kuruluş - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

kuruluşBedeutungen von dem Begriff "kuruluş" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 49 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
kuruluş establishment n.
kuruluş institution n.
kuruluş foundation n.
kuruluş organization n.
kuruluş organisation n.
General
kuruluş formation n.
kuruluş venture n.
kuruluş association n.
kuruluş constitution n.
kuruluş agency n.
kuruluş organ n.
kuruluş founding n.
kuruluş foundation n.
kuruluş institute n.
kuruluş organisation n.
kuruluş company n.
kuruluş directorate n.
kuruluş concern n.
kuruluş establishment n.
kuruluş body n.
kuruluş shop n.
kuruluş corporation n.
kuruluş institution n.
kuruluş enterprise n.
kuruluş construction n.
kuruluş structure n.
kuruluş plant n.
Trade/Economic
kuruluş foreign entity
kuruluş foundation
kuruluş institution
kuruluş establishment
kuruluş concern
kuruluş house
kuruluş setting up
kuruluş organization
kuruluş enterprise
kuruluş plant
kuruluş entity
kuruluş promotion
kuruluş organisation
Law
kuruluş establishment
kuruluş formation
Politics
kuruluş organization
kuruluş establishment
kuruluş institute
kuruluş organisation
Technical
kuruluş firm
kuruluş installation
Linguistics
kuruluş construction

Bedeutungen, die der Begriff "kuruluş" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 354 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
sızmak (örgüt, kuruluş vb'ne) infiltrate v.
gerçek kimliğini gizleyerek girmek (örgüt, kuruluş vb'ne) infiltrate v.
desteklemek (kuruluş/hükümet) prop up v.
cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü kutlamak celebrate the anniversary of the foundation of the republic v.
hayırsever kuruluş philanthropic organization n.
sağlık hizmetleri veren kuruluş health maintenance organization n.
küçük samimi ortamlı ve yiyecek servisi yapan kuruluş café n.
birincil kuruluş primary agency n.
dini kuruluş yetkilisi prior n.
gönüllü kuruluş voluntary agency n.
faydalanan kuruluş utility n.
bir kuruluş vb'nin 25. yıl dönümü silver anniversary n.
polis (kuruluş) the police n.
faydalanılan kuruluş utility n.
sızma (örgüt/kuruluş vb'ne) infiltration n.
sözleşmeci kuruluş contracting agency n.
polis kuruluş police force n.
bir yönetim altında bulunan aynı türden bir grup ticari kuruluş syndicate n.
kar eden ticari kuruluş going concern n.
gerçek kimliğini gizleyerek girme (örgüt/kuruluş vb'ne) infiltration n.
sınai kuruluş industrial enterprise n.
kurum ve kuruluş agency and institute n.
tüccarlar adına kredi muameleleri yapan kuruluş acquirer n.
ikram servisi yapan kişi veya kuruluş caterer n.
dini bir kuruluş veya grubun yönetimindeki özel okul parochial school n.
sendikasız işçi çalıştıran kuruluş open shop n.
ticari kuruluş mercantile establishment n.
bir başkası adına iş gören kişi veya kuruluş agent n.
aracı kuruluş factor n.
yan kuruluş offshoot n.
kuruluş sermayesi founding capital n.
çamaşırhane (ticari kuruluş) laundry n.
avrupa ekonomik topluluğu kuruluş anlaşması treaty establishing the european economic community n.
kuruluş evrakları documents of constitution n.
kuruluş zamanı setup time n.
alt kuruluş subsidiary n.
sivil kuruluş civil institution n.
kuruluş yılı foundation year n.
kuruluş sözleşmesi corporation's charter n.
yerli kuruluş domestic company n.
güçlü kuruluş strong company n.
hükümetlerarası kuruluş intergovernmental organisation n.
yayıncı kuruluş publisher n.
onaylayan kuruluş certifying body n.
kuruluş yılı founding year n.
