uluslararası - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

uluslararasıBedeutungen von dem Begriff "uluslararası" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 6 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
uluslararası international adj.
uluslararası transnational adj.
uluslararası universal adj.
Technical
uluslararası international
Computer
uluslararası int'l
Abbreviation
uluslararası intl

Bedeutungen, die der Begriff "uluslararası" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
uluslararası yapmak internationalize v.
ülkesini uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek to represent his/her country at the highest level in the international arena v.
ülkesini uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek represent his/her country in the best possible way in the international arena v.
uluslararası düzeyde kamuoyu oluşturmak forge public opinion at the international level v.
uluslararası yapmak internationalise v.
birini uluslararası suçlu olmakla suçlamak accuse someone of being an international criminal v.
uluslararası mutfak international cookery n.
uluslararası yatırımcılar derneği international investors’ association n.
uluslararası örgütler international organization n.
uluslararası hakemlik international arbitration n.
uluslararası iletişim international communication n.
uluslararası işbirliği international cooperation n.
banker uluslararası gnome n.
avrupa'da uluslararası işbirliği international agencies in europe n.
uluslararası ticaret birliği consortium n.
uluslararası maliye international finance n.
din ve uluslararası sorunlar religion and international affairs n.
mayday telsizle yapılan uluslararası imdat çağrısı mayday n.
uluslararası devrimci marş internationale n.
uluslararası rotary başkanı rotary international president n.
uluslararası ilişkiler uzmanı diplomat n.
uluslararası işbölümü international division of labour n.
uluslararası ceza mahkemeleri international criminal courts n.
uluslararası yapma internationalization n.
uluslararası örgüt ve kuruluşlar international organizations and institutions n.
uluslararası ilişkilerde kuvvetler dengesi balance of power n.
uluslararası suçlar international offenses n.
uluslararası kriket maçı test match n.
uluslararası taşımacılık international transportation n.
uluslararası yardım çağrısı sos n.
uluslararası işçi faaliyetleri international labor activities n.
sendikacılıkta uluslararası birleşme international unionism alliance n.
uluslararası ilişkiler ve kültür international relation and cultur n.
uluslararası ekonomik bütünleşme international economic integration n.
uluslararası göç international migration n.
uluslararası iş faaliyetleri international labor activities n.
izcilerin uluslararası bazda büyük toplantıları jamboree n.
uluslararası izleme sistemi international monitoring system n.
uluslararası barışçıl çözüm pacific settlement of international disputes n.
uluslararası güvenlik international security n.
uluslararası atom enerjisi ajansı güvenlik tedbirleri international atomic energy agency safeguards n.
uluslararası ticari teşebbüsler international business enterprises n.
uluslararası hakemlik ve hakem kararı international arbitration and award n.
uluslararası ticari dil lingua franca n.
uluslararası para fonu the international monetary fund n.
uluslararası kurumlar international agencies n.
uluslararası ekonomik ilişkiler international economic relations n.
uluslararası yükümlülükler international obligations n.
uluslararası dil pidgin n.
uluslararası politika international politics n.
uluslararası rekabet international competition n.
uluslararası mahkemeler international courts n.
uluslararası standart kitap numarası international standard book number n.
uluslararası değişim anlaşması international clearing n.
uluslararası balıkçılık yönetimi international fishery management n.
uluslararası yardım international relief n.
uluslararası standart müzik numaraları international standard music numbers n.
uluslararası mimari uygulama international architectural practice n.
uluslararası veri merkezi international data center n.
uluslararası birleşme international unification n.
uluslararası çalışma örgütü international labour organization n.
uluslararası ve iç hukuk international and municipal law n.
uluslararası hukuk international law n.
uluslararası örgütler international organizations n.
uluslararası tarımsal kalkınma fonu international fund for agriculture development n.
uluslararası adalet international justice n.
uluslararası olma durumu internationality n.
kilise ve uluslararası örgüt church and international organization n.
işçi sendikaları ve uluslararası ilişkiler labor  unions and international relations n.
