related to - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

related to

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "related to" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 6 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
related to adj. ile ilgili
related to adj. bağlı
related to adj. münasebetli
related to adj. -e ait
related to prep. bununla bağlantılı olarak
Computer
related to adj. ile ilişkili

Bedeutungen, die der Begriff "related to" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 37 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be related to v. ilgisi olmak
be related to v. ilgili olmak
be related to v. akrabalık bağı olmak
be related to v. ilişiği olmak
be directly related to v. doğrudan alakalı olmak
be directly related to v. doğrudan ilişkili olmak
be directly related to v. doğrudan bağlantılı olmak
be related to v. -e anlatılmak
be closely related to v. yakından ilgili olmak
be distantly related to v. uzaktan akraba olmak
related to meaning adj. anlamsal
related to this adj. buna ilişkin
related to this prep. buna ilişkin olarak
Phrases
according to the related code expr. ilgili yönetmelik uyarınca
Speaking
who's related to who expr. kim kiminle akraba
Trade/Economic
grants related to assets n. yatırım malları ile ilgili devlet teşvikleri
grants related to assets n. teşvikli yatırım malları
explanatory note related to revenues or profits and expenses or losses of previous period with sources and amounts of them n. önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını açıklayıcı not
amount of unaccured liabilities of interests for future periods related to short and long-term credits and bonds payable (including redeemed shares) n. kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları
total amounts of investment allowances related to current and future periods n. cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
assets related to ongoing construction contracts n. devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin varlıklar
protection of workers from the risk related to exposure to noise at work n. işyerindeki gürültüye maruz kalma ile ilgili risklerden etkilenen işçilerin korunması
related to the business adj. işle ilgili
Law
misdemeanors related to signs and instruments used in public services n. ammenin hizmetine taalluk eden işaretler ve aletlere dair kabahatler
a bill related to making amendments on income tax act n. gelir vergisi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
offense related to fine arts n. güzel sanatlara müteallik suç
offense related to patent right n. patent hakkına müteallik suç
offense related to copyright n. telif hakkına dair suç
of fence related to patent right n. patent hakkına müteallik suç
Politics
law related to residence and travel of foreigners in turkey n. yabancıların türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında kanun
Medical
complications related to pregnancy n. gebeliğe bağlı komplikasyonlar
Pathology
problems related to multiparity n. multipariteyle ilgili problemler
problems related to unwanted pregnancy n. istenmeyen gebelikle ilgili problemler
Education
standards code related to private educational institutions n. özel öğretim kurumlarına ait standartlar yönergesi
rules related to fields n. alanlarla ilgili esaslar
Environment
electromagnetic emission related to an earthquake n. deprem nedenli elektromanyetik emisyon
related to water and wastewater services n. su ve atıksu hizmetlerine ilişkin