kuruluş yılı establishment year n.
kuruluş tarihi date of establishment n.
kuruluş yılı year of establishment n.
kuruluş tarihi founding date n.
kuruluş tarihi establishment date n.
kuruluş belgesi certificate of formation n.
kuruluş yıl dönümü establishment anniversary n.
tüm dünyada şubeleri olan kuruluş worldwide organization n.
sivil kuruluş non-governmental establishment n.
kamu hizmeti gören kuruluş utility n.
kuruluş yeri site of establishment n.
sosyal kuruluş society n.
kuruluş felsefesi founding philosophy n.
idari kuruluş administrative institute n.
resmi kuruluş official body n.
bağlı kuruluş subsidiary n.
kuruluş aşaması establishment phase n.
kuruluş aşaması foundation phase n.
kuruluş yıl dönümü foundation anniversary n.
uzman kuruluş specialized agency n.
evde sağlık hizmeti veren kuruluş medical home n.
kurum ve kuruluş institutions and organizations n.
kuruluş amacı founding purpose n.
yardımcı kuruluş supporting institution n.
destekleyici kuruluş supporting institution n.
kuruluş safhasında olan embryonic adj.
Trade/Economic
kuruluş ve örgütleme giderleri foundation and organisation costs
mahkeme tarafından alacaklı olduğu kabul edilen kişi veya kuruluş judgement creditor
bir şirketin kuruluş belgesi articles of incorporation
kuruluş ve örgütlenme giderleri establishment and formation expenses
türkiye avrupa birliği ilişkilerinde yürütme görevi yapan kuruluş association committee
mali kuruluş financial institution
kuruluş izni establishment license
yan kuruluş subsidiary
kuruluş yeri teorisi location theory
kuruluş giderleri formation expenses
kuruluş biçimi structure
raporlayan kuruluş reporting enterprise
kredi veren kuruluş credit institution
ani kuruluş instantaneous formation
kuruluş yeri teorisi theory of location
dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı amount of financial expenses paid to parent company, main establishment, subsidiaries and participations in total financial expenses
şirket kuruluş izin belgesi certificate of incorporation
kuruluş vakfı foundation trust
ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar sales to parent company, main establishment subsidiaries and participations
az gelişmiş ülkelere kalkınma amaçlı uzun vadeli kredi sağlayan uluslararası finansal kuruluş international bank for reconstruction and development
aracı kuruluş financial intermediary
ticari kuruluş business
abd'nin dış yardım programlarıyla ilgilenen kuruluş agency for international development
ihracatçı kuruluş tarafından menkul kıymetlerin doğrudan yatırımcılara satılması direct issue
mali kuruluş financial corporation
kuruluş ve teşkilatlanma giderleri foundation and organisation expenses
kuruluş giderleri organization cost
kuruluş ve ehliyet organization and qualification
posta yoluyla sipariş alan kuruluş mail order house
şirketin kuruluş yeri veya ikametgahı country of incorporation or residence
tedrici kuruluş gradual formation
yabancı kuruluş foreign entity
bir malın veya hizmetin hem üretim araçlarının hem de dağıtımının bir kuruluş tarafından sahiplenilmesi vertical integration
mesleki kuruluş association
bağlı kuruluş affiliate
kuruluş belgesi certificate of incorporation
danışman kuruluş consulting establishment
opsiyon satan kişi veya kuruluş writer
finansal kuruluş financial institution
ticari kuruluş business organization
ihracatçı kuruluş exporting house
kuruluş giderleri start up expenses
kar amacıyla ekonomik faaliyetlerde bulunan kuruluş business firm
kuruluş ve tanıtım masrafları promotion expenses
ikincil ana kuruluş next most senior parent
kredi açan kuruluş creditor
bsp uyarınca aşağıdakiler dahil, çeşitli işlevler görmesi amacıyla atanan banka veya başka bir kuruluş, anlamında iata terimi claring bank