uluslararası banka hesap numarası international bank account number (iban) n.
uluslararası uyuşmazlıklar international disputes n.
uluslararası geçerlik international validity n.
uluslararası af örgütü amnesty international n.
uluslararası basın international press n.
uluslararası birimler sistemi international system of units n.
uluslararası toplum international community n.
uluslararası arena international arena n.
uluslararası şirketler international corporations n.
uluslararası kalite international quality n.
uluslararası mülkiyet international ownership n.
uluslararası (telefon konuşması) long-distance n.
uluslararası piyasalar international markets n.
uluslararası santral international exchange n.
uluslararası birimler sistemi international-system of-units n.
uluslararası sergi world exhibition n.
hem iç hem uluslararası konularla ilgili intermestic n.
uluslararası kadın kulübü üyesi soroptimist n.
uluslararası platform international platform n.
uluslararası firma international firm/company n.
uluslararası yapay dil derneği tarafından tasarlanmış bir dil interlingua n.
uluslararası edebiyat international literature n.
uluslararası literatür international literature n.
uluslararası ticaret hacmi international trade volume n.
uluslararası çekiliş/loto programı international lottery program n.
uluslararası anadil günü international mother language day n.
uluslararası sağlığın geliştirilmesi ve iletişimi sempozyumu international health promotion and communication symposium n.
uluslararası yapma internationalisation n.
uluslararası kozmetik bileşenler sözlüğü international nomenclature cosmetic ingredient (inci) n.
uluslararası kozmetik bileşenler adlandırması international nomenclature cosmetic ingredient (inci) n.
uluslararası kozmetik maddeler adlandırması international nomenclature cosmetic ingredient (inci) n.
uluslararası optik ve fotonik topluluğu spie (the international society for optics and photonics) n.
uluslararası suçlu international criminal n.
uluslararası ilişkiler koordinatörü international relations coordinator n.
uluslararası uzay istasyonu international space station n.
uluslararası matematik ve fen eğilimleri trends in international mathematics and science study n.
uluslararası ulaşım international transportation n.
hizmet çalışanları uluslararası sendikası service employees international union n.
uluslararası düşünebilirlik international mindedness n.
uluslararası düşüncelilik international mindedness n.
uluslararası otel zincirleri international hotel chains n.
uluslararası tanınırlığı/geçerliliği olan internationally recognized adj.
uluslararası anlamda internationally adv.
uluslararası düzeyde at an international level adv.
uluslararası açıdan internationally adv.
uluslararası ölçekte on an international scale adv.
uluslararası denetim altında under international supervision adv.
uluslararası standartlar teşkilatı tarafından onaylanmış kağıt boyutları a sizes
Colloquial
los angeles uluslararası havaalanı los angeles international airport (lax)
Trade/Economic
yeni uluslararası ekonomik düzen new international economic order
uluslararası ödemeleri çok yanlı denkleştirme multilateral clearing
uluslararası işgücü göçleri international migration of labor
uluslararası finansal raporlama sistemi standartlarına göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar first ifrs financial statements
uluslararası politika dışsallıkları international policy externalities
uluslararası pazarlama international marketing
uluslararası fiyat farklılaştırması international price discrimination
uluslararası gözetim şirketleri international surveillance companies
uluslararası faktör hareketliliği international factor mobility
uluslararası kalkınma birliği international development association
uluslararası ödemelerde likidite yetersizliği sorunu liquidity shortage
uluslararası kredi international loan
uluslararası hisse senedi international stock
uluslararası ilişkilerde güç kullanma politikası power politics
uluslararası üretim kotaları international production quotas
uluslararası finans kurumu international financial corporation
dünya bankası uluslararası imar ve kalkınma bankası world bank the international bank for reconstruction and development
çifte vergilendirilmeden kaçınmak için yapılan uluslararası anlaşma double taxation agreement
uluslararası iş bölümü international division of labor
uluslararası fisher etkisi international fisher effect
uluslararası imar ve kalkınma bankası international bank for reconstruction and development
uluslararası pazar international market
uluslararası yatırım fonu international fund
uluslararası denkleştirme bankası sank for international settlements
uluslararası döviz rezervleri international monetary reserves
