topoğraf yardımcısı - Türkisch Englisch Wörterbuch