sermayeye ekli şirket kuruluş giderleri amortismanı amortization of capitalized company set up costs
menkul kıymetleri muhafaza eden kuruluş custodian
kısmen veya tamamen devletin sahip olduğu veya yönettiği kuruluş parastatal
akredite edilmiş kuruluş accredited body
bağlı kuruluş girişimi subsidiary undertaking
tanınmış kuruluş recognised body
onaylanmış kuruluş notified body
onaylanmış kuruluş kriterleri notified body criteria
ana kuruluş parent organisation
onaylanmış kuruluş atanması appoint notified body
onaylanmış kuruluşları atamaya haiz görevlendirilmiş kuruluş designated body to assign notified bodies
yaptırım yetkili kuruluş sanction public authority
yetkili kuruluş competent body
görevlendirilmiş kuruluş designated body
yetkili kuruluş public authority
onay kuruluş approval body
kuruluş bilançosu registration statement
ilk kuruluş sermayesi opening capital
kuruluş sermayesi original capital
kuruluş giderleri organization expenses
kuruluş masrafları preliminary expenses
kuruluş sermayesi founding capital
kuruluş giderleri initial expenses
kuruluş masrafları organizational cost
kuruluş giderleri promotion money
mesleki kuruluş professional association
kuruluş masrafları organization cost
kuruluş gideri development expense
kuruluş sermayesi harcamaları initial capital expenditure
kuruluş izni certificate of incorporation
bağlı kuruluş subsidiary
kuruluş sözleşmesi corporation's charter
kuruluş sözleşmesi corporation charter
kuruluş yılı founding year
aracı kuruluş intermediary firm
özel kuruluş private institution
kuruluş belgesi article of organization
kuruluş belgesi articles of organization
şirket kuruluş sözleşmesi memorandum of association
bağlı kuruluş-ana kuruluş riski affiliated-institution risk
türkiye-avrupa birliği ilişkilerinde karar organı durumundaki kuruluş association council
pahalı mal veya hizmet satan kişi veya kuruluş clip-joint
kar amacı gütmeyen kuruluş institution of non-profit
kuruluş maliyetleri start-up costs
kuruluş istisnası start-up relief
kuruluş sonrası onaylar post-formation approvals
özerk kuruluş self-regulating organisation
kuruluş ve örgütlenme giderleri pre-operating expenses
ana kuruluş parent company
kuruluş masrafları promotion money
kuruluş giderleri establishment charges
kuruluş giderleri establishing expenditures
kuruluş giderleri promotion expense
şirket kuruluş sözleşmesi corporation charter
şirket kuruluş senedi memorandum of association
borç veren resmi kuruluş official creditor
ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları trade receivables and trade payables from parent company, subsidiaries and participations
iktisadi kuruluş economic unit
iktisadi kuruluş economic foundation
emanetçi mali kuruluş depository lender
her türlü senet satın alan ve bunların satışını yapan mali kuruluş general management trust
kuruluş müsaadesi certificate of incorporation
şirket kuruluş vergisi corporation organization tax
şirket kuruluş sözleşmesi corporate charter
kuruluş masrafı organization cost
kuruluş masrafları organization costs
amorti edilmemiş kuruluş masrafları unamortized organization expenses
işletme kuruluş maliyeti organization cost
kuruluş sermaye masrafı capital outlay
kuruluş şeması organization chart
ticari kuruluş enterprise
kuruluş giderleri establishing costs
kuruluş ve donanım plant and equipment
kuruluş fonu plant fund
kuruluş masrafları establishing costs
amorti edilmemiş kuruluş masrafları unamortized organizational expenses
kuruluş muhasebesi fonu institutional accounting fund
kuruluş senedi deed of foundation
postayla sipariş alıp bu siparişleri postayla satan kuruluş mail order house