uluslararası para sistemi international monetary system
uluslararası kalkınma ajansı agency for international development
uluslararası ticaret merkezi international trade center
standart uluslararası ticaret tasnifi standard international trade classification
uluslararası finansal raporlama sistemine göre kabul edilebilir acceptable under ifrss
uluslararası işletme international business
abd uluslararası kalkınma ajansı us aid
uluslararası özel emeklilik düzenleyici ve denetleyicileri kuruluşları teşkilatı international organisation of pension supervisors
uluslararası makro ekonomik politika koordinasyonu international macro economic policy coordination
uluslararası para havaleleri international money order
ihracat kredileri hakkında uluslararası düzenleme international arrangement on export credits
uluslararası ödeme emri international money order
uluslararası muhasebeciler federasyonu international federation of accountants
uluslararası sendika international union
uluslararası muhasebe standartlarına uyumluluk compliance with international accounting standards
uluslararası muhasebe standartları international accounting standards
uluslararası para fonu international monetary fund
uluslararası vergi anlaşmaları international tax agreements
satın alma sözleşmeleri (uluslararası) purchase contracts
uluslararası anlaşmadan doğan gümrük tarifesi conventional tariff
uluslararası ticaret merkezi international trade centre
uluslararası likidite international liquidity
uluslararası tahviller international bonds
uluslararası finans kurumu international finance corporation
uluslararası rezervler international reserves
uluslararası rejim international regime
uluslararası finansal raporlama sistemi öncesi tarihi finansal tablo verileri historical summaries
uluslararası özel emeklilik düzenleyici ve denetleyicileri kuruluşları ağı international network of pensions regulators and supervisors
belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, danışmanlık ve eğitim konularında hizmet veren uluslararası bir firma bureau veritas
kur riskine karşı vadeli teslim piyasasında güvence sağlama işlemi yapan uluslararası ticari veya mali işlemci hedger
uluslararası ticaret odası international chamber of commerce
uluslararası telefon konuşması trunk call
uluslararası ticaret örgütü international trade organization
uluslararası mal anlaşması international commodity agreement
uluslararası ödemeler bankası international settlements bank
uluslararası ticaret politikası international trade policy
uluslararası yoksulluk çizgisi international poverty line
uluslararası taşımacılık şirketi foreign freight forwarder company
1944'de amerika'da bretton woods'ta (new hampshire) yapılan ve savaş'tan sonraki uluslararası para sisteminin kararlaştırıldığı bretton woods conference
uluslararası işgücü örgütü international labor organization
uluslararası finansal raporlama sistemi açılış bilançosu opening ifrs balance sheet
uluslararası muhasebe standartları komitesi international accounting standards committee
uluslararası standart ticaret sınıflandırması standard international trade classification
uluslararası imar ve kalkınma bankası international bank for reconstruction and development world bank
uluslararası kıyaslama international benchmarking
uluslararası rekabete açık ihale international competitive bidding
uluslararası ticaret teorisi international trade theory
gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması hakkında uluslararası antlaşma ya da konvansiyon international convention on the simplification and harmonization of customs procedures
uluslararası ticaret international trade
uluslararası sulardan transit geçişte veya havaalanlarında vergilendirilmemiş malların satıldığı dükkanlar duty free shop
uluslararası finansal raporlama sistemine uyum tablosu statement of compliance with ifrss
uluslararası sermaye akımları international capital flows
uluslararası ihracat kotaları international export quotas
uluslararası mal anlaşmaları international commodity agreements
uluslararası emek piyasası international labor market
uluslararası ticari terimler international commercial terms
uluslararası finansal raporlama standartları international financial reporting standards
uluslararası ödeme anlaşmaları international payments agreements
uluslararası düzenleme international regulation
abd uluslararası kalkınma ajansı united states agency for international development
uluslararası denkleştirmeler bankası bank for international settlements
uluslararası bütünleşme international integration
uluslararası iktisat international economics
uluslararası portfolyo çeşitlendirmesi international diversification
az gelişmiş ülkelere kalkınma amaçlı uzun vadeli kredi sağlayan uluslararası finansal kuruluş international bank for reconstruction and development
