tahkim - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

tahkimBedeutungen von dem Begriff "tahkim" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 17 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
tahkim strengthening n.
tahkim fortification n.
Trade/Economic
tahkim arbitration
tahkim consolidation
Law
tahkim appointment of somebody as an arbitrator
tahkim strengthing
tahkim fortifying
tahkim resolution of a dispute by arbitration
tahkim arbitrage
tahkim commercial arbitration
tahkim appointment of someone as an arbitrator
tahkim arbitration
tahkim arbitrament
Politics
tahkim pre-court settlement body
tahkim arbitration
Military
tahkim fortification
Latin
tahkim compromissum

Bedeutungen, die der Begriff "tahkim" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 150 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
tahkim etmek strengthen v.
tahkim etmek fortify v.
tahkim anlaşmaları arbitration agreements n.
tahkim kurulu arbitration board n.
tahkim yoluyla çözülebilme arbitrability n.
ticari tahkim anlaşmaları commercial arbitration agreements n.
tahkim edilmiş fortified adj.
Trade/Economic
ihtiyari tahkim voluntary arbitration
mecburi tahkim compulsory arbitration
mto tahkim divanı icc court of arbitration
tahkim anlaşması reference
tahkim edilmiş borç consolidated debt
tahkim edilmiş borçlar consolidated debts
tahkim edilmiş tahvil consolidated bond
tahkim kurulu Arbitration Board
tahkim mahkemesi Arbitral Tribunal
tahkim organı arbitration body
tahkim yoluna gitmek go to arbitration
ticari tahkim commercial arbitration
ticari tahkim birliği commercial arbitration association
uluslararası tahkim international arbitration
zorunlu tahkim obligatory arbitration
Law
bağlayıcı tahkim/hakem binding arbitration
federal tahkim kanunu the federal arbitration act
gönüllü tahkim voluntary arbitration
ihtiyari tahkim voluntary arbitration
ihtiyari tahkim şartı voluntary submission
isteğe bağlı tahkim voluntary arbitration
iş uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanan tahkim usulü labour arbitration
mahkeme katılımlı tahkim court-annexed arbitration
mecburi tahkim compulsory arbitration
milletlerarası spor tahkim konseyi international council of arbitration for sport
milletlerarası tahkim kanunu international arbitration act
seri tahkim expedited arbitration
spor tahkim mahkemesi court of arbitration for sport
tahkim anlaşması compromise made before an arbirator
tahkim anlaşması arbitration agreement
tahkim antlaşması treaty of arbitration
tahkim antlaşması arbitration treaty
tahkim antlaşması treaty of arbitation
tahkim belgesi bond of arbitration
tahkim encümeni arbitral commission
tahkim encümeni arbitral committee
tahkim encümeni arbitration tribunal
tahkim encümeni arbitration committee
tahkim encümeni arbitration commission
tahkim encümeni arbitral tribunal
tahkim etmek resolve a dispute by arbitration
tahkim etmek fortify
tahkim etmek solidify
tahkim gideri cost of arbitration
tahkim heyeti arbitral commission
tahkim heyeti arbitral tribunal
tahkim heyeti arbitral committee
tahkim heyeti arbitration tribunal
tahkim heyeti arbitration committee
tahkim heyeti arbitration commission
tahkim hizmeti arbitration service
tahkim hükmü arbitrager arbitragist clause
tahkim işlemi arbitration proceeding
tahkim kanunu arbitration act
tahkim kanunu arbitration law
tahkim kararı arbitral award
tahkim kararı arbitration award
tahkim kararı award
tahkim kararına ait arbitrative
tahkim klozu arbitrager arbitragist clause
tahkim komisyonu arbitral committee
tahkim komisyonu arbitration tribunal
tahkim komisyonu arbitral tribunal
tahkim komisyonu arbitration committee
tahkim komisyonu arbitral commission
tahkim komisyonu arbitration commission
tahkim komitesi arbitration committee
tahkim kuralı arbitration statute
tahkim kuralları arbitration rules
tahkim kurulu arbitral committee
tahkim kurulu arbitral commission
tahkim kurulu arbitration tribunal
tahkim kurulu arbitration board
tahkim kurulu arbitral tribunal
tahkim kurulu arbitration committee
tahkim kurulu arbitration commission
tahkim mahkemesi court of arbitration
tahkim mahkemesi arbitral tribunal
tahkim mahkemesi conciliation court
tahkim mahkemesi board of reference
tahkim mahkemesi arbitration tribunal
tahkim mahkemesi arbitration court
tahkim mahkemesi arbitrager arbitragist tribunal
tahkim mahkemesi court of referees
tahkim mahkemesinin yeri seat of arbitration
tahkim masrafları arbitration charges
tahkim masrafları cost of arbitration
tahkim muamelesi arbitration proceedings
tahkim muamelesi arbitration proceeding
tahkim organı arbitration medium
tahkim senedi arbitration bond
tahkim sistemi system of arbitration
tahkim sistemi system arbitration
tahkim sözleşmesi taslağı draft arbitration agreement
tahkim şartı submission
tahkim şartı arbitration clause
tahkim şartı arbitration condition
tahkim şartları provisions of arbitration
tahkim temyizi arbitration appeal
tahkim usulü arbitration procedure
tahkim usulü arbitration process
tahkim usulü arbitration proceeding
tahkim usulü procedure by arbitration
tahkim yapılan yerin zorunlu tuttuğu kuralların uygulanması gerektiği yönündeki ilke lex arbitri
tahkim yargılaması arbitration
tahkim yeri place of arbitration
tahkim yoluyla by arbitration
tahkim yoluyla çözülebilir arbitrable
tahkim yoluyla çözülemez nonarbitrable
tahkim yoluyla uzlaşma compromise by arbitration
uluslararası spor tahkim konseyi international council of arbitration for sport
yargısal tahkim judicial arbitration
zorunlu tahkim mandatory arbitration
zorunlu tahkim compulsory arbitration
zorunlu tahkim şartı compulsory submission
Politics
siyasi tahkim political arbitration
tahkim hükmü arbitration clause
tahkim kararı arbitral award
tahkim klozu arbitration clause
tahkim kurulu kararı decision of an arbitration board
tahkim kurulu kararı award of an arbitration board
tahkim süreci arbitration procedure
tahkim şartı compromisery clause
tahkim yolu ile lisans verilmesi grant of licences by arbitration
uluslararası tahkim international arbitration
Insurance
amerikan tahkim birliği american arbitration association
Technical
kombine tahkim ekipmanı combined fortification equipment
Telecom
tahkim davası arbitration case
tahkim sözleşmesi arbitration agreement
tahkim şartı arbitration clause
tahkim talebi request for the arbitration
tahkim usulü arbitration procedure
tahkim yolu ile lisans verilmesi grant of licence by arbitration
tahkim yolu ile lisans verilmesi grant of licences by arbitration
uluslararası tahkim kanunu international arbitration law
uluslararasi ticari tahkim international commercial arbitration
Military
tahkim edevatı entrenching tools
tahkim etmek fortify
yeni kurulmuş ve tahkim edilmiş askeri bir mevki veya garnizon presidio
Sport
uluslararası spor tahkim konseyi international council of arbitration for sport (icas)
uluslararası spor tahkim mahkemesi court of arbitration for sport
Football
milletlerarası spor tahkim konseyi international council of arbitration for sport (icas)
spor tahkim mahkemesi court of arbitration for sport (cas)