başka bir eyalette de kuruluş hakkı bulunan firma tramp corporation
ani kuruluş immediate incorporation
çatı kuruluş umbrella organization
şemsiye kuruluş umbrella organization
yan kuruluş subsidiary company
kuruluş dışı kalite güvencesi amaçları external quality assurance purposes
kuruluş içi kalite yöntemi internal quality management
güvenilir üçüncü kuruluş trusted third party
kardeş kuruluş sister company
kuruluş giderlerinin amortismanı depreciation of formation expenses
kuruluş masraflarına ilişkin on formation expenses
yan kuruluş günlük defteri subsidiary journal
kuruluş masrafları formation expenses
kuruluş aliyetleri start-up costs
diğer kuruluş masrafları other formation expenses
kuruluş masrafları ve sermaye artışı expenses of formation and capital increase
kuruluş belgesi certificate of formation
rakip kuruluş rival firm
rakip kuruluş rival company
kuruluş adı company name
kuruluş sermayesi original investment
personel/üye devir hızı yüksek olan kuruluş a revolving door
ihraççı kuruluş issuer
aracı kuruluş conduit
ihraççı kuruluş kredi derecelendirmesi issuer credit rating (icr)
kuruluş komitesi establishment committee
duyarlı kurum/kuruluş/şirket sensible organization
şirket kuruluş evrakları company formation documents
şirket kuruluş belgeleri company formation documents
kuruluş bildirisi founding declaration
kuruluş ilanı founding declaration
kuruluş beyannamesi founding declaration
buluşu yapan kişi(ler)/kuruluş inventorship entity
aracı kuruluş varantı covered warrant
ticari işletme/kuruluş business entity
öz düzenleyici kuruluş self-regulatory organization
kuruluş sermayesi charter capital
kuruluş kanunu law of establishment
halka açık kuruluş public corporation
sistemik öneme sahip finansal kuruluş systemically important financial institution
onaylı kuruluş notified body
ortak kurum/kuruluş partner organization
kar amacı gütmeyen kuruluş non profit organization
aracı kuruluş financial intermediary
Law
kuruluş sözleşmesi charter
şirketleşmemiş kuruluş un-incorporated organization
rehin karşılığında kredi veren kuruluş pawn office
bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkında kanun law regarding establishment and duty principles of ministries
kuruluş amacını yerine getirdiği ya da görev süresi dolduğu için görevi sona eren yetkili functus officio
Politics
uluslararası kuruluş international organisation
kuruluş hakkının kullanılması exercise of the right of establishment
resmi kuruluş public enterprise
kar amacı gütmeyen özel kuruluş non profit private organisation
resmi kuruluş government agency
ikincil kuruluş subsidiary organ
öz düzenleyici kuruluş self regulatory body
düzenleyici kuruluş regulatory body
onaylanmış kuruluş notified body
kuruluş sermayesi initial capital
yetkili kuruluş competent body
yan kuruluş subsidiary organ
aracı kuruluş intermediary company
kuruluş hakkı right of establishment
aracı kuruluş intermediary institution
kar amacı gütmeyen kuruluş non-profit organization
dini kuruluş ecclesiastics association
dini bir kuruluş tarafından yönetilen mahalli okul parochial school
siyasal kuruluş body politic
kanuni kuruluş statutory body
hükümet dışı kuruluş non-governmental organization
ev sahibi kuruluş hosting institution
yarı resmi kuruluş semi-official organization
hükümetlerarası kuruluş intergovernmental organization
kuruluş hükmü establishment clause
avrupa konseyi kuruluş yasası statute of the council of europe
üye kuruluş member body
uluslararası finansal kuruluş international financial institution (ifi)
kuruluş bildirgesi founding statement
Institutes
ortak yayınlarda ön inceleme veya düzenleme makamlarına teknik veya idari uzmanlık sağlayan kuruluş technical review authority n.