uluslararası bankacılık hesapları international banking facilities
uluslararası altın standardı international gold standard
doların uluslararası değeri international value of the dollar
uluslararası yatırım pozisyonu international investment position
net uluslararası yatırım pozisyonu net international investment position
uluslararası politika koordinasyonu international policy coordination
uluslararası ekonomik amaçlar international economic goal
ülkenin uluslararası rezervleri ile yurt içi kredilerinin toplamı base money
uluslararası alım international shopping
uluslararası finansal raporlama standardı international financial reporting standards
uluslararası ticarete giren malların tasnifi ile ilgili standart bir sistem standard international trade classification
uluslararası finansal raporlama standartlarına geçiş tarihi date of transition to international financial report standards
uluslararası standartlar kuruluşu international standards organisation
uluslararası standart international standard
uluslararası kılavuz international guide
uluslararası tanınmış internationally recognised
uluslararası en iyi uygulamalar international best practice
uluslararası kabul görmüş internationally accepted
uluslararası standardizasyon international standardisation
uluslararası ölçüm standardı international measurement standard
uluslararası standartlara göre ölçümün izlenebilirliği measurement traceability to international standards
uluslararası bir standardın dolaylı uygulanması indirect application of an international standard
uluslararası çok taraflı anlaşma international multilateral agreement
uluslararası eşlenikler international counterparts
uluslararası uyumlaştırılmış standartlar internationally harmonised standards
soyut uluslararası ticaret teorisi pure theory of international trade
uluslararası imar ve kalkınma bankası international bank for reconstruction and development
singapur uluslararası döviz borsası singapore international monetary exchange
uluslararası imar ve kalkınma bankası world bank
uluslararası satış yapan ulusal şirket domestic international sales corporation
uluslararası ödeme bankası bank for international settlement
uluslararası çifte vergileme international double taxation
uluslararası ticaret hukuku international mercantile law
uluslararası döviz piyasası international exchange market
uluslararası mali kuruluşlar international financial institutions
uluslararası istatistikler international statistics
uluslararası değişim aracı international medium of exchange
uluslararası sermaye hareketleri international capital movements
uluslararası posta havalesi international money order
uluslararası uzmanlaşma international specialization
uluslararası maliye international finance
uluslararası insangücü international labour
uluslararası para ekonomisi international monetary economics
uluslararası mali işlem international financial transaction
uluslararası posta cevap kuponu international postal repliy coupon
uluslararası yardım kuruluşu international aid organization
uluslararası işlem international transaction
uluslararası kuruluşlar multilateral agencies
uluslararası iş hukuku international labour law
uluslararası işbölümü international division of labour
uluslararası altın külçe sistemi international gold bullion standard
uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu compliance with international accounting standards
uluslararası finansal yapı international financial structure
uluslararası çarpan international multipuer
uluslararası ekonomik ilişkiler international economic relations
uluslararası rekabet international competition
uluslararası bankacılık international banking
işçi sendikaları ve uluslararası ilişkiler labor unions and international relations
uluslararası ekonomik bütünleşme international economic integration
uluslararası ekonomi politikası international economic policy
uluslararası ticari teslim şekilleri incoterms
uluslararası şirket international company
uluslararası iktisat politikası international economy policy
uluslararası finans şirketi international finance corporation
uluslararası taşeronluk international sub-contracting
ilk kez uluslararası finansal raporlama sistemi uygulaması first-time application
uluslararası mülkiyete konu edilmeyen isim international non-proprietary name
ilk kez uluslararası finansal raporlama sistemi uyarlayıcısı first-time adopter
uluslararası sulardan transit geçişte veya havaalanlarında vergilendirilmeyen yerlerden alınan mallar duty-free
uluslararası finansal raporlama sistemi uyumlu ifrs-compliant
ilk kez uluslararası finansal raporlama sistemi uyarlaması first-time adoption
