kişi - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kişiBedeutungen von dem Begriff "kişi" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 25 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kişi person n.
General
kişi fellow n.
kişi bod n.
kişi poll n.
kişi soul n.
kişi self n.
kişi wight n.
kişi thing n.
kişi individual n.
kişi persona n.
kişi dramatis persona n.
kişi one n.
kişi head n.
kişi man n.
kişi person n.
kişi figure n.
kişi chal [dialect] n.
Trade/Economic
kişi entity
kişi person
Law
kişi person
Technical
kişi self
Computer
kişi contacts
kişi contact
Archaic
kişi cove
British Slang
kişi bod

Bedeutungen, die der Begriff "kişi" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
çalıştıran kişi operator n.
yahudilik inancına mensup kişi jew n.
ünlü kişi celebrity n.
tüzel kişi legal entity n.
haber getiren kişi messenger n.
General
kurumak (kişi) become thin and weak v.
kendini toparlamak (hasta/yorgun kişi) rally v.
öneri yerine, öneriyi yapan kişi tartışma konusu edilerek iddialara karşı çıkmak argumentum ad hominem v.
devamlı olarak tek bir kişi ile flört etmek go steady v.
yaklaşmak (takip eden kişi/şey) gain on v.
(kişi vb) bağışlanmak be forgiven v.
(kişi vb) bağışlanmak be pardoned v.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrator or perpetrators v.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unidentified person or persons v.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrator or perpetrators v.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown assaliant or assailants v.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unidentified person or persons v.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown assaliant or assailants v.
(bir şeyi yapacak) son kişi olmak be the last person (to do something) v.
kayıp kişi ihbarında/bildiriminde bulunmak file a missing person report v.
kayıp (kişi) ilanı vermek file a missing persons report v.
bir şeyi sağlayan kişi olarak bilinmek be credited with v.
bir kişi ya da grubu yakın takip altına almak surveil v.
60 kişi arasından ikinci olmak be the second out of 60 v.
kredi açan (kişi/kurum) creditor n.
tanımlayan kişi describer n.
caydırıcı kişi dissuader n.
yalandan yemin eden kişi perjurer n.
suçlayan kişi accuser n.
önemli kişi personality n.
münzevi yaşayan kişi anchorite n.
anlaşmazlık yaratan kişi disuniter n.
öneren kişi proponent n.
tiksindirici kişi whoreson n.
kamçılayan kişi whipper n.
özel bir görevle gönderilen kişi emissary n.
moral bozan şey ya da kişi demoraliser n.
keşfeden kişi descrier n.
işçi haklarını savunan kişi labourist n.
sosyal hayattan elini ayağını çeken kişi withdrawer n.
saygın kişi worthy n.
evsiz kişi homeless person n.
deneyimli kişi old hand n.
eziyet eden kişi persecutor n.
söyleyen kişi sayer n.
ergonomiyle uğraşan kişi ergonomist n.
dayak atan kişi drubber n.
aldatan kişi duper n.
zayıf düşen kişi languisher n.
çalışan kişi wallah n.
itibarlı kişi elder n.
tuhaf kişi weirdy n.
acele gönderen kişi expeditor n.
erteleyen kişi deferrer n.
kementle yakalayan kişi lassoer n.
acele gönderen kişi expediter n.
kaba davranan kişi jeerer n.
paravan kişi front man n.
kayıtsız kişi laodicean n.
yasak yerde avlanan kişi poacher n.
rıhtımda gemileri yükleme boşaltma işinde çalışan kişi watersider n.
hayvanlara karşı cinsel istek duyan kişi zoophile n.
ifşa eden kişi divulger n.
alacakları toplayan kişi dunner n.
renkli kişi colored person n.
tarım ticareti yapan kişi agribusinessman n.
becerikli kişi go getter n.
evcilleştiren kişi domesticator n.
anlayışsız ve kaba kişi boeotian n.
diyet uygulayan kişi dieter n.
tuhaf kişi weirdie n.
referans veren kişi reference n.
serbest hareket eden kişi freewheeler n.
başaran kişi achiever n.
kötü kişi bad person n.
sinsi sinsi dolaşan kişi prowler n.
kutsal kişi sadhu n.
zarar veren kişi wrecker n.
isteyen kişi wanter n.
geceleri baskın yapan çeteye mensup kişi night rider n.
kutsayan kişi blesser n.
yoldan geçen kişi passer by n.
kişi eki personal ending n.
