teftiş - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

teftişBedeutungen von dem Begriff "teftiş" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 32 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
teftiş supervision n.
teftiş inspection n.
General
teftiş examination n.
teftiş search n.
teftiş investigation n.
teftiş inspectorship n.
teftiş surveillance n.
teftiş revisal n.
teftiş check n.
teftiş review n.
teftiş survey n.
teftiş visitation n.
teftiş control n.
teftiş study n.
teftiş examen n.
teftiş inspection n.
teftiş visit n.
teftiş visitorial adj.
Trade/Economic
teftiş inspection
teftiş audit
teftiş control
teftiş review
teftiş check
teftiş visitation
teftiş survey
teftiş supervision
teftiş superintendence
Law
teftiş survey
teftiş control
Politics
teftiş surveillance
teftiş supervision
teftiş supervising

Bedeutungen, die der Begriff "teftiş" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 105 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
teftiş etmek inspect v.
General
teftiş etmek review v.
teftiş için toplanmak parade v.
teftiş etmek (askeri kuvvetleri) review v.
teftiş etmek inspect v.
teftiş etmek survey v.
teftiş etmek visit v.
teftiş etmek overlook v.
teftiş etmek examine v.
teftiş yapmak carry out an inspection v.
teftiş yapmak conduct an inspection v.
teftiş yapmak make an inspection v.
ara teftiş interim audit n.
yerinde teftiş site audit n.
teftiş edici supervisory adj.
teftiş edilemez uninspectable adj.
Trade/Economic
bakanlık bünyesindeki teftiş kurulu müfettişleri inspection committee inspectors within the ministry
teftiş kurulu committee of inspection
idari teftiş administrative audit
yıllık teftiş annual audit
teftiş bölümü audit department
teftiş programı audit program
teftiş edilmiş audited
teftiş sistemi audit system
teftiş edilmiş belge audited voucher
teftiş defteri audit notebook
teftiş raporu audit report
teftiş standartları audit standards
teftiş dönemi audit period
teftiş etmek audit
teftiş raporu audit certificate
dahili teftiş internal audit
etraflı teftiş detailed audit
harici teftiş external audit
kısmi teftiş limited audit
teftiş etmek inspect
özel teftiş special audit
teftiş kurulu inspectorate
teftiş etmek examine
teferruatlı teftiş detailed audit
teftiş gezisi inspection tour
tam teftiş complete audit
umumi teftiş general audit
teftiş ve kontrol kurulu başkanı head of inspection and control board
teftiş hakkı right to inspect
teftiş masrafları supervision costs
mükerrer teftiş repeating audit
teftiş dairesi supervision office
teftiş makamı supervising authority
teftiş kanunu supervision law
dış teftiş external audit
sürekli teftiş continuous audit
ara teftiş interim audit
şümullü teftiş complete audit
teftiş yetkisi visitorial power
periyodik teftiş periodic audit
teftiş heyeti board of audit
kapsamlı teftiş detailed audit
detaylı teftiş detailed audit
dahili teftiş internal auditing
dahili teftiş görevlisi internal auditor
teftiş ve murakabe makamı supervision office
teftiş kurulunun üyeleri members of the supervisory board
teftiş memuru inspection officer
teftiş görevlisi inspection officer
teftiş elemanı auditor
teftiş elemanı inspection officer
Law
teftiş etmek inspect
teftiş turnesi visit of inspection
teftiş etmek investigate
teftiş ve murakabe yasası supervision law
Politics
teftiş organı supervisory body
teftiş görevi task of inspection
teftiş (işyeri/kurum) inspection
teftiş heyeti survey mission
teftiş kurulu supervisory board
ulusal teftiş ofisi national audit office
Institutes
maliye teftiş kurulu board of finance inspectors
başbakanlık teftiş kurulu prime ministry inspection board
rehberlik ve teftiş başkanlığı department of guidance and investigation
teftiş dairesi department of inspection
teftiş kumlu başkanlığı inspection board
askeri iş teftiş kumlu başkanlığı department of military issues inspection board
askeri adalet teftiş kurulu military justice inspection board
iş teftiş kurulu başkanlığı labour inspection board
teftiş kurulu başkanlığı department of inspection board
askeri iş teftiş kurulu başkanlığı department of military issues inspection board
teftiş kurulu başkanlığı inspection board
mülkiye teftiş kurulu başkanlığı (teftiş kurulu) civil inspection board
askeri adalet teftiş kurulu başkanlığı department of military justice inspection board
rehberlik ve teftiş başkanlığı directorate for guidance and inspection
teftiş kurulu inspection board
rehberlik ve teftiş başkanlığı department of guidance and inspection
Insurance
teftiş hükmü inspection clause
Technical
teftiş etmek supervise
teftiş etmek visit
Marine
teftiş ve tamir inspection and repair
teftiş ve tamir overhaul
Education
milli eğitim bakanlığı teftiş kurulu yönetmeliği ministry of national education regulation on supervisory board
Military
teftiş raporu inspection report
teftiş dairesi teşkilatı inspector general's corps
muayene ve teftiş etmek vet
hesap teftiş kurulu board of audit
kara kuvvetleri hesap teftiş dairesi army audit agency
Latin
teftiş/murakabe ettik inspeximus