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından 'aaa' kredi notu verilmiş banka first-tier
uluslararası ticareti kısıtlayan önlemler non-tariff measures
uluslararası telefon çağrısı external call
uluslararası posta kuponu reply coupon
uluslararası taşımacılık international transportation
uluslararası seyahat belgesi international travelling pass
uluslararası adalet divanı international court of justice
uluslararası sergi international exhibition
uluslararası birlik international union
uluslararası para international currency
doğrudan uluslararası yatırım international direct investment
uluslararası tanınmış kalite yönetim sistemleri internationally recognized quality management systems
uluslararası alanda tanınmış kalite yönetim sistemleri internationally recognized quality management systems
uluslararası marka international brand
uluslararası finansman international financing
uluslararası kriz international crisis
uluslararası ihale international competitive bidding
uluslararası kartel international cartel
uluslararası ticari teamüller international business practices
uluslararası pazarlama yönetimi international marketing management
uluslararası yönetici international administrator
uluslararası ticaret kuruluşları international business companies
uluslararası ticaret şirketleri international business companies
uluslararası varlıklar international assets
uluslararası nakliye yönetimi international transport management
uluslararası standartları geliştirme development of international standards
uluslararası şirketler international corporations
uluslararası işletmeler international corporations
uluslararası ölçekte internationally
uluslararası ölçekte on international scale
uluslararası ölçek international scale
uluslararası bankacılık merkezi international banking centre
uluslararası bankacılık merkezi international banking center
uluslararası nakliyeci international transporter
uluslararası nakliyeci international forwarder
uluslararası nakliyeci international carrier
uluslararası pazarlama uygulamaları konseyi international council on marketing practice
uluslararası muhasebe standartları kurulu international accounting standards board (iasb)
uluslararası kalite standardı international quality standard
uluslararası ticaret ve gümrük international trade and customs
uluslararası kalite standartları international quality standards
uluslararası uzlaşmalar bankası bank for international settlements
uluslararası nitelik international qualification
uluslararası bankacılık bölümü international banking division
uluslararası iş ve meslek sahibi kadınlar federasyonu international federation of business and professional women
uluslararası swap ve türev ürünler birliği international swaps and derivatives association
1925'de abd'de kurulmuş uluslararası işçi haklarını koruma derneği international labor defense
tavsiye olunan uluslararası uygulama esasları recommended international code of practice
uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezi international centre for settlement of investment disputes
uluslararası satış uzmanı international sales specialist
uluslararası kdv international vat
uluslararası sendikalar konfederasyonu international trade union confederation (ituc)
uluslararası tescil international registration
cmr konvansiyonu (uluslararası karayolu taşımacılığında koşulları standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen sözleşme) cmr convention (convention on the contract for the international carriage of goods by road)
uluslararası ödemeler bankası bank of international settlements
singapur uluslararası para borsası singapore international monetary exchange
uluslararası menkul kıymet borsası international securities exchange
uluslararası menkul kıymet düzenleyicileri komisyonu international organization of securities commissions (iosco)
dubai uluslararası finans borsası dubai international financial exchange (difx)
uluslararası sigorta denetleme birliği international association of insurance supervisors (iais)
uluslararası birim international unit (iu)
uluslararası taşımacılık çalışanları federasyonu international transport workers' federation
uluslararası nakliye işçileri federasyonu international transport workers' federation
çin uluslararası ticareti teşvik konseyi china council for the promotion of international trade
uluslararası ortak girişim international joint venture
uluslararası ortak girişim international collaborative venture
bozulabilir gıda maddelerinin uluslararası taşımacılığı ve taşımalarında özel araçların kullanımı antlaşması the agreement on the international carriage of perishable foodstuff and on the special equipment to be used for such carriage (atp)
uluslararası posta işleme merkezi (upim) international mail processing center
