materials test - Türkisch Englisch Wörterbuch

materials test

Bedeutungen, die der Begriff "materials test" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 8 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Technical
common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables n. elektrik kablolarının kılıf ve yalıtım malzemeleri için ortak deney metotları
glow-wire flammability test on materials n. kızaran tel ile malzemeler üzerinde alevlenebilirlik deneyi
glow-wire ignitability test on materials n. kızaran tel ile malzemeler üzerinde tutuşabilirlik deneyi
glow-wire flammability test method for materials n. malzemeler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi metodu
glow-wire ignitability test method for materials n. malzemeler için kızaran tel ile tutuşabilirlik deneyi metodu
destructive test on welds in metallic materials n. metalik malzemelerdeki kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler
compression test for rigid materials n. sert malzemeler için sıkıştırma deneyi
test methods for transparent materials for aircraft glazing n. uçak cilalaması için şeffaf malzemelerin deney yöntemleri