Insurance
kuruluş izni establishment license
Tourism
çeşitli otelleri temsil eden kuruluş hotel representative
Media
gazetede yayınlanacak olan reklamın yayıncı kuruluş tarafından belirlenmesi run-of-paper
Technical
kuruluş ağı enterprise network
kuruluş testi installation testing
kuruluş şerit numarası installation tape number
kuruluş ve örgütlenme giderleri organization expenses
ortak kuruluş corporation
kuruluş planlaması installation planning
kuruluş süresi installation time
jenerik kuruluş generic establishment
fabrika kuruluş yeri plant location
Computer
bilinmeyen kuruluş unknown organization
kuruluş kaldırma uninstall
kuruluş şemasını yeniden boya recolor organization chart
microsoft kuruluş şeması hakkında about microsoft organization chart
kuruluş bilgisini onaylayın confirm organization information
minimum kuruluş compact installation
ad ve kuruluş bilgisini onaylayın confirm name and organization information
kuruluş nesne kimliği oıd enterprise oid
görüntü birimi adı ve kuruluş sayfası display name and organization page
kuruluş çubuğu foundation bar
veren kuruluş:konu issuer:subject
verilen kişi veya kuruluş issued to
sertifikayı veren kişi ya da kuruluş issued by
sertifika veren kuruluş issuer
kuruluş disketi installation diskette
veren kuruluş issuer
veren kuruluş issued by
veren kişi ya da kuruluş issued from
microsoft kuruluş şeması microsoft organization chart
ad ve kuruluş bilgisi name and organization information
msmq kuruluş msmq enterprise
ad ve kuruluş name and organization
kuruluş birimi ou
kuruluş bilgisi organization information
kuruluş şeması organization chart
kuruluş çizelgesi org chart
kuruluş şeması renkleri organization chart colors follow
kuruluş şeması stilleri orgchart styles
kuruluş planlaması installation planning
kuruluş şerit numarası installation tape number
kuruluş süresi installation time
kuruluş testi installation testing
Informatics
kuruluş dışında işleme off-site processing
kuruluş dışında off-site
düzenleyici kuruluş regulatory agency
Telecom
onaylanmış kuruluş notified body
kuruluş yasası constitution of
Railway
demiryolu hatları ve istasyonlarının çoğunun işletilmesinden sorumlu kuruluş railtrack
Aeronautic
uçuş esnasında uçağın güvenli seyrinden sorumlu sistem veya kuruluş air-traffic control n.
uçuş esnasında uçağın güvenli seyrinden sorumlu sistem veya kuruluş air traffic control
onaylı kuruluş certificated institute
Marine
kuruluş tarihi date of formation
Social Sciences
kimsesiz ve evsiz annelere barınma hizmeti veren kuruluş maternity home
kimsesiz ve evsiz annelere barınma hizmeti veren kuruluş home for unwed mothers
Education
akademik kuruluş academic institution
denklik veren kurum/kuruluş awarding body
ev sahibi kuruluş home institution
Linguistics
yalın kuruluş absolute construction
yuvalı kuruluş nested construction
soladallanan kuruluş left-branching construction
sağadallanan kuruluş right-branching construction
özyerleşik kuruluş self-embedded construction
çokdallanan kuruluş multiple-branching construction
kuruluş dilbilgisi construction grammar
Environment
müdahaleden sorumlu kuruluş responsible offsite response organization
kurulduğu 1971 yılından bu yana çevre katliamlarına karşı mücadele veren çevreci kuruluş greenpeace
Military
seferberlik kuruluş dışı kadrosu mobilization table of distribution
özel kuruluş private organization
komutanlık kuruluş ve görev şeması command organizational and functional charts
kuruluş çizelgesi troop basis
kuruluş çizelgesi dökümü troop basis accounting
kuruluş dışı kadro birliği table of distribution unit
kuruluş kadrosu table of distribution
kuruluş yönergesi setting-up instruction
kuruluş kadrosu artırımı table of distribution augmentation
beşli kuruluş pentomic