kuşak - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kuşakBedeutungen von dem Begriff "kuşak" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 55 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kuşak sash n.
kuşak generation n.
kuşak belt n.
kuşak zone n.
General
kuşak girdle n.
kuşak brace n.
kuşak waistcloth n.
kuşak diagonal beam n.
kuşak cincture n.
kuşak track n.
kuşak binder n.
kuşak collar n.
kuşak sash cord n.
kuşak swathe n.
kuşak tie beam n.
kuşak kummerbund n.
kuşak cestus n.
kuşak progeny n.
kuşak cummerbund n.
kuşak zone n.
kuşak strap n.
kuşak band n.
kuşak ledger n.
kuşak waistband n.
Trade/Economic
kuşak zone
Technical
kuşak strap
kuşak belt
kuşak brace
kuşak bonder course
kuşak band
kuşak rib
kuşak tie beam
kuşak wale
Telecom
kuşak generation
Mechanic
kuşak girder
kuşak strip
Textile
kuşak waistband
kuşak abdominal belt
kuşak cummerband
kuşak girth
kuşak ceinture
Construction
kuşak cincture
kuşak stringcourse
Automotive
kuşak tire plies
kuşak tire belt
kuşak belt
Aeronautic
kuşak fillet
Marine
kuşak frame-type breakwater
Food Engineering
kuşak generation
Math
kuşak zone of a sphere
Biochemistry
kuşak band spectrum
Agriculture
kuşak race
History
kuşak caestus
Meteorology
kuşak zone
Sport
kuşak belt

Bedeutungen, die der Begriff "kuşak" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 196 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
kuşak dolamak encincture v.
kuşak ile sarmak girdle v.
kuşak çevrelemek girth v.
kuşak takmak girth v.
izinli kuşak allowed band n.
kuşak çatışması conflict of generations n.
hoverkraft gibi taşıtların havasını içeren esnek kuşak skirt n.
dönencelerarası kuşak the tropics n.
para taşımaya elverişli kuşak money belt n.
tropikal kuşak tropics n.
kuşak farkı generation gap n.
kuşak kirişi inşaat crossbeam n.
küçük kuşak zonula n.
tropikal kuşak the tropics n.
optik kuşak visual streak n.
kara kuşak black belt n.
yeşil kuşak green belt n.
ikinci kuşak second generation n.
ılıman kuşak temperate zone n.
arktik kuşak arctic zone n.
sıcak kuşak the torrid zone n.
kuşak bağı sash fastener n.
judo siyah kuşak black belt n.
beşinci kuşak fifth generation n.
gelecek kuşak next generation n.
birinci kuşak first generation n.
dördüncü kuşak erkek evlat great-grandson n.
yeşil kuşak greenbelt n.
yatay kuşak ledge n.
orta kuşak midrail n.
ara kuşak transgeneration n.
japon kadın ve çocuklarının kimono üstüne bağladıkları enli kuşak obi n.
son siyah kuşak ultimate black belt n.
yün kuşak wool belt n.
geçmiş kuşak past generation n.
tropikal kuşak tropical belt n.
kadınların giydiği korse/kuşak cest n.
mavi kuşak blue sash n.
Idioms
kuşak farkı a generation gap
Trade/Economic
1977–1998 yılları arasında doğmuş kuşak y generation
usta siyah kuşak master black belt
uzman kara kuşak master black belt
siyah kuşak black belt
1965–1976 yılları arasında doğmuş kuşak x generation
tek kuşak tek yol one belt, one road
Politics
ikinci kuşak schengen bilgi sistemi ve vize bilgi sistemi komitesi the second generation schengen information system and visa information system committee
Technical
üçüncü kuşak lane three
çevre veya kuşak dikişi girth seams
izli yan kuşak vestigial sideband
kuşak bıçkı bandsaw
kuşak oluşumu ribboning
bağ kuşak binding piece
çapraz kuşak cross springer
zirai kuşak agricultural belt
tarımsal kuşak agricultural belt
kuşak numarası generation number
güçsüzleştirilmiş yan kuşak vestigial sideband
yardımcı kuşak auxiliary lane
ikinci kuşak bilgisayar second generation computer
dördüncü kuşak bilgisayar fourth generation computer
üçüncü kuşak bilgisayar third generation computer
izinli kuşak allowed band
kuşak izgesi band spectrum fix
kuşak kıyısı band edge
ağaç kuşak binding piece
kuşak sırası belt stretcher
siyah kuşak black belt
ahşap kuşak bonding timber
ölü kuşak dead zone
kuşak geçirimi band-pass
kuşak bozma donanımı anti-ribboning device
ara kuşak intertie
kabartma kuşak jack rib
kuşak ayrılması rib undercutting
soyulmuş kuşak peeled rib
yatay kuşak ledger board
elektron kuşak yapısı electron band structure
çelik kuşak band steel
dar kuşak stripe
oransal kuşak proportional band
kuşak geçişi bandpass
kuşak modeli band model
kuşak yapısı band structure
kuşak yoğunluğu band density
