parlaklık - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

parlaklıkBedeutungen von dem Begriff "parlaklık" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 61 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
parlaklık shine n.
parlaklık radiance n.
parlaklık brightness n.
parlaklık gloss n.
General
parlaklık glazing n.
parlaklık blaze n.
parlaklık luminousness n.
parlaklık flashiness n.
parlaklık polish n.
parlaklık dazzlement n.
parlaklık glitter n.
parlaklık sleekness n.
parlaklık flamboyance n.
parlaklık splendidness n.
parlaklık lustrousness n.
parlaklık resplendence n.
parlaklık burnish n.
parlaklık luminescence n.
parlaklık glossiness n.
parlaklık gleam n.
parlaklık lucency n.
parlaklık liveliness n.
parlaklık splendor n.
parlaklık luster n.
parlaklık splendour n.
parlaklık lambency n.
parlaklık effulgence n.
parlaklık flame n.
parlaklık radiancy n.
parlaklık brilliancy n.
parlaklık gorgeousness n.
parlaklık irradiance n.
parlaklık incandescence n.
parlaklık glow n.
parlaklık slickness n.
parlaklık transplendency n.
parlaklık brilliance n.
parlaklık fire n.
parlaklık gloss n.
parlaklık irradiation n.
parlaklık lustre n.
parlaklık varnish n.
parlaklık luminosity n.
Technical
parlaklık refulgence
parlaklık shininess
parlaklık luminilerous
parlaklık gloss
parlaklık lustre
parlaklık luminosity
parlaklık intensity
parlaklık sheen
parlaklık luminescence
parlaklık luster
Computer
parlaklık brilliance
parlaklık luminance
parlaklık lum
Telecom
parlaklık luminance
Television
parlaklık luminance
Textile
parlaklık gloss
Food Engineering
parlaklık gloss
Marine Biology
parlaklık brighness

Bedeutungen, die der Begriff "parlaklık" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 91 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
parlaklık vermek luster v.
parlaklık vermek lustre v.
büyüleyici parlaklık glaringness n.
eski bir parlaklık birimi lambert n.
fevkalade parlaklık luster n.
fevkalade parlaklık lustre n.
hafif parlaklık lambency n.
incimsi parlaklık pearly lustre n.
parlaklık (ışık vb) brightness n.
parlaklık (yaymak) radiance n.
parlaklık derecesi brightness level n.
parlaklık farkı magnitude difference n.
parlaklık sıcaklığı luminance temperature n.
parlaklık verimi luminous efficiency n.
satensi parlaklık silk n.
Technical
ayna gibi parlaklık specular gloss
aynamsı parlaklık specular gloss
bolometrik parlaklık bolometric magnitude
düşük parlaklık low lustre
görünür parlaklık apparent brightness
görünürdeki parlaklık apparent magnitude
hafif parlaklık lambency
ısıl parlaklık candescence
ışık yayma özelliğinde parlaklık radiance
keçeleyerek parlaklık azaltma felting down
koyu kırmızı parlaklık ruby lustre
metalik parlaklık metallic lustre
otomatik parlaklık kontrolu automatic brightness control
otomatik parlaklık kontrolü automatic brightness control
parlaklık apresi lustre finish
parlaklık apresi glazed finish
parlaklık aralığı bright range
parlaklık ayar düğmesi brightness control knob
parlaklık ayarı brightness control
parlaklık başlangıcı sıcaklığı incipient glass temperatures
parlaklık bilgisi luminance information
parlaklık efekti gloss effect
parlaklık engelleyici antiglare
parlaklık giderici glaze breaker
parlaklık kanalı luminance channel
parlaklık kaybı loss of gloss
parlaklık kuvveti luminous intensity
parlaklık sıcaklığı brightness temperature
parlaklık sinyali luminance signal
parlaklık verimi luminous efficiency
parlaklık verme polissage
parlaklık yayan shiner
renk parlaklık diyagramı colour magnitude diagram
yanardöner parlaklık iridescent lustre
yansıtıcı parlaklık specular gloss
yüksek parlaklık high gloss
Computer
daha az parlaklık less brightness
daha fazla parlaklık more brightness
parlaklık denetimi brightness control
Informatics
parlaklık değişimi intensity modulation
Telecom
parlaklık değer birimi brightness value unit
parlaklık eşiği luminance threshold
parlaklık işareti luminance signal
parlaklık kanalı luminance channel
parlaklık sınırı luminance border
Television
otomatik parlaklık kontrolü automatic brightness control
parlaklık ayar düğmesi brightness control knob
parlaklık ayarı brightness control
parlaklık ayarı bright
parlaklık bilgisi luminance information
parlaklık kanalı luminance channel
parlaklık renk ve senkronlama işaretlerinin hepsini bulunduran resim işareti composite video signal
parlaklık sinyali luminance signal
Textile
düşük parlaklık low lustre
parlaklık apresi glazed finish
parlaklık apresi lustre finish
parlaklık efekti gloss effect
yanardöner parlaklık iridescent lustre
Lighting
renksel parlaklık chroma
Automotive
ön göğüs lambaları parlaklık kumandası dash lights brightness controller
Marine
parlaklık ölçer underwater irradiance meter
Psychology
mutlak parlaklık absolute luminosity
Physics
parlaklık sıcaklığı luminance temperature
Chemistry
kimyasal parlaklık ışığı chemiluminescent light
Astronomy
bir yıldızın parlaklık derecesi magnitude
bolometrik parlaklık bolometric magnitude
görsel parlaklık visual magnitude
görünür parlaklık apparent brightness
görünürdeki parlaklık apparent magnitude
indirgenmiş parlaklık reduced brightness
parlaklık farkı magnitude difference
parlaklık tahmini estimate of brightness
renk-parlaklık diyagramı colour-magnitude diagram
Meteorology
parlaklık ölçer illuminometer
Photography
fotoğrafik parlaklık photographic magnitude
Printery
parlaklık artıran luminescent