uluslararası sevkiyat international shipping
uluslararası sevkiyat international forwarding
uluslararası pazarlama uzmanı international marketing specialist
uluslararası çalışma ofisi international labor office
uluslararası çalışma ofisi international labour office
standart uluslararası ticaret sınıflaması standard international trade classification
uluslararası ödemeler bankası bank for international settlements
uluslararası yardım international aid
uluslararası para fonu International Monetary Fund
uluslararası para sistemi international monetary system
uluslararası tahkim international arbitration
uluslararası kara yolu taşımacılığı international road transport
tüm ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflaması international standard industrial classification of all economic activities
uluslararası ticaret international trade
uluslararası semaye akışları international capital flows
uluslararası ticaret odası International Chamber of Commerce
uluslararası ticari krediler international commercial loans
uluslararası ekonomi international economics
uluslararası finans kurumu International Finance Corporation
uluslararası çalışma örgütü International Labour Organisation
uluslararası pazarlama international marketing
uluslararası göç international migration
uluslararası parasal iktisat international monetary economy
uluslararası kalkınmanın finansmanı konferansı international conference on financing for development
uluslararası ağ international network
Law
uluslararası avukatlar birliği union of international advocates
uluslararası rekabet ihalesi international competitive bidding
uluslararası atom enerjisi kurumu international atomic energy agency
uluslararası imar ve gelişme bankası international bank for reconstruction
uluslararası gelişme birliği international development association
uluslararası sözleşmeler international treaties
uluslararası ceza mahkemeleri international criminal courts
uluslararası birleşme international unification
uluslararası akarsular international rivers
uluslararası anlaşmalar international agreements
uluslararası adalet divanı international court of justice
uluslararası arabuluculuk international mediation
uluslararası suçlar international offenses
uluslararası anlaşma international treaty
uluslararası hukuk international law
uluslararası vergi hukuku international tax law
uluslararası hukuk law of nations
uluslararası örf ve adet hukuku unwritten law of nations
uluslararası ceza mahkemesi international criminal court
uluslararası kamu hukuku public international law
uluslararası daimi adalet divanı permanent court of international justice
uluslararası ticaret mahkemesi international trade court
uluslararası adalet divanı statüsü statute of the international court of justice
uluslararası adalet divanı tüzüğü statute of the international court of justice
uluslararası vergi kaçakçılığı international tax evasion
uluslararası şeffaflık kurumu transparency international
uluslararası spor tahkim konseyi international council of arbitration for sport
uluslararası mülkiyete haiz olmayan isim international non-proprietary name
uluslararası çocuk kaçırma istatistiksel veritabanı international child abduction statistical database
uluslararası çocuk kaçırma veritabanı international child abduction database
uluslararası adalet divanı international court of justice (icj)
uluslararası ceza mahkemesi (ucm) international criminal court (icc)
uluslararası daimi adalet divanı permanent court of international justice (pcıj)
uluslararası yatırım uyuşmazlıkları çözüm merkezi international convention on the settlement of investment disputes
uluslararası sürekli adalet divanı permanent court of international justice
uluslararası hukukta imzalanan antlaşmaların sadece antlaşmayı imzalayan taraflar için hüküm doğurması, üçüncü kişilere bir hak ya da yükümlülük yüklememesi pacta tertiis nec nocent nec prosunt
uluslararası hukuk jus inter gentes
17.yüzyılda uluslararası hukuk için kullanılan bir terim jus inter gentes
uluslararası boğaz international strait
uluslararası adalet divanı international court of justice
uluslararası ceza hukuku international criminal law
uluslararası ceza mahkemesi international criminal court
uluslararası deniz hukuku law of the sea
uluslararası hukuk international law
uluslararası göç hukuku international migration law
uluslararası göç international migration
uluslararası hukuk kişiliği international legal personality
uluslararası iş hukuku international labour law
uluslararası koruma international protection
uluslararası kamu hukuku public international law
uluslararası örgüt international organization
uluslararası özel hukuk private international law
uluslararası sorumluluk international responsibility
uluslararası suç international crime
uluslararası ticaret hukuku international trade law
uluslararası sular international waters
uluslararası yargı yetkisi international jurisdiction
uluslararası yükümlülük international obligation
bölgesel uluslararası hukuk regional international law
uluslararası deniz hukuku international maritime law
uluslararası işgücü kanunu international labour law
uluslararası iş gücü kanunu the law on international labor force
uluslararası hukukçular komisyonu international commission of jurists
Politics
uluslararası kamuoyu world public opinion
kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesine ek seçmeli protokol optional protocol to the international covenant on civil and political rights
uluslararası kuruluş international organisation
uluslararası girişim international initiative
kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesi international covenant on civil and political rights
uluslararası yaptırımlar international sanctions
daimi uluslararası sekreterya permanent international secretariat
uluslararası gerginliğin yumuşaması detente
uluslararası platforma taşımak carry onto international platform
uluslararası boğaz international strait
iktisadi,toplumsal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi covenant on the economic, social and cultural rights
uluslararası ilişkilerde rahatlama detente
uluslararası entegrasyonu güçlendirme destekleri international reintegration grants
çeşitli sebeplerle başka bir ülkeye yerleşmiş olan göçmenlerin geride bıraktıkları mülkleri ve bu mülklere ilişkin uluslararası hukuk hükmü abandoned matter
uluslararası gözaltında kayıplarla mücadele komitesine international committee against disappearances
ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi international covenant on economic, social and cultural rights
uluslararası işbirliği etkinliği international cooperation activities
uluslararası çalışma örgütü international labor organization
1928'de kabul edilen ve uluslararası silahsızlanmayı öngören sözleşme kellogbriand pact
uluslararası kayıplara karşı mücadele komitesi international committee against disappearances
uygulanması mümkün uluslararası belgeler applicable international instruments
uluslararası sözleşme international convent
uluslararası adalet divanı statüsü statute of the international court of justice
uluslararası para fonu imf
uluslararası tanınma international recognition
uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği international laboratory accreditation
uluslararası suyu ground water
uluslararası devlet internationalist state
uluslararası af örgütü amnesty international
uluslararası tahkim international arbitration
uluslararası sosyal politika international social policy
uluslararası vesayet sistemi international trusteeship system
uluslararası sergiler bürosu international exhibitions bureau
uluslararası güvenlik denetimi international safety audit
uluslararası işgücü hareketi international labor movement
uluslararası turist geliri international tourist receipt
uluslararası özel hukuk private international law
uluslararası kamu kuruluşu public international body
uluslararası akreditasyon forumu international accreditation forum
uluslararası karayolu taşımacılığı international road transport
el halil'de geçici uluslararası mevcudiyet temporary international presence in hebron
uluslararası sosyal güvenlik antlaşmaları international social security pacts
uluslararası organize suçlara karşı savaş fight against international organized crime
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora
sözleşme (uluslararası) convention
onay (uluslararası antlaşmalarda ve anlaşmalarda) ratification
uluslararası insan hakları yasası international bill of human rights
uluslararası örgütler hukuku the law of international institutions
uluslararası adalet divanı international court of justice
uluslararası örgüt international organization
uluslararası ticari teşebbüsler international business enterprises
uluslararası kurumlar international agencies
uluslararası para sistemi international monetary system
uluslararası idari mahkemeler international administrative courts
uluslararası yardım international relief
uluslararası mahkemeler international courts
uluslararası likidite international liquidity
uluslararası ekonomik ilişkiler international economic relations
uluslararası maliye international finance
uluslararası memurlar ve diğer çalışanlar international officials and employees
uluslararası kütüphanecilik international librarianship
uluslararası iletişim international communication
uluslararası iş bölümü international division of labor
uluslararası radyo televizyon yayıncılığı international broadcasting
uluslararası uyuşmazlıklar international disputes