kuşak aralığı band gap
kuşak dikişi girth seam
kuşak iz band mark
kuşak açıklığı band gap
kuşak görünge band spectrum
kuşak geçili süzgeç bandpass filtre
dört noktalı kuşak tipi bağlantı sistemi four-point strap-type tiedown system
Computer
ikinci kuşak kütük son file
kuşak yazıcı band printer
ölü kuşak dead zone
ölü kuşak dead band
birinci kuşak bilgisayar first generation computer
kuşak genişliği band width
üçüncü kuşak bilgisayar third generation computer
dördüncü kuşak bilgisayar fourth generation computer
kuşak numarası generation number
dokuz izli kuşak nine-track tape
ana kuşak master copy
Informatics
birinci kuşak dosya father file
birinci kuşak bilgisayar first generation computer
kuşak yazıcı band printer
ikinci kuşak bilgisayar second generation computer
ikinci kuşak second generation
Television
izli yan kuşak vestigial sideband
güçsüzleştirilmiş yan kuşak vestigial sideband
Textile
kuşak abdominal belt cummerband
Architecture
çapraz kuşak cross springer
Construction
kuşak kuramı band theory
kuşak aralığı band gap
bağ kuşak binding piece
tuğla kuşak brickwork course
kuşak kirişi waler beam
yeşil kuşak green belt
Automotive
kuşak yenileme rebelting
çelik kuşak steel belt
kuşak paketi belt package
ilk kuşak band ply
kuşak ayrışması belt separation
kuşak sökme debelting
yeni kuşak araçlar için ortaklık partnership for a new generation of vehicles
çelik kuşak stabilizer belt
Railway
kuşak hat loop
Marine
tampon yeşil kuşak buffer greenbelt
kuşak saati zonetime
Medical
yeni kuşak platin derivesi olan sitostatik oxaliplatin
yeni kuşak bir antidepresif ilaç paroxetine
yeni kuşak bir antidepresan mirtazapine
ikinci kuşak antipsikotikler second-generation anti-psychotics
ikinci kuşak antihistaminikler second generation antihistamines
birinci kuşak antihistaminikler first generation antihistamines
birinci ve ikinci kuşak antihistaminikler first and second generation antihistamines
Psychology
sandviç kuşak sandwich generation
kuşak içi hareketlilik intragenerational mobility
yeni kuşak antipsikotikler novel antipsychotics
Food Engineering
kuşak etkisi cohort effect
Statistics
kuşak yaşam tablosu cohort life table
kuşak çalışmaları cohort studies
kuşak dağılımı girdle distribution
Physics
iletken kuşak conduction band
elektron kuşak izgesi electronic band spectrum
yasak kuşak forbidden band
kuşak genişliği bandwidth
kuşak kenarı erki band edge energy
kuşak kuramı band theory
Biology
birkaç kuşak boyunca görünmeyen birtakım özelliklerin yeniden ortaya çıkması reversion
Biochemistry
taşıyıcı kuşak conveyor belt
taşıyıcı kuşak conveyorband
Marine Biology
öfotik kuşak euphotic zone
hadal kuşak hadal zone
epipelajik kuşak epipelagic zone
hyalin kuşak hyaline zone
saydam kuşak translucent zone
balıkçılığa kapalı kuşak fishery exclusion zone
yeni kuşak new generation
disfotik kuşak dysphotic zone
yasak kuşak exclusion zone
opak kuşak opaque zone
üst yüzeysu kuşak epipelagic zone
taşıyıcı kuşak conveyor band
ekonomik kuşak economic zone
balıkçılığa hassas kuşak fisheries-sensitive zones
Agriculture
tarımsal kuşak agrlcultural belt
tarımsal kuşak agricultural belt
Social Sciences
1980 ile 2000 yılları arasında doğmuş kuşak millennials
1948-1971 arasında istihdam açığını kapatmak amacıyla ingiliz uluslar topluluğu ülkelerinden ingiltere'ye çalışmak üzere gelmiş insanların oluşturduğu kuşak windrush generation
Linguistics
kuşak aralığı band
kuşak tanımlayıcısı band descriptor
Environment
metamorfik kuşak metamorphic belt
sismik kuşak seismic belt
koruyucu kuşak shelter belt
Geography
orojenik kuşak orogenic belt
coğrafi kuşak zone
sıcak kuşak hot zone
ılıman kuşak temperate zone
tropikal kuşak tropics
sıcak kuşak torrid zone
Meteorology
termal kuşak thermal belt
sakin ekvatoral kuşak doldrums
Geology
batiyal kuşak bathyal zone
etkin kuşak active zone
aktif sismik kuşak active seismic belt
abisal kuşak abyssal zone
devingen kuşak mobile belt
tektonik kuşak tectonic belt
litoral-altı kuşak ötesindeki bütün derin deniz bentik sistemini içerisine alan bir zon abyssal-benthic
fay kırılması sonucu oluşan kuşak shatter belt
Sport
kahverengi kuşak brown belt
yeşil kuşak green belt
siyah kuşak black belt
kırmızı kuşak red belt
Cinema
üç kuşak tripack
çift kuşak double-headed