çok önemli kişi very important person n.
toplum yasalarına aklını kullanarak, kendi özgür istemiyle boyun eğen kişi satyagrahi n.
telefondaki kişi telephoner n.
okşayan kişi dallier n.
dışa dönük kişi extravert person n.
senet kıran kişi discounter n.
uyanmış kişi wakener n.
muzipçe şakalar yapan kişi larker n.
cimri kişi penny pincher n.
flört edilen kişi date n.
içinden çıkılmaz hale getiren kişi tangler n.
insandan kaçan kişi misanthrope n.
düzeni bozan kişi disorganizer n.
sakınan kişi abstainer n.
değersiz kişi badmash n.
çok zeki kişi brainiac n.
temsil düzenleyen kişi impresario n.
horlayan kişi wheezer n.
bir gemi veya uçağın idaresinden sorumlu kişi captain n.
bozuk ahlaklı kişi dissolute person n.
saldıran kişi attacker n.
nefret eden kişi detester n.
geciktiren şey ya da kişi delayer n.
iyi yiyecek ve içecekten anlayan kişi gourmet n.
en önemli kişi kingpin n.
kamçı cezasını uygulayan kişi whipper n.
bardan çıkmayan kişi barfly n.
intizamsız kişi slovenly person n.
dümbelek çalan kişi taborer n.
masrafları ödeyen kişi defrayer n.
nükleer silah yapan kişi weaponeer n.
karalama yapan kişi doodler n.
sinemaya giden kişi moviegoer n.
haksızlıkları ortaya çıkaran kişi muckraker n.
saçmalayan kişi driveller n.
cesur kişi lion n.
aptal kişi wally n.
bocalayan ve çabuk karar değiştiren kişi whiffler n.
fransız kişi french person n.
düşünen kişi thinking person n.
sırnaşık ya da yüzsüz kişi saucebox n.
doyurucu kişi ya da şey saturater n.
sızdıran kişi veya şey dripper n.
badi badi yürüyen kişi waddler n.
oyundaki olayları arada açıklayan kişi chorus n.
ilgisiz kişi laodicean n.
iyiliksever kişi philanthropist n.
acemi kişi lubber n.
otları temizleyen kişi weeder n.
doğrulayan kişi declarator n.
on parmağında on marifet olan kişi jack of all trades n.
seyahatte, tam tarifeye tabi olmayan yaşça küçük kişi child n.
giyen kişi wearer n.
bir şeye hayran olan kişi wonderer n.
tahrikçi kişi agitator n.
gelecek bir felaketi önceden haber veren kişi doomwatcher n.
dengesiz kişi chameleon n.
üzen kişi damper n.
iki kişi twain n.
özel yetenekleri olan kişi wiz n.
davetsiz giren kişi gatecrasher n.
erişkin kişi adult body n.
etrafı telaşa veren kişi alarmist n.
din değiştirmiş kişi vert n.
çabalayan kişi scrabbler n.
muhalif kişi adversary n.
görmemezlikten gelen kişi ducker n.
silahlı çatışma (iki kişi arasındaki) gunfight n.
dış dünyalardaki canlıları inceleyen kişi exobiologist n.
paravan kişi front n.
modaya yön veren/etkileyen kişi veya grup taste maker n.
dövme yapan kişi tattooist n.
yünle uğraşan kişi woolman n.
yayan bir veya birkaç kişi tarafından çekilen iki tekerlekli hafif taşıt rickshaw n.
feragat eden kişi disclaimant n.
kaçıran kişi abductor n.
kayıtlı kişi enrollee n.
dalavereci kişi designer n.
suistimal eden kişi abuser n.
evli kişi married person n.
marjinal kişi marginal person n.
