım vanası low pressure thermostatic mixing valve
hazır karışım cam kürecik premix glass bead
kimyasal karışım tankı chemical mixing tank
soğuk karışım emülsiyon grave emulsion
iki veya daha fazla alaşım hurdası karışım talaşı mixed turnings consisting of two or more alloys
karışım kıvamı consistency of mixture
bağlayıcısız karışım unbound mixture
hidrolik bağlayıcılı karışım hydraulically bound mixture
karışım plakası combination plate
fabrika yapımı karışım factory made mixture
Computer
uçlar arası karışım normal mode interference
Textile
ikili karışım lif binary fibre mixture
karışım odası mixing room
Construction
karışım kuralı rule of mixture
karışım dizaynı mix design
kuru karışım beton dry mix concrete
bitümlü sıcak karışım hot bituminous mixture
karışım suyu mixing water
beton karışım ayarlaması concrete mixture adjustment
pompaj betonu karışım tasarımı concrete mix design for pumping
katı karışım harsh mixture
zayıf karışım lean mix
zayıf karışım lean mixture
fazla harçlı karışım over-mortared concrete mix
hazır karışım ready-mix
ıslak karışım yöntemi wet-mix process
kumu az karışım undersanded mix
karışım suyunun bağıl terleme miktarı relative bleeding quantity of mixing water
ontario sıcak karışım üreticileri derneği ontario hot mix producers association
kuru karışım dry shake
beton karışım tasarımı concrete mix design
zengin karışım rich mixture
Automotive
ön karışım premixed
hava karışım kontrol klapesi air mix control damper
karışım vidası ayar koruma tapası mixture screw tamperproof plug
zayıf karışım lean mixture
hava karışım kontrol servomotoru air mix control servomotor
karışım kontrol voltajı mixture control voltage
karışım ayarı mixture setting
fakir karışım lean mixture
patlayıcı karışım explosive mixture
karışım teşkili mixture formation
karışım odası mixing body
rölanti karışım ayar vidası idle mixture adjusting screw
zengin karışım tertibatı econostat
benzin hava karışım oranı mixture ratio
zengin karışım rich mixture
karışım kafası mixing head
karışım ayar vidası mixture adjusting screw
rolanti karışım ayar sensörü idling mixture adjustment sensor
karışım regülatörü mixture regulator
fakir karışım poor mixture
elektro manyetik karışım electro-magnetic interference
fakir karışım lean air-fuel mixture
karışım ayar regülatörü mixture-control
hava karışım klapesi blend air door
zengin karışım rich mixture
karışım ayar vidası idle mixture screw
karışım ayarı mixture adjustment
karışım hacmi mixture volume
karışım ince ayarı fuel trim
karışım kontrol birimi mixture control unit
karışım kontrol solenoyidi duty cycle solenoid
karışım noktası mixing chamber
karışım odası mixing room
karışım oluşumu mixture formation
karışım zenginleştirme devresi mixture enrichment circuit
fakir karışım lean mixture
fakir karışım azot oksit katalisti lean nox catalyst
geribildirimli karışım kontrolü feedback mixture control
rölanti karışım ayarı idle mixture adjustment
Aeronautic
tropik bölgeler hava karışım alanı intertropical convergence zone
karışım bölgesi dilution zone
otomatik karışım kontrolü automatic mixture control
beton karışım oranı concrete mix ratio
Marine
karışım uzunluğu modeli mixing length model
yatay yönde karışım horizontal mixing
karışım gaz dalışlarında dip karışımından önce iniş sırasında kullanılan gaz travel mix
karışım yüzdesi mix proportion
karışım gaz mixed gas
karışım oranı mixing rate
yanal karışım lateral mixing
Mining
sulu karışım hattı slurry line
sulu karışım slurry
sarı-siyah cevherden oluşan karışım spec ore
Medical
ilaçlı ön karışım premix for medicated feeding stuff
kendisini toksinle nötralize eden anti-toksin karışım toxin-antitoxin
karışım soluyan hasta patient breathing mixtures
topikal lokal anestezik karışım mixture of topical local anesthetic
gaz giderici karışım gripe water
Psychology
eklemeli karışım additive mixture
Pharmaceutics
eski dönemlerde yaranın üzerine serpmek, terlemeyi önlemek gibi amaçlarla kullanılan tıbbi toz karışım catapasm n.
Food Engineering
keklerin üzerine koyulan şekerli karışım frosting
Gastronomy
pudinglerde, dondurmada veya turtalarda sos olarak kullanılan, doğranmış ve haşlanmış kestane, maraska kirazı, meyve şekerlemesi, likör veya rom ile yapılan karışım nesselrode n.
şekerli beyaz karışım ile kaplı frosted
hazır karışım ready mix
doğu hindistan’a özgü tatlı-ekşi bir karışım chutney
hazır karışım ready-mix
karışım (şarap) coupage
Physics
granülometrik karışım oranı fineness ratio
Chemistry
içindeki maddelerin farklı katmanlar halinde oluştuğu karışım lamellar mixture n.
izomer karışım isomer mixture
eşkaynar karışım azeotropic mixture
kimyasal olarak doğru karışım perfect mixture
ana karışım main mixture
ham karışım raw mixture
etkin karışım activated compound
rasemik karışım racemate
ötektik karışım eutectic mixture
ötektik karışım eutectoid
birerim karışım eutectic mixture
Biochemistry
rasemik karışım racemic mixture
üçlü karışım ternary mixture
ikili karışım binary mixture
Marine Biology
üçül karışım ternary mixture
yöndeğişimsiz karışım racemic mixture
yöndeşişimsiz karışım racemic mixture
Apiculture
iğnesiz arıların yuva yaparken saf balmumu yerine kullandığı balmumu, reçine ve bazen topraktan oluşan karışım cerumen n.
Environment
elektromanyetik karışım electromagnetic interference
karmaşık organik karışım complex organic mixture
Meteorology
karışım tabakası mixed layer
nem karışım oranı humidity mixing ratio
Geology
karmaşık organik karışım complex organic mixture
Military
karışım kontrolü propellant utilization
karışım kontrol tali sistemi propellant utilization subsystem
Archaic
antik roma döneminde güreşçilerin yağlanmak için kullandığı karışım ceroma n.