kopya - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kopyaBedeutungen von dem Begriff "kopya" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 43 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kopya cheating n.
kopya copy n.
kopya replica n.
General
kopya spit n.
kopya crib n.
kopya transcript n.
kopya carbon n.
kopya duplication n.
kopya duplicate n.
kopya counterpart n.
kopya likeness n.
kopya exemplum n.
kopya copy n.
kopya image n.
kopya facsimile n.
kopya tracing n.
kopya cribbing n.
kopya reproduction n.
kopya descriptio n.
kopya transumpt n.
kopya replication n.
kopya double n.
kopya manifold n.
kopya transcription n.
kopya repetition n.
kopya picture n.
kopya ditto n.
kopya exemplar n.
kopya redraft n.
kopya carbon copy n.
kopya repro n.
Trade/Economic
kopya replication
kopya copy
kopya apograph
kopya transcript
kopya duplicate
Law
kopya exemplum
kopya estreat
Computer
kopya copies
kopya copy of
kopya copy
Telecom
kopya replication
Medical
kopya clone

Bedeutungen, die der Begriff "kopya" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 289 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kopya çekmek cheat v.
kopya etmek copy v.
kopya etmek transcribe v.
General
(sınavda) kopya çekmek copy v.
aynen kopya etmek pattern v.
çift kopya çoğaltmak duplicate v.
dört kopya yapmak quadruplicate v.
kopya basmak transfer v.
kopya çekmek copy from somebody v.
kopya çekmek cheat v.
kopya çekmek crib v.
kopya çekmek copy v.
kopya çekmek (sınavda) crib v.
kopya çekmek (sınavda) copy v.
kopya çoğaltmak run off v.
kopya etmek duplicate v.
kopya etmek copy v.
kopya etmek trace over v.
kopya etmek mimic v.
kopya etmek crib v.
kopya etmek replicate v.
kopya etmek reproduce v.
kopya etmek trace v.
kopya etmek move v.
kopya etmek write out a duplicate v.
mavi kopya çıkarmak blueprint v.
sınavda kopya çekmek cheat in the exam v.
taklit etmek kopya etmek copy v.
aslına uygun bir kopya a true copy n.
basılı kopya hard copy n.
birinci kopya answer print n.
büro tipi kopya makinası office copier n.
çift kopya duplicate n.
dijital kopya digital copy n.
elektronik kopya electronic copy n.
esas kopya original copy n.
esas kopya master copy n.
fotokopiyle yapılmış kopya xerox n.
harfi harfine/tam suret/kopya verbatim transcript n.
harfi harfine/tam suret/kopya verbatim copy n.
harfi harfine/tam suret/kopya exact copy n.
iki kopya duplicate n.
ikinci kopya duplicate n.
imzalı kopya signed copy n.
ince kopya kağıdı flimsy n.
iri yazı ile kopya eden engrosser n.
kopya çeken cheater n.
kopya çıkarma transcription n.
kopya defteri copybook n.
kopya edilecek şey master n.
kopya etme tracing n.
kopya iletimi facsimile transmission n.
kopya kağıdı carbon n.
kopya kağıdı tissue n.
kopya kağıdı carbon paper n.
kopya kalemi stylus n.
kopya kalemi copying pencil n.
kopya kalemi indelible pencil n.
kopya kalemi. silinmez kalem indelible pencil n.
kopya makinesi tracer n.
kopya merkezi copy center n.
kopya yapan manifolder n.
küçük kopya microcopy n.
onaylı kopya office copy n.
orijinal kopya master copy n.
orijinalden kopya ectype n.
ozalit kopya blueprint n.
saklanabilir kopya hard copy n.
sınavda kopya çekmek için hazırlanan kopya kağıdı crib sheet n.
sınavda kopya çekmek için hazırlanan kopya kağıdı crib n.
şeffaf kağıt üzerine çıkarılan kopya tracing n.