çan çalan kişi ringer n.
tanımlayan kişi definer n.
takdir eden kişi admirer n.
erteleyen kişi procrastinator n.
ünlü kişi lion n.
önde gelen kişi luminary n.
büyük dövüş (birkaç kişi arasındaki) battle royal n.
ahlaksız kişi rascal n.
vurguncu kişi profiteer n.
şeytana tapan kişi demonist n.
dürüst kişi salt of the earth n.
nisan 1 de kandırılan kişi april fool n.
alaycı kişi derider n.
ilahlaştıran kişi deifier n.
kişi kültü personality cult n.
dışlanmış kişi pariah n.
kargacık burgacık yazan kişi doodler n.
teklif eden kişi proposer n.
bir günahın bağışlanması amacıyla papazın önerdiği kefareti yerine getiren kişi penitent n.
inceleyen kişi (bir konuyu) student of n.
elbisesini çıkaran kişi disrober n.
tatlı şirin kişi jo n.
yaratıcı kişi creative person n.
yün için koyun veya başka hayvan yetiştiren kişi woolgrower n.
enerjik kişi energetic person n.
ikram servisi yapan kişi veya kuruluş caterer n.
yahudi olmayan kişi gentile n.
garip bir kişi eccentric n.
başarısız kişi unsuccessful person n.
ayrıntı veren kişi detailer n.
geçici hevesleri olan kişi faddist n.
gösteren kişi discloser n.
hizmet sunan kişi steward n.
dövme yapan kişi tattooer n.
taksonomi sınıflandırma bilgisine sahip kişi taxonomists n.
arzu eden kişi desirer n.
proloğu söyleyen kişi chorus n.
askeri selam ile karşılayan kişi saluter n.
ilgisizlikten yakınan kişi languisher n.
tanımlanmamış kişi ya da şeyler etceteras n.
eğitilmiş kişi trainee n.
ilgili kişi relevant person n.
vazgeçen kişi disclaimant n.
öğüt veren kişi admonisher n.
yürüyen kişi tarafından kuşanılan ve yürünen mesafeyi ölçen araç pedometer n.
genç kişi youth n.
boğa burcunda doğan kişi taurean n.
kafasını uçuran kişi decapitator n.
er kişi man n.
kişi (roman/hikaye/oyun vb'nde) character n.
kilisede ibadet sırasında kutsal kitaptan bölümler okuyan kişi lector n.
kabul eden kişi acceptor n.
gözü pek kişi daredevil n.
güzelliği bozan kişi disfigurer n.
er kişi adult n.
düzenleyen kişi trimmer n.
zengin kişi rich person n.
bir yarışmadan çekilen kişi withdrawer n.
denizcileri limandan ayrılırken dolandıran kişi landshark n.
mahrum eden şey ya da kişi depriver n.
çalıntı yapan kişi plagiarist n.
güvenilir kişi salt of the earth n.
çamaşır yıkayan ve ütüleyen kişi launderer n.
dönmeye ikna edilmiş kişi convert n.
gösteri yapan kişi demonstrationist n.
belirli bir süre çalışan kişi part timer n.
tebliğ eden kişi annunciator n.
gülünecek kişi laughingstock n.
herhangi bir görevi masa başında yapıp değerlendirmeye tabi tutan kişi desk officer n.
içe dönük kişi introvert person n.
aptal kişi foolish person n.
hukuki belgeler yazan kişi draftsperson n.
(kendini) kırbaçlayan kişi disciplinant n.
telgraf gönderen kişi wirer n.
en önemli kişi pillar n.
para basan kişi minter n.
saklayan (kişi) concealer n.
fahişelerle ilişkide bulunan kişi wencher n.
kişi adına dayanan adlandırma eponymy n.
emekli aylığı alan kişi pensioner n.
harp sebebiyle memleketini terketmeye mecbur kalan kişi dp n.
tek kişi firması sole corporation n.
sınırlar çizen kişi ya da şey demarcator n.
önemli kişi personage n.
maaşını dolar ile alan kişi dollar earner n.
örnekleri deneyen kişi sampler n.
bayrak taşıyan kişi flagman n.
fakir kişi pauper n.
yün ayıklayan kişi woolsorter n.
araba tutması olan kişi carsick n.
maceraperest kişi adventurer n.
suyun derinliğini ölçmek için iskandil kurşunu kullanan kişi leadsmen n.
yurtsuz kişi displaced person n.
sallanan kişi wabbler n.
öç alan kişi wreaker n.
değerli kişi gem n.
sulayan kişi waterer n.
sokak lambalarını değiştiren kişi lamplighter n.
dikkatsiz kişi reckless person n.
görülebilen (nesne/kişi) appearance n.
insanları iyileştirdiğini öne süren kişi healer n.
ticari açıdan önemli kişi cip n.
derdinden tükenen kişi languisher n.
mide bulandırıcı kişi whoreson n.
körük tamir eden kişi bellows mender n.
biseksüel kişi bisexual person n.
tuzağa düşüren kişi decoyer n.
erdemlik taslayan kişi prude n.
zıplayarak oynayan kişi prancer n.
negatif (kişi) naysayer n.
uyuşturucu alışkanlığı olan kişi narcotic addict n.
unutkan kişi forgetful person n.
doyma durumuna getiren şey ya da kişi saturator n.
beklenmedik zamanda yaklaşan ya da saldıran kişi waylayer n.
farklı düşünen kişi deviationist n.
beceriksiz kişi clumsy person n.
ikinci kişi second person n.
kurcalayan kişi tamperer n.
keşif bölümüne ait bilgi toplayan kişi scouter n.
sorumlu kişi individual responsible n.
göz hapsinde tutulan kişi probationer n.
utanç verici kişi disgracer n.
birkaç işten para kazanan kişi double earner n.
poz veren kişi poser n.
adanan kişi dedicatee n.
disipline eden kişi discipliner n.
rus yöneticilerin davranışlarını inceleyen kişi kremlinologist n.
seven kişi dandler n.
tıbbi ameliyatları gerçekleştiren kişi operator n.
ifşa eden kişi discloser n.
heteroseksüel kişi heterosexual person n.
savunma yapan kişi apologist n.
sorumlu olunan kişi (çocuk) encumbrance n.
tam yetkili kişi plenipotentiary n.
hoşlanmayan kişi disliker n.
düzeni bozan kişi disorganiser n.
mektup gönderilen kişi addressee n.
hırlayan kişi wheezer n.
tabiyetsiz kişi stateless person n.
münzevi kişi hermit n.
neslinden olan kişi descendant n.
başvuran kişi applicant n.
şişman kişi fat person n.
ezilen kişi underdog n.
güvenilir kişi trustee n.
tahrip eden şey veya kişi eradicator n.
tarlakuşlarını yakalayan kişi larker n.
evinden edilmiş kişi displaced person n.
suyun derinliğini ölçmek için iskandil kurşunu kullanan kişi leadsman n.
bilir kişi expert witness n.
cila yapan kişi waxer n.
karısının kendisini aldattığını bilen ve buna ses çıkarmayan kişi wittol n.
genellikle 12 kişi veya daha az yolcu alan küçük otobüsler minibus n.
tahliye ettiren kişi dispossessor n.
tutuklayan kişi arrester n.
kalabalıkta bulunan kişi crowder n.
bir başkası adına iş gören kişi veya kuruluş agent n.
ahlaken kendini üstün gören kuralcı kişi prig n.
mahkemede bulunmayacağı için mazeret gösterenin vekil tayin ettiği kişi essoiner n.
geceleri baskın yapan çeteye mensup kişi nightrider n.
dışa dönük kişi extrovert person n.
plan yapan kişi planner n.
diyagram yapan kişi diagrammer n.
profesyonel kişi professional person n.
düzenleyen kişi disponer n.
kişi başına düşen capitation n.
yetkili kişi authorized person n.
fedakar kişi altruist n.
geçen kişi passer n.
cezalandıran kişi discipliner n.
uyanan kişi wakener n.
iğne ile onaran kişi darner n.
eleyen bir kişi veya şey eliminator n.
dindar kişi religious person n.
haczeden kişi dispossessor n.
başka bir ülkeden gelen kişi alien n.
itirazcı kişi protester n.
duygusuz kişi laodicean n.
ahmak kişi lummox n.
üç kişi ile oynanan iskambil oyunu dummy whist n.
tedarik eden kişi provider n.
gülen kişi laugher n.
önemli kişi high muck a muck n.
örnek alınan kişi pacemaker n.
işe yaramaz kişi wally n.
tıpalayan kişi gagger n.
tanecikler yapan kişi granulator n.
istenilmeyen kişi undesirable n.
moral bozan şey ya da kişi demoralizer n.
hak eden kişi deserver n.
kışkırtan kişi provoker n.
dayak atan kişi larruper n.
bir devlet ya da ulusa mensup kişi citizen n.
ödemeyi yapan kişi disburser n.
istekleri, düşünceleri farklı olan kişi veya topluluklardan her biri party n.
yaratılış teorisini savunan kişi creationist n.
açıklık getiren kişi defogger n.
meşhur kişi celebrity n.
ruhsatlı kişi licensee n.
kendini toparlama (hasta/yorgun kişi) rally n.
yoga felsefesine inanan ve uygulayan kişi yogin n.
alacaklı kişi payee n.
sağır ve dilsiz kişi deaf and dumb person n.
düzenbaz kişi designer n.
isa'nın tekrar dünyaya geleceğine inanan kişi adventist n.
kişi adları bilimi anthroponomy n.
saldırgan kişi aggressor n.
mütecaviz kişi aggressor n.
duygusal kişi sentimentalist n.
askere çağrılan kişi selectee n.
bir kişi ya da kurumu yermek için yazılmış alaycı yazı yazma lampooning n.
sık sık numara yapan kişi seemer n.
yolculukta yan koltukta oturan kişi seatmate n.
imtihan eden kişi scrutator n.
bir şeyi inişe geçiren kişi ya da şey lander n.
isyanı körükleyen kişi seditionist n.
diğerinin deneyimli olmasına yardımcı olan kişi seasoner n.
küçük bir kavgaya karışan kişi scuffler n.
isyanı körükleyen kişi seditionary n.
bir kişi ya da kurumu yermek için yazılmış alaycı yazı lampoonery n.
ahlaksız kişi shicer n.
sertçe vuran kişi smiter n.
vicdansız kişi shicer n.
köhne binaların dairelerini kiraya veren kişi slumlord n.
salak ya da iğrenç kişi shmo n.
kirleten kişi smearer n.
bilgi toplamak ve dedektiflik yapmak için işe alınabilecek kişi sherlock n.
iten kişi shover n.
bozan kişi skirter n.
dengesi bozuk ya da sapık kişi sickie n.
eğimli kişi sloper n.
atik ve enerjik kişi sharpy n.
övünen kişi skiter n.
çatıları padavra ile kaplayan kişi shingler n.
bir kişi veya durum üzerinde mutlak güç throttlehold n.
bir kişi veya durum üzerinde mutlak güç chokehold n.
bir kişi veya durum üzerinde mutlak güç choke hold n.
bir kişi veya durum üzerinde mutlak güç stranglehold n.
yasal hakları geri verilerek kanun kapsamı ve koruması içine alınmış kişi inlaw n.
son derece cazip ya da dikkat çekici kişi veya şey showstopper n.
bilgi sızdıran kişi leaker n.
mahatma gandhi'nin geliştirdiği 'satyagraha' diye anılan sivil itaatsizlik stratejisine bağlı kişi satyagrahi n.
oy sayan kişi scrutineer n.
yalandan hastalanan kişi malingerer n.
en nüfuzlu kişi kingpin n.
burs verilen kişi grantee n.
ek iş yapan kişi moonlighter n.
kiraya veren kişi lessor n.
üye olmayan kişi nonmember n.
tüzel kişi legal entity n.
tüzel kişi juridical person n.
savunan kişi defender n.
miras bırakan kişi legator n.
istenmeyen kişi bete noire n.
yemek sanatında ve sofra sohbetinde becerikli kişi deipnosophist n.
yemek sanatında ve sofra sohbetinde becerikli kişi deipnosofist n.
kişi başına maliyet cost per person n.
yetkili kişi contact n.
maden için mayfa olarak çalışan kişi tributer n.
üçüncü kişi tertius n.
çöp toplayan kişi trashman n.
eğlendiren kişi treater n.
genel kültürü kapsamlı kişi generalist n.
kültürlü kişi generalist n.
komik kişi gracioso n.
çok zengin kişi nabob n.
tesirsiz/etkisiz/nötr hale getiren şey ya da kişi neutralizer n.
ulusun yerli halkının hak ve çıkarlarını koruyan kişi ya da siyasetçi nativist n.
tesirsiz/etkisiz/nötr hale getiren şey ya da kişi neutraliser n.
isim veren kişi namer n.
sahip olmayan kişi nonowner n.
vatandaşlık almamış kişi noncitizen n.
sahiplik hakkı olmayan kişi nonowner n.
yabancı ülkeden kişi noncitizen n.
normalleştiren kişi normalizer n.
oy kullanmayan kişi nonvoter n.
bilirkişi olmayan kişi nonspecialist n.
bir konuda özenle davranan kişi nurser n.
etkisiz hale getiren şey ya da kişi nullificator n.
öğün aralarında hafif yiyecekler yiyen kişi nosher n.
dirseğiyle dürten kişi nudger n.
normalleştiren kişi normaliser n.
uzman olmayan kişi nonspecialist n.
beyaz ırktan olmayan kişi nonwhite n.
etkisiz hale getiren şey ya da kişi nullifier n.
oy hakkı olmayan kişi nonvoter n.
elverişsiz koşullara yön veren kişi handicapper n.
oturduğu zaman kısa görünen kişi hypermorph n.
ropörtaj yapılan kişi interviewee n.
tutumlu kişi husbander n.
görüşülen kişi interviewee n.
beyaz (kişi için) honkey n.
beyaz (kişi için) honkie n.
birçok kişi many people n.
tüzel kişi private entity n.
kişi başı milli gelir per capita income n.
siyasal ağırlığı olan kişi power broker n.
siyasal ağırlığı olan kişi powerbroker n.
çok gezen kişi rolling stone n.
vasiyet hükümlerini müştereken yerine getiren kişi veya kurum coexecutor n.
adı geçen kişi said person n.
adı geçen kişi aforesaid person n.
adı geçen kişi aforementioned person n.
yeni teknolojiye ilgi duyan kişi technophile n.
alışveriş yapan kişi shopper n.
sağlıklı kişi healthy person n.
dört kişi four persons n.
grevdeki işçinin yerini alan kişi strike breaker n.
gönderilen kişi addressee n.
yetkili kişi authority n.
resmi kişi authorized person n.
1 nisanda aldatılan kişi april fool n.
güzel kişi beauty n.
ailenin geçimini sağlayan kişi breadwinner n.
esir alan kişi captor n.
ünlü kişi celebrity n.
seçilmiş kişi/şey choice n.
uzman kişi competent person n.
yetkili kişi commissioner n.
doktora yapmış kişi doctor n.
silahlı kişi armed person n.
gerçekleri görmezden gelen kişi struthonian n.
herkesin eleştirisine maruz kalan kişi aunt Sally n.
beş para etmez kişi a bad lot n.
rezervasyon alan veya organizasyon düzenleyen kişi booker n.
bir sanatçıyı belli bir gösteri için kiralayan kişi booker n.
suistimal edilen kişi abused n.
şüpheli kişi suspect n.
yetenekli kişi talented person n.
adı geçen kişi above-mentioned person n.
azimli kişi go-getter n.
tuttuğunu koparan kişi go-getter n.
gözü yüksekte olan kişi high-flier n.
özellikle sporda sol ayağını kullanan kişi left-footer n.
ümitsiz vaka (kişi) no-hoper n.
başarısız kişi no-hoper n.