sıkışma - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

sıkışmaBedeutungen von dem Begriff "sıkışma" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 30 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
sıkışma squeeze n.
sıkışma press n.
sıkışma jamming n.
sıkışma pressure n.
sıkışma incarceration n.
sıkışma jam n.
sıkışma log jam n.
sıkışma having hard time adj.
Trade/Economic
sıkışma congestion
Technical
sıkışma crushing
sıkışma sticking
sıkışma wedge
sıkışma compacting
sıkışma compaction
sıkışma jamming
sıkışma impaction
sıkışma entrapment
Computer
sıkışma jam
Construction
sıkışma compaction
Automotive
sıkışma binding
Medical
sıkışma compressio
Biology
sıkışma compactage
sıkışma compression
Biochemistry
sıkışma compaction
Environment
sıkışma consolidation
Meteorology
sıkışma gradient
Geology
sıkışma compressive stress
sıkışma compression
sıkışma contraction
Sport
sıkışma contractio

Bedeutungen, die der Begriff "sıkışma" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 78 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
el sıkışma hand shaking n.
el sıkışma handshaking n.
sıkı el sıkışma firm handshake n.
Technical
sıkışma ölçma aygıtı compression testing machine
basınç sıkışma eğrisi compression curve
elastik sıkışma elastic compression
yan sıkışma önleyici bölme underrun guards
yanal sıkışma lateral thrust
hacimsel sıkışma modülü modulus of volume change
hacimsel sıkışma katsayısı coefficient of volume compressibility
sıkışma yükü compression load
sıkışma oranı compression ratio
sıkışma indisi compression index
yanal sıkışma lateral pressure
elastik sıkışma modülü modulus of elastic compression
sıkışma gerilmesi compression stress
proktor sıkışma eğrisi proctor compaction curve
sıkışma modülü modulus of compressibility
sanal sıkışma relative compaction
yanal sıkışma lateral compression
derinde sıkışma deep compaction
sıkışma dalgası compressional wave
kuruma ile önceden sıkışma precompressed by desiccation
politropik sıkışma polytrophic compression
sıkışma noktası pinch point
sıkışma yükü compressive load
sıkışma katsayısı deneyi compacting factor test
sıkışma ölçme aygıtı compression testing machine
sıkışma eğrisi compaction curve
sıkışma katsayısı compacting factor
ön sıkışma precompression
sıkışma modülü modulus of compression
sıkışma etkisi pinch effect
düzlem yönündeki sıkışma özellikleri compressive properties in the in-plane direction
sıkışma homojenliği homogeneity of the compression
sıkışma özellikleri compression properties
sıkışma noktalarının mahfaza altına alınması guarding of nip points
sıkışma ve istiflenme deneyi compression and stacking test
sıkışma yüzdesi compaction percentage
Computer
el sıkışma shaking hands
el sıkışma handshake
el sıkışma seçenekleri handshake options
Automotive
tutukluk/sıkışma sticking/binding
yay sıkışma yüksekliği solid height
trafikte sıkışma to get boxed
Aeronautic
üç eksenli sıkışma deneyi triaxial compression test
Mining
sıkışma dayancı strength of compression
tek eksenli sıkışma uniaxial compression
Medical
sıkışma ve mikst inkontinans urge and mixed incontinence
omuz sıkışma sendromu shoulder impingement syndrome
kasık fıtığındaki sıkışma incarceration in inguinal hernia
sıkışma inkontinansı urge incontinence
göğüste sıkışma chest tightness
kemiksel sıkışma sendromu osseous impingement syndrome
omuz sıkışma sendromu swimmer's shoulder
omuz sıkışma sendromu impingement syndrome
omuz sıkışma sendromu painful arc syndrome
omuz sıkışma sendromu thrower's shoulder
omuz sıkışma sendromu supraspinatus syndrome
subakromiyal sıkışma sendromu subacromial impingement syndrome
femoroasetabuler sıkışma femoroacetabular impingement
femoroasetabuler sıkışma sendromu femoroacetabular impingement syndrome
Agriculture
tahıl sıkışma oranı grain compaction factor
Tobacco
sarma tablasında sıkışma rolling plate jam
demet sıkışma detektörü bundle jam detector
paket çıkış çarkında sıkışma pack jam at exit disc
üçüncü çark sıkışma detektörü third wheel jam detector
Environment
sıkışma baskısı compression stress
sıkışma çatlağı compression failure
Geography
sıkışma tektoniği compressive tectonic
Meteorology
potansiyel sıkışma potential gradient
Geology
sıkışma indeksi compression index
bakir sıkışma eğrisi virgin compression curve
sıkışma katsayısı coefficient of compressibility
sıkışma modülü compressibility modules
sıkışma dayanımı compressive strength
k-g’den kd-gb’ya değişen aktif sıkışma bileşenli doğrultu atımlı faylar n-s to ne-sw trending active transpressional strike-slip faults
sıkışma fazı compressional phase