şeffaf kopya kağıdı tracing paper n.
taslak kopya draft copy n.
temiz kopya clean copy n.
temiz kopya fair copy n.
yetkisiz kopya veya korsan ürün knockoff n.
kopya edilmiş exemplified adj.
kopya olmayan original adj.
kopya/benzer/ikiz lookalike adj.
kopya/benzer/ikiz look-alike adj.
temiz (kopya) fair adj.
iki kopya olarak in duplicate adv.
üç kopya olarak in triplicate adv.
üç kopya olarak in three copies adv.
Colloquial
kopya etmek make like
kopya etmek hit off
Idioms
başkalarını kopya etmek take a leaf out of someone's book
temiz kopya fair copy
temiz kopya clean copy
Speaking
sınavda kopya çekme! don't cheat in the exam
sınavda kopya çekmeyin don't cheat in the exam
Trade/Economic
asıl kopya master copy
asıl kopya tenor
esas kopya original copy
gerçek kopya true copy
iki kopya dan biri duplicate
ilk kopya first copy
kopya etmek copy
kopya hatası clerical error
kopya hatası copying error
kopya kağıdı carbon paper
kopya kağıdı cheatsheet
kopya kağıdı crib sheet
kopya kağıdı cheat sheet
mavi kopya blueprint
mektup kopya defteri letter copying book
mektup kopya defteri letter book
onaylı asıl kopya certified true copy
onaylı gerçek kopya certified true copy
onaylı kopya certified copy
resmi tasdikli kopya authenticated copy
tasdikli kopya attested copy
tasdikli kopya verified copy
üç kopya triplicate
Law
korsan kopya pirated copy
onaylı kopya certified copy
yasal kopya legitimate copy
Media
baskıya hazır kopya boilerplate
Technical
atanmamış kopya unassigned copy
bantlı kopya tape copy
beş kopya quintuplicate
bileşik kopya combined print
dört kopya çıkarma quadruplication
elektronik kopya soft copy
geçici kopya soft copy
ikinci kopya çıkarmak duplicate
ince tanecikli kopya fine grain print
kontak kopya contact copy
kopya ayarları clone settings
kopya çıkarıcı uç follower
kopya çıkarma transcription
kopya edici transcriber
kopya etme tracing
kopya etme işlemi description
kopya etmek transcribe
kopya kağıdı carbon paper
kopya makinesi tracer
kopya numarası copy number
kopya sınaması duplication check
kopya taşlama tezgahı copy grinding machine
kopya tutucu copyholder
kopya yapan manifolder
kopya yordamı duplicate routine
mavi kopya blueprint
metalografik kopya tekniği metallographic replica technique
negatif kopya copy negative
ozalit kopya blue print copy
saklanır kopya hard copy
sekiz kopya octuplicate
seri kopya yönetim sistemi serial copy management system
üç kopya çıkarma triplication
yedek kopya security copy
yumuşak kopya soft copy
Computer
adsız kopya aç open an untitled copy
altklasör zaman uyumlu kopya subfolder sync copy
ana kopya master copy
asıl kopya master copy
basılı kopya hard copy
basılı kopya referansı hard copy reference
bir bilgisayar portuna bağlanan ve kullanılan yazılımın illegal bir kopya olmadığını belirten cihaz dongle
bir kopya gönder send a copy
çabuk kopya quick copy
çift kopya duplicate
çift kopya çoğaltmak duplicate
değişiklik sonrası kopya after image
deneme amacıyla çıkarılmış kopya evaluation copy
deneme amacıyla çıkarılmış kopya eval copy
dış kopya external copy
doğrudan kopya straight copy
elektronik kopya softcopy
elektronik kopya soft copy
eşit kopya oluştur make sync copy
eşzamanlı kopya içinde sync copy in
eşzamanlı kopya konumu sync copy in
hızlı kopya speed copy
ikinci kopya duplicate
k kopya sayısı n num of copies
karbon kopya carbon copy
kaydet kopya yeni adla save copy as
kopya al copy from
kopya bölgesi copy area
kopya edici transcriber
kopya hatası instance faults
kopya hazırlığı preparing for copy
kopya iptal cancel copy
kopya işlemi copy operation
kopya kayıt türü save copy as
kopya korumalı copy protected
kopya koruması copy protection
kopya listesi copylist
kopya listesi copy list
kopya okuma/sn copy reads/sec
kopya olarak aç open as copy
kopya olarak kaydet save as copy
kopya olarak kaydet save copy as
kopya oluştur make copies
kopya oluştur make a copy
kopya oluştur create a copy
kopya oluştur create copy
kopya onayla confirm copy
kopya öncesi precopy
kopya sayısı copies
kopya sayısı number of copies
kopya sayısı copy count
kopya sınaması duplication check
kopya yarat create a copy
kopya yarat make copies
kopya yedekleme copy backup
kopya yollanacaklar listesi carbon copy list
kopya yordamı duplicate routine
korsan kopya pirated copy
orijinal kopya master copy
ortam kopya kümesi media copy set
önbellekteki kopya cached copy
sabit kopya hard copy
son kopya final copy
taslak kopya draft copy
tek kopya yazdır print one copy
temiz kopya clean copy
unix'ten unix'e kopya unix-to-unix copy
yazılı kopya hardcopy
yazılı ve elektronik kopya hard and soft copy
yedek kopya backup copy
yedek kopya backup
yedek kopya back up copy
yedek kopya dosyası back up copy file
zaman uyumlu kopya oluştur make sync copy
zaman uyumlu kopya yarat make sync copy
Informatics
ana kopya master copy
basılı kopya hard copy
birebir kopya shadow copy
değişiklik öncesi kopya before-image
değişiklik sonrası kopya after-image
elektronik kopya soft copy
gölge kopya shadow copy
ikinci kopya duplicate copy
kontrollü kopya controlled copy
kontrolsüz kopya uncontrolled copy
kopya denetimi duplication check
kopya koruması copy protection
taslak kopya draft copy
yedek kopya back up copy
yedek kopya backup copy
Telecom
basılı kopya hard copy
düzeltilmiş kopya edited copy
kopya denetim bilgisi copy control information
kopya koruma yönetim sistemi copy protection management system
kopya koruması copy protection
kopya sunucu replica server
kopya üretim yönetimi sistemi copy generation management system
kopya yasaklama bitleri copy prohibition bits
lisanssız kopya copyleft
yedek kopya backup copy
Mechanic
kopya makinesi duplicating machine
kopya tezgahı profiling machine
kopya tornalama copy turning
Medical
kromozomların kendini kopya etmesi replication
Chemistry
kopya kağıdı carbon paper
Education
kopya kağıdı crib sheet
kopya kağıdı crib note
kopya kağıdı cheat sheet
kopya kağıtları cheat sheets
kopya kağıtları crib notes
kopya kağıtları crib sheets
Linguistics
fonetik kopya phonetic transcription
Military
değişiklik öncesi kopya before-image
değişiklik sonrası kopya after-image
değmeli kopya contact print
Cinema
(film) bileşik kopya combined print
ana kopya original-language print
bileşik kopya married print
bileşik kopya composite print
bileşik kopya composed print
bileşik kopya combined print
birinci kopya answer print
dar kopya reduction print
değmeli kopya contact print
kopya ışığı bandı light change band
pilot kopya pilot print
sıfır kopya answer print
yeni kopya new print
Photography
kopya ışığı printing light
Printery
kopya kağıdı carbon paper
kopya kağıdı copy paper
kopya makinesi copying machine
kopya makinesi copying apparatus
kopya makinesi copying equipment
kopya mürekkebi transfer ink
Abbreviation
karbon kopya cc