subject to - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

subject to

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "subject to" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 19 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
subject to prep. tabi
General
subject to v. bağlı olmak
subject to v. yapmak (birine olumsuz bir şey)
subject to v. konu olmak
subject to v. tabi olmak
subject to v. tabi tutmak
subject to v. buyruğu altına almak
subject to v. maruz bırakmak
subject to v. karşı karşıya getirmek
subject to adv. bağlı olarak
subject to prep. koşulu ile
subject to prep. ile karşı karşıya kalma
subject to prep. meyilli
subject to prep. bağlı
subject to prep. maruz kalan
subject to prep. karşı karşıya olan
subject to prep. çeken
subject to prep. eğilimi olan
Ottoman Turkish
subject to vabeste

Bedeutungen, die der Begriff "subject to" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 94 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be subject to v. bağlı olmak
be subject to v. bağımlı olmak
be subject to v. arasıra tekrarlanan bir durumu belirtmek için kullanılır
be subject to v. tabi olmak
return to the subject v. konuya dönmek
get back to the subject v. konuya dönmek
return to the subject v. konuya geri dönmek
get back to the subject v. konuya geri dönmek
subject somebody to test v. sınava tabi tutmak
subject to law v. kanuna tabi olmak
come back to a subject v. konuya dönmek
be subject to violence v. şiddete uğramak
subject to a condition v. bir şeyi şart koşmak
be subject to discrimination v. ayrımcılığa uğramak
subject to approval v. onaya tabi olmak
subject to load n. yüklemeye tabi
subject to load n. taşıyıcının, yer olduğu takdirde yolcuyu taşımayı kabul etmesi
subject to a licence adj. ruhsata tabi
subject to discount adj. indirime konu olan
subject to discount adj. indirime tabi olan
subject to permission adj. izne tabi
subject to change adj. değiştirilmeye tabi
subject to change adj. değişikliğe tabi
subject to change adj. değişime tabi
subject to average adj. ortalamaya bağlı
subject to being open adv. açık olması koşuluyla
subject to elimination adv. elemeye tabi
Phrases
subject to review ileride değiştirme şartıyla
concerning to the subject konuya ilişkin
relating to the subject konuya ilişkin
shall be subject to ... law ... hukukuna tabi olacaktır
subject to caution tedbire tabi
subject to caution ihtiyata tabi
Idioms
subject something to v. bir şeye maruz bırakmak
subject something to v. bir şeye hükmetmek
subject something to v. bir şeyi kontrolü altına almak
subject someone to v. birini bir şeye maruz bırakmak
subject someone to v. birine hükmetmek
subject someone to v. birini kontrolü altına almak
Speaking
I don't want to talk about this subject expr. bu konuda konuşmak istemiyorum
it is forbidden to sell or serve alcoholic beverages to persons under 18; those acting otherwise shall be subject to legal actions 18 yaşını doldurmayanlara alkollü içkilerin satışı veya sunumu yapılamaz; yapanlar hakkında yasal işlem uygulanır
Trade/Economic
salary subject to arrangement n. bir esasa dayanan aylık
sold subject to contract (sstc) expr. anlaşma aşamasında
information subject to change without notice expr. bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır
subject to the preceding sentence expr. bir önceki cümleye tabi olmak üzere
assets subject to amortization özel tükenmeye tabi varlıklar
other assets subject to depletion diğer özel tükenmeye tabi varlıklar
in order to clarify the subject konuya açıklık getirmek üzere
export subject to registration ihracı tescile bağlı mallar
subject to licence lisansa tabidir
upon the terms and subject to the conditions of this agreement işbu sözleşmenin şartlarına göre ve bunlara tabi olmak kaydıyla
advances paid for assets subject to depletion verilen avanslar
upon the terms and subject to the conditions of this agreement işbu sözleşmenin kayıt ve şartlarına göre
securities subject to repo repo konusu menkul değerler
subject to duty gümrüğe tabi
subject to review incelenmek koşuluyla
subject to duty gümrük işlemine tabi olmak
subject to customs gümrüklü
subject to duty gümrüke tabi
assets subject to depletion-natural resources özel tükenmeye tabi varlıklar
subject to approval onaya bağlı
deposit account subject to notice vadeli mevduat hesabı
amount subject to discount indirime esas tutar
be subject to fluctuations dalgalanmalara tabi olmak
subject to review ileride incelenmek şartıyla
subject to license being granted lisansa tabi
subject to customs duty gümrük vergisine tabi olmak
subject to customs duty gümrüğe tabi olmak
subject to customs duty gümrüğe tabi olma
subject to collection tahsil edilmeye tabidir
subject to collection tahsile tabidir
subject to availability stoklarla sınırlı
subject to prior sale satış önceliğine tabi
subject to prior sale satış önceliği olan
property subject to depletion tükenmeye tabi varlıklar
sold subject to contract (sstc) fiyatta anlaşılmış ancak sözleşme henüz imzalanmamış
Law
be subject to a condition v. bir şarta bağlı olmak
person subject to military law n. askeri hukuka tabi şahıs
person subject to military law n. askeri şahıs
subject to the terms and conditions of this agreement işbu sözleşmenin hüküm ve şartları çerçevesinde
subject to appeal temyiz yolu açık
Politics
subject to the conditions öngörülen koşullar uyarınca
subject the communication to censorship haberleşmeyi sansüre tabi tutmak
subject to the conditions öngörülen koşullara bağlı olarak
Insurance
subject to average adj. avaryaya tabi
subject to approval onaya tabi
subject to acceptance kabule tabi
subject to underwriters' approval sigortacıların onayına tabi
Technical
subject to frost attack don tesirine dayanıksız
Computer
all use subject to volume license agreement tüm kullanımlar bu sürümün lisans anlaşmasına tabidir
Linguistics
raising to subject öznel konuma geçme
Military
conventional armaments and equipment subject to the treaty n. antlaşma kapsamındaki silah ve araç
Ottoman Turkish
subject to a person or a state reaya
be subject to haiz olmak