subject to - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

subject to

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "subject to" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 19 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
subject to prep. tabi
General
subject to v. bağlı olmak
subject to v. maruz bırakmak
subject to v. karşı karşıya getirmek
subject to v. yapmak (birine olumsuz bir şey)
subject to v. konu olmak
subject to v. tabi olmak
subject to v. tabi tutmak
subject to v. buyruğu altına almak
subject to adv. bağlı olarak
subject to prep. bağlı
subject to prep. koşulu ile
subject to prep. maruz kalan
subject to prep. çeken
subject to prep. eğilimi olan
subject to prep. ile karşı karşıya kalma
subject to prep. meyilli
subject to prep. karşı karşıya olan
Ottoman Turkish
subject to vabeste

Bedeutungen, die der Begriff "subject to" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 84 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be subject to v. bağlı olmak
be subject to v. bağımlı olmak
be subject to v. arasıra tekrarlanan bir durumu belirtmek için kullanılır
be subject to v. tabi olmak
be subject to discrimination v. ayrımcılığa uğramak
be subject to violence v. şiddete uğramak
come back to a subject v. konuya dönmek
get back to the subject v. konuya dönmek
get back to the subject v. konuya geri dönmek
return to the subject v. konuya dönmek
return to the subject v. konuya geri dönmek
subject somebody to test v. sınava tabi tutmak
subject to a condition v. bir şeyi şart koşmak
subject to approval v. onaya tabi olmak
subject to law v. kanuna tabi olmak
subject to load n. taşıyıcının, yer olduğu takdirde yolcuyu taşımayı kabul etmesi
subject to load n. yüklemeye tabi
subject to a licence adj. ruhsata tabi
subject to change adj. değişikliğe tabi
subject to change adj. değişime tabi
subject to change adj. değiştirilmeye tabi
subject to discount adj. indirime konu olan
subject to discount adj. indirime tabi olan
subject to permission adj. izne tabi
subject to being open adv. açık olması koşuluyla
subject to elimination adv. elemeye tabi
Phrases
concerning to the subject konuya ilişkin
relating to the subject konuya ilişkin
shall be subject to ... law ... hukukuna tabi olacaktır
subject to review ileride değiştirme şartıyla
Speaking
i don't want to talk about this subject bu konuda konuşmak istemiyorum
it is forbidden to sell or serve alcoholic beverages to persons under 18; those acting otherwise shall be subject to legal actions 18 yaşını doldurmayanlara alkollü içkilerin satışı veya sunumu yapılamaz; yapanlar hakkında yasal işlem uygulanır
Trade/Economic
advances paid for assets subject to depletion verilen avanslar
amount subject to discount indirime esas tutar
assets subject to amortization özel tükenmeye tabi varlıklar
assets subject to depletion-natural resources özel tükenmeye tabi varlıklar
be subject to fluctuations dalgalanmalara tabi olmak
deposit account subject to notice vadeli mevduat hesabı
export subject to registration ihracı tescile bağlı mallar
in order to clarify the subject konuya açıklık getirmek üzere
information subject to change without notice bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır
other assets subject to depletion diğer özel tükenmeye tabi varlıklar
property subject to depletion tükenmeye tabi varlıklar
salary subject to arrangement bir esasa dayanan aylık
securities subject to repo repo konusu menkul değerler
sold subject to contract (sstc) fiyatta anlaşılmış ancak sözleşme henüz imzalanmamış
sold subject to contract (sstc) anlaşma aşamasında
subject to approval onaya bağlı
subject to availability stoklarla sınırlı
subject to collection tahsil edilmeye tabidir
subject to collection tahsile tabidir
subject to customs gümrüklü
subject to customs duty gümrüğe tabi olmak
subject to customs duty gümrük vergisine tabi olmak
subject to customs duty gümrüğe tabi olma
subject to duty gümrüke tabi
subject to duty gümrük işlemine tabi olmak
subject to duty gümrüğe tabi
subject to licence lisansa tabidir
subject to license being granted lisansa tabi
subject to prior sale satış önceliğine tabi
subject to prior sale satış önceliği olan
subject to review ileride incelenmek şartıyla
subject to review incelenmek koşuluyla
subject to the preceding sentence bir önceki cümleye tabi olmak üzere
upon the terms and subject to the conditions of this agreement işbu sözleşmenin şartlarına göre ve bunlara tabi olmak kaydıyla
upon the terms and subject to the conditions of this agreement işbu sözleşmenin kayıt ve şartlarına göre
Law
be subject to a condition bir şarta bağlı olmak
person subject to military law askeri hukuka tabi şahıs
person subject to military law askeri şahıs
subject to the terms and conditions of this agreement işbu sözleşmenin hüküm ve şartları çerçevesinde
Politics
subject the communication to censorship haberleşmeyi sansüre tabi tutmak
subject to the conditions öngörülen koşullar uyarınca
subject to the conditions öngörülen koşullara bağlı olarak
Insurance
subject to acceptance kabule tabi
subject to approval onaya tabi
subject to average avaryaya tabi
subject to underwriters' approval sigortacıların onayına tabi
Technical
subject to frost attack don tesirine dayanıksız
Computer
all use subject to volume license agreement tüm kullanımlar bu sürümün lisans anlaşmasına tabidir
Linguistics
raising to subject öznel konuma geçme
Military
conventional armaments and equipment subject to the treaty antlaşma kapsamındaki silah ve araç
Ottoman Turkish
be subject to haiz olmak
subject